РОЗ'ЯСНЕННЯ

про застосування положень статті 100

Регламенту Верховної Ради України щодо внесення альтернативних законопроектів, ухвалене на засіданні Комітету 15 липня 2015 року (протокол № 28)

На звернення до Комітету Голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар В.П. (лист від 26 червня 2015 року №04-32/9-160) щодо надання роз'яснення стосовно внесення альтернативних законопроектів до доопрацьованих законопроектів, Комітет зазначив таке.

У своєму зверненні голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар В.П. привертає увагу, що на переконання народних депутатів України - членів очолюваного нею Комітету «доопрацьований законопроект має проходити процедуру, передбачену Регламентом Верховної Ради України для першого читання, зокрема, що стосується внесеного не пізніш як у 14-денний строк альтернативного законопроекту. Водночас, існує думка про те, що до доопрацьованих законопроектів альтернативні законопроекти не вносяться». Тому, голова Комітету просить надати роз'яснення - «Чи розповсюджуються вимоги Регламенту Верховної Ради України, в частині щодо внесення альтернативних законопроектів, на випадки, коли суб'єктом права законодавчої ініціативи вносяться доопрацьовані законопроекти, а саме - чи вносяться до доопрацьованих законопроектів альтернативні».

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Частиною п'ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Згідно з частинами першою і третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта. Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України.

Якщо законопроект не відповідає вимогам, встановленим статтями 90-92 Регламенту Верховної Ради України, комітет за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 94 Регламенту Верховної Ради України, може прийняти рішення, згідно з частиною першою статті 94 Регламенту Верховної Ради України, запропонувати Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України повернути такий законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Водночас, частиною четвертою зазначеної статті передбачено, що повернені законопроекти, проекти інших актів можуть бути повторно внесені на розгляд Верховної Ради України за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення. У такому випадку суб'єкт права законодавчої ініціативи повторно подає на реєстрацію доопрацьований законопроект, за тим же реєстраційним номером, до якого можуть бути внесені альтернативні законопроекти у строк, визначений частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України, а саме - не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.

Також Комітет зазначив, що за наслідками розгляду законопроектів в першому читанні Верховна Рада України може прийняти одне з рішень, передбачених частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради України, а саме - про повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання (пункт 3 частини першої цієї статті).

До таких доопрацьованих законопроектів також можуть бути внесені альтернативні законопроекти із застосуванням положень частини третьої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, а саме: до повторного першого читання альтернативні законопроекти можуть бути внесені в 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є альтернативним.

Комітет зауважив, що такі доопрацьовані законопроекти реєструються за тим же реєстраційним номером з позначкою «доопрацьований».

Крім того, Комітет привернув особливу увагу на положення статті 104 Регламенту Верховної Ради України щодо відкликання законопроектів.

Згідно з частинами першою та другою зазначеної статті, законопроект може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України. Законопроект, включений до порядку денного сесії Верховної Ради України, до його прийняття Верховною Радою України в першому читанні за основу може бути відкликаний за рішенням Верховної Ради України і знятий з розгляду.

Відповідно до положень частини четвертої цієї статті, відкликаний законопроект знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України.

В той же час, найбільше помилок і порушень вимог Регламенту Верховної Ради України з такими законопроектами, оскільки відразу після відкликання законопроекту суб'єкт права законодавчої ініціативи подає на реєстрацію новий законопроект за тим же реєстраційним номером, що є порушенням Регламенту Верховної Ради України.

Комітет зазначив, що відкликані законопроекти можуть бути доопрацьовані і повторно внесені, але зареєстровані за новим реєстраційним номером і до таких законопроектів можуть бути внесені альтернативні законопроекти у строки, передбачені частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України.

Таким чином, враховуючи зазначене, Комітет вважає, що альтернативні законопроекти можуть бути внесені:

1) до доопрацьованих законопроектів, які подані на реєстрацію відповідно до положень частини четвертої статті 94 Регламенту Верховної Ради України у строки, передбачені частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України;

2) до поданих на реєстрацію доопрацьованих законопроектів, які за результатами їх розгляду в першому читанні були направлені на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи або до головного комітету на повторне перше читання у строки, передбачені частиною третьою статті 100 Регламенту Верховної Ради України;

3) до повторно внесених на реєстрацію відкликаних законопроектів у порядку, передбаченому частинами першою та другою статті 104 Регламенту Верховною Радою України у строки, передбачені частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України.

Перший заступник

Голови Комітету П.В.ПИНЗЕНИК

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

03 червня 2024 10:04
27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49