РІШЕННЯ

 

про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік (лист Апарату Верховної Ради України від 24.02.2023 № 15/11-2023/39437 (1123150)

 

Протокол № 150

від 17 березня  2023 року

 

Розглянувши надіслані згідно з листом Апарату Верховної Ради України (від 24.02.2023 № 15/11-2023/39437 (1123150) звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік, пояснювальну записку до зазначеного звіту, додатки з інформацією щодо використання видатків загального фонду, передбачених Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та Постановою Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1929-ІХ, у розрізі бюджетних програм та за кодами економічної класифікації видатків, керуючись положеннями пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пункту 18 додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-IХ, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Комітету про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік взяти до відома.

 

2. Апарату Верховної Ради України оприлюднити звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

 

3. Інформацію та рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. до відома та Апарату Верховної Ради України для організації виконання.

 

 

Голова Комітету                                               С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік (лист Апарату Верховної Ради України від 24.02.2023 № 15/11-2023/39437 (1123150)

 

На засіданні Комітету 17 березня 2023 року (протокол № 150) було розглянуто надіслані згідно з листом Апарату Верховної Ради України від 24.02.2023 № 15/11-2023/39437 (1123150) звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік (далі – звіт), пояснювальну записку до зазначеного звіту, додатки з інформацією щодо використання видатків загального фонду, передбачених Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та Постановою Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1929-ІХ, у розрізі бюджетних програм та за кодами економічної класифікації видатків.

Питання кошторису Верховної Ради України, організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів належать до предмета відання Комітету (додаток до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-ІХ).

Планом роботи Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2023 року), затвердженим згідно з рішенням Комітету від 10 січня 2023 року (протокол № 142) заплановано розгляд Комітетом звіту про виконання кошторису Верховної Ради України на 2022 рік у лютому-березні 2023 року.

За результатом попереднього аналізу інформації, поданої в додаток до листа Апарату Верховної Ради України, Комітет зазначив таке.

 

У кошторисі Верховної Ради України на 2022 рік (Постанова Верховної Ради України від 02.12.2021 № 1929-ІХ) було затверджено видатки відповідно до асигнувань, визначених головному розпоряднику бюджетних коштів – Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (в редакції Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX).

Водночас, як зазначено у пояснювальній записці до звіту, у зв’язку із дією воєнного стану в Україні постановами Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету обсяги видатків загального фонду, передбачених Апарату Верховної Ради України, було скорочено на загальну суму 565 976,6 тис. грн.

З урахуванням змін обсягів видатків, передбачених Апарату Верховної Ради України, за загальним фондом у 2022 році їх обсяг склав 2 436 997,8 тис. грн.,
з яких:

за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» – 1 043 924,8 тис. грн.;

за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» – 1 170 442,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» – 222 631,0 тис. грн.

У додатку 1 до звіту надано розрахунки щодо обсягів видатків, які змінювалися у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», та з урахуванням погоджених Кабінетом Міністрів України перерозподілів видатків у розрізі окремих бюджетних програм.

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» впродовж 2022 року було зменшено (у порівнянні із затвердженими на початок року) видатки споживання:

з оплати праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2110, 2120) – на 69 604,6 тис. грн.,

на використання товарів і послуг (КЕКВ 2210) – на 17 271,2 тис. грн.;

на оплату послуг (крім комунальних (КЕКВ 2240) – на 36 725,9 тис. грн.;

на відрядження (КЕКВ 2250) – на 9 537,0 тис. грн.;

на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, для компенсації вартості проїзду, оренди житла  (КЕКВ 2730) – на 67 112,2 тис. грн.

Видатки розвитку за цією бюджетною програмою зменшено на 116 295,5 тис. грн. (загалом на  ту суму, яка була затверджена на початок року).

Водночас, у розрізі вказаної бюджетної програми протягом року окремі видатки споживання, обсяг яких попередньо вже було скорочено за рахунок спрямування коштів до резервного фонду, змінилися за рахунок проведення перерозподілу у розрізі однієї бюджетної програми або ж між бюджетними програмами одного головного розпорядника бюджетних коштів (без зміни загалом видатків державного бюджету для Апарату Верховної Ради України). Зокрема, з метою виконання зобов’язань за видатками, незабезпеченими бюджетними призначеннями – з оплати праці, з оплати комунальних послуг, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (від 09.07.2022 № 2385-IX) здійснено перерозподіл видатків, передбачених Апарату Верховної Ради України, змінено обсяг видатків за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 8 708,7 тис. грн. та одночасно зменшено на цю ж суму видатки за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»; в межах однієї бюджетної програми (КПКВ 0111010) було зменшено окремі видатки споживання та  спрямовано їх на оплату праці та нарахування на заробітну плату (відповідно 77 234,1 тис. грн. та 16 991,5 тис. грн.).

 

За бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» також протягом звітного періоду відбувалися зміни в обсягах видатків, попередньо затверджених кошторисом Верховної Ради України на 2022 рік. Зокрема, було скорочено видатки:

на оплату праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2110, 2120) – на 118 877,7 тис. грн. (спрямовано до резервного фонду);

що були заплановані на проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО в Україні – на 54 933,0 тис. грн., з яких  36 029,4 тис. грн. – видатки споживання та 18 903,6 тис. грн. – видатки розвитку.

 

Зміни у затверджених на початок бюджетного року обсягах видатків відбувалися і за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» за рахунок:

зменшення видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату для працівників ДП «Парламентський телеканал «Рада» – на 5 802,1 тис. грн., для працівників ДП «Голос України» – на 2 934,7 тис. грн.;

зменшення видатків розвитку для ДП «Парламентський телеканал «Рада» – на 178 422,1 тис. грн.

У розрізі цієї бюджетної програми наприкінці 2022 року у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Апарату Верховної Ради України на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, було здійснено перерозподіл шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму
5 806,9 тис. грн. з одночасним збільшенням на зазначену суму видатків розвитку (тобто без змін у загальних показниках видатків за цією бюджетною програмою та загалом по головному розпоряднику бюджетних коштів).

 

Таким чином, інформація щодо виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік підготовлена, виходячи з обсягів видатків, передбачених Апарату Верховної Ради України за бюджетними програмами з урахуванням змін обсягів деяких бюджетних призначень, що відбулися у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,
з прийняттям Кабінетом Міністрів України  постанов щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету та у зв’язку із погодженими відповідно до вимог бюджетного законодавства перерозподілами окремих видатків.

 

За загальним фондом державного бюджету у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» із затверджених (зі мінами) на 2022 рік обсягів видатків у сумі 1 043 924,8 тис. грн. касові видатки за рік склали 957 118,4 тис. грн. (91,7%).

У загальній структурі видатків споживання, з урахуванням змін та перерозподілів, за бюджетною програмою 0111010 видатки на оплату праці (КЕКВ 2110) складали 590 710,6 тис. грн., з яких касові видатки становили 552 954,4 тис. грн. (різниця між затвердженими та фактичними обсягами складає 37 756,2 тис. грн.)

В інформації Комітету, підготовленій за результатами розгляду звіту Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2022 року зазначалося, що касові видатки на оплату праці за цей період склали 345 377,1 тис. грн. (станом на 1 жовтня 2022 року різниця між запланованими на 9 місяців 2022 року і касовими видатками на оплату праці становила 85 135,2 тис. грн.) Виходячи із наданих у звіті показників, за останній квартал звітного року темп приросту касових видатків був найбільшим.

Враховуючи те, що за видатками на оплату праці утворився невикористаний залишок коштів, то і за видатками на нарахування на заробітну плату (нарахування єдиного соціального внеску) також утворилася різниця між запланованими видатками на 2022 рік і касовими видатками за цей період в обсязі 12 886,3 тис. грн.

У загальній структурі видатків споживання загального фонду у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» велику частину складають також видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», за рахунок яких здійснюється відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсація проїзду територією України, компенсація витрат на оренду житла або винайм готельного номера. Так, річний обсяг видатків (після їх скорочення та перерозподілу) за цим кодом економічної класифікації становив 281 983,7 тис. грн., а касові видатки – 259 464,8 тис. грн. (92 % від запланованих на рік обсягів, різниця між запланованими видатками і касовими видатками – 22 518,9  тис. грн.

Комітет звернув увагу на те, що за цими видатками також протягом останнього кварталу 2022 року відбулося значне зростання їх касових обсягів. Як зазначалося у звіті Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису за 9 місяців 2022 року на інші виплати населенню (КЕКВ 2730) було спрямовано кошти в сумі 145 731,7 тис. грн., тоді як за останні три місяці касові видатки зросли на 113 733,1 тис. грн. У пояснювальній записці до звіту не зазначається інформація щодо такого зростання обсягу видатків на ці цілі в останні місяці року. Нагадуємо, що з 1 березня 2022 року відповідно до положень Закону України Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування»
(від 12.05.2022 № 2259-ІХ), зупинено дію, зокрема, частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», а розмір витрат, що відшкодовуються народному депутату України на виконання депутатських повноважень змінився з 1 червня 2022 року (з урахуванням положень пункту 31 Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (в редакції змін, внесених згідно з Постановою від 19 липня 2022 року № 2425-IX).

У розрізі вказаної бюджетної програми різниця, що утворилася між запланованими та касовими (фактичними) обсягами видатків станом на кінець бюджетного року, склалася за рахунок таких видатків:

за КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 37 756,2 тис. грн.;

за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 12 886,3 тис. грн.

за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 22 518,9 тис. грн.

При цьому станом на 1 листопада 2022 року, згідно з інформацією, що надавалася Апаратом Верховної Ради України до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2022 року (електронна картка документа (1054175) та що була врахована Комітетом у підготовленій інформації щодо такого звіту, йшлося про економію видатків у розрізі цих кодів, що склалася, зокрема, у зв’язку з зупиненням виплати заробітної плати помічникам-консультантам тих народних депутатів України, які під час дії воєнного стану в Україні перебували за кордоном чи були відсутні на всіх пленарних засіданнях  Верховної Ради України та на засіданнях комітетів (роз’яснення Комітету від 12.08.2022 № 123) – 5 589,7 тис. грн.; у зв’язку з економією фонду заробітної плати народних депутатів України через оформлення ними відпусток без збереження виплати заробітної плати – 8 346,2 тис. грн.; у зв’язку з економією фонду заробітної плати тих народних депутатів України, які з початком широкомасштабної агресії російської федерації проти України без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів, а також  тих народних депутатів України, які залишили територію України та до закінчення бюджетного року перебували за кордоном, яким зупинено окремі випали (роз’яснення Комітету від 27.04.2022 № 111) – 7 232,5 тис. грн.

Додаткової інформації щодо змін обсягів економії у зв’язку із вказаними вище обставинами, що утворилася станом на кінець бюджетного року, не надано.

 

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 2022 рік заплановані кошти за кодом економічної класифікації видатків (2210) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 10 204,7 тис. грн., касові видатки з яких за рік склали
6 560,1 тис. грн. (або ж 64,3 % від річних призначень, для порівняння за 9 місяців 2022 року вдалося освоїти трохи менше 13 % від річних призначень).

Також рівень освоєння видатків споживання за КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)», з яких здійснюється оплата оренди приміщень в округах, поточні ремонти приміщень, побутової та оргтехніки, послуг мобільного зв’язку, перекладачів, придбання ліцензійного програмного забезпечення, оплата послуг з нерегулярних авіаперевезень офіційних делегацій тощо складає 7 696,7 тис. грн. – 60,2 % від запланованих на рік.

На відрядження народних депутатів України в 2022 році (з урахуванням скорочення таких обсягів загалом на понад 9,5 млн. грн.) було передбачено видатки в обсязі 11 245,3 тис. грн., з яких фактично витрачено 7 290,0 тис. грн. (64,8 % від запланованих на рік обсягів). Видатки на відрядження народних депутатів України за кордон склали 7 198,0 тис. грн.. При цьому лише в останні 3 місяці звітного року витрачено на ці цілі 4 316,4 тис. грн. (для порівняння
за 9 місяців 2022 року касові видатки на відрядження народних депутатів України за кордон становили 2 881,6 тис. грн.)

 

Видатки розвитку за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» були передбачені кошторисом Верховної Ради України на 2022 рік в обсязі 116 295,5 тис. грн., водночас весь їх обсяг було спрямовано до резервного фонду державного бюджету (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245).

Загалом за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» рівень освоєння коштів склав 75,2 % від запланованого на рік.

 

У розрізі бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» з урахуванням змін обсягів деяких бюджетних призначень, що відбулися у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з прийняттям Кабінетом Міністрів України  постанов щодо спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету та у зв’язку із погодженими відповідно до вимог бюджетного законодавства перерозподілами окремих видатків, на 2022 рік було передбачено видатки загального фонду в обсязі 1 170 442,0 тис. грн., з яких:

у розрізі Управління справами Апарату Верховної Ради України (додаток 4 до звіту) – 765 911,8 тис. грн.:

у розрізі Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (додаток 4 до звіту) – 239 631,4 тис. грн.;

у розрізі Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України (додаток 6 до звіту) – 132 561,0 тис. грн.;

у розрізі дослідницької служби Верховної Ради України (додаток 7 до звіту) – 28 647,8 тис. грн.;

у вигляді субсидій підприємствам (установам, організаціям) для ДКП «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» (додаток 8 до звіту) – 3 690,0 тис. грн.

Як вже зазначалося вище, у порівнянні із затвердженими у кошторисі Верховної Ради України на 2022 рік обсягами видатків у зв’язку із спрямуванням коштів до резервного фонду державного бюджету та перерозподілами бюджетних призначень  відбулися зміни їх обсягів здебільшого за рахунок зменшення видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату (у розрізі Управління справами Апарату Верховної Ради України – на 87 426,5 тис. грн., Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України – на 17 557,6 тис. грн., Автобази – на 10 816,6 тис. грн, Дослідницької служби Верховної Ради України – на 3 077,0 тис. грн.)

Видатки споживання, що передбачалися за цією бюджетною програмою на проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО в Україні частково були спрямовані до резервного фонду державного бюджету – 9 541,4 тис. грн. ,
а частина з них перерозподілена в межах бюджетних програм – 26 488,0 тис. грн.
(за розрахунками, здійсненими на підставі наведеної у додатку 1 до звіту інформації).

У пояснювальній записці до звіту зазначено, що за бюджетною програмою 0111020 за із запланованих на 2022 рік обсягів видатків загального
фонду у розмірі 1 170 442,0 тис. грн. (з урахуванням здійснених перерозподілів
та спрямувань коштів до резервного фонду) касові видатки склали
1 141 103,1 тис. грн. (97,5%)
.

У розрізі Управління справами Апарату Верховної Ради України (згідно із додатком 4 до звіту) із затверджених на 2022 рік обсягів видатків у сумі
765 911,8 тис. грн. касові видатки склали 754 496,3 тис. грн., рівень освоєння коштів склав майже 98,5 % (різниця між плановими і фактичними обсягами – 11 415,5 тис. грн. за рахунок економії за нарахуваннями на заробітну плату у сумі 8 989,5 тис. грн.).

Відповідно до додатку 5 до звіту у розрізі Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України рівень освоєння видатків загального фонду склав 92,9 % - із запланованих на рік 239 631,4 тис. грн. касові видатки складають 222 578,9 тис. грн. (різниця між запланованими і фактичними обсягами у сумі 17 052,5 тис. грн. утворилася здебільшого за рахунок економії за видатками на використання товарів та послуг (КЕКВ 2200) – 16 530,8 тис. )

Освоєння видатків споживання у розрізі інших, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України управлінь, підприємств, організацій, фінансування яких здійснюється з бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» у 2022 році є таким:

із запланованих на 2022 рік для Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України (додаток 6) видатків споживання загального фонду в сумі 132 561,0  тис. грн. касові видатки склали 131 976,0 тис. грн. або ж 99,6 %;

Дослідницькою службою Верховної Ради України (до 11 серпня 2022 року – Інститут законодавства Верховної Ради України (додаток 7) із запланованих 28 647,8 тис. грн. фактично використано 28 361,9 тис. грн. (99,0 %);

ДКП «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» (додаток 8) – затверджені на рік обсяги поточних трансфертів у сумі 3 690,0 тис. грн. відповідають касовим.

Видатки розвитку за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» були передбачені кошторисом Верховної Ради України на 2022 рік в обсязі 18 903,6 тис. грн. на проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО в Україні, водночас весь їх обсяг було спрямовано до резервного фонду державного бюджету.

 

За бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та кошторисом Верховної Ради України на 2022 рік було передбачено видатки споживання загального фонду в обсязі 87 367,8 тис. грн. та видатки розвитку в обсязі 320 000,0 тис. грн.

У зв’язку із скороченням обсягів видатків споживання, що були спрямовані до резервного фонду за рішеннями Кабінету Міністрів України, видатки споживання на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників ДП «Парламентський телеканал «Рада» було зменшено на 5 802,1 тис. грн.,  працівників ДП «Голос України» – на 2 934,7 тис. грн.

З урахуванням таких змін у бюджетних призначеннях обсяг поточних трансфертів для ДП «Парламентський телеканал «Рада» на 2022 рік  заплановано в обсязі 48 834,0 тис. грн., з яких використано 44 305,5 тис. грн. (90,7 % від затверджених обсягів). У повному обсязі виконані зобов’язання з оплати праці і нарахування на заробітну плату (29 802,7 тис. грн.),  а також переважно за усіма видатками споживання (окрім незначної економії з оплати інших послуг).

За вказаною бюджетною програмою були зміни в обсягах видатків розвитку для ДП «Парламентський телеканал «Рада»: їх скорочення на 178 422,1 тис. грн. (спрямовано до резервного фонду) та збільшення на суму 5 802,1 тис. грн. за рахунок видатків споживання у межах цієї ж програми, з урахуванням чого їх річний обсяг склав 147 384,8 тис. грн., який було використано повністю на заплановані цілі.

Передбачені для ДП «Голос України» на 2022 рік видатки споживання в обсязі 26 412,2 тис. грн.  також було використано повністю.

 

Таким чином, виходячи з розрахунків, зроблених на підставі інформації, наданої Апаратом Верховної Ради України у додатках до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 2022 рік, найбільша різниця між запланованими і касовими видатками загального фонду утворилася за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України». Здебільшого така різниця утворилася за рахунок економії витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100), на придбання товарів і послуг (КЕКВ 2200), на виплату народним депутатам України визначених Законом України «Про статус народного депутата України» компенсацій та відшкодування (КЕКВ 2730), на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів (КЕКВ 2250). 

За бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» рівень освоєння видатків вищий – 97,5 %, а за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» – рівень такого освоєння становить 98%.

 

Як вже зазначалося вище в інформації Комітету, у 2022 році відбулося скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачених головному розпоряднику коштів державного бюджету – Апарату Верховної Ради України. Водночас, за рахунок здійснених перерозподілів обсягів видатків, що залишилися після їх попереднього скорочення, у розрізі бюджетних програм 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України», 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України», 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» головний розпорядник бюджетних коштів виконав взяті на себе зобов’язання за тими видатками, що були незабезпечені бюджетними призначеннями.

Разом з тим, як зазначено у пояснювальній записці до звіту, та відповідно до розрахунків, здійснених на підставі доданої до звіту інформації, залишки бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів – Апарату Верховної Ради України відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України списано у дохід бюджету загалом в обсязі 120 673,8 тис. грн.:

86 806,4 тис. грн. – за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»;

29 338,9 тис. грн. - за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»;

4 528,5 тис. грн. - за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України».

 

На підставі зазначеного вище, Комітетом прийнято рішення.

 

 

Голова Комітету                                                   С.В.КАЛЬЧЕНКО

 

 

 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

23 липня 2024 11:19
23 липня 2024 11:14
08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37