РОЗЯСНЕННЯ

 

про особливості реалізації положень статей 23, 32, 33, 35 Закону України «Про статус народного депутата України» в умовах дії воєнного стану в Україні (ухвалене на засіданні Комітету 27 квітня 2022 року (протокол № 111)

 

До Комітету надійшов лист Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. від 27 квітня 2022 року № 15/11-2022/69849 (875297), зокрема, про надання роз’яснення щодо можливості здійснення окремим народним депутатам України виплат коштів для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату України протягом всього строку виконання депутатських повноважень;  коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера; відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої
статті 17, частини третьої статті 21, статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» в порядку аналізу практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України з питань, віднесених до предмета відання, Комітет має право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України.

З питань, порушених у листі Апарату Верховної Ради України, Комітет зазначив, що згідно з частиною четвертою статті 76 Конституції України повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі (частина перша статті 78 Конституції України). Правові та соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень встановлює Закон України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон).

Держава гарантує народному депутату України забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень (частина четверта статті 1 Закону).

Серед прав та основних гарантій діяльності народних депутатів України передбачено право на транспортне забезпечення, право на забезпечення жилими приміщеннями, на отримання коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень (статті 23, 32, 33, 35 Закону). Відповідно до положень частини другої статті 23, частини першої статті 35 Закону як кошти на проїзд народними депутатами України усіма видами транспорту, так і кошти на оренду житла або винайм готельного номера передбачаються у витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Крім того кошторисом Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються народному депутатові України для компенсації вартості проїзду територією України.

Положеннями частини четвертої статті 32 Закону визначено, що кошти для компенсації вартості проїзду, кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера (у разі наявності у народного депутата України права на їх отримання), відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видаються та здійснюються народному депутату України щомісячно протягом всього строку депутатських повноважень та не підлягають оподаткуванню.

Водночас, у частині п’ятій статті 33 Закону передбачено підстави для припинення народним депутатам України відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

За наявності таких підстав (що передбачені в абзаці другому частини п'ятої статті 33 Закону) Апаратом Верховної Ради України до Комітету передаються матеріали стосовно народних депутатів України, які протягом календарного місяця без поважних причин не брали особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради України або ж у більш як 50 відсотках засідань комітетів, до складу яких їх обрано (до 8 числа наступного за звітним місяця). На підставі таких відомостей Комітетом приймається рішення в порядку реалізації положень частини п'ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» та відповідно до якого за розпорядженням  Голови Верховної Ради України народним депутатам України припиняється відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (пункти 6-8 розпорядження Голови Верховної Ради України від 03.12.2019 № 1240-к «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України».

При цьому Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено певні особливості здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. Зокрема, частиною першою статті 9 цього Закону визначено, що в умовах воєнного стану Президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України. Також, у статті 12 цього Закону визначено порядок роботи (діяльність) Верховної Ради України в умовах воєнного стану, зокрема, Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях працює в сесійному режимі, і повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені». 

У зв'язку із введенням воєнного стану (згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ) Верховною Радою України прийнято постанови Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану» (від 23.02.2022 № 2100-ІХ), «Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року» (від 24.02.2022 № 2103-ІХ), якими установлено, що робота Верховної Ради України здійснюється у режимі пленарних засідань Верховної Ради України, роботи в комітетах Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України, депутатських фракціях (депутатських групах), а також здійснюються відрядження народних депутатів України за розпорядженням Голови Верховної Ради України (Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України, який виконує його обов’язки); Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно.

Для організації проведення пленарних засідань Верховної Ради України, роботи її органів в умовах воєнного стану ключовим є питання забезпечення їх повноважності, зокрема, присутності на пленарних засіданнях Верховної Ради України народних депутатів України у кількості, достатній для прийняття рішень Верховною Радою України, участі  народних депутатів України в роботі її органів.

При цьому, як зазначено у листі Апарату Верховної Ради України
(№ 875297), в табелях обліку робочого окремих народних депутатів України відсутні будь-які відмітки на підтвердження їх участі у роботі Верховної Ради України, її органів та щодо їх офіційних відряджень.

Враховуючи це, та у зв’язку з відсутністю інформації щодо результатів голосувань (здійснених за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками) народних депутатів України при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Верховної Ради України у період дії воєнного стану в Україні, у тому числі в березні та квітні 2022 року, з метою реалізації положень абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» Апарат Верховної Ради України має надавати Комітету інформацію, підготовлену на підставі відомостей участі народних депутатів України  в засіданнях комітету Верховної Ради України, до складу якого їх обрано (абзац третій пункту 5 розпорядження Голови Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року № 1240-к «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України»), щодо народних депутатів України, які протягом календарного місяця без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано. Відтак, здійснювати відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, народним депутатам України, за виключенням тих народних депутатів України, які протягом календарного місяця без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано.

У свою чергу, на період дії воєнного стану в Україні у зв’язку із відсутністю інформації щодо причин відсутності окремих народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, в роботі органів, до складу яких їх обрано, відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видача коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера тим народним депутатам України, які з початком широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця  на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів, а також  тим народним депутатам України, які залишили територію України та до цього часу перебувають за кордоном, зупиняється.

Внесення відміток до табеля обліку робочого часу народних депутатів України має здійснюватися відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року № 1240-к «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України», а у дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України, у які відсутня інформація щодо участі народного депутата України в голосуваннях, що здійснюється за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками, – без урахування положень  частини четвертої статті 26 Регламенту Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00