З В І Т

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий  – липень 2017 року), затверджений на засіданні Комітету 13 липня  2017 року (протокол № 90)

 

Згідно із затвердженим планом роботи на шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

Протягом звітного періоду проведено 21 засідання Комітету (10 - планових та 11 - поза планом). На засіданнях було розглянуто 109 питань порядку денного, із них: 16 проектів законів України (Комітет головний), 26 проектів законів України (Комітет не головний), 24 проектів постанов Верховної Ради України, в тому числі 13 проектів постанов про скасування рішень, прийнятих Верховною Радою України, та 18 інших питань, що належать до предмета відання Комітету.

За період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету становить 1352  документи.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 799 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним –  53, з них 22 проекти законів та 31 проект постанов, висновки до них – 35;   проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України з яких Комітет не є головним – 41; інформаційно-довідкові документи - 30; звернення громадян – 94; листування з народними депутатами України – 135;  листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 46; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 333; листування з керівництвом Верховної Ради України – 32;

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та надіслано 560 документів.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 28 запитів на інформацію.

 

 

I. Законопроектна діяльність з питань, з яких Комітет визначено головним

 

1. Проекти законів, проекти інших актів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

Комітетом на засіданні 8 лютого 2017 року розглянуто питання  про проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України», внесений народними депутатами України - членами Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеником П.В., Арешонковим В.Ю. та іншими (реєстр. № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований), яким пропонуються зміни до Регламенту Верховної Ради України, що випливають із необхідності приведення його окремих положень у відповідність до положень Конституції України.

За ініціативою Комітету 13 березня 2017 року Головою Верховної Ради України зазначений законопроект було направлено до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) для надання відповідного висновку.

На засіданні Комітету 24 травня 2017 року (протокол № 80) було прийнято рішення про внесення народними депутатами України – членами Комітету проекту Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення діяльності народних депутатів України» (від 26 липня 1994 року № 122/94-ВР) (реєстр. № 6525 від 30.05.2017), який був прийнятий Верховною Радою України 22.06.2017 (Постанова Верховної Ради України № 2111-VIII від 22.06.2017).

 

2. Проекти законів України та проекти інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету, та з яких Комітет було визначено головним.

На засіданні Комітету 8 лютого 2017 року було розглянуто пропозиції народних депутатів України до повторного другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України» (реєстр. № 1591 від 23.12.2014) та прийнято рішення внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений до повторного другого читання проект Закону України (реєстр. № 1591) і рекомендувати прийняти його в другому читанні та в цілому.

Комітет на засіданні 22 лютого 2017 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 5487), яким було запропоновано внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про статус народного депутата», Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про порядок виїзду України та в’їзду в Україну громадян України» з метою спрощення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України. Враховуючи зауваження Комітету та висновок Комітету з питань правової політики та правосуддя, який дійшов висновку, що законопроект (реєстр. № 5487) суперечить положенням Конституції України, Комітет прийняв рішення звернутись до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пунктів 1, 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Закону (реєстр. № 5487) суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до  порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Крім цього Комітетом було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо звернення електронною поштою)», внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 4335 від 30.03.2016), який рекомендовано Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, розглянути його з врахуванням зауважень Комітету та за наслідками розгляду в першому читанні – прийняти його за основу з дорученням Комітету підготувати законопроект до другого читання.

Також Комітетом 15 березня ц.р. було розглянуто проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мови роботи Верховної Ради України та її органів», внесений народним депутатом України, Головою Верховної Ради України Парубієм А.В. (реєстр. № 6059 від 20.02.2017, доопрацьований) та «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо недопущення обмеження права народних депутатів України та інших осіб на виступ рідною мовою мовних меншин України під час засідань Верховної Ради України та її органів», внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю. (реєстр. № 6059-1 від 13.02.2017), з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним.

Комітетом прийнято рішення звернутись з листом до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про надання висновків на проекти законів України (реєстр. № 6059 та  № 6059-1), на відповідність їх положенням Конституції України та перенести розгляд питання щодо цих  проектів законів України до отримання висновків Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

24 травня 2017 року  Комітет на засіданні розглянув  проекти законів України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств», які розроблено на виконання  пункту 17 Рекомендацій Місії Європейського Парламенту, прийнятих Верховною Радою України 17 березня 2016 року, в якому зазначено, що у структурі Верховної Ради України наступного скликання пропонується передбачити меншу кількість комітетів (орієнтовно 20), які мають чітко співвідноситися зі сферами діяльності міністерств. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту (реєстр. № 6256)  в першому читанні, прийняти його за основу з урахуванням зауважень Комітету та з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.

Верховною Радою України 8 червня 2017 року були розглянуті зазначені законопроекти та прийнято рішення проект Закону України (реєстр. № 6256) направити до Комітету для підготовки його на повторне перше читання (Постанова Верховної Ради України № 2092-VIII).

Також, на засіданні Комітету 21 червня 2017 року (протокол № 82 )  було розглянуто проект Закону України Про внесення змін до статті 28 Регламенту Верховної Ради України (щодо вилучення норми про рейтингове голосування)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. (реєстр. № 3487 від 16.11.2015) і прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу.

Крім того на цьому засіданні Комітет розглянув проекти законів України «Про внесення зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення підвищеної ефективності роботи Верховної Ради України у зв’язку з проведенням антитерористичної операції)», внесений народними депутатами України Шиньковичем А.В., Немировським А.В., Кодолою О.М. (реєстр. № 6365 від 13.04.2017) та «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення підвищеної ефективності роботи Верховної Ради України у зв’язку з проведенням антитерористичної операції)», внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. (реєстр. № 6365-1 від 21.04.2017), і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначені законопроекти до порядку денного сесії  Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення – відхилити їх.

Комітетом було розглянуто і підтримано, а Верховною Радою України 23 травня 2017 року прийнято проект Постанови Верховної Ради України «Про Комісію у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Верховній Раді України» (реєстр. № 5688 від 20.01.2017) (Постанова Верховної Ради України №  2064-VIII).

Також Комітетом були розглянуті і підтримані проекти постанов Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання», (реєстр. № 6620 від 22.06.2017) та «Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України «Про державну службу» в Апараті Верховної Ради України», внесений (реєстр. № 6596 від 20.06.2017).

Розглянувши проекти постанов Верховної Ради України «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 6698 від 13.07.2017) та «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про Конституційний Суд України», внесений народними  депутатами України Герасимовим А.В. та Бурбаком М.Ю.  (реєстр. № 6699 від 13.07.2017), Комітет ухвалив висновки, в яких, зокрема, зазначено, що Регламент Верховної Ради України не передбачає у законодавчій процедурі такі одноразові відхилення від процедур, як це передбачено проектами постанов.

 

3. Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

Протягом шостої  сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України у зв’язку з порушенням встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів Верховної Ради України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме проекти постанов Верховної Ради України реєстр. №№ 2985-П, 2987-П, 4255-П, 4493-П, 4493-П1, 4493-П2, 5313-П, 5534-П, 5678-П, 4901-П, 6427-д-П, 6427-д-П1 які були розглянуті та не прийняті Верховною Радою України.

 

4. Проекти постанов Верховної Ради України про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

Протягом шостої сесії Комітетом були розглянуті і підтримані заяви народних депутатів України:

Микитася М.В. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 08.02.2017 (реєстр. № 6065);

Буглака Ю.О. про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6181).

Бендюженка Ф.В. про обрання його членом Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6182).

Юзькової Т.Л. про обрання її до складу Комітету з питань правової політики та правосуддя (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6183).

Шахова С.В. про обрання його членом Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6184).

Білоцерковця Д.О. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6185).

Мепарішвілі Х.Н. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 14.03.2017 (реєстр. № 6186).

Голуба В.В. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 19.05.2017 (реєстр. № 6478).

14 березня 2017 року Верховною Радою України було розглянуто питання про обрання народних депутатів України, які не входять до склад будь-яких комітетів Верховної Ради України і прийнято Постанову Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників  голови,  секретаря  та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації»                                               (№ 1919-VIII).

 

5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітетом на засіданні було розглянуто заяву народного депутата України Бабак А.В., члена депутатської фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ», про складення нею депутатських повноважень. Під час розгляду цього питання народний депутат України  Бабак А.В. звернулась до народних депутатів України – членів Комітету з проханням підтримати її заяву та подати на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови після розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д), ініціатором якого вона є. Комітетом прийнято рішення внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 6375).

Також Комітетом було розглянуто, за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.,  Указ Президента України «Про припинення громадянства України Артеменка А.В., Боровика О., Новгородського Д.В. та інших» від 29 квітня 2017 року № 119/2017 і прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Артеменка А.В.

Верховною Радою України 16 травня 2017 року розглянуто питання про припинення достроково повноважень народного депутата України Артеменка А.В. у зв’язку з припиненням громадянства України і прийнято відповідну Постанову Верховної Ради України № 2027-VIII.

 

6. Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

На засіданні Комітету 21 червня 2017 року було розглянуто проект календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та ухвалено рішення внести до Верховної Ради України  народними депутатами України – членами Комітету відповідний проект Постанови (зареєстровано в Апараті Верховної Ради України за реєстр. № 6631), та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до положень частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його за основу та в цілому, який 13 липня 2017 року прийнято Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України № 2135-VIII).

 

 

II. Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України:

1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій.

Підготовлено для попереднього розгляду Комітетом проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр. № №  5477, 5524, 5527, 5638, 5658, 5714, 6006, 6050, 6071, 6084, 6094, 6095, 6107, 6114, 6145, 6197) із зауваженнями про порушення ініціаторами внесення вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України при оформленні цих проектів постанов, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто проекти законів України: реєстр. №№ 1522, 3308, 4001а, 4001а-1, 4182, 4228, 5213, 5325, 5376, 5590, 5628, 5661, 5689, 6011, 6131, 6131-1, 6136, 6138, 6180, 6203, 6227, 6254, 6260, 6321, 6554, та проекти постанов Верховної Ради України реєстр. №№ 5542, 5626, 5702, 6003, 6098, 6419, 6390, 6526.

 

3. Розгляд звернень народних депутатів України щодо застосування законів України, віднесених до предмета відання Комітету

На засіданнях Комітету було затверджено 4 роз’яснення Комітету:

 - про застосування положень частини другої статті 90, частин першої та другої статті 91, частин першої та другої статті 99 Регламенту Верховної Ради України щодо включення до  суб’єктів права законодавчої ініціативи – ініціаторів внесення (та/або списку авторів) відповідних законопроектів, проектів інших актів інших народних депутатів України;  

- про застосування положень Регламенту Верховної Ради України щодо включення до порівняльної таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, пропозицій та поправок внесених з порушеннями вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України;

- про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо порядку відображення інформації про видатки, пов’язані з депутатською діяльністю;

- про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо гарантій прав народного депутата України при призначенні пенсій.

Також Комітетом було розглянуто лист народного депутата України Власенка С.В. від 8 лютого 2017 року № 223/А1/169 (31467) про те, що електронне видання «Українська правда» (станом на 23 та 25 січня 2017 року) опублікувало інформацію з відповідними посиланнями на рішення судів (що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень), ухвалених за клопотанням Генеральної прокуратури, яка здійснює досудове розслідування кримінальних проваджень  за фактом можливого ухилення від сплати податків (частина третя статті 212 Кримінального кодексу України), стосовно окремих народних депутатів України, про призначення позапланових документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та прийнято рішення, зокрема, привернути увагу Генеральної прокуратури, що відповідно до статті 1311 Конституції України та статей 2, 3 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура в Україні здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство тощо, на засадах, зокрема, верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;  презумпції невинуватості; неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки, в тому числі при здійсненні певних дій щодо народних депутатів України, оскільки такі дії можуть бути реалізовані за згодою Верховної Ради України на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.

 

4. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України

На засіданні Комітету 7 червня 2017 року розглянуто питання про подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності  народного депутата України Бобова Геннадія Борисовича, підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 23 травня 2017 року (№ 01/1/2/1-19вих-17) і прийнято рішення доручити першому заступнику голови Комітету повернути Голові Верховної Ради України оригінал подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бобова Геннадія Борисовича(№ 01/1/2/1-19вих-17) (додається), у зв’язку з відкликанням його Генеральним прокурором України згідно з листом від 7 червня ц.р. № 01/1-61вих-17.

Крім цього, Комітетом з 3 по 7 та 12 липня 2017 року за участю Генерального прокурора України Луценка Ю.В., народних депутатів України Дейдея Є.С., Довгого О.С., Лозового А.С., Полякова М.А., Розенблата Б.С. та Добкіна М.М. розглянуто подання, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України  Луценком Ю.В.  21 та 29 червня 2017 року: про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича (№ 06-295вих-17); про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого Олеся Станіславовича (№ 06-294вих-17); про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича (№ 07-19365-17); про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича, про надання згоди на затримання народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича, про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту) (06-297вих-17); про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича, про надання згоди на затримання народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича, про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту) (№ 06-296вих-17); про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Добкіна Михайла Марковича, про надання згоди на затримання народного депутата України Добкіна Михайла Марковича,  про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) щодо народного депутата України Добкіна Михайла Марковича (№15/1/1-28275-16).

Комітетом були ухвалені висновки по кожному поданню, які були направлені Голові Верховної Ради України разом з поясненнями вказаних народних депутатів України. Ці питання було розглянуто Верховною Радою України 11 та 13 липня 2017 року та надано згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Довгого О.С., (Постанова Верховної Ради України № 2126-VIII) Полякова М.А. (Постанова Верховної Ради України № 2127-VIII), Розенблата Б.С. (Постанова Верховної Ради України № 2128-VIII), а щодо народного депутата України Добкіна М.М. Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінального відповідальності (Постанова Верховної Ради України № 2138-VIII), на затримання (Постанова Верховної Ради України № 2139-VIII ) та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) (Постанова Верховної Ради України  № 2140-VIII).

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

На контролі в Комітеті перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому.

Комітетом в порядку контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів заслуховувалися звіти: про використання коштів, передбачених Законом України  «Про Державний бюджет України на 2016 рік», на фінансування діяльності Верховної Ради України (засідання 5 квітня 2017 року протокол № 76, 12 квітня 2017 року протокол № 77), про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому кварталі 2017 року (засідання 17 травня 2017 року протокол № 79).

Двічі на засіданнях Комітету розглядалися пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України, що стосуються норм витрат на забезпечення діяльності народних депутатів України: 8 лютого 2017 року (протокол № 71) розглядався лист першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 30.01.2017 № 15/11-245 (20820) щодо погодження на 2017 рік обсягів коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, на відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах для прийому народними депутатами України громадян, на оплату оренди приміщень для проведення зборів виборців у виборчих округах; 13 липня 2017 року (протокол № 90) лист Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 19.06.2017 № 15/11-942 (143003) щодо перегляду розміру коштів, які щомісячно видаються народному депутату України для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера, та розміру коштів на відрядження помічників-консультантів народних депутатів України.

На засіданнях Комітету 7 червня та 21 червня 2017 року розглядалися листи Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо погодження перерозподілу видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Комітетом на засіданнях 15 березня 2017 року (протокол № 74), 24 травня 2017 року (протокол № 80) розглядалися питання щодо присутності на пленарних засіданнях Верховної Ради України відповідно народних депутатів України Дроздика О.В. (9 та 23 вересня, 7 та 9 грудня 2016 року), Наєма Мустафи (22 лютого, 15 та 23 березня 2017 року) та проведення їм виплат, передбачених Законом України «Про статус народного депутата України», за вказані дні.

 

IV. Розгляд звернень з питань, що належать до предмета відання Комітету

За період шостої сесії восьмого скликання Верховної Ради України у Комітеті були розглянуті звернення, які були надіслані на розгляд Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян безпосередньо до Комітету.

Крім того, Комітет на своїх засіданнях 8, 22 лютого та 15 березня 2017 року (протоколи № 71, 72, 74) затвердив відповіді на заяви та скарги народних депутатів України Сотник О.С., Шкрум А.І., Найєма М.М., Луценка І.В., Добродомова Д.Є., Пташник В.Ю., Юринець О.В., Заліщук С.П., Кіраля С.І., Лещенка С.А., Гопко Г.М. (вх.. №№ 138-2/4.2. (14807), 138-3/4.2. (17179), 138-4/4.2. (17183), 138-6/4.2. (29222), 138-7/4.2. (29228), 138-8/4.2. (34332), 138-9/4.2 (34331), 138-10/4.2. (33739), 138-11/4.2. (33753), 138-12/4.2. (33750), 138-13/4.2. (33745), 138-14/4.2. (47538), 138-15/4.2. (47549), 138-16/4.2. (47555), 138-17/4.2. (47531), які були направлені Голові Верховної Ради України та народним депутатам України – авторам заяв та скарг.

Також, в Комітеті розглянуто депутатські звернення за підписами народних депутатів України Сотник О.С., Шкрум А.І. та Заліщук С.П. від 25 травня 2017 року №№ 138-129/5(125329), 138-130/5(125328), 138-131/5(125325), 138-132/5(125323) та Войціцької В.М., Сотник О.С., Шкрум А.І. та Пташник В.Ю.  від 23 червня ц.р. № 138-15/5 (150220) до Голови Верховної Ради України та до першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника П.В. стосовно порушень  Регламенту Верховної Ради України  на пленарних засіданнях Верховної Ради України та авторам надано відповіді.

Крім того у  зверненнях порушувались питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, надання народними депутатами України відповідей на звернення громадян, проведення особистих прийомів головами комітетів Верховної Ради України та головами депутатських фракцій (депутатських груп) тощо.

 

24 травня 2017 року головою підкомітету з питань депутатської етики Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Папієвим М.М. проведено особистий прийом громадян, який відбувся у приймальні Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8, згідно з графіком особистого прийому громадян у період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженим Головою Верховної Ради України.

Відвідувачами були порушені питання дисципліни, відповідальності народних депутатів України, окремих питань організації роботи народних депутатів України під час пленарних засідань Верховної Ради України тощо.

 

V. Заходи, проведені за участі Комітету

 

9 лютого 2017 року в відбулася зустріч першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника П.В. з керівником Проекту ЄС/ПРООН «Рада за Європу» Джонатоном Мерфі та експертом Проекту Оленою Куліковською. Під час зустрічі учасники обмінялися думками щодо можливих шляхів співробітництва, спрямованого на удосконалення законодавчого процесу.

Також 10 лютого 2017 року в Комітеті відбулася зустріч першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника П.В. з представниками консультативної місії Європейського Союзу в Україні, під час якої учасники обмінялися думками про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України.

22 березня 2017 року Комітетом за участі Асоціації народних депутатів України та Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки відділу демократії Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках співпраці із Верховною Радою України, під головуванням народного депутата України – секретаря Комітету Дмитра Лубінця, було проведено круглий стіл на тему «Міжнародний досвід діяльності парламентської опозиції. Політичні дебати. Регламентування участі опозиції в діяльності Верховної Ради України».

В круглому столі взяли участь народні депутати України – члени Комітету Арешонков В.Ю., Войцеховська С.М., Данілін В.Ю., Єфремова І.О., Папієв М.М., директор Програми USAID РАДА Ігор Когут, Президент Асоціації народних депутатів України Олена Крандакова, член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко та інші учасники.

Крім того, експерти Програми USAID РАДА Борис Беспалий, Володимир Крижанівський, Інституту законодавства Верховної Ради України Алла Погорєлова при обговоренні тематичних питань круглого столу висловили пропозиції та рекомендації щодо участі опозиції у діяльності Верховної Ради України.

Також, з 14 по 17 червня 2017 року члени Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, зокрема перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В., заступник голови Комітету Арешонков В.Ю. та голова підкомітету Войцеховська С.М. на офіційне запрошення Секретаря Венеціанської Комісії (Європейської Комісії «За демократію через право») Томаса Маркерта взяли участь у засіданні Венеціанської комісії та в обговоренні з експертами Венеціанської Комісії попередніх висновків до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (реєстр. № 5522).

 

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                 П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

 

Керівник

секретаріату Комітету                                        М.В. НЕХОЦА

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VIII скликання”

19 липня 2019 13:19
17 липня 2019 10:29
07 лютого 2019 11:32
13 серпня 2018 15:45
05 лютого 2018 10:29
18 липня 2017 17:00
30 січня 2017 16:24
18 липня 2016 10:49
12 лютого 2016 12:31
02 вересня 2015 14:38