РОЗ'ЯСНЕННЯ

про порядок обліку робочого часу народного депутата України у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України), ухвалене на засіданні Комітету 21 вересня 2016 року (протокол № 60)

 


На звернення голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики – народного депутата України  Сюмар В.П. (лист від 2 вересня 2016 року №04-32/9-228(207776) щодо надання роз’яснення стосовно обліку робочого часу народного депутата України у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України), Комітет зазначив таке.

У своєму зверненні голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар В.П. привертає увагу, що нарахування заробітної плати народним депутатам України здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, який складається згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.09.2009 № 799 секретаріатами комітетів Верховної Ради України та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Натомість, для уникнення різнобачень, голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар В.П. просить надати роз’яснення з таких питань:

1. Чи необхідно обліковувати робочий час народного депутата України у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесії Верховної Ради України) у разі, якщо народний депутат України не подавав заяву про відпустку?

2. Чи необхідно обліковувати як робочий час народного депутата України частину міжсесійного періоду у разі використання народним депутатом України у цей період частини відпустки?

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування  положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 9, частин першої, третьої та четвертої статті 10 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно, сесії складаються із засідань Верховної Ради України, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів України у депутатських фракціях (депутатських групах) та з виборцями. Чергові сесії Верховної Ради України, крім першої сесії, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії. Верховна Рада України може прийняти постанову про зміну строків завершення сесії.

У статті 19 Регламенту Верховної Ради України зазначено, що робота Верховної Ради України впродовж чергової сесії проводиться згідно з  календарним планом проведення відповідної сесії Верховної Ради України, у якому, зокрема, встановлюються строки відкриття та закриття сесії.

Верховна Рада України процедурним рішенням може доручити окремим комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям чи тимчасовим слідчим комісіям продовжити їх роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України.

Згідно з положеннями частини четвертої статті 10 Регламенту Верховної Ради України, продовжити роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія можуть також за власною ініціативою, якщо за це проголосувало більше половини членів відповідного комітету, тимчасової спеціальної комісії чи тимчасової слідчої комісії від їх складу, затвердженого Верховною Радою України. Про прийняте рішення комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія інформують Голову Верховної Ради України, а у разі його відсутності – Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України, який виконує обов'язки Голови Верховної Ради України.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України).

У частині першій статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що гарантії трудових прав народного депутата України встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.

Таким чином, усі нормативно-правові акти, що врегульовують діяльність народного депутата України, мають відповідати нормам Конституції та законам України.

Оплата праці народного депутата України здійснюється на підставі та з врахуванням положень Кодексу законів про працю (статті 94, 98), Регламенту Верховної Ради України (стаття 26), законів України «Про статус народного депутата України» (стаття 33), «Про комітети Верховної Ради України» (стаття 36), «Про оплату праці» (статті 1, 2 13), про Державний бюджет України на відповідний рік (в межах обсягів бюджетних призначень).

Частиною четвертою статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народний депутат України отримує щомісячно заробітну плату з дня початку депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень – з дня обрання.

Порядок обліку робочого часу та оплати праці народних депутатів України встановлені Розпорядженням Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» від 07.09.2009 №799, пунктом 1 якого передбачено, що нарахування заробітної плати народному депутату України здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, а також абзацами третім – шостим пункту 2 якого наведено виключний перелік підстав для внесення відміток про відпрацьований народним депутатом України час до табеля обліку робочого часу. Такими підставами є дані письмової реєстрації народних депутатів України перед відкриттям кожного пленарного засідання Верховної Ради України; дані обліку присутності народних депутатів України на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, які ведуться секретарем цього комітету, комісії; дані про відрядження народних депутатів України, в тому числі для роботи з виборцями; дані про роботу народних депутатів України в комітетах, депутатських фракціях, тимчасових слідчих або тимчасових спеціальних комісіях тощо.

У міжсесійний період пленарні засідання Верховної Ради України, засідання комітетів та комісій не проводяться, за винятком випадків, передбачених частинами третьою та четвертою статті 10 Регламенту Верховної Ради України. А відтак, у цей період відсутні підстави для нарахування виплат народному депутату України за час участі в пленарних засіданнях Верховної Ради України, за роботу в комітетах (комісіях), депутатських фракціях (депутатських групах), крім тих, що продовжують роботу в комітетах (комісіях), депутатських фракціях (депутатських групах) на підставі вищезазначених положень Регламенту Верховної Ради України.

Водночас, гарантіями трудових прав народного депутата України, зокрема, положеннями частини восьмої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народному депутату України надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів.

На пленарному засіданні 15 липня 2016 року Голова Верховної Ради України Парубій А.В. оголосив про час закриття четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та про початок п'ятої сесії Верховної Ради  України восьмого скликання у вівторок, 6 вересня 2016 року. При цьому, згідно з календарним планом проведення четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у період з 18 по 22 липня включно передбачалась робота народних депутатів України в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Таким чином, з 22 липня по 5 вересня поточного року народні депутати України мали право на отримання щорічної відпустки.

Порядок і умови надання щорічних відпусток народним депутатам України, розрахунок заробітної плати за час  щорічної відпустки, здійснення відрахувань із суми заробітної плати за час такої відпустки, оплати відпусток в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, встановлено положеннями частини восьмої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», статей 21-23 Закону України «Про відпустки».

Враховуючи викладене, нарахування заробітної плати народним депутатам України під час проведення сесій Верховної Ради України здійснюється відповідно до положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 36 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а також Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» від 07.09.2009 №799 на підставі даних табеля обліку робочого часу, до якого вносяться відмітки щодо участі народних депутатів України в пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів (комісій), фракцій (груп), період роботи народного депутата України з виборцями, перебування у відрядженні, період тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці тощо.

У міжсесійний період народним депутатам України нараховується заробітна плата у випадку їх роботи в комітетах, комісіях, які відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Регламенту Верховної Ради України продовжили свою роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України, та заробітна плата за час відпустки.

В інших випадках у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям чергових сесій Верховної Ради України)  заробітна плата народним депутатам України не нараховується, відшкодовуються лише витрати на здійснення депутатських повноважень.

 

 

          Перший заступник

          голови Комітету                                               П.В. ПИНЗЕНИК

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00