Затверджено Комітетом на засіданні

 19 січня 2022 року (протокол № 97)


З В І Т

про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року)

 

 Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на шосту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

  Протягом звітного періоду проведено 19 засідань Комітету (протоколи засідань Комітету №№ 80-98), з них 15 засідань було проведено у режимі відеоконференції. На засіданнях було розглянуто 125 питань порядку денного, із них: 75 питань щодо розгляду 8 проектів законів України та 67 проектів постанов Верховної Ради України, з підготовки та попереднього розгляду яких Комітет визначений головним, 13 питань щодо розгляду законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України для надання експертного висновку на відповідність реєстрації та оформлення вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правовим актам, 4 питання щодо розгляду заяв народних депутатів України про обрання до складу комітетів Верховної Ради України, 2 питання щодо розгляду звіту Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України і проекту кошторису Верховної Ради України на 2022 рік, а також 12 питань щодо листів Апарату Верховної Ради України про розгляд Комітетом питань про припинення відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень (в порядку реалізації положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 32 та частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України») та 19 інших питань, що належать до предмета відання Комітету.

Протягом шостої сесії Верховної Ради України Комітет загалом розглянув 71 законопроект, проект інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначено головним (реєстр. №№ 3415 (підготовлено до ІІ читання), 4657, 5345, 5702, 5763, 5813, 5813-1, 6061, 6042, 6161, 6252, 6196, 6198, 6300, 6310, 6322, 6340, 6381, 6353, 6399, 6428, 6429, 6434, 6438, 6440, 6528, 5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-П6, 5599-П7, 5599-П8, 5599-П9, 5599-П10, 5599-П11, 5850-П, 3205-2-П, 3205-2-П1, 3205-2-П2, 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600-П9, 5600-П10, 5600-П11, 5600-П12, 5600-П13, 5600-П14, 5600-П15, 5600-П16, 5600-П17, 5600-П18, 5600-П19, 5600-П20, 5600-П21, 5600-П22, 5600-П23, 5572-П, 5065-П, 5572-П1, 6055-П).

Верховною Радою України прийнято 1 Закон України (реєстр. № 6528) та  15 постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 5477, 6081, 6150, 6157, 6193, 6276, 6277, 6300, 6315,  6367, 6340, 6381, 6429, 6438, 6440), а саме:

- Закон України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (від 25.01.2022 № 1997- IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів «Либідь» та «Циклон-4» (від 10.09.2021 № 1747-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» (від 23.09.2021 № 1781-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про відкликання Разумкова Д.О. з посади Голови Верховної Ради України» (від 07.10.2021 № 1802-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про обрання Голови Верховної Ради України» (від 08.10.2021 № 1803-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України» (від 19.10.2021 № 1808-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Верещук І.А.» (від 04.11.2021 № 1862-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про призначення Штучного В.В. на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України» (від 04.11.2021 № 1863-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування смерті (вбивства) народного депутата України Полякова Антона Едуардовича» (від 18.11.2021 1904-ІХ);

- Постанова Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» (від 02.12.2021 № 1929-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» ( від 02.12.2021 № 1933-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (від 03.12.2021 № 1934-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (від 16.12.2021 № 1972-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (від 17.12.2021 № 1983-IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій  посадових осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, що могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету, та можливих зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (від 27.01.2022 № 2022 - IX);

- Постанова Верховної Ради України «Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (від 27.01.2022 № 2023 - IX).

Крім цього, протягом звітного періоду народними депутатами України – членами Комітету було внесено 10 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 5345/П, 5702/П, 5813-1/П, 5813-1/П1, 6081, 6140, 6315, 6367, 6440, 6536). Зокрема, з таких питань: про прийняття чи відхилення законопроектів за результатами розгляду їх в першому читанні, щодо зміни персонального складу комітетів Верховної Ради України, щодо фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України, про кошторис Верховної Ради України, про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України. Загалом 4 проекти постанов Верховної Ради України, з числа внесених народними депутатами України – членами Комітету, прийнято Верховною Радою України; 5 – очікують розгляду та 1 проект - відкликано.

За результатами розгляду Комітетом законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи, згідно з положеннями частини четвертої статті 93, статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Головою Верховної Ради України повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування та здійснення парламентського контролю за використанням коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (реєстр. № 6353) (протокол № 93 від 8 грудня 2021 року), проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього» (реєстр. № 6434 від 15.12.2021) (протокол № 96  від 22.12.2021, протокол № 97 від 19.01.2022).

За період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання загальний документообіг Комітету склав 1695 документів.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» від 11.05.2011 № 393 в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 11 запитів на інформацію.

 I. Здійснення Комітетом законопроектної функції (у порядку реалізації положень статей 11, 12, 15, 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») - законопроектна діяльність з питань, з яких Комітет визначено головним

1. Проекти законів України та проекти інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету 

 1.1. Проекти законів України, з яких Комітет було визначено головним.

 Комітетом було розглянуто низку проектів законів України, щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» – реєстр. №№ 3415, 5345, 5813, 5813-1, 5702, 6528. Зокрема, було розглянуто законопроекти:

- «Про внесення змін до статті 48 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про скасування рішень Верховної Ради» (реєстр. № 5813), розглянуто на засіданні 8 вересня 2021 року (протокол № 80);

- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні» (реєстр. № 3415, ІІ читання), розглянуто на засіданні 22 вересня 2021 року (протокол № 82);

- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо дотримання норм етики народними депутатами з представниками засобів масової інформації, журналістами, акредитованими при Верховній Раді України» (реєстр. № 5702), розглянуто на засіданні 22 вересня 2021 року (протокол № 82);

- «Про внесення змін до деяких Законів України щодо діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України» (реєстр. № 5345), розглянуто на засіданні 13 жовтня 2021 року (протокол № 85);

- «Про внесення змін до статті 48 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації постанов про скасування рішень Верховної Ради України» (реєстр. № 5813-1), розглянуто на засіданні 20 жовтня 2021 року (протокол № 86);

- «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (реєстр. № 6528), розглянуто на засіданні 19 січня 2022 року (протокол № 97).

  1.2. Проекти постанов Верховної Ради України, з яких Комітет було визначено головним

 1.2.1. про скасування рішень Верховної Ради України

 Протягом шостої сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України, аргументацією для внесення яких були порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме: 44 проекти постанов Верховної Ради України (реєстр. №№  5599-П, 5599-П1, 5599-П2, 5599-П3, 5599-П4, 5599-П5, 5599-П6, 5599-П7, 5599-П8, 5599-П9, 5599-П10, 5599-П11, 5850-П, 3205-2-П, 3205-2-П1, 3205-2-П2, 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600-П9, 5600-П10, 5600-П11, 5600-П12, 5600-П13, 5600-П14, 5600-П15, 5600-П16, 5600-П17, 5600-П18, 5600-П19, 5600-П20, 5600-П21, 5600-П22, 5600-П23, 5572-П, 5065-П, 5572-П1, 6055-П).

 1.2.2. про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання»

На засіданні Комітету 17 листопада 2021 (протокол № 90) розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» (реєстр. № 6310 від 16.11.2021), яким пропонується відкликати народних депутатів України Буймістер Л.А. з посади члена Комітету з питань економічного розвитку та Дмитрука А.Г. з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності, обраних за квотою пропорційного представництва депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови Верховної Ради України та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.

Також, на засіданні Комітету 19 січня 2022 року (протокол № 97) Комітетом ухвалено висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» (реєстр. № 6399 від 06.12.2021) щодо  відкликання з посади члена Комітету з питань цифрової трансформації  народного депутата України Сохи Р.В. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови Верховної Ради України та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.

1.2.3. про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

На засіданнях Комітету 3 листопада, 3 та 15 грудня 2021 року (протоколи №№ 88, 92, 94) було розглянуто та ухвалено висновки на проекти постанов Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (реєстр. №№ 6252, 6381, 6429). Комітет рекомендував Верховній Раді України розглянути дані проекти постанов та прийняти їх в цілому.  Проекти постанов (реєстр. №№ 6381, 6429) розглянуто і підтримано Верховною Радою України 3 та 16 грудня 2021 року (постанови Верховної Ради України № 1934-IX, 1972-IX).

2.  Проекти законів, проекти інших актів Верховної Ради України, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

 2.1. Про проект календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

 Відповідно до положень частини першої статті 83 Конституції України, статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України працює згідно з календарним планом проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, який був затверджений Верховною Радою України 13 липня 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1628-IX).

Також Комітет на засіданні 15 грудня 2021 року (протокол № 94) розглянув відповідно до частини першої статті 10, частин першої, третьої, шостої, сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» проект календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Комітет прийняв рішення підтримати проект календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та, відповідно до пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету проект Постанови Верховної Ради України «Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (реєстр. № 6440) і рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його за основу та в цілому.

На засіданні 25 січня 2022 року (протокол № 98) Комітет переглянув рішення про проект календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, прийняте на засіданні 15 грудня 2021 року та  доручив голові Комітету – народному депутату України Кальченку С.В. внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Постанови Верховної Ради України «Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (на заміну раніше поданого (реєстр. № 6440 від 16.12.2021), і рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його в цілому.

Верховною Радою України затверджено календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання на пленарному засіданні 27 січня 2022 року (Постанова Верхової Ради України № 2023- IX).

 2.2. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

 Верховною Радою України достроково припинено повноваження народного депутата України Верещук І.А. (Постанова Верховної Ради України від  4 листопада 2021 року № 1862-IX).

 2.3. Питання щодо змін персонального складу комітетів Верховної Ради України.

Комітет на засіданнях 22 вересня 2021 року (протокол № 81) розглянув пропозицію депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» про обрання народних депутатів України – членів зазначеної депутатської фракції: Іонушаса С.К. на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від виконання обов’язків заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, та Медяника В.А. на посаду заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від виконання обов’язків члена Комітету з питань правоохоронної діяльності, а також заяви народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  Санченка О.В.  про обрання його членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова,  Швачка А.О.  про обрання його членом Комітету з питань свободи слова. Народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 6081),  який Верховною Радою України розглянуто 23 вересня 2021 року та підтримано (Постанова Верховної Ради України № 1781-IX).

Також, 6 жовтня 2021 року Комітет на засіданні (протокол № 84) розглянув заяви народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Гривка С.Д. про обрання його членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, та Микиши Д.С. про обрання його членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Рад України (реєстр. № 6140).

Комітет на засіданні 19 січня 2022 року (протокол № 97) підтримав заяви   народного депутата України – члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  Яценка А.В. про обрання його членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування, та позафракційного народного депутата України Магери С.В. про обрання його членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Народними депутатами України – членами Комітету внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» (реєстр. №  6536).

II. Розгляд Комітетом проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також звернень щодо застосування законів України (в порядку реалізації законопроектної та організаційної функцій Комітету):

 1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій Верховної Ради України.

Комітетом протягом звітного періоду розглянуто 11 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр. №№ 4657, 5763, 6061, 6042, 6161, 6196, 6198, 6300, 6340, 6353, 6428) та 2 проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасової спеціальної комісії (реєстр. № 6322, 6434), з яких 8 проектів постанов Верховної Ради України очікують розгляду Верховною Радою України (реєстр. №№ 4657, 5763, 6061, 6042, 6161, 6196, 6198, 6428), 3 розглянуто Верховною Радою України, 2 з яких прийнято (реєстр. №№ 6300, 6340) (постанови Верховної Ради України №№ 1904-IX, 2022- IX) та 1 (реєстр. № 6322) не прийнято Верховною Радою України, 2 проекти постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 6353, 6434) повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи повернуто на доопрацювання.

 2. Розгляд проектів законів України та проектів постанов Верховної Ради України на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто та ухвалено відповідні експертні висновки на 13 проектів законів: реєстр. №№ 5648, 5822-1, 5846, 5846-1, 5846-2, 5846-3, 5865, 5869, 6068, 6068-1, 6068-2, 6068-3, 6155 та 3 проекти постанов Верховної Ради України: реєстр. №№ 5814, 6059, 6474.

Зазначаємо, що проекти законів з реєстр. №№ 5822-1, 5846, 5846-1, 5846-2, 5846-3, 5648, 5865, 5869, 6068, 6068-1, 6068-2, 6068-3, 6155 Комітетом було опрацьовано з урахуванням того, що ці законодавчі пропозиції передбачали питання, віднесені до предмета відання Комітету, зокрема, зміни до Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України».

Крім цього, на проекти постанов Верховної Ради України про звіти тимчасових слідчих комісій та тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України про виконану роботу (реєстр. №№ 5814, 6059, 6474) Комітетом ухвалені експертні висновки, з яких: 2 - направлено  тимчасовій слідчій комісії, яка визначена головною з підготовки і попереднього розгляду відповідного проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 5814) та тимчасовій спеціальній комісії, яка визначена головною з підготовки і попереднього розгляду проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 6474), 1 – направлено Голові Верховної Ради України у зв’язку із закінченням строку повноважень тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (реєстр. № 6059).

3. Розгляд доручень Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, звернень до Комітету з питань, віднесених до предмета відання

3.1. Розгляд питання щодо дотримання народними депутатами України дисципліни та норм депутатської етики в порядку реалізації положень частини п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України

На засіданнях Комітету в період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання було розглянуто на прийнято відповідні рішення з питань дотримання народними депутатами України дисципліни та норм депутатської етики на підставі:

- заяви народних депутатів України – співголів депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України Бойка Ю.А. та Рабіновича В.З., а також інших народних депутатів України – членів цієї депутатської фракції про висловлювання народного депутата України – голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєва М.Р. на адресу депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» на пленарному засіданні Верховної Ради України 17 червня 2021 року під час виступу з трибуни (о 10 годині 55 хвилин) у ході розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» (реєстраційний № 4107) (засідання Комітету 14 вересня 2021 року (протокол № 81);

- заяви голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Арахамії Д.Г. про висловлювання народного депутата України Лероса Г.Б. під час виступу з трибуни Верховної Ради України та про дії народного депутата України Тищенка М.М. на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 вересня 2021 року (засідання Комітету 22 вересня 2021 року (протокол № 82);

- заяви співголови депутатської групи «Партія «За майбутнє» Батенка Т.І., заступника голови депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Соболєва С.В., члена депутатської фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Шуфрича Н.І., голови депутатської групи «Довіра» Кулініча О.І., голови депутатської фракції Політичної партії «ГОЛОС» Железняка Я.І., заступника голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Корнієнка О.С., співголів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Геращенко І.В., Герасимова А.В. стосовно висловлювання народного депутата України Третьякової Г.М. (засідання Комітету 22 жовтня 2021 року (протокол № 87);

- заяви депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за підписом голови депутатської фракції – народного депутата України Арахамії Д.Г.) та депутатського звернення народного депутата України Бардіної М.О. про дії народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 листопада 2021 року під час його виступу з трибуни (засідання Комітету 10 листопада 2021 року (протокол № 89);

- депутатського запиту, оголошеного на пленарному засіданні Верховної Ради України 3 грудня 2021 року, та депутатського звернення народного депутата України Геращенко І.В. про випадки порушення вимог депутатської етики і загальновизнаних вимог моралі головою депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Арахамією Д.Г. та народними депутатами України, членами депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Камельчуком Ю. О. та Ковальчуком О.В. (засідання Комітету 8 та 15 грудня 2021 року (протоколи №№ 93, 94).

 

III. У порядку здійснення організаційної та контрольної функцій Комітетом - аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України

На засіданні Комітету 17 листопада 2021 року (протокол № 90) у порядку здійснення Комітетом контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів було розглянуто звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2021 року та окремі питання виконання Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів.

Комітет на засіданні 1 грудня 2021 року (протокол № 91) попередньо розглянув проект кошторису Верховної Ради України на 2022 рік, проект норм витрат на одного народного депутата України на 2022 рік, показники яких ґрунтуються на обсягах фінансування, передбачених Апарату Верховної Ради України проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000), а також пояснювальну записку до проекту кошторису Верховної Ради України на 2022 рік, розрахунки та розшифровки видатків за бюджетними програмами, інформацію щодо обсягів окремих видатків що надійшли згідно з листами Апарату Верховної Ради України від 19 листопада та від 1 грудня 2021 року № 15/11-2021/359385 (717100), № 15/11-2021/373330 (729996) та № 15/14-2021/373531 (732239). За наслідками розгляду питання Комітет ухвалив висновок на проект кошторису Верховної Ради України на 2022 рік та прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» і додатки до нього, а також рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» без голосування до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000), підготовлений до другого читання, та прийняти зазначений проект Постанови за основу і в цілому.

 2 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік»   № 1923-IX.

На засіданні 19 січня 2022 року Комітет розглянув листи Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. (від 01.12.2021 № 15/11-2021/373330 (729996) та заступника Керівника Апарату – керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України Теплюка М.О. (від 04.01.2022 № 15/11-2021/1448 (779988), зокрема, щодо порядку реалізації пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (в частині визначення видів надбавок та доплат, що встановлюються до посадового окладу народного депутата України), та прийняв рішення рекомендувати Апарату Верховної Ради України відповідно до положень статті 32 Закону України «Про статус народного депутата України», пунктів 1, 2 Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» з 1 січня 2022 року та до законодавчого врегулювання питання оплати праці народних депутатів України здійснювати народним депутатам України нарахування та виплату заробітної плати відповідно до тих складових, що були встановлені станом на 1 січня 2021 року, а розмір надбавок, доплат (у відсотках до посадового окладу) визначати з посадового окладу, розрахованого виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2022 року (2 481,0 грн.).

  

2. Про розгляд пропозиції Голови Верховної Ради України щодо призначення Верховною Радою України Керівника Апарату Верховної Ради України

Комітетом за засіданні 3 листопада 2021 року (протокол № 88) розглянуто пропозицію Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. (подання № 01/02-2021/338443 (694103) щодо кандидатури Штучного Вячеслава Васильовича для призначення на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України, та за наслідками розгляду Комітет ухвалив висновок і рекомендував Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України позачергово без голосування питання стосовно призначення Штучного В.В. на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України і розглянути його.

Відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України Верховною Радою України 4 листопада 2021 року призначено Штучного В.В. на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України № 1863-IX).

 3. Щодо реалізації положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 32 та частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»

Комітет протягом шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання неодноразово розглядав питання про припинення відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень (в порядку реалізації положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 32 та частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»).

На основі поданих Апаратом Верховної Ради України відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів України, які протягом календарного місяця без поважних причин не брали особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях та які не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано, та відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», розпорядження Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України» від 03.12.2019 № 1240-к, Комітетом на засіданнях приймалися рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з поданням про видання відповідного розпорядження, згідно з абзацом другим частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», про припинення народним депутатам України відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень: за вересень 2021 року (рішення від 06.10.2021, протокол № 84); за жовтень 2021 року (рішення від 10.11.2021, протокол № 89), за листопад 2021 року (рішення від 08.12.2021, протокол № 93), за грудень 2021 року (рішення від 19.01.2022, протокол № 97).

На основі уточнених відомостей щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України, наданих Апаратом Верховної Ради України, протягом шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання приймалися рішення щодо виключення народних депутатів України зі списку тих, яким було припинено відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, за відповідні місяці: 8 вересня 2021 року (протокол № 80) стосовно народних депутатів України Совсун І.Р., Тарути С.О., Яковенка Є.Г.; 22 вересня 2021 року (протокол № 82) стосовно народних депутатів України Микиши Д.С., Пуртової А.А.; 6 жовтня 2021 року (протокол № 84) стосовно народного депутата України Лероса Г.Б.; 17 листопада 2021 року (протокол № 90) стосовно народного депутата України Бакунця П.А.; 1 грудня 2021 року (протокол № 91) стосовно народних депутатів України Стріхарського А.П., Халімона П.В., Скороход А.К.; 8 грудня 2021 року (протокол № 93) стосовно народних депутатів України Галушка М.Л., Швачка А.О.; 22 грудня 2021 року (протокол № 96) стосовно народних депутатів України Ніколаєнка А.І. та Галушка М.Л.; 19 січня 2022 року (протокол № 97) стосовно народних депутатів України Алєксєєва С.О., Василенко Л.М. та Новікова М.М. 

 

Голова Комітету                                                   С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

Керівник секретаріату

Комітету                                                               М.В. НЕХОЦА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

21 лютого 2024 11:00
20 лютого 2024 09:26
20 лютого 2024 09:26
06 лютого 2024 16:27
10 січня 2024 17:23
11 вересня 2023 19:35
07 лютого 2023 17:51
07 вересня 2022 12:56
16 квітня 2022 17:21
01 лютого 2022 12:24