З В І Т

 

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 року )

 

           Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на десяту сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

         Протягом звітного періоду проведено 12 засідань Комітету (11 - планових та 1 - поза планом). На засіданнях було розглянуто 53 питання порядку денного, із них: 6 проектів законів України (Комітет головний), 17 проектів постанов Верховної Ради України (Комітет головний), в тому числі: 7 проектів постанов про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України, 8 проектів постанов про скасування рішень Верховної Ради України, 2 проекти постанов про створення депутатських робочих груп; 17 питань (18 проектів законів України та 1 проект постанови Верховної Ради України) в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України (Комітет не головний), та 13 питань з числа інших, що належать до предмета відання Комітету. Зокрема, на засіданнях Комітету було ухвалено 2 роз’яснення Комітету. 

 

За період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету становить 858 документів.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло                        508 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним – 35 (з них 5 - проектів законів та 28 - проектів постанов), висновки на законопроекти – 35; проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України, з яких Комітет не є головним – 21; інформаційно-довідкові документи – 60; звернення громадян – 38; листування з народними депутатами України – 85; листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 59; листування з керівництвом Верховної Ради України, з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 173.

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та надіслано 350 документів.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»                        № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 4 запити на інформацію.

 

I. Законопроектна діяльність з питань, з яких Комітет визначено головним

 

1. Проекти законів, інших актів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

 

1.1 Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітетом на засіданні 18 червня 2019 року розглянуто заяву народного депутата України Бухарєва В.В. про дострокове припинення його повноважень як народного депутата України у зв’язку з призначенням Указом Президента України від 11 червня 2019 року № 391/2019 Головою Служби зовнішньої розвідки України (проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 10385).

 

2. Проекти законів України та інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету та з яких Комітет було визначено головним

 

 

2.1 Проекти законів України, з яких Комітет було визначено головним.

 

На засіданні Комітету 23 квітня 2019 року (протокол № 145) розглянуто пропозиції та поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» (реєстр. № 6256), який прийнято Верховною Радою України за основу 5 квітня 2018 року (Постанова Верховної Ради України № 2389-VIII).

Враховуючи те, що більшість пропозицій спрямовано на збереження назв та предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України восьмого скликання, а окремі пропозиції передбачають виключення положень щодо співвідношення назв і предметів відання комітетів із сферами діяльності міністерств, в той же час, інші пропонують розширити співвідношення між сферами діяльності не лише міністерств, а й інших центральних органів виконавчої влади або державних органів з конституційним статусом, тобто більшість пропозицій є взаємовиключними, Комітет прийняв рішення відхилити пропозиції та поравки до вказаного проекту Закону та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 5 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду в другому читанні законопроект (реєстр. № 6256) повернути головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання.

Верховною Радою України 16 травня 2019 року розглянуто цей законопроект та прийнято рішення повернути Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України для доопрацювання та внесення на повторне друге читання (Постанова Верховної Ради України № 2722-VIII).

Крім цього, Комітетом 23 квітня 2019 року (протокол № 145) розглянуто пропозиції та поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550), який прийнято Верховною Радою України за основу 5 квітня 2018 року (Постанова Верховної Ради України № 2388-VIII). Враховуючи те, що більшість пропозицій є взаємовиключними, Комітет прийняв рішення відхилити пропозиції та поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550) та рекомендував Верховній Раді України, відповідно до пункту 5 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду в другому читанні вказаного законопроекту повернути його головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання.

За дорученням Верховної Ради України Комітет на засіданні 29 – 30 травня 2019 року розглянув пропозиції та поправки до проекту Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (реєстр. № 1098), який прийнято Верховною Радою України за основу 25 квітня 2019 року (Постанова Верховної Ради України № 2711-VIII).

До законопроекту для підготовки його до другого читання, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було внесено та опрацьовано 1633 пропозиції та поправки.

Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр. № 1098) в другому читанні та в цілому. Верховною Радою України 6 червня 2019 року прийнято Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який 12 червня ц.р. підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту України.

Також Комітет на засіданнях 5 червня 2019 року (протокол № 149) розглянув проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину», внесений народним депутатом України Гончаренком О.О. (реєстр. № 10339 від 29.05.2019), та 18 червня 2019 року (протокол № 150) відповідно проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку реалізації конституційних механізмів відповідальності влади», внесений народними депутатами України                 Писаренком В.В. та Гєллєром Є.Б. (реєстр. № 10197 від 29.03.2019). Враховуючи те, що деякі запропоновані авторами законопроектів новели не узгоджуються з положеннями Регламенту Верховної Ради України, а також те, що законопроект (реєстр. № 10339 ) є альтернативним до законопроекту «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 2278 від 03.03.2015), а 6 червня 2019 року прийнято Верховною Радою України Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Комітет прийняв рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією, відповідно до частини першої, пунктів 2, 4 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути законопроекти (реєстр. № 10339 та № 10197) суб’єктам права законодавчої ініціативи без їх включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

2.2 Проекти постанов Верховної Ради України, з яких Комітет було визначено головним.

 

Комітет на засіданні 15 травня 2019 року (протокол № 147) розглянув проекти постанов Верховної Ради України "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 10270 від 03.05.2019); "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, що присвячене складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України", внесений народним депутатом України Балогою В.І. (реєстр. № 10270-1 від 06.05.2019); "Про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським В.О.", внесений народним депутатом України Купрієм В.М. (реєстр. № 10270-2 від 07.05.2019); "Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України 19 травня 2019 року та у два етапи", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 10270-3 від 07.05.2019); "Про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським В.О.", внесений народним депутатом України Купрієм В.М. (реєстр. № 10270-5 від 13.05.2019); "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України", внесений народним депутатом України Куренним В.К. (реєстр. № 10270-6 від 14.05.2019); "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги Українському народові новообраним Президентом України", внесений народними депутатами України Тетеруком А.А., Березою Ю. М., Хмілем М. М., Єднаком О. В. та Мушаком О.П. (реєстр. № 10270-7 від 14.05.2019).

Комітет зазначив, що положеннями частини першої статті 164 та статті 165 Регламенту Верховної Ради України передбачена процедура проведення урочистого засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги новообраним Президентом України. Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради України за погодженням з новообраним Президентом України визначаються рішенням Верховної Ради України. У разі неприйняття такого рішення дата і час проведення урочистого засідання визначаються Головою Верховної Ради України.

Разом з тим, Комітет зауважив, що зазначені проекти постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 10270-1, 10270-2, 10270-3, 10270-5, 10270-6, 10270-7) зареєстровані як альтернативні з порушенням вимог частини дев’ятої статті                   90 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою до проектів інших актів, якими є проекти постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України (пункт 2 частини шостої статті 89 Регламенту Верховної Ради України), альтернативні проекти відповідних актів не вносяться.

За результатами розгляду зазначених проектів постанов, Верховною Радою України прийнято проект Постанови Верховної Ради України «Про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським В.О.", внесений народним депутатом України Купрієм В.М. (реєстр. № 10270-2 від 07.05.2019) («за» - 315 народних депутатів України).

 

 

2.3 Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

 

 Протягом десятої сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України, аргументацією для внесення яких були порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме 8 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 5670-д-П, 5670-д-П1, 5670-д-П2, 5670-д-П3, 8449-д-П, 8449-д-П1, 8449-д-П2), які було розглянуто та не прийнято Верховною Радою України, крім проекту з реєстр. № 9474-П1 (відкликано).

 

 

 

 

 

 

 

II.   Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України

 

 1.   Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих, спеціальних комісій та депутатських робочих груп Верховної Ради України.

Для попереднього розгляду Комітетом підготовлено 7 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр.                     № № 5477, 5524, 5527, 6114, 6511, 10149, 10171) із зауваженнями про порушення ініціаторами внесення вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України при оформленні цих проектів постанов, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

Також Комітетом було розглянуто 2 проекти постанов Верховної Ради України про створення депутатських робочих груп, внесені народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. №№ 9510, 10112). Комітетом ухвалено висновки на зазначені проекти та прийнято рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути ці проекти постанов Верховної Ради України суб’єкту права законодавчої ініціативи без їх включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України, розглянуті на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто та ухвалено відповідні експертні висновки на 18 проектів законів України: реєстр. №№ 8121, 8591, 9140, 9311, 9163, 9336-1, 9462, 9502, 9517, 10015, 10015-1, 10072, 10121, 10121-1, 10157, 10296, 10340, 10355 та 1 проект Постанови Верховної Ради України: реєстр. №10210.

 

3. Розгляд звернень народних депутатів України щодо застосування законів України, віднесених до предмета відання Комітету.

 

На засіданні Комітету 9 квітня 2019 року (протокол № 144), відповідно до положень статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 26 Регламенту Верховної Ради України, було розглянуто звернення народного депутата України Матвієнка А.С. стосовно питання його присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України 20 березня 2019 року. Прийняте Комітетом рішення надіслано Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання та народному депутату України Матвієнку А.С. в порядку інформування.

 

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

         1. Щодо застосування окремих положень Регламенту Верховної Ради України

На засіданні Комітету 27 лютого 2019 року (протокол № 141) ухвалено роз’яснення Комітету щодо застосування положень статей 47, 48, 100, 114, 135 Регламенту Верховної Ради України (нова редакція).

Неодноразові звернення народних депутатів України до Комітету щодо застосування до всіх рішень Верховної Ради України положень статей 47 та 48 Регламенту Верховної Ради України, які відповідно передбачають прийняття рішень Верховної Ради України шляхом особистого голосування та скасування рішень Верховної Ради України, свідчать про різночитання положень зазначених статей Регламенту Верховної Ради України. Тому, із плином часу та враховуючи внесення великої кількості змін до Регламенту Верховної Ради України зокрема, виникла необхідність переглянути Роз’яснення, ухвалене 1 листопада 2006 року, та викласти його в новій редакції, з урахуванням новел чинного Регламенту Верховної Ради України та зміненої нумерації статей. На сьогодні нумерацію статей Регламенту Верховної Ради України після статті 60 змінено, відтак статті 89 тепер 94, а 109 та 130 відповідно 114 та 135.

 2. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

На засіданні Комітету 5 червня 2019 року (протокол № 149) було ухвалено роз’яснення Комітету «Про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо особливостей подання народним депутатом України декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України».

Крім цього, Комітетом, на засіданні 29 травня 2019 року (протокол № 148) розглянуто листи Управління справами Апарату Верховної Ради України від 11.03.2019 та Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України від 29.05.2019 щодо окремих питань діяльності Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України.

 

IV. Розгляд звернень з питань, що належать до предмета відання Комітету

 

За період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у Комітеті були розглянуті звернення, надіслані на розгляд за дорученням Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань безпосередньо до Комітету.

         У зверненнях порушувалися питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, надання народними депутатами України відповідей на звернення громадян, проведення особистих прийомів головами комітетів Верховної Ради України та головами депутатських фракцій (депутатських груп) тощо.

На засіданні Комітету 27 лютого 2019 року (протокол № 141) розглянуто звернення народного депутата України Пташник В.Ю. щодо розгляду питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України                     Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року. Рішення та інформацію Комітету надіслано до відома народному депутату України Пташник Ю.В., народному депутату України Мисику Ю.В., депутатській групі "Партія "Відродження", Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Л.Л. та Голові громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» Голуб О.А.

Протягом десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у Комітеті продовжувалася робота групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу – загалом було проведено три засідання: шосте                             (21 лютого ц.р), сьоме (25 березня ц.р.) та восьме (4 квітня ц.р.), на яких опрацьовувалися пропозиції до I-III розділів проекту.

У Комітеті, в межах предмета відання, на звернення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо результатів виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих Україні за результатами четвертого раунду оцінювання, присвячених питанням запобігання корупції серед парламентарів, суддів та прокурорів було підготовлено відповідну інформацію.

Поряд з цим, у Комітеті підготовлено та надіслано інформацію щодо звіту за результатами четвертого раунду моніторингу України в рамках Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції Антикорупційної мережі ОЕСР щодо доброчесності народних депутатів України, зокрема, етичної поведінки та конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                               П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

Керівник

секретаріату Комітету                                        М.В. НЕХОЦА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VIII скликання”

19 липня 2019 13:19
17 липня 2019 10:29
07 лютого 2019 11:32
13 серпня 2018 15:45
05 лютого 2018 10:29
18 липня 2017 17:00
30 січня 2017 16:24
18 липня 2016 10:49
12 лютого 2016 12:31
02 вересня 2015 14:38