З В І Т

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання ( вересень 2016 року  – січень 2017 року ), затверджений на засіданні Комітету 18 січня 2017 року (протокол № 70)

 

Згідно із затвердженим планом роботи на п’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

Протягом звітного періоду проведено 12 засідань Комітету (9 - планових та 3 - поза планом). На засіданнях було розглянуто 68 питань порядку денного, із них: 7 проектів законів України (Комітет головний), 11 проектів законів України (Комітет не головний), 17 проектів постанов Верховної Ради України, в тому числі 13 проектів постанов про скасування рішень, прийнятих Верховною Радою України, та 34 питання, що належать до предмета відання Комітету.

За період п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету становить 1467 документів.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 959 документів: проекти законодавчих актів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет є головним - 41, з них 11 проектів законів та 30 проектів постанов, висновки до них – 80;   проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України – 28, Комітет не є головним; інформаційно-довідкові документи - 27; звернення громадян – 75; листування з народними депутатами України - 113;  листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами - 163; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 347; листування з керівництвом Верховної Ради України – 64;

За даними реєстрації вихідної кореспонденції Комітетом опрацьовано та надіслано 508 документів.

 На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 21 запит на інформацію.

 

I. Законопроектна діяльність з питань,  з  яких  Комітет визначено головним

1.            Проекти законів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету.

Комітетом на засіданні 7 грудня 2016 року розглянуто пропозиції робочої групи по підготовці пропозицій щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України у складі народних депутатів України – членів Комітету, створеної 24 грудня 2014 року (протокол № 5), внесення яких обумовлене необхідністю приведення його положень у відповідність до положень Конституції України.

Комітет ухвалив рішення згідно з пунктом 1 частини першої  статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України», який зареєстровано 9 грудня 2016 року за реєстраційним № 5522.

Вказаним законопроектом пропонуються зміни до окремих положень Регламенту Верховної Ради України, які випливають із положень законів України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року № 742-VII та «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII (набрав чинності 30 вересня 2016 року) та згідно з пунктом 4 Постанови Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17 березня 2016 року № 1035-VIII,   а саме: до статей 14, 34, 59, 75, 76, 78, 88, 89, 99, 139, 140, 168, 170, 174, 178, 185, 186, 187, 205, 207, 208, 2081, 211, 212, 213, 217, 218, 220, 221, 222, 240, доповнити новою главою 12 зі статтями 61-65, доповнити статтями 137, 206, 2061  та виключити статті 214-2161.   

 

2. Проекти законів України, які надійшли для розгляду до Комітету.

На засіданні Комітету 21 вересня 2016 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до статей 90 та 116 Закону України  «Про Регламент Верховної Ради України» щодо підготовки законопроектів, внесений народним депутатом України  Дроздиком О.В. (реєстр. № 3067), мета якого «створення ефективної системи законодавства шляхом встановлення певних вимог до розроблення та внесення пропозицій до другого читання, що у свою чергу, сприятиме підвищенню якості нормотворчої діяльності».

Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи  Верховної Ради України підготувати його до другого читання.  

Упродовж п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання опрацьовано та розглянуто Комітетом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення належних прав народних депутатів та їх помічників-консультантів)» (реєстр. № 4698), з підготовки і попереднього розгляду якого Комітет є головним. Законодавча пропозиція стосувалася внесення змін  до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» та до Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379-95/ВР, якими був передбачений особливий порядок вчинення окремих процесуальних дій по відношенню до помічників-консультантів народного депутата України.

Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроект, а в разі включення – за наслідками розгляду  в першому читанні відхилити його.

 

Також, було розглянуто поданий народним депутатом України Кіршом О.В. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо деяких питань порядку скликання та проведення засідань комітетів)», (реєстр. № 4633 від 10.05.2016), яким пропонується викласти в новій редакції частину  першу статті 43 та частину першу статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» і прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначений законопроект до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.

Комітет на засіданні 7 грудня 2016 року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити  до порядку денного п’ятої сесії  Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії», внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В. (реєстр. № 4244).

 

3. Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

 Протягом п’ятої  сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України у зв’язку з порушенням встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів Верховної Ради України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме проекти постанов Верховної Ради України реєстр. №№ 5130-П, № 5130-П1, 5130-П2, 2966-д-П, 3312-д-П, 3312-д-П1, 3252-П, 3153-П, 2418а-П, 5132-П, 5180-П, 5368-П, № 5368-П1, які були розглянуті та не прийняті Верховною Радою України.

 На виконання доручень Голови Верховної Ради України протягом п’ятої  сесії Верховної Ради України Комітетом розглядались матеріали, подані суб’єктами права законодавчої ініціативи на реєстрацію до Апарату Верховної Ради України, зокрема, народними депутатами України Антонищаком А.Ф., Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М., Мусієм О.С.,  Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., Костенком П.П.,  Вовком В.І., Капліним С.М. щодо підстав для їх реєстрації, стосовно кожної ініціативи було підготовлено проект відповіді та направлено Голові Верховної Ради України.

 Також були розглянуті депутатські звернення народних депутатів України Чорновол Т.М. та Дроздика О.В. щодо скасування реєстрації альтернативних законопроектів (реєстр. № реєстр. № 5158, 5337-1), і підготовлено проекти відповідей на них.

 

 4. Проекти постанов Верховної Ради України про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

Протягом п’ятої сесії Комітетом були розглянуті і підтримані заяви народних депутатів України:

Богдана Р.Д. про обрання його членом Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5166),

Велікіна О.М.  про обрання його членом Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5167),

Даніліна В.Ю. про обрання його членом Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5168);

Дубіля В.О. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5174),

Одарченка Ю.В. про обрання його членом Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5170),

Ричкової Т.Б. про обрання її членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5171),

Саврасова М.В. про обрання його членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5172);

Лозового А.С. про обрання його членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, відкликавши його з посади секретаря Комітету з питань правової політики та правосуддя (проект Постанови від 05.10.2016 (реєстр. № 5232);

Жолобецького О.О. про обрання його членом Комітету з питань транспорту, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності (проект Постанови від 21.10.2016 (реєстр. № 5302);

Семенухи Р.С. про обрання його членом Комітету з питань бюджету, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань інформатизації та зв’язку (проект Постанови від 22.12.2016 (реєстр. № 5583).

 Комітетом також розглянуто заяви позафракційних народних депутатів України Констанкевич І.М. про обрання її членом Комітету з питань науки і освіти (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5169) та Шевченка В.Л. про обрання його членом Комітету з питань бюджету (проект Постанови від 22.09.2016 (реєстр. № 5173).

Крім цього на засіданні Комітету 18 січня 2017 року було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народними депутатами України Березою Ю.М., Вінником І.Ю. та іншими (всього 7 підписів) (реєстр. № 5543 від 15.12.2016), яким пропонується виключити народного депутата України  Савченко Н.В.  з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони, та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України  визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення проекту Постанови  Верховної Ради України (реєстр. № 5543).

 

 5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітет на засіданні 2 листопада 2016 року розглянув заяву народного депутата України – члена депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Савченка О.Ю. про складення ним депутатських повноважень згідно з положеннями пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» у зв’язку з призначенням його головою Миколаївської обласної державної адміністрації, після закінчення випробувального строку, визначеного відповідним Указом Президента України (від 6 жовтня 2016 року № 435/2016).

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України  Савченка О.Ю. (проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 5346), але Верховною Радою України 15 листопада 2016 року даний проект Постанови не підтримано.

 

6. Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

На засіданні Комітету 21 грудня 2016 року було розглянуто проект календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та ухвалено рішення внести до Верховної Ради України  народними депутатами України – членами Комітету відповідний проект Постанови (зареєстровано в Апараті Верховної Ради України за реєстр. № 5585), та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до положень частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його за основу та в цілому, який 17 січня 2017 року прийнято Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України № 1818-VIII).

 

II.   Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України:

 1.   Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій.

Підготовлено для попереднього розгляду Комітетом проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр. № №  5477, 5524, 5527 ) із зауваженнями про порушення ініціаторами внесення вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України при оформленні цих проектів постанов, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій  (депутатських груп) щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. для попереднього розгляду і підготовки експертних висновків на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів до Комітету надійшло 28 законопроектів і проектів інших актів, з яких: 22 проекти законів, 6 проектів постанов Верховної Ради України, що були внесені суб’єктами права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України: народними депутатами України – 21, Президентом України – 1, Кабінетом Міністрів України – 5.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто 8 проектів законів Верховної Ради України: реєстр. №№ 4038а, 4357, 4991, 5144, 5144-1, 5180, 5180-1, 5336-1 та проект Постанови Верховної Ради України реєстр. №  5407.

 

3. Розгляд звернень народних депутатів України щодо застосування законів України, віднесених до предмета відання Комітету

Протягом п’ятої сесії Комітетом розглядались звернення народних депутатів України щодо питань, віднесених до предмета відання Комітету.

Зокрема, Комітетом 7 вересня 2016 року розглядалося питання про нарахування народному депутату України Скрипнику О.О. заробітної плати за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України 15 червня 2016 року.

На засіданнях Комітету 21 вересня  та 4 листопада 2016 року були ухвалені роз’яснення Комітету відповідно щодо порядку обліку робочого часу народного депутата України у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України), щодо реалізації окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» (в частині зарахування доручення органів виконавчої влади до проміжної відповіді на депутатські запити, звернення) та про застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України щодо внесення до проектів інших актів Верховної Ради України (проектів постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України) альтернативних проектів відповідних актів Верховної Ради України.

Також на засіданні 2 листопада 2016 року за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. розглянуто звернення гр. Канєвського Г.О. щодо припинення будь-яких грошових виплат народному депутату України Онищенку О.Р. та внесення відповідних змін до законодавства України, які б передбачали скасування проведення виплат народним депутатам України, щодо яких Верховною Радою України прийнято рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.

 

4. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України 

Комітетом за участю Генерального прокурора України Луценка Ю.В., народного депутата України Новинського В.В. на засіданнях 16 листопада та 6 грудня 2016 року розглянуто подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 3 листопада 2016 року (№ 23/2/2-32877-14).

Комітет ухвалив висновок щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича», підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 3 листопада 2016 року (№23/2/2-32877-14) та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України.

8 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського В.В.», яку підписано Головою Верховної Ради України 16 грудня 2016 року (№ 1778-VIII).

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

На засіданні Комітету 18 січня 2017 року були розглянуті звернення народних депутатів України Івченка В.Є., Сотник О.С. щодо підготовки відповідними головними комітетами до другого читання законопроектів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів» (реєстр. № 3498), а також розглянуто звернення народного депутата України Дерев’янка Ю.Б. щодо перереєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» (реєстр. № 5495), як альтернативного до законопроекту (реєстр. № 5471), і визначення головним комітетом для підготовки та попереднього розгляду обох вищезазначених законопроектів Комітет з питань промислової політики та підприємництва та ухвалено відповідний висновок.

Крім цього, Комітет на засіданні 7 грудня 2016 року за наслідками розгляду листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. прийняв рішення рекомендувати Голові Верховної Ради України Парубію А.В. ініціювати ухвалення Погоджувальною радою депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України внутрішнього порядку проведення засідань Погоджувальної ради, яким визначити, зокрема, тривалість проведення засідання, порядок та черговість надання слова, тривалість виступу, відповідність виступу тим питанням, вирішення та ухвалення яких покладаються на Погоджувальну раду, а також порядок вжиття заходів у разі неетичної поведінки учасників засідань Погоджувальної ради.

Також на контролі в Комітеті перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України.

Так, на засіданнях Комітету 21 вересня, 5 та 19 жовтня, 7 грудня 2016 року розглядалися листи Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо погодження перерозподілу видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

5 жовтня та 7 грудня 2016 року розглядалися пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2017 рік. За результатами такого розгляду на засіданні 7 грудня 2016 року прийнято рішення внести на розгляд Верховної Ради  України проект Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України» (реєстр. № 5573 від 21.12.2016) та додатки до нього, який було розглянуто Верховною Радою України на пленарному засіданні 17 січня 2017 року, але не підтримано необхідною кількістю голосів народних депутатів України

На засіданнях Комітету 21 вересня, 19 та 20 жовтня 2016 року заслуховувалися керівництво Апарату Верховної Ради України (заступники Керівника Апарату Верховної Ради України, керівник Управління комп’ютеризованих систем), Управління справами Апарату Верховної Ради України (заступники керуючого справами), структурних підрозділів та підприємств, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України (Управління адміністративними будинками, ДП «Управління житловими будинками», ДП «Їдальня», Автобази) щодо результатів їх діяльності по забезпеченню Верховної Ради України та народних депутатів України.

21 вересня 2016 року на засіданні Комітету розглядалися листи керівництва редакції журналу Верховної Ради України «Віче» до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо фінансування редакції за рахунок коштів Державного бюджету України у 2017 році, щодо розрахунку оплати праці керівників друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Верховна Рада України та подальшого функціонування редакції.

Верховною Радою України 16 листопада 2016 року було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про вихід Верховної Ради України із засновників редакції журналу Верховної Ради України «Віче» (№ 1746-VIII), а також 21 грудня 2016 року на засіданні Комітету заслухано інформацію Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо заходів, вжитих з реалізації процесу реформування редакції.

 

IV. Розгляд звернень з питань, що належать до предмета відання Комітету

За період п’ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради України у Комітеті були розглянуті звернення, які були надіслані на розгляд Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян безпосередньо до Комітету.

Було підготовлено 50 проектів відповідей та відповідей Комітету на депутатські запити, депутатські звернення, заяви, листи, пропозиції народних депутатів України. Зокрема, в Комітеті були розглянуті заяви народного депутата України Сотник О.С. та інших, листи громадян Олейника В.І., Меліш М.А. щодо фактів неособистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України.  А також  заяви народних депутатів України Сотник О.С., Шкрум А.І., Найєма М.-М. та інших щодо порушення норм Регламенту Верховної Ради України головуючим на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

 

Крім того у  зверненнях порушувались питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, надання народними депутатами України відповідей на звернення громадян, проведення особистих прийомів головами комітетів Верховної Ради України та головами депутатських фракцій (депутатських груп) тощо.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами) підготовлено відповіді на запити на інформацію громадян Смірнова Ю.Г. (2 запити), Бараннікова Є.І. (3 запити),  Неманіхіної К.І., А.Токарського, Рибій О.В., М. Ткача, Сабо С.Ю., Братущака О.А. (2 запити), Федишин О.І., Волошина О.М., а також на запити на інформацію Інформаційного агентства «Єдина служба правової допомоги»,  ГО «Громадський рух учасників АТО», тощо.

2 листопада 2016 року головою підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України  Єфремовою І.О. проведено особистий прийом громадян, який відбувся у приймальні  громадян Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8, згідно з графіком особистого прийому громадян у період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженим Головою Верховної Ради України.

Відвідувачами були порушені питання неефективності роботи народних депутатів України, окремих питань організації роботи народних депутатів України під час пленарних засідань Верховної Ради України тощо.

 

 

V. Заходи, проведені за участі Комітету

У рамках програми Вестмінстерської фундації за демократію, спрямованої на допомогу Верховній Раді України впроваджувати Рекомендації Місії Європейського Парламенту щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, з 12 по 15 вересня 2016 року відбувся візит парламентської групи до парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою вивчення відповідного досвіду.  До складу делегації ввійшли народні депутати України – члени Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, зокрема, Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. та заступник голови Комітету Арешонков В.Ю., а також працівники Апарату Верховної Ради України: завідувач секретаріату Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Нехоца М.В., завідувач секретаріату Комітету з питань правової політики та правосуддя  Венгер В.М. та заступник керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України  Мілованов  В.В.  Групу очолив Перший заступник Голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеник П.В.

Програма візиту передбачала низку заходів, спрямованих на вивчення кращих практик парламентської діяльності. Зокрема, учасники програми мали    12 ознайомчих та робочих   зустрічей, а саме: з Чарльзом Уокером, членом Парламенту, головою Регламентного комітету, Кріспіном Пойзером, працівником офісу в закордонних справах, Гізер Вуд, реєстратором офісу парламентського комісара зі стандартів, Метью Хамлін, клерком Комітету з публічних біллів (парламентська процедура), Майком Геннесси, клерком Канцелярії, Лінн Ґарднер, клерком Комітету зі стандартів і привілеїв,  Томом Ґолдсмітом, секретарем Комісії офісу врядування, та Міфанві Барретт, керуючим директором Комісії Палати громад з корпоративних послуг.

Члени української делегації детально ознайомились з практичними аспектами застосування Правил процедури Палати громад британського парламенту; особливостями визначення стандартів етики та поведінки британських парламентарів та ключовими інституційними характеристиками їх імплементації, а також з фінансово-організаційними засадами функціонування окремих структурних одиниць, палат та британського парламенту загалом. Крім того, учасникам делегації було надано можливість спостерігати за парламентською процедурою – проведення  «години запитань  до Прем'єр-міністра».

Також відбулася зустріч з Головою Міжпарламентської групи дружби Україна – Великобританія, членом парламенту сером Джеральдом Говарсом, та членом парламенту Марком Гендріком за участі посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Галібаренко Наталії Миколаївни. 

Крім цього 22 листопада 2016 року Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань правової політики та правосуддя, а також у співпраці з Лабораторією законодавчих ініціатив та Програмою USAID «РАДА», провели «круглий стіл» на тему «Реформування парламентських процедур: конституційно-правовий аспект».

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

 

Завідувач

секретаріату Комітету                                      М.В. НЕХОЦА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VIII скликання”

19 липня 2019 13:19
17 липня 2019 10:29
07 лютого 2019 11:32
13 серпня 2018 15:45
05 лютого 2018 10:29
18 липня 2017 17:00
30 січня 2017 16:24
18 липня 2016 10:49
12 лютого 2016 12:31
02 вересня 2015 14:38