З В І Т

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання ( лютий  – липень 2018 року ), затверджений на засіданні Комітету 4 липня 2018 року (протокол № 121)

 

       Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

Протягом звітного періоду проведено 16 засідань Комітету (11 - планових та 5 - поза планом). На засіданнях було розглянуто 107 питань порядку денного, із них 25 проектів законів України та 14 проектів Постанов Верховної Ради України (Комітет головний), 34 питання щодо законопроектів, проектів інших актів України (Комітет не головний) та 34 інших питання, що належать до предмета відання Комітету.

За період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету становить 1032 документи.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 759 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним – 20 (з них 10 - це  проекти законів та 10 - проектів постанов), висновки комітетів Верховної Ради України, Головного науково-експертного управління на законопроекти –  46; проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України, з яких Комітет не є головним – 28; інформаційно-довідкові документи – 34; звернення громадян – 73; листування з народними депутатами України – 134;  листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 55; листування з керівництвом Верховної Ради України, з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 362.

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та надіслано 446 документів.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповідей на 7 запитів на інформацію.

 

     І. Законопроектна діяльність з питань,  з  яких  Комітет визначено головним

 

 1. Проекти законів, проекти інших актів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

Народними депутатами України – членами Комітету, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внесено на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» щодо народних депутатів України Заружко В.Л., Побочіх М.О., Луценко І.С.,                     (реєстр. № 8079, 8397, 8553).

На засіданні Комітету 20 червня 2018 року (протокол № 120) було розглянуто проект календарного плану проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та ухвалено рішення внести до Верховної Ради України  народними депутатами України – членами Комітету проект Постанови «Про календарний план проведення дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» (реєстр. № 8504 від 20.06.2018), який був прийнятий Верховною Радою України 5 липня ц.р. (Постанова Верховної Ради України
2493-VIII).

 

2. Проекти законів України та проекти інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету, та з яких Комітет було визначено головним

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та Литвином В.М. (реєстр. № 6518 від 26.05.2017), прийнято Верховною Радою України за основу (Постанова ВРУ від 5 липня 2018 року № 2494-VIII) та готується до другого читання.

Комітетом розглянуто низку законопроектів, висловлено відповідні зауваження та ухвалені висновки і прийняті рішення, зокрема:

 

проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України:

 

- реєстр. № 3401 – рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні повернути його суб’єкту  права законодавчої ініціативи на доопрацювання (проект Постанови Верховної Ради України від 18.05.2018 № 3401/П);

-  реєстр. №№ 2091а, 2331, 3091, 3234, 3401, 3557, 4028а, 4667, 4771, 4851, 5163, 5196, 5284, 5666, 6115, 6261, 6352, 6640, 6722, 7256, 7283, 7284, 7481, 7509, 7526, 7550, 8014, 8034, 8056, 8094, 8352, 8434, 8438 рекомендувати не включати до порядку денного дев’ятої сесії  Верховної Ради України восьмого скликання;

- реєстр. №№ 6261, 7256 рекомендувати Голові Верховної Ради України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного сесії Верховної Ради України та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України (частина перша та пункт 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України);

 

проекти законів України про внесення змін до Закону України  «Про комітети Верховної Ради України»

 

- реєстр. № 5284 рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного дев’ятої сесії;

- реєстр. № 7284 від 10.11.2017 рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету.

 

проекти законів України, прийняті в першому читанні за основу

 

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та Литвином В.М. (реєстр. № 6518 від 26.05.2017) (Постанова Верховної Ради України № 2494-VIII);

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта», внесений народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими  (реєстр. № 7550 від 05.02.2018) прийнято Верховною Радою України в першому читанні (Постанова Верховної Ради України № 2388-VIII).

 

3. Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

 

Комітетом розглянуто проекти постанов Верховної Ради України щодо скасування рішень Верховної Ради України в порядку статті 48 Регламенту Верховної Ради України, та рекомендував Верховній Раді України визначитись щодо них. Зокрема:

- "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту "Про приватизацію державного майна", внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю., Головком М.Й., Осуховським О.І. (реєстр. № 7066-П від 19.01.2018)

- "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", внесений народними депутатами України Бойком Ю.А.,  Вілкулом О.Ю., Папієвим М.М. (реєстр. № 7163-П від 19.01.2018).

Верховною Радою України зазначені проекти постанов Верховної Ради України не прийнято.

 

4. Питання про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

 

Протягом роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом було розглянуто та підтримано:

подання депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка про обрання народного депутата України Заружко В.Л. заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції (проект Постанови реєстр. № 8079 від 28.02.2018);

- проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народними депутатами України Березою Ю. М., Вінником І.Ю.та іншими (реєстр. № 5543), яким пропонувалося виключити народного депутата України  Савченко Надію Вікторівну  з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони та увільнити її від обов’язків члена цього Комітету (Постанова Верховної Ради України № 2341-VIII);

- заяву народного депутата України Побочіх М.О. про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції (проект Постанови реєстр. 8397 від 23.05.2018);

- заяву народного депутата України Луценко І.С. щодо включення її до складу Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (проект Постанови реєстр. № 8553 від 04.07.2018).

Також Комітет на засіданні 4 липня ц.р. (протокол № 121) прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Герасимовим А.В. (реєстр. № 8539 від 02.07.2018), яким запропоновано народного депутата України Зварича Р.М. обрати до складу Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, та визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

 

 5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Верховною Радою України 15 березня 2018 року розглянуто та підтримано заяви народного депутата України Денісової Л.Л. (Постанова Верховної Ради України № 2347-VIII) та народного депутата України Пацкана В.В. (Постанова Верховної Ради України  № 2348-VIII).

 

II.   Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України:

 

1.   Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих і спеціальних комісій та створення депутатських робочих груп.

7 червня 2018 року Комітетом розглянуто (протокол № 117), а Верховною Радою України підтримано пропозицію народного депутата України                    Кишкаря П.М. про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки (Постанова Верховної Ради України № 2455-VIII).

Також Комітетом були розглянуті такі проекти постанов Верховної Ради України:

- «Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України для відкликання народного депутата» (реєстр. № 7482 від 10.01.2018);

- «Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України про скорочення кількості народних депутатів України до 150 осіб» (реєстр. № 7509 від 19.01.2018), внесені народним депутатом України Міщенком С.Г.;

- «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного вивчення ситуації, що склалася навколо звинувачення Голови Державної аудиторської служби України Гаврилової Л. у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних» (реєстр. № 7526 від 24.01.2018);

- «Про створення депутатської робочої групи щодо вивчення причин масового звільнення працівників патрульної поліції за власним бажанням та заслуховування звіту керівника Національної поліції України Князєва С.М.» (реєстр. № 8034 від 12.02.2018);

- «Про створення депутатської робочої групи з питань розслідування фактів побиття мітингувальників, зокрема, учасників АТО, біля Верховної Ради України 3 березня 2018 року» (реєстр. № 8094 від 05.03.2018),

- «Про створення депутатської робочої групи з питань вивчення обґрунтованості витрачання НАК «Нафтогаз України» коштів, сплачених споживачами природного газу» (реєстр. № 8352 від 15.05.2018), внесені народним депутатом України Капліним С.М.

 Комітетом ухвалено висновки на зазначені проекти постанов Верховної Ради України та прийнято рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути ці проекти постанов Верховної Ради України суб’єктам права законодавчої ініціативи без їх включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто та ухвалено відповідні експертні висновки на:

- 32 проекти законів України: реєстр. №№ 5285, 6477, 7366, 7366-1, 7366-2, 7366-3, 7366-4, 7366-5, 7366-6, 7366-7, 7409, 7446, 7447, 7449, 7453, 7456, 7481, 7541, 7528, 8042, 8076, 8080, 8091, 8136, 8157, 8157-1, 8234, 8306, 8315, 8375, 8461, 8461-1;

- проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 7478.

 

 

3. Розгляд звернень керівництва Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України,  народних депутатів України щодо застосування законів України, віднесених до предмета відання Комітету

 

На засіданнях Комітету 21 березня 2018 року (протокол № 110) було розглянуто лист народного депутата України Кишкаря П.М. (від 20.03.2018 року  № 20/03-134 (58328) щодо розгляду питання зарахування до робочих днів періоду з 26 по 28 лютого 2018 року, у який він перебував у відрядженні, прийнято рішення Комітету та надіслано Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання.

Крім цього, Комітетом були прийняті відповідні рішення про роз’яснення Комітету:

  - в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року № 04-16/7-69 (26029);

    - в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 лютого 2018 року № 01/04-99(41335);

    - про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо прав та обов’язків народних депутатів України, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

 

Протягом звітного періоду було надано відповіді на депутатські звернення, зокрема,  народного депутата України Мірошниченка І.В. про надання роз'яснень про застосування положень частини третьої статті 100 Регламенту Верховної Ради України;  народного депутата України Мірошниченка І.В. та інших про надання роз'яснень Комітету щодо відповідності Регламенту Верховної Ради України проекту Закону України (реєстр. № 7403-д); народного депутата України Сюмар В.П. про надання роз'яснень щодо визначення строку для реєстрації ініційованого головним комітетом законопроекту; народного депутата України Сотник О.С. про надання роз'яснень щодо невідповідності опублікованого тексту Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» редакції законопроекту, прийнятого Верховною Радою України; народного депутата України Рибалки С.В. щодо законопроектів реєстр. № 8331 та                     № 8331-1.

Також на виконання доручень Голови Верховної Ради України надано відповіді, зокрема,  на звернення народних депутатів України Рабіновича В.З. Богомолець О.В., Власенка С.В., Ляшка О.В., Сотник О.С.;  на звернення громадян Михайлюка К.І.,  Росаті Д. та Хармса Р., Козіча Л.І., Рубана О.А., Романюка В.С..

 

3. Розгляд питань про надання згоди Верховною Радою України на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.

Протягом роботи восьмої сесії  Верховної Ради України восьмого скликання Комітет продовжував розглядати подання, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., зокрема, на засіданні Комітету 12 березня 2018 року (протокол № 108) розглянуто по суті подання, ініційовані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України  Бакуліна Євгена Миколайовича»,»"Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича», «Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)» (№ 14/2/1-36811-16).

 На засіданні Комітету 22 березня 2018 року (протокол № 111) розглянуто подання від 15 березня 2018 року,  підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді  тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни» (№ 10/4-18316-15).

Комітетом були  ухвалені  висновки по кожному поданню окремо, які були направлені Голові Верховної Ради України разом з поясненнями народного депутата України Бакуліна Є.М. Ці питання було розглянуто Верховною Радою України 15 і 22 березня 2018 року та надано згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, на затримання та  обрання запобіжного заходу у вигляді  тримання під вартою (арешту) стосовно народних депутатів України Бакуліна Є.М. та Савченко Н.В. (постанови Верховної Ради України                                  №№ 2338 -VIII, 2339-VIII, 2340-VIII, 2364-VIII, 2365-VIII, 2366-VIII).

Крім цього, Комітетом 7 червня ц.р. (протокол № 118) було розглянуто по суті подання від 18 травня 2018 року,  підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Пономарьова Олександра Сергійовича» (лист № 01/1-33вих-18) та направлено разом із висновком Комітету Голові Верховної Ради України, проте Верховною Радою України подання не було розглянуто.

Також  Комітетом на засіданнях 5, 7 та 19 червня ц.р.(протоколи №№ 116, 117, 119)  було розглянуто питання про порядок розгляду подань, підтриманих та внесених до Верховної Ради України  Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича», «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича» та враховуючи те, що народні депутати України щодо яких внесені відповідні подання, в порушення вимоги частини першої статті 219 Регламенту Верховної Ради України, не були ознайомлені з вказаними поданнями, а також те, що  Комітет був позбавлений можливості розглянути ці подання, згідно з частиною першою статті 220 Регламенту Верховної Ради України, у строк не більше як 20 днів, Комітетом було прийнято рішення повернути Голові Верховної Ради України вказані подання з доданими матеріалами, якими обґрунтовуються подання для повернення Генеральному прокурору України. А також запропоновано Голові Верховної Ради України Парубію А.В. звернутися з листом до Генерального прокурора України                Луценка Ю.В. з проханням надати роз’яснення щодо статусу доданих до супровідного листа Генерального прокурора України матеріалів, якими обґрунтовуються подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, з метою з’ясування, які документи Голова Верховної Ради України має запропонувати, відповідно до статті 219 Регламенту Верховної Ради України, народному депутату України для надання пояснення Комітету протягом п’яти днів.

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

На постійному контролі в Комітеті перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України.

Так Комітетом в порядку контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів заслуховувалися звіти: про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» за 2017 рік (засідання від 14 березня 2018 року, протокол № 109) та про виконання кошторису Верховної Ради України  в першому кварталі 2018 року (засідання від 16 травня 2018 року, протокол № 114).

На засіданні Комітету 4 липня 2018 року (протокол № 121) розглядалися листи Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо погодження перерозподілу видатків, передбачених кошторисом Верховної Ради України на 2018 рік  для забезпечення окремих програм, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України, виконанням народними депутатами України депутатських повноважень, а також щодо окремих питань організації роботи підприємств, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

На підставі аналізу практики застосування законів України Комітетом на засіданні 4 липня 2018 року (протокол № 121) у зв’язку із розглядом листа Прес-служби Апарату Верховної Ради України було прийнято рішення про надання окремих рекомендацій Апарату Верховної Ради України з питань впорядкування роботи журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України.

 

IV. Розгляд звернень з питань, що належать до предмета відання Комітету

За період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у Комітеті було розглянуто звернення, які були надіслані на розгляд Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян безпосередньо до Комітету.

        У зверненнях порушувалися питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання народними депутатами України дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, надання народними депутатами України відповідей на звернення громадян, проведення особистих прийомів головами комітетів Верховної Ради України та головами депутатських фракцій (депутатських груп) тощо.

 

Крім цього, 20 червня 2018 року головою підкомітету Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Кишкарем П.М., згідно з графіком особистого прийому громадян у період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженим Головою Верховної Ради України, було проведено особистий прийом громадян, який відбувся у приймальні Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8.

Відвідувачами було порушено окремі питання організації роботи народних депутатів України під час пленарних засідань Верховної Ради України,  дисципліни та відповідальності народних депутатів України, тощо.

 

 V. Заходи, проведені за участі Комітету

 

22 лютого 2018 року парламентські комітети з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України та з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за сприяння та підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» провели публічне обговорення на тему: «Створення парламентської служби як складова реформи Верховної Ради України».

27 лютого 2018 року  перший заступник Голови Комітету Пинзеник П.В. провів зустріч, на якій обговорено питання реформування Верховної Ради України, з представниками британської організації «Управління глобальним партнерством» (Global Partners Governance) Айлин Уокер – колишня завідуюча управління зв’язків із громадськістю Палати громад парламенту Великої Британії; Ричард Джеймс – колишній радник спікера парламенту Північної Ірландії; док. Сьюзен Гріффітс – заступник директора Управління глобальним партнерством; Зафран Ікбал - менеджер проектів з розробки політики Управління глобальними партнерством,  яка з минулого року  надає підтримку і навчає секретаріати Голови Верховної Ради України та Першого заступника Голови Верховної Ради України в рамках проекту, що фінансується Міністерством закордонних справ Великої Британії через Посольство Великої Британії в Україні.

6 березня 2018 року перший заступник Голови Комітету Пинзеник П.В. взяв участь у Міжнародній конференції: «Реформа парламенту: ретроспектива та перспективи». Обговорювались деякі аспекти адміністративної реформи парламенту, у тому числі й особливості проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України, нормативно-правове забезпечення відокремлення парламентської служби від загальної державної служби. Міжнародна конференція проводилася за співпраці  ПРООН і Верховної Ради України у партнерстві з Європейським парламентом та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

З 26 по 27 березня 2018 року перший заступник Голови Комітету                  Пинзеник П.В., у складі делегації Верховної Ради України, взяв участь у четвертому  заході Європейського Парламенту «Діалоги Жана Моне» у Лозанні (Швейцарія), задля реалізації  інституційної реформи Верховної Ради України відповідно до дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. По завершенню обговорення питань четвертого Діалогу Жана Моне були ухвалені висновки.

12 квітня ц.р. у Комітеті було проведено зустріч з делегацією Комітету з питань етики Палати представників народу  парламенту Республіки Індонезія. Під час зустрічі було обговорено питання етики поведінки народних депутатів України, депутатської недоторканності, взаємодії народних депутатів України з виборцями та з громадськістю. Учасники зустрічі обмінялися думками та досвідом організації роботи парламентів обох країн, зокрема, щодо дотримання дисципліни та норм етики народними обранцями.

18 травня 2018 року: (у конференц-залі "Кришталевий" готелю "Київ") у рамках круглого столу відбулася презентація дослідження Алана Делькампа

 на тему "Як підвищити ефективність парламентських комітетів?", в рамках діяльності проекту ЄС/ ПРООН "Рада за Європу".

25 травня 2018 року: за спільною ініціативою ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», ГО «Ліга інтернів» та ГС «Центр розвитку інновацій» в рамках Програми стажування працівників законодавчої влади (Professional Fellows Program), що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США у Верховній Раді України відбувся семінар на тему: «Етичні стандарти посадових та обраних осіб: США та країни Європи» за участі Джейкоба Вентури, американського адвоката, радника з юридичних питань представника Стівена Ховіта у Законодавчому офісі США (Штат Массачусетс).

Для підвищення ефективності роботи Комітету та Верховної Ради України в цілому, Комітет вважає за необхідне в період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання:

- провести семінар на тему: «Парламентська служба: реформування, засади функціонування, гарантії діяльності Апарату Верховної Ради України»; 

- провести семінар на тему: «Парламентський контроль: контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України за виконавчою гілкою влади»;

-  у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень постійно тримати на контролі Комітету питання застосування норм Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про комітети Верховної Ради України», оптимізації витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради України та ефективного і в повному обсязі освоєння бюджетних коштів, передбачених Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на забезпечення діяльності парламенту, в тому числі підпорядкованими Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствами і організаціями.

Крім цього, потребує прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр.  № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований), внесений народними депутатами - членами Комітету. Прийняття і введення в дію вищезазначеного законодавчого акту у значній мірі підвищить ефективність роботи парламенту та його комітетів.

 

 

         Перший заступник

голови Комітету                                                 П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

Керівник

секретаріату Комітету                                          М.В. НЕХОЦА

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VIII скликання”

19 липня 2019 13:19
17 липня 2019 10:29
07 лютого 2019 11:32
13 серпня 2018 15:45
05 лютого 2018 10:29
18 липня 2017 17:00
30 січня 2017 16:24
18 липня 2016 10:49
12 лютого 2016 12:31
02 вересня 2015 14:38