РІШЕННЯ

про доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 19 лютого 2021 року про розгляд депутатського звернення народного депутата України Геращенко І.В. та інших народних депутатів України (всього чотири підписи) (від 18.02.2021 № 188д9/15-2021/52959 (396294) щодо випадку,  що стався 4 лютого 2021 року в кулуарах Верховної Ради України (в адміністративному будинку по вулиці Грушевського, 5), за участі народного депутата України Киви І.В., зокрема, його висловлювань на адресу журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihus.Info» Данила Мокрика

Протокол № 64

від 3 березня 2021 року

 

Розглянувши за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 19 лютого 2021 року депутатське звернення народного депутата України Геращенко І.В. та інших народних депутатів України (всього чотири підписи) (від 18.02.2021 № 188д9/15-2021/52959 (396294) щодо випадку,  що стався 4 лютого 2021 року в кулуарах Верховної Ради України (в адміністративному будинку по вулиці Грушевського, 5), за участі народного депутата України Киви І.В.,  зокрема, його висловлювань на адресу журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihus.Info» Данила Мокрика, відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію Комітету про доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 19 лютого 2021 року про розгляд депутатського звернення народного депутата України Геращенко І.В. та інших народних депутатів України (всього чотири підписи) (від 18.02.2021 № 188д9/15-2021/52959 (396294)  щодо випадку,  що стався 4 лютого 2021 року в кулуарах Верховної Ради України (в адміністративному будинку по вулиці Грушевського, 5), за участі народного депутата України Киви І.В., зокрема, його висловлювань на адресу журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihus.Info» Данила Мокрика взяти до відома (додається).

 

2. Звернути увагу народного депутата України Киви І.В. на неприпустимість дій, заяв та вчинків, що компрометують народного депутата України, виборців, Верховну Раду України, державу, та на необхідність неухильного дотримання при виконанні своїх повноважень вимог Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України та інших законів України, додержання присяги народного депутата України, загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян.

 

3. Рішення та інформацію Комітету надіслати Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., народним депутатам України – авторам депутатського звернення Геращенко І.В. та іншим, а також народному депутату України Киві І.В.

 

Голова Комітету                                               С.В. КАЛЬЧЕНКО


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

На засіданні Комітету 3 березня 2021 року (протокол № 64) було розглянуто депутатське звернення народного депутата України Геращенко І.В. та інших народних депутатів України (всього чотири підписи) (від 18.02.2021 № 188д9/15-2021/52959 (396294), що надійшло до Комітету згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 19 лютого 2021 року.

Так, у депутатському зверненні, зокрема, йдеться про те, що 4 лютого 2021 року «в кулуарах Верховної Ради України народний депутат України, член депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» Кива Ілля Володимирович, відповідаючи на запитання журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihusnfo» Данила Мокрика вжив грубу, нецензурну та дискримінаційну лексику» (посилання на інтернет ресурс з публікацією та з відео про зазначений випадок наведено у депутатському зверненні).

У депутатському зверненні наголошено, що «публічне демонстрування неповаги, зухвалість та винятковий цинізм, образливі висловлювання на адресу працівників ЗМІ і народних депутатів України не вперше проявляються Кивою І.В., а відтак заслуговують на належну правову кваліфікацію та реагування». У зв’язку з чим народні депутати України – автори депутатського звернення висловлюють прохання до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. «доручити голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України винести на розгляд найближчого засідання Комітету зазначений випадок за участі народного депутата України Киви І.В. та надати правову оцінку означеним діянням».

Також до Комітету надійшов лист журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihusnfo» Данила Мокрика  (від 11.02.2021 № 21/044 (394948), у якому зазначається про даний випадок (із посиланням на відео)  та висловлено прохання «вжити заходів відповідно до наданих повноважень у зв’язку із фактами використання народним депутатом України Кивою І.В. під час виконання службових обов’язків нецензурної лайки».

 З порушених у депутатському зверненні питань Комітет зазначив таке.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).

Комітет привернув увагу до того, що відповідно до статті 80 Конституції України, частини п’ятої статті 10 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України», частини першої статті 38 Закону України «Про запобігання корупції» у своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу; народні депутати України, як особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Водночас, статтями 28, 32 Конституції України, статтями 297, 299 Цивільного кодексу України закріплюється право кожного на повагу до його гідності й честі, а також на недоторканність ділової репутації.

Статтею 201 Цивільного кодексу України передбачено, що честь, гідність і ділова репутація є особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством. Право на повагу до гідності та честі є одним із видів особистих немайнових прав (частина перша статті 270 Цивільного кодексу України). Відповідно до частини першої статті 275 Цивільного кодексу України фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 «Захист цивільних прав та інтересів» зазначеного Кодексу.

Поряд з цим, Главою 9 Регламенту Верховної Ради України визначені положення щодо дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, якщо народний депутат України виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата України або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього народного депутата України про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Народний депутат України або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки народному депутату України або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання. Якщо народний депутат України, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами України не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада України без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».

Таким чином, Глава 9, зокрема, положення статті 51 Регламенту Верховної Ради України регулюють питання дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України і не містять порядок розгляду комітетом, до предмета відання якого належать питання депутатської етики, та загалом Верховною Радою України питання дотримання народним депутатом України дисципліни на норм депутатської етики поза пленарними засіданнями Верховної Ради України.

Оскільки зазначений у депутатському зверненні народного депутата України Геращенко І.В. та інших народних депутатів України випадок стався у кулуарах Верховної Ради України під час спілкування народного депутата України Киви І.В. з журналістом і стосується не народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп), у Комітету відсутні правові підстави для розгляду питання порушення вимог депутатської етики у спосіб, передбачений статтею 51 Регламенту Верховної Ради України.

Водночас, згідно з положеннями статті 17 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет звернувся з листом (від 22.02.2021 № 04-28/08-2021/56931 (400464) до народного депутата України Киви І.В. про надання Комітету інформації щодо порушених у депутатському зверненні питань, зокрема, – його висловлювань на адресу журналіста проекту журналістських розслідувань «Bihusnfo» Данила Мокрика. Проте, станом на 3 березня 2021 року інформації від народного депутата України Киви І.В. до Комітету не надходило.

За результатами розгляду питання  Комітет прийняв рішення.


 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37
22 січня 2024 11:37
08 січня 2024 11:53