РІШЕННЯ

 

про лист заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка (електронна картка документа (1438307) щодо розгляду та погодження проекту розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією

 

Протокол № 183

від 22 січня  2024 року

 

 

Розглянувши лист заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка (електронна картка документа (1438307) про розгляд на засіданні Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України та погодження проекту розпорядження про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією, керуючись положеннями пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пункту 18 додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-ІХ, Комітет   в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Комітету про лист заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка (електронна картка документа (1438307) щодо розгляду та погодження проекту розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією взяти до відома.

 

2. Погодити надіслані у додаток до листа заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка  (електронна картка документа (1438307) проект розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією та додатки до нього.

 

3. Інформацію та рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання.

 

 

Голова Комітету                                                 С.В. КАЛЬЧЕНКО


 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

про лист заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка (електронна картка документа (1438307) щодо розгляду та погодження проекту розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією

 

На засіданні Комітету 22 січня 2024 року (протокол № 183) було розглянуто лист заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Управління справами Ю.Ханіка (електронна картка документа (1438307) про розгляд на засіданні Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України та погодження проекту розпорядження про забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією (далі – проект розпорядження).

В обґрунтування необхідності погодження такого проекту розпорядження у листі Управління справами Апарату Верховної Ради України наводиться аргументація щодо забезпечення ефективного використання  бюджетних коштів в межах затверджених бюджетних призначень на придбання паперово-канцелярського приладдя та поліграфічної продукції з урахуванням мінімальної потреби народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та їх секретаріатів, керівництва Апарату Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

До листа Управління справами Апарату Верховної Ради України (електронна картка документа (1438307) додаються текст проекту розпорядження (на 3 аркушах), орієнтовний перелік паперово-канцелярського приладдя (додаток 1 – на 1 аркуші), бланк замовлення паперово-канцелярського приладдя (додаток 2 – на 1 аркуші) та норми забезпечення поліграфічною продукцією (додаток 3 – на 1 аркуші).

З порушеного Управлінням справами Апарату Верховної Ради України питання Комітет зазначив таке.

Згідно з частиною першою статті 7 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України здійснює Апарат Верховної Ради України.

Апаратом Верховної Ради України здійснюється також матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів Верховної Ради України (частина перша статті 10 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»); виділення для роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, у межах кошторису Верховної Ради України, зокрема, засобів діловодства (стаття 28 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»).

Крім того, додатком до кошторису Верховної Ради України щорічно затверджувалися норми витрат на одного народного депутата України, зокрема витрат на канцелярське приладдя (починаючи із затверджених Верховною Радою України поточного дев’ятого скликання кошторисів Верховної Ради України на 2020 – 2023 роки – у розмірі 1 500,0 грн. на рік на одного народного депутата України). 

Як передбачено пунктом 10 Положення про Апарат Верховної Ради України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.08.2011 № 769 (в редакції розпорядження Голови Верховної Ради України
від 20.11.2014 № 734) у сфері матеріально-технічного забезпечення Апарат Верховної Ради України через Управління справами Апарату Верховної Ради України  здійснює в межах наявних коштів матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Своєю чергою, питання організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів належать до предмета відання Комітету (додаток до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-ІХ).

Враховуючи вимоги зазначених вище нормативно-правових актів,  положеннями надісланого у додаток до листа Управління справами Апарату Верховної Ради України проекту розпорядження пропонується визначити, що Управління справами Апарату Верховної Ради України здійснюватиме, відповідно до кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік у межах річної потреби, забезпечення паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією:

керівництва Верховної Ради України та їх секретаріатів;

комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України та їх секретаріатів;

тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та їх секретаріатів;

народних депутатів України, які не входять до складу жодної депутатської фракції (депутатської групи) та до складу комітету Верховної Ради України;

керівництва Апарату Верховної Ради України;

структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України;

об’єднаного профспілкового комітету первинної профспілкової організації Апарату Верховної Ради України.

У додаток до цього пропонується визначити періодичність такого забезпечення (щоквартально) та структурні підрозділи, через які здійснюватиметься таке забезпечення, – відповідальних працівників відповідно: відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва Верховної Ради України Головного управління документального забезпечення; секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп); секретаріатів тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України; помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом); відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва Апарату Верховної Ради України Головного управління документального забезпечення; підрозділів у складі структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України; представників об’єднаного профспілкового комітету первинної профспілкової організації Апарату Верховної Ради України.

Окрім зазначеного, відповідно до пункту 2 проекту розпорядження запропоновано визначити порядок забезпечення паперово-канцелярським приладдям підрозділу фельд’єгерського зв’язку (із дотриманням Порядку забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 року № 152).

Серед іншого проектом розпорядження запропоновано врегулювати порядок забезпечення паперово-канцелярським приладдям офіційних заходів за участю керівництва Верховної Ради України, її органів та Апарату Верховної Ради України – на підставі кошторису на проведення таких заходів та/або розпорядження; порядок та строки надання Управлінню справами Апарату Верховної Ради України інформації щодо потреби в паперово-канцелярському приладді на наступний бюджетний рік із відповідним обґрунтуванням тощо.

У попередньому бюджетному році (2023 рік) норми витрат паперово-канцелярського приладдя та забезпечення поліграфічною продукцією були затверджені відповідним розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України  від 05.01.2023 № 3 (що відповідно до пункту 7 проекту розпорядження запропоновано визнати таким, що втратило чинність). Попередньо порядок забезпечення паперово-канцелярським приладдям та їх норми визначалися відповідно до розпорядження керівника Апарату Верховної Ради України від 26.12.2019 № 251 (яке діяло з 1 січня 2020 року), розпорядження Першого заступника керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами  від 13.01.2021 № 3 (застосовувалося з 1 січня 2021 року).

Питання забезпечення Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України  паперово-канцелярським приладдям та поліграфічною продукцією здійснюється лише в межах затверджених Верховною Радою України на відповідний бюджетний рік кошторисів Верховної Ради України.

Впровадження в промислову експлуатацію системи електронного документообігу у Верховній Раді України призвело до зменшення обсягів використання, зокрема, паперу, а відтак, обсяги видатків на ці цілі для головного розпорядника бюджетних коштів – Управління справами Апарату Верховної Ради України зменшено. Зокрема, у наданих Управлінням справами Апарату Верховної Ради України розрахунках потреб у видатках на 2024 рік (доданих до проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік (лист – електронна картка документа (1365971) наводиться розрахункова потреба видатків у сумі
2 376,0 тис. грн. на придбання паперу для друку (за бюджетною програмою 0100010 «Здійснення законотворчої діяльності»), а граничними обсягами видатків не передбачено забезпечення цієї потреби.

У контексті забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України використання паперово-канцелярського приладдя та поліграфічної продукції має здійснюватися з урахуванням ефективного використання бюджетних коштів в межах затверджених бюджетних призначень на придбання паперово-канцелярського приладдя та поліграфічної продукції, при цьому враховувати мінімальну потребу в такій продукції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України та їх секретаріатів, керівництва Апарату Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

 

Враховуючи зазначене вище, Комітет прийняв відповідне рішення.

 

 

Голова Комітету                                                            С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

 Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37
22 січня 2024 11:37
08 січня 2024 11:53