РІШЕННЯ

 

про заяву депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за підписом 228 народних депутатів України) (електронні картки документів (1108966) та (1110398) щодо висловлювань народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 лютого 2023 року

 

Протокол № 147

від 21 лютого 2023 року

 

Розглянувши заяву (від 07.02.2023 № 4д9/5-2021/25464 (1108966) від народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (226 підписів народних депутатів України та з урахуванням листа (електронна картка документа (1110398) народних депутатів України Короленко В.Ю. та Васюка О.О. на підтримку заяви – всього 228 підписів народних депутатів України) щодо висловлювань народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 лютого 2023 року в ході розгляду питання про призначення Малюка В.В. на посаду Голови Служби безпеки України під час оголошення запитань до кандидата народних депутатів України, враховуючи положення частин першої та другої статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 38 Закону України «Про запобігання корупції», частин другої, п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Ухвалити висновок Комітету про питання дотримання народним депутатом України Леросом Г.Б. дисципліни та норм депутатської етики на пленарному засіданні Верховної Ради України (про висловлювання на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 лютого 2023 року).

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Лероса Г.Б. права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради України і довести це рішення до відома виборців через газету «Голос України».

 

3. Висновок Комітету надіслати Голові Верховної Ради України
Стефанчуку Р.О. та поінформувати
депутатську фракцію ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».

 

4. Доповідачем при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету.

 

 

Голова Комітету                                               С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

про питання дотримання народним депутатом України Леросом Г.Б. дисципліни та норм депутатської етики (про висловлювання на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 лютого 2023 року)

 

 

На засіданні Комітету 21 лютого 2023 року (протокол № 147) розглянуто заяву (від 07.02.2023 № 4д9/5-2021/25464 (1108966) від народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (226 підписів народних депутатів України та з урахуванням листа (електронна картка документа (1110398) народних депутатів України Короленко В.Ю. та Васюка О.О. на підтримку заяви – всього 228 підписів народних депутатів України) щодо висловлювань народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 лютого 2023 року в ході розгляду питання про призначення Малюка В.В. на посаду Голови Служби безпеки України під час оголошення запитань до кандидата народних депутатів України.

Так, у заяві зазначено, що народним депутатом України Леросом Г.Б. «були допущені образливі висловлювання на адресу Служби безпеки України та Керівника Офісу Президента України Єрмака Андрія Борисовича. Відповідні образливі висловлювання народного депутата України Лероса Г.Б. були зафіксовані в стенограмі пленарного засідання Верховної Ради України 7 лютого 2023 року о 10 год. 44 хв.».

Із посиланням на положення статей 1, 8 Закону України «Про статус народного депутата України», статей 51, 52 Регламенту Верховної Ради України народні депутати України,  що підписали заяву, висловлюють прохання «вивчити вказаний інцидент та відповідно до частини п’ятої статті 51 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» рекомендувати Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Лероса Г.Б. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України».

З питань, що порушені у заяві народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Комітет зазначив таке.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).

Відповідно до статті 80 Конституції України, частини п’ятої статті 10 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Положення щодо дотримання народним депутатом України дисципліни та норм етики на пленарному засіданні Верховної Ради України враховують спеціальний статус народного депутата України, в тому числі як особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Відповідно до положень частини першої статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 38 Закону України «Про запобігання корупції», народний депутат України у своїй діяльності та при виконанні своїх повноважень  повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу; зобов’язаний неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України встановлено, зокрема, у статті 11 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з пунктом 8 частини першої якої народний депутат України має право висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні.

Водночас, у розвиток вказаних положень Закону України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України встановлено певні вимоги до виступів на пленарному засіданні Верховної Ради України, а саме – промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Народний депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його (частини перша, четверта статті 36 Регламенту Верховної Ради України).

У свою чергу, відповідно до частини другої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, на пленарному засіданні народний депутат України не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Положеннями частини четвертої статті 51 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що якщо народний депутат України виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата України або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього народного депутата України про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Народний депутат України або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки народному депутату України або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

Частиною п’ятою наведеної статті визначено, що якщо народний депутат України, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами України не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада України без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата України права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».

Комітет зазначив, що на пленарному засіданні Верховної Ради України
7 лютого 2023 року (у день відкриття першого засідання дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання) розглядалося питання про призначення
Малюка В.В. на посаду Голови Служби безпеки України.

Розгляд цього питання відбувався за присутності в залі засідань Верховної Ради України Президента України Зеленського В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., інших членів Кабінету Міністрів України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова О.М., Генерального прокурора Костіна А.Є. та керівництва Офісу Президента України.

Згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України цього дня під час розгляду питання про призначення Малюка В.В. на посаду Голови Служби безпеки України у запитаннях від народних депутатів України до кандидата на посаду народний депутат України Лерос Г.Б. о 10 годині 44 хвилини (час, про який зазначено у заяві народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ») зазначив наступне: «Пане Малюк, у мене до вас запитання. Коли контррозвідка Служби безпеки України перестане займатися політичними переслідуваннями? І друге запитання. Коли феесбешна гнида Єрмак сяде за державну зраду?».

Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України – Голова Верховної Ради України Стефанчук Р.О. попередив про необхідність «дотримуватися Регламенту і етики в залі парламенту».

У продовження обговорення зазначеного питання порядку денного народний депутат України Бужанський М.А. також звернув увагу на неприпустимість таких висловлювань народного депутата України Лероса Г.Б. та зауважив таке: «Ми всі розуміємо, що під час війни спроба атакувати Верховного Головнокомандувача країни в залі Верховної Ради буде виглядати дивно. Але ми також розуміємо, що такий відвертий напад на Голову Офісу Президента країни – це така закамуфльована спроба нападу безпосередньо на Верховного Головнокомандувача. Під час війни, я вважаю, що це неприпустимо. Я вважаю, що такі дії є нічим іншим, окрім спроб трохи допомогти Російській Федерації в цій війні. Всі стосунки, якщо вони є, якщо вони дійсно існують і мають під собою якесь обґрунтування, ми будемо з'ясовувати після нашої перемоги. Але задля того, щоб цю перемогу здобути, цього не потрібно бути в цій залі. На нас полягають відповідальність, і ми маємо гідно її нести».

Комітет звернув увагу на те, що народний депутат України Лерос Г.Б. вже не вперше під час проведення пленарних засідань Верховної Ради України вдавався до непристойний висловлювань, жестів на адресу Президента України Зеленського В.О., офіційних осіб Офісу Президента України.

Так, зокрема, Комітетом розглядалися питання щодо дотримання народним депутатом України Леросом Г.Б. дисципліни на норм депутатської етики у зв’язку з інцидентом, що мав місце між ним та народним депутатом України Тищенком М.М. на пленарному засіданні Верховної Ради України  9 вересня 2021 року (зокрема, через висловлювання народного депутата України Лероса Г.Б.); через дії (демонстрацію жестів) народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 листопада 2021 року під час його виступу з трибуни.

За результатами розгляду Комітетом заяви депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за підписом голови депутатської фракції – народного депутата України Арахамії Д.Г.) та депутатського звернення народного депутата України Бардіної М.О. щодо дій народного депутата України Лероса Г.Б. на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 листопада 2021 року під час його виступу з трибуни, Комітетом було ухвалено висновок відповідно до положень частини п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України та рекомендовано Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Лероса Г.Б. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України та довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України».

Комітет зауважив, що згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022,  в Україні  з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан. 7 лютого ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», відповідно якого строк дії воєнного стану в України продовжено з 19 лютого 2023 року на 90 діб. При цьому положеннями статті 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначено, що Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях працює в сесійному режимі.

Відтак, Постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 року № 2912-ІХ «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення дев’ятої сесії в умовах дії воєнного стану» встановлено, що Верховна Рада України дев’ятого скликання під час проведення дев'ятої сесії працює у режимі одного пленарного засідання, що триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Відповідно до Конституції України чергова десята сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання починається 5 вересня 2023 року.

Враховуючи особливості організації роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану під час проведення поточної дев’ятої сесії Верховної Ради України, на підставі заяви народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», змісту висловлювань народного депутата України Лероса Г.Б. (згідно із стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 7 лютого 2023 року), керуючись положеннями статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України», частин другої, п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та рекомендує Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Лероса Г.Б. права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради України і довести це  рішення до відома виборців через газету «Голос України».

 

 

 

Голова Комітету                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

27 листопада 2023 10:56
27 листопада 2023 08:54
27 листопада 2023 08:52
17 листопада 2023 10:04
17 листопада 2023 10:01
16 жовтня 2023 11:09
29 вересня 2023 10:50
29 вересня 2023 10:48
18 вересня 2023 11:48
18 вересня 2023 11:44