РОЗ’ЯСНЕННЯ

 

про реалізацію окремих положень законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України  у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України)

(ухвалене на засіданні Комітету 22 липня 2020 року (протокол № 45)

 

На засіданні Комітету 22 липня 2020 року (протокол № 45) розглянуто доручення Голови Верховної Ради країни Разумкова Д.О. (лист від 20.07.2020
№ 01/04-2020/113099 (149201) про надання роз’яснення Комітету щодо обліку робочого часу народних депутатів України у міжсесійний період, зокрема, тих, котрі входять до складу комітетів Верховної Ради України, що прийняли рішення про продовження своєї роботи після закінчення чергової сесії Верховної Ради України.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування  положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

З питань особливостей обліку робочого часу народного депутата України у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України) Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України восьмого скликання було ухвалено відповідне роз’яснення 21 вересня 2016 року (протокол № 60).

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України).

Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Частиною першою статті 89 Конституції України Верховна Рада України, зокрема передбачено, що Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України.

На підставі аналізу практики застосування положень законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32, 33 Закону України «Про статус народного депутата України»
(від 03.12.2019 № 1240-к), Комітет зазначив таке.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 9 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно (сесії є чергові та позачергові), у свою чергу сесії складаються із засідань Верховної Ради України, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів України у депутатських фракціях (депутатських групах) та з виборцями.

Частинами першою, третьою та четвертою статті 10 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що чергові сесії Верховної Ради України, крім першої сесії, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії. Верховна Рада України може прийняти постанову про зміну строків завершення сесії. Верховна Рада України процедурним рішенням може доручити окремим комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям чи тимчасовим слідчим комісіям продовжити їх роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України. Крім того, продовжити роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія можуть також за власною ініціативою, якщо за це проголосувало більше половини членів відповідного комітету, тимчасової спеціальної комісії чи тимчасової слідчої комісії від їх складу, затвердженого Верховною Радою України. Про прийняте рішення комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія інформують Голову Верховної Ради України, а у разі його відсутності – Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України, який виконує обов'язки Голови Верховної Ради України.

У статті 19 Регламенту Верховної Ради України зазначено, що робота Верховної Ради України впродовж чергової сесії проводиться згідно з  календарним планом проведення відповідної сесії Верховної Ради України, у якому, зокрема, встановлюються строки відкриття та закриття сесії,  а також визначено порядок роботи Верховної Ради України кожного календарного місяця, який за звичайних обставин включає таке: перший та третій тижні кожного календарного місяця відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий – для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), четвертий – для роботи народних депутатів України з виборцями.

Комітети, відповідно до положень статті 3 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», будують свою роботу на принципах, зокрема: верховенства права, законності, доцільності, функціональності та плановості. Планування своєї роботи є елементом організаційної функції комітетів Верховної Ради України (пункт 2, частини першої статті 11, пункт 1 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

У свою чергу серед обов’язків народного депутата України, як члена комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії, визначено, що народний депутат України зобов’язаний бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі (абзац другий пункту 9 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», пункти 1, 2 частини третьої статті 39 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

Водночас, поряд із обов’язками народного депутата України, визначено низку його прав та гарантій трудової діяльності, зокрема, права на відпустку, особливості строків та тривалості надання якої визначаються особливостями роботи Верховної Ради України, зокрема, положеннями частини восьмої
статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народному депутату України надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів.

На підставі вищезазначених положень законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України у розпорядженні Голови Верховної Ради України
«Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32, 33 Закону України «Про статус народного депутата України» від 03.12.2019 № 1240-к (далі – розпорядження № 1240-к) визначено перелік підстав для внесення відміток про відпрацьований час до табеля обліку робочого часу народних депутатів України, серед яких (підстав): дані участі народного депутата  України у голосуваннях при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях; дані обліку присутніх народних депутатів України на засіданнях комітетів Верховної Ради України; дані про відрядження народних депутатів України, в тому числі для роботи з виборцями; дані про перебування народних депутатів України у відпустці; дані про відсутність народного депутата України у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; дані про роботу народних депутатів України в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах) у Верховній Раді України, тимчасових слідчих або тимчасових спеціальних комісіях, спеціальній тимчасовій слідчій комісії.

Окремі з перерахованих підстав для внесення відміток про відпрацьований час до табеля обліку робочого часу народних депутатів України випливають із передбаченого статтею 19 Регламенту Верховної Ради України календарного плану роботи сесії Верховної Ради України.

У міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України) пленарні засідання Верховної Ради України (за винятком таких, що проводяться під час позачергової сесії Верховної Ради України), засідання комітетів та комісій (за винятком випадків продовження роботи комітетами (комісіями) відповідно до положень частин третьої, четвертої статті 10 Регламенту Верховної Ради України) не проводяться. Відтак, у цей період відсутні підстави для внесення відміток до табеля обліку робочого часу народного депутата України таких як: дані участі народного депутата  України у голосуваннях при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях; дані про роботу народних депутатів України в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах) у Верховній Раді України, тимчасових слідчих або тимчасових спеціальних комісіях, спеціальній тимчасовій слідчій комісії; дані про відрядження народних депутатів України для роботи з виборцями.

Враховуючи зазначене Комітет вважає, що у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України) до табеля обліку робочого часу народних депутатів України вносяться відповідні дані:

1) секретаріатами комітетів стосовно народних депутатів України, яких  обрано до складу відповідних комітетів:

-  у разі реалізації народним депутатом України права на відпустку – дані про перебування народного депутата України у відпустці, і за цей період йому нараховується заробітна плата за час відпустки;

- у випадку продовження роботи комітетів після закінчення чергової сесії Верховної Ради України (відповідно до частин третьої, четвертої статті 10 Регламенту Верховної Ради України) – дані про роботу народних депутатів України у комітетах;

- якщо народний депутат України не реалізував своє право на відпустку і, відповідно у цей період, роботу комітету до складу якого його обрано не було продовжено, то підстави для внесення даних до табеля обліку робочого часу стосовно  такого народного депутата України відсутні;

2) підрозділом Апарату Верховної Ради України, що здійснює організаційне забезпечення пленарних засідань стосовно народних депутатів України, яких не обрано до складу комітетів:

-  у разі реалізації народним депутатом України права на відпустку – дані про перебування народного депутата України у відпустці, і за цей період йому нараховується заробітна плата за час відпустки;

-  якщо такі народні депутати України не реалізували своє право на відпустку – дані до табеля обліку робочого часу не вносяться, а заробітна плата за цей період не нараховується.

 

 

Голова Комітету                                                                                С.В.КАЛЬЧЕНКО

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

03 червня 2024 10:04
27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49