З В І Т

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року  – січень 2018 року), затверджений на засіданні Комітету 17 січня 2018 року (протокол № 105)

 

Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

Протягом звітного періоду проведено 14 засідань Комітету (9 - планових та 5 - поза планом). На засіданнях було розглянуто 101 питання порядку денного, із них: 18 проектів законів України (Комітет головний), 13 проектів законів України (Комітет не головний), 27 проектів постанов Верховної Ради України (Комітет головний), в тому числі 13 проектів постанов про скасування рішень Верховної Ради України, 12  проектів постанов Верховної Ради України (Комітет не головний) та 27 інших питань, що належать до предмета відання Комітету.

За період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету становить 973 документи.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 600 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним – 40 (з них 11 - це  проекти законів та 29 - проекти постанов), висновки до них – 83; проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України з яких Комітет не є головним – 38; інформаційно-довідкові документи – 40; звернення громадян – 60; листування з народними депутатами України – 47;  листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 44; листування з керівництвом Верховної Ради України, з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 248;

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та надіслано 363 документи.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповідей на 9 запитів на інформацію.

 

Законопроектна діяльність з питань, з яких Комітет визначено головним

 

1. Проекти законів, проекти інших актів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

Комітет на засіданні 6 грудня 2017 року розглянув пропозиції Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр.  № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований), висловлені у висновку цієї Комісії від 6-7 жовтня 2017 року, та ухвалив рішення подати на розгляд Верховної Ради України доповнення до висновку Комітету від 8 лютого 2017 року на зазначений проект Закону та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України прийняти цей законопроект за основу з урахуванням пропозицій Комітету, які викладені у висновку на цей законопроект.

На виконання положень статті 85 Конституції України, статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 7 Регламенту Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету (засідання Комітету 4 жовтня, 6 грудня 2017 року) було внесено на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (реєстр. № 7172 від 05.10.2017) та «Про кошторис Верховної Ради України на 2018 рік» (реєстр. № 7380 від 07.12.2017), які були прийняті Верховною Радою України 7 грудня 2017 року (номери актів відповідно № 2240-VIII та № 2247-VIII).

На засіданні Комітету 19 грудня 2017 року було розглянуто проект календарного плану проведення восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та ухвалено рішення внести до Верховної Ради України  народними депутатами України – членами Комітету відповідний проект Постанови (реєстр. № 7423), і рекомендувати Верховній Раді України, згідно з положеннями частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його за основу та в цілому. Верховною Радою України 21 грудня 2017 року розглянуто та прийнято з пропозиціями народних депутатів України календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України  (Постанова Верховної Ради України № 2263-VIII).

 

2. Проекти законів України та проекти інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету, та з яких Комітет було визначено головним.

Проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

На засіданні 8 листопада 2017 року  було розглянуто  проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо уточнення порядку обговорення законопроектів при розгляді в другому читанні), внесений народним депутатом України Шверком Г.А. (реєстр.  № 6342 від 11.04.2017), та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відхилити його (проект Постанови Верховної Ради України № 6342/П від 10.11.2017).

Також Комітетом було розглянуто, ухвалено висновки та прийнято рішення, відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України: 

- включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання - проект Закону України «Про внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України» (щодо обов’язковості оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України), внесений народним депутатом України Ківаловим С.В. (реєстр. № 7095 від 08.09.2017);

- не включати до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання такі законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо процедури призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 7018 від 07.08.2017), «Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України» (щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), внесений народними депутатами України Черваковою О.В., Алєксєєвим С.О., Сусловою І.М., Писаренком В.В. (реєстр. № 7018-1 від 21.08.2017); "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України", внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017), а у разі їх включення, за наслідками їх розгляду в першому читанні, відхилити.

Крім цього, Комітетом ухвалено висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстр. № 7362 від 06.12.2017), внесений народними депутатами України Герасимовим А.В., Бурбаком М.Ю., яким  передбачено процедуру висловлення недовіри Директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції. Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та визначитись шляхом голосування щодо прийняття його  за основу та в цілому.

19 грудня 2017 року народними депутатами України – членами Комітету на засіданні прийнято рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України), внесений народними депутатами України Мисиком В.Ю., Котвіцьким І.О. (реєстр. № 7367 від 06.12.2017), суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року ухвалив висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6571 від 09.06.2017), за наслідками його розгляду в першому читанні.

На засіданні Комітету 17 січня 2018 року розглянуто законопроект «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 5307 від 26.10.2016), ухвалено висновок та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.

 

 

Проекти законів України про внесення змін до Закону України  «Про комітети Верховної Ради України».

Комітетом на засіданні 15 листопада 2017 року розглянуто питання про розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств», який згідно з Постановою Верховної Ради України від 8 червня 2017 року № 2092-VIII повернуто в Комітет для підготовки до повторного першого читання, та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений законопроект в редакції, запропонованій до розгляду в першому читанні. Водночас, народними депутатами України – членами Комітету  на засіданні 6 грудня 2017 року, враховуючи висновки третього Діалогу Жана Моне задля миру та демократії, що відбувся у Франції з 22 по 24 листопада 2017 року, стосовно реформи комітетів для наступного скликання Верховної Ради України, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр. № 6256) за основу та в цілому з пропозиціями Комітету, які викладені у висновку до цього законопроекту.

 

 

Проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (зокрема, до Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України»).

На засіданні Комітету  8 листопада  2017 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», внесений народними депутатами України Ляшком О.В. та Литвином В.М. (реєстр. № 6518 від 26.05.2017), ухвалено висновок та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу (проект Постанови Верховної Ради України  № 6518/П від 10.11.2017).

Крім цього, народними депутатами України – членами Комітету, розглянувши на засіданні Комітету 15 листопада 2017 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата  при реєстрації та голосуванні», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6672 від 06.07.2017), ухвалено висновок та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відхилити його (проект Постанови Верховної Ради України  № 6672/П від 20.11.2017).

Проект Закону України «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо уточнення процедури застосування заходів, які обмежують права і свободи народного депутата України», внесений народним депутатом України Білозір О.В. (реєстр. № 7243 від 27.10.2017), який внесено з метою уточнення процедури застосування заходів, які обмежують права і свободи народного депутата України під час проведення правоохоронними органами досудового слідства в кримінальних провадженнях, Комітетом 17 січня 2018 року розглянуто, ухвалено висновок та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати цей законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України, а у разі його включення за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні відхилити його.

На засіданні Комітету 17 січня 2018 року розглянуто законопроекти, якими пропонуються зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України стосовно впровадження процедури зменшення виплат, що здійснюються народному депутату України, та з інших питань реалізації основних і трудових гарантій здійснення народними депутатами України своїх депутатських повноважень: «Про внесення змін до деяких законів України (щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту)», внесений народними депутатами України Мушаком О. П., Шкрум А. І., Голубом В. В., Луценком І. В., Пташник В.Ю. та іншими (реєстр. № 5328 – доопрацьований від 20.02.2017), «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017), «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового подання народним депутатом інформації про перебування за кордоном та зменшення фінансового забезпечення народного депутата у випадку відсутності на пленарному засіданні Верховної Ради України без поважних причин)», внесений народним депутатом України  Капліним С.М. (реєстр. № 7194 від 10.10.2017). Вищезгадані законопроекти за рішеннями Комітету рекомендовано Верховній Раді України не включати до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення – за наслідками розгляду проектів законів в першому читанні відхилити їх.

Також Комітетом було розглянуто проекти постанов Верховної Ради України, внесені народним депутатом України Капліним С.М.: «Про створення Робочої групи з питань аудиту ефективності виконання Угоди про коаліцію депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА», (реєстр. № 6415 від 26.04.2017) та «Про створення депутатської робочої групи з питань розслідування причин надзвичайної ситуації, яка сталася 26 вересня 2017 року на військових складах боєприпасів біля с. Калинівка Вінницької області та бездіяльності органів МВС, зокрема, керівництва Нацгвардії та МНС», (реєстр. № 7143 від 27.09.2017), та «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного розслідування можливих порушень закону, виявлених у листуванні щодо намірів створення офшорної компанії на острові Мен для Президента України Петра Порошенка», народними депутатами України Лещенком С.А., Заліщук С.П., Найємом М.-М., Луценком І.В., Дерев’янком Ю.Б., Добродомовим Д.Є. (реєстр. № 7264 від 07.11.2017).  Комітетом ухвалено висновки на зазначені проекти та прийнято рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути ці проекти постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 6415, 7143, 7264) суб’єктам права законодавчої ініціативи без їх включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Комітетом було розглянуто та підтримано з пропозиціями до редакції проекту Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України «Про державну службу» в Апараті Верховної Ради України»  (реєстр. № 6596 від 20.06.2017), якою, зокрема, запропоновано заснувати з 1 січня 2018 року 30 стипендій Верховної Ради України для осіб (з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби), які проходять стажування в Апараті Верховної Ради України, а Верховною Радою України 7 грудня 2017 року прийнято (Постанова Верховної Ради України 2243-VIII).

 

3. Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

Протягом сьомої сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України, аргументацією для внесення яких були порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів Верховної Ради України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме 13 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ №№ 6232-П, № 6232-П1, 6232-П2, 6232-П3, 6327-П, 6614-П, 7126-П, 7116-П, 7350-П, 7000/П, 6776-Д-П, 7280-П, 6016-д-П), які були розглянуто та не прийнято Верховною Радою України.

 

4. Питання про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

Верховною Радою України 9 листопада 2017 року прийнято рішення про відкликання народного депутата України Рибалки С.В. з посади голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності згідно з поданою ним заявою, яку Комітетом було розглянуто 16 вересня 2015 року (Постанова Верховної Ради України № 2194-VIII).

Також Комітетом та Верховною Радою України 7 грудня 2017 року розглянуто та підтримано проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання Соболєва Є.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції», внесений народними депутатами України Ричковою Т.Б., Артюшенком І.А. та іншими  (всього - 12 підписів) (реєстр. № 7368 від 07.12.2017) на підставі рішення Комітету з питань запобігання і протидії корупції від  6 грудня 2017 року, який визнав незадовільною роботу Соболєва Є.В. на посаді голови цього Комітету та рекомендував ініціювати перед Верховною Радою України процедуру його відкликання із займаної посади (Постанова Верховної Ради України № 2235-VIII).

 

5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітетом на засіданні 6 вересня 2017 року було розглянуто заяву позафракційного народного депутата України Константіновського В.Л. про складення ним депутатських повноважень (проект Постанови Верховної України (реєстр. № 7087 від 07.09.2017), яку 16 листопада 2017 року Верховною Радою України не підтримано та у зв’язку з цим розгляд цього питання відкладено.

 

II.   Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України:

1.   Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій.

Комітетом було розглянуто 12 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій (реєстр. № № 5638, 5658, 5714, 6006, 6050, 6071, 6084, 6094, 6095, 6107, 6145, 6197), ухвалено висновки із зауваженнями про порушення ініціаторами внесення вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України при оформленні цих проектів постанов, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій  (депутатських груп) щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу та прийняті рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути ці проекти постанов Верховної Ради України суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто та ухвалено відповідні експертні висновки на:

- 13 проектів законів України: реєстр. №№ 6325, 7027, 7059, 7055, 6294, 6773, 7137, 7123, 6658, 7074-1, 7129, 6301, 7363;

- 12 проектів постанов Верховної Ради України реєстр. №№ 5332, 6566, 6585, 6654, 6742, 7011, 7012, 7024, 7028, 7056, 7107, 7251.

 

3. Розгляд звернень народних депутатів України щодо застосування законів України, віднесених до предмета відання Комітету

На засіданнях Комітету було прийнято рішення про роз’яснення Комітету:

- про застосування положень Глави 20 Регламенту Верховної Ради України щодо пропозицій до назви законопроекту, прийнятого в першому читанні, при підготовці його до другого читання;

- про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта;

-  про застосування окремих положень Регламенту Верховної Ради України щодо включення ідентичних за змістом пропозицій та поправок до порівняльної таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, які надійшли від народних депутатів України.

 

Також Комітетом розглянуто звернення першого заступника голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Довбенка М.В. від 27 листопада 2017 року № 04-37/8-420 (270670), в якому він зазначає про «відмінності в результатах голосувань, які відбувались під час розгляду окремих поправок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (реєстр. № 5592-д), що розглядався Верховною Радою України в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 листопада  2017 року, та прийнято рішення з цього питання і направлено до Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. 


III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

На контролі в Комітеті перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому.

Комітетом в порядку контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів заслуховувалися звіти: про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року (засідання 20 вересня 2017 року, протокол № 93),  за 9 місяців 2017 року (засідання 15 листопада 2017 року, протокол № 99).

На засіданнях Комітету 6, 8 та 19 грудня 2017 року розглядалися пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України, що стосуються норм витрат на забезпечення діяльності народних депутатів України, реалізації окремих положень Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (від 07.12.2017 № 2240-VIII), відповідно до яких змінено окремі обсяги видатків на забезпечення виконання народними депутатами України депутатських повноважень, а також встановлено передбачені чинним законодавством України надбавки, доплати та компенсації.

На засіданнях Комітету 20 вересня 2017 року та 6 грудня 2017 року розглядалися питання розробки, затвердження та реалізації окремих положень Порядку надання жилих приміщень для тимчасового проживання та користування ними для працівників Апарату Верховної Ради України, який було затверджено розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 24 жовтня 2017 року № 251.

На засіданнях Комітету 20 вересня, 4 жовтня та 8 грудня 2017 року розглядалися листи Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо погодження перерозподілу видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Комітетом на засіданні 6 вересня 2017 року розглядалося питання щодо присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України Романової А.А. та проведення їй виплат, передбачених Законом України «Про статус народного депутата України», за вказаний день (листи від 21.06.2017 № 157/1-438 (147636), 04.07.2017 № 1571-443 (157959).

 

IV. Розгляд звернень з питань, що належать до предмета відання Комітету

За період сьомої сесії восьмого скликання Верховної Ради України у Комітеті було розглянуто звернення, які були надіслані на розгляд Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян безпосередньо до Комітету.

У зверненнях порушувалися питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, надання народними депутатами України відповідей на звернення громадян, проведення особистих прийомів головами комітетів Верховної Ради України та головами депутатських фракцій (депутатських груп) тощо.

 

8 грудня 2017 року головою підкомітету з питань організації роботи Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Кишкарем П.М., згідно з графіком особистого прийому громадян у період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженим Головою Верховної Ради України, було проведено особистий прийом громадян, який відбувся у приймальні Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8.

Відвідувачами було порушено окремі питання організації роботи народних депутатів України під час пленарних засідань Верховної Ради України,  дисципліни та відповідальності народних депутатів України, тощо.

 

V. Заходи, проведені за участі Комітету

12 вересня 2017 року в Комітеті відбулася зустріч першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. та народного депутата України - члена Комітету з питань правової політики та правосуддя Черненка О.М. з експертами Венеціанської комісії Ради Європи: Ален Делькамп (Alain Delcamp),  Ганна Сухоцька (Hanna Suchocka), Сергій Кузнєцов (Serguei Kouznetsov). У ході зустрічі були обговорені питання, пов’язані з аналізом проекту Закону України «про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 5522) на відповідність нормам європейського права.

6 та 7 жовтня 2017 року перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. та керівник секретаріату Комітету Нехоца М.В. взяли участь у роботі 112–го пленарного засідання Венеціанської Комісії (Європейської Комісії «За демократію через право»).

Протягом звітного періоду народні депутати України – члени Комітету Пинзеник П.В., Лубінець Д.В., Папієв М.М. та працівники секретаріату Комітету брали активну участь у проведенні публічних дискусій у форматі круглих столів, організованих за сприяння Комітету, програмою USAID РАДА та Лабораторією законодавчих ініціатив. Зокрема, 13 жовтня 2017 року – на тему: «Година запитань до Уряду як інструмент парламентського контролю», 3 листопада 2017 року – на тему: «Проблема процедури голосування: кворум та статус законів», 17 листопада 2017 року - на тему: «Роль і місце супровідних документів у законодавчому процесі», 24 листопада 2017 року – на тему: «Парламентська служба: реформування, засади функціонування, гарантії діяльності Апарату Верховної Ради України».

Стенограми круглих столів та дискусій, а також рекомендацій учасників цих заходів розміщено на сайтах Комітету, Програми USAID RADA та Лабораторії законодавчих ініціатив.

 

Для підвищення ефективності роботи Комітету та Верховної Ради України в цілому, Комітет вважає за необхідне в період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання:

- провести семінар на тему: «Парламентська служба: реформування, засади функціонування, гарантії діяльності Апарату Верховної Ради України»; 

- провести семінар на тему: «Парламентський контроль: контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України за виконавчою гілкою влади»;

- у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень постійно тримати на контролі Комітету питання застосування норм Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про комітети Верховної Ради України», оптимізації витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради України та ефективного і в повному обсязі освоєння бюджетних коштів, передбачених Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на забезпечення діяльності парламенту, в тому числі підпорядкованими Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствами і організаціями.

Крім цього, потребує прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр.  № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований), внесений народними депутатами - членами Комітету. Прийняття і введення в дію вищезазначеного законодавчого акту у значній мірі підвищить ефективність роботи парламенту та його комітетів.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                  П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

Керівник

секретаріату Комітету                                           М.В. НЕХОЦА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VIII скликання”

19 липня 2019 13:19
17 липня 2019 10:29
07 лютого 2019 11:32
13 серпня 2018 15:45
05 лютого 2018 10:29
18 липня 2017 17:00
30 січня 2017 16:24
18 липня 2016 10:49
12 лютого 2016 12:31
02 вересня 2015 14:38