РОЗ’ЯСНЕННЯ

 

про застосування окремих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо порядку проведення засідання комітету у режимі відеоконференції, ухвалене на засіданні Комітету 10 червня 2020 року (протокол № 39)

 

 У зв'язку із зверненням до Комітету голови Комітету з питань фінансів,  податкової та митної політики Гетманцева Д.О. від 2 червня 2020 року   № 04-32/8-2020/64942 (93380) про надання  «роз’яснення пп. 4 та 5  п. 4 Розділу VIII Прикінцеві положення Закону щодо випадку, коли народні депутати України, які були приєднані до відеоконференції, але не висловили своєї позиції під час голосування слід вважати та фіксувати у протоколі засідання такими, що не голосували чи були відсутні», Комітет зазначив таке.

Частиною третьою статті 21  Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. При цьому, такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України, іншими законами України та постановами Верховної Ради України.

Порядок проведення засідань комітетів визначено положеннями статті  44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», зокрема,  засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України (частина перша); голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а в разі його відсутності - визначеним головуючим на засіданні членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались». За пропозицією, підтриманою не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування (частина третя).

Разом з цим, відповідно до Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 30 березня 2020 року                       № 543-IX, впродовж встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантину для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), організація роботи комітетів здійснюється на основі положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» з такими особливостями, зокрема, засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участі у такому засіданні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу членів такого комітету (пункт 4); голосування на засіданні комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється членами комітету особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався» (пункт 5); підрахунок голосів під час голосування на засіданні комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється секретарем відповідного комітету, а у разі неможливості взяти участь у такому засіданні секретарем комітету підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні або іншим, визначеним ним членом комітету (пункт 6).

Відтак, наведені положення правової норми, що регулює порядок голосування на засіданні комітету передбачають наявність таких  елементів при голосуванні, а саме: присутність народних депутатів України – членів комітету на засіданні комітету, здійснення ними голосування особисто та відкрито під час волевиявлення у визначений Законом спосіб.

Щодо особистого голосування Конституційний Суд України висловив свою позицію у своїх рішеннях від 7 липня 1998 року № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) та від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 (у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики»), в яких, зокрема, зазначено, що «Аналіз положення   частини   третьої  статті  84  Конституції України  дає  підстави  для  висновку,  що  особисте   голосування народного  депутата  України  на засіданнях Верховної Ради України означає його  безпосереднє  волевиявлення  незалежно  від  способу голосування», «особисте голосування народного депутата України означає його безпосереднє волевиявлення з питань, які розглядаються парламентом. Незалежно від способу ухвалення рішень парламентом особисте голосування народного депутата України передбачає його особисту участь у процесі голосування та дотримання ним встановлених Конституцією України вимог щодо розпорядження народним депутатом України лише своїм правом голосу, заборони його делегувати, а також заборони примусу до передачі цього права. Недотримання вказаних вимог суперечить природі представницького мандата народного депутата України, який є представником Українського народу у Верховній Раді України, і принципу рівності статусу народних депутатів України».

Враховуючи вищевикладене, права та обов’язки народного депутата України – члена комітету на засіданні відповідного комітету у режимі відеоконференції, у тому числі щодо голосування окремого питання порядку денного, є такими ж самими як і для засідання комітету у звичайному режимі, тобто здійснюється членами комітету особисто і відкрито, лише з відмінністю щодо способу забезпечення відкритості процедури голосування, а саме шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Таким чином, Комітет дійшов висновку, що згідно з положеннями частин першої та третьої статті 44,  частини другої статті 51 та пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України», народні депутати України, які дали згоду на проведення засідання комітету у режимі відеоконференції шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету, приєдналися до участі такого засідання, але не брали участі у засіданні комітету і особисто у голосуванні, не можуть вважатися присутніми на засіданні комітету, про що зазначається в протоколі засідання, зокрема, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності, результати голосування з питань порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались».

 

 

 

Голова Комітету                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00