РОЗ’ЯСНЕННЯ

 

з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)

 

На засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123) розглянуто лист Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. від 9 серпня 2022 року (електронна картка документа (980483) про надання роз’яснення Комітету стосовно порядку нарахування та виплати коштів, передбачених статтею 34 Закону України «Про статус народного депутата України», помічникам-консультантам тих народних депутатів України, які без поважних причин не виконують свої депутатські повноваження. Підставою для надання такого роз’яснення Комітету, як зазначено у листі Апарату Верховної Ради України, є ті обставини, що з початком широкомасштабної агресії російської федерації проти України «окремі народні депутати України продовжують безпідставно перебувати за межами України, відповідно й помічники-консультанти таких народних депутатів України належним чином не виконують своїх обов’язків».

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої
статті 17, частини третьої статті 21, статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» в порядку аналізу практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України з питань, віднесених до предмета відання, Комітет має право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України.

Питання правового статусу народного депутата України, що відповідно до додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання»
від 29 серпня 2019 року № 19-IX належить до предмета відання Комітету, включає спеціальне законодавство про статус народного депутата України, положення якого, у свою чергу, визначають правовий статус помічника-консультанта народного депутата України.

 Враховуючи це, з питань, що порушуються у листі Апарату Верховної Ради України, Комітет зазначив таке.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України).

Законом України, що визначає статус (права, обов’язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень, є Закон України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон).

Закон передбачає низку гарантій забезпечення народному депутату України його депутатської діяльності (Розділ ІV Закону), серед яких – наявність у народного депутата України помічників-консультантів, правовий статус, права та обов’язки яких визначено нормами статті 34 Закону та Положенням про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379/95-ВР.

Так, відповідно до частин першої – третьої статті 34 Закону народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються вказаним Законом, іншими законами та прийнятим відповідно до них Положенням про помічника-консультанта народного депутата України, яке затверджується Верховною Радою України; серед вимог до особи, яка може бути помічником-консультантом народного депутата України: громадянство України, вільне володіння державною мовою, обмеження, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»; помічники-консультанти народного депутата України працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах; помічники-консультанти, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України; народний депутат України самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.

Відповідно до частини четвертої статті 34 Закону визначено порядок використання загального фонду, встановленого народному депутату України на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, – виключно в межах цього фонду народний депутат України здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України «Про відпустки», за всі не використані помічником-консультантом дні щорічних основної та додаткової відпусток. Зазначені виплати здійснюються Апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата України.

У розвиток вказаних норм статті 34 Закону в Положенні про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (далі – Положення), деталізовано порядок кадрового та фінансового обслуговування помічників-консультантів, персонального підбору кандидатур на посаду помічника-консультанта народного депутата України, порядок зарахування на посаду та звільнення з посади помічника-консультанта народного депутата України тощо.

Так, згідно з частиною четвертою статті 1.1 Положення помічники-консультанти народного депутата України за його заявою прикріплюються до Апарату Верховної Ради України: які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом), – для кадрового та фінансового обслуговування, які працюють на громадських засадах, – для кадрового обслуговування.

Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює особисто народний депутат України, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень (частина перша статті 3.1 Положення). До того ж, як визначено у частині другій статті 3.2 Положення,  народний депутат України самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, які встановлюються йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України.

Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України проводиться на підставі письмового подання народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду, зарахування на постійній основі чи за сумісництвом, строк дії трудового договору, розмір встановлюваної заробітної плати, дата зарахування. До письмового подання народного депутата України додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством (частина перша статті 3.3 Положення).

У свою чергу, помічник-консультант народного депутата України може бути звільнений, зокрема, як передбачено пунктом 1 частини першої статті 4.5 Положення, за письмовим поданням народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України.

Таким чином, Апарат Верховної Ради України виконує функцію кадрового та фінансового обслуговування помічників-консультантів та не є їх фактичним роботодавцем. Добір помічників-консультантів, розподіл між ними обов’язків, визначення обсягу та характеру виконуваної роботи, а відтак визначення розміру винагороди за виконану роботу здійснює народний депутат України особисто.

Поряд з цим, обов’язки помічника-консультанта народного депутата України безпосередньо пов’язані з виконанням повноважень, що здійснює народний депутат України у своїй депутатській діяльності. Перелік таких обов’язків помічника-консультанта народного депутата України визначено у статті 2.2 Положення та які передбачають, зокрема, вивчення питань, необхідних народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень,  допомога народному депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій, допомога народному депутату України під час особистого прийому ним виборців, у розгляді звернень громадян, вирішенні порушених ними питань, надання народному депутату України організаційно-технічної та іншої необхідної допомоги при здійсненні ним депутатських повноважень.

Отже, персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл місячного фонду оплати праці, визначення кількості помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду здійснюється особисто народним депутатом України. Апарат Верховної Ради України не здійснює облік робочого часу помічників-консультантів народних депутатів України, контролю за результатами виконаної ними роботи та встановленням розміру винагород.

 Особливостей щодо порядку та підстав здійснення/не здійснення оплати праці помічнику-консультанту народного депутата України (у розмірі, визначеному народним депутатом України) у разі тривалої відсутності самого народного депутата України, в тому числі, у зв’язку з перебування за межами України та не виконанням ним обов’язків, зокрема, щодо додержання вимог трудової дисципліни, обов’язку бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, законодавство про статус народного депутата України не містить.    

Водночас, у листі Апарату Верховної Ради України (електронна картка документа (980483) зазначено, що окремі народні депутати України перебувають за межами України (про підстави такого перебування інформація відсутня).

У зв’язку з цим впродовж декількох календарних місяців такі народні депутати України не беруть безпосередню участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України, участь у роботі органів, до складу яких їх обрано,
у взаємовідносинах з іншими державними органами, засобами масової інформації, з виборцями (в тому числі
проведення зустрічей в межах України), не здійснюють повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Відтак сумнівним є здійснення помічниками-консультантами таких народних депутатів України організаційного забезпечення виконання народними депутатами України повноважень, іншої необхідної допомоги при здійсненні ними  депутатських повноважень.

Питання особливостей здійснення народним  депутатам України окремих виплат, передбачених статтями 23, 32, 33, 35 Закону, під час дії воєнного стану в Україні вже було предметом розгляду Комітетом (у зв’язку з листом Апарату Верховної Ради України (електронна картка документа (875297), на підставі якого Комітетом попередньо було ухвалено відповідне роз’яснення Комітету (протокол № 111 від 27.04.2022).

Так, у згаданому роз’ясненні Комітет зазначав, що для організації проведення пленарних засідань Верховної Ради України, роботи її органів в умовах воєнного стану ключовим є питання забезпечення їх повноважності, зокрема, присутності на пленарних засіданнях Верховної Ради України народних депутатів України у кількості, достатній для прийняття рішень Верховною Радою України, участі народних депутатів України в роботі її органів.

У зв’язку з цим на період дії воєнного стану в Україні через відсутність інформації щодо причин відсутності окремих народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, в роботі органів, до складу яких їх обрано, зупиняється відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видача коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера тим народним депутатам України, які з початком широкомасштабної агресії російської федерації проти України без поважних причин були відсутні на всіх пленарних засіданнях  Верховної Ради України та на засіданнях комітетів, а також  тим народним депутатам України, які залишили територію України та до цього часу перебувають за кордоном.

Виплати та відшкодування, передбачені статтями 23, 32, 33, 35 Закону (які на період дії воєнного стану в Україні зупиняються окремим народним депутатам України), є основними гарантіями діяльності народного депутата України для забезпечення виконання ним депутатських повноважень. Встановлення народному депутату України загального фонду для оплати праці помічників-консультантів також передбачено серед основних гарантій його депутатської діяльності.

Оскільки за рахунок та в межах такого фонду регулюються питання оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом), то розподіл фонду, визначення розміру заробітної плати помічника-консультанта народного депутата України, підстави для нарахування такої заробітної плати та її виплата мають здійснюватися з урахуванням нормативно-правових актів з питань оплати праці.

Так, зокрема, право на працю, на рівні можливості у виборі професії, право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, право на своєчасне одержання винагороди за працю захищаються законом і гарантуються державою згідно з положеннями статті 43 Конституції України.

Водночас, відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, на період дії якого тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, статтею 43 Конституції України (пункти 1, 3 Указу).

Відповідно до положень статті 94 Кодексу законів про працю України  (КЗпП) та статті 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно з положеннями частини першої статті 98 КЗпП оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, зокрема, у межах бюджетних асигнувань.

Первинний облік використання робочого часу працівників здійснюється на підставі табелю обліку використання робочого часу (типова форма якого затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці») та який  використовується, зокрема, з метою обліку використання робочого часу усіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час.

Враховуючи те, що табель має відображати фактичне використання робочого часу, та виходячи з особливостей правового статусу помічника-консультанта народного депутата України, контроль за його роботою та облік такої роботи здійснюється народним депутатом України.

Таким чином, фонд оплати праці помічників-консультантів встановлюється народному депутату України, що є однією з основних гарантій виконання ним депутатських повноважень. Розподіл місячного фонду оплати праці, як і персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, розподіл обов’язків між помічниками-консультантами здійснює особисто народний депутат України. В межах місячного фонду оплати праці народний депутат України встановлює розміри заробітної плати та інших виплат, що передбачені для помічників-консультантів вимогами законодавства про працю, про відпустки тощо. Нарахування таких виплат здійснюється Апаратом Верховної Ради України (у порядку фінансового забезпечення діяльності помічників-консультантів народного депутата України) з дотриманням облікової політики та на підставі даних обліку робочого часу помічників-консультантів, який здійснює народний депутат України особисто.

 У зв’язку з перебуванням народного депутата України під час дії воєнного стану за межами України чи у зв’язку з його відсутністю на всіх пленарних засіданнях  Верховної Ради України та на засіданнях комітетів (без надання інформації про причини такого перебування чи такої відсутності) такий народний депутат України не бере участі у роботі Верховної Ради України, її органів, не здійснює повноваження у взаємозв’язках з виборцями (зокрема, проведення особистого прийому), а організаційне забезпечення виконання народним депутатом України своїх повноважень його помічником-консультантом також не здійснюється, а відтак не відображається в даних первинного обліку його праці, які є підставою для нарахування заробітної плати за відпрацьований час.

 

 

Голова Комітету                                                                  С.В.КАЛЬЧЕНКО

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

03 червня 2024 10:04
27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49