КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

                                                             

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

 

про порядок розгляду подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», підтримане та внесене до Верховної Ради України 15 травня 2018 року Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. (лист № 01/1-32вих-18)

 

 

 

                                                                                                   Протокол № 116 

                                                                                                   від 5 червня 2018 р.

 

 

Розглянувши за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від  15 травня 2018 року «прошу розглянути та внести на розгляд» питання про порядок розгляду подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», підтриманого і внесеного до Верховної Ради України 15 травня 2018 року Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., що надіслано до Комітету 16 травня 2018 року, Комітет зазначає таке. 

Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», частини першої статті 218 Регламенту Верховної Ради України  Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України. Згідно з частинами другою та четвертою статті 482 Кримінального процесуального кодексу України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

Порядок розгляду Верховною Радою України питань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України визначений Главою 35 (статті 218-221) Регламенту Верховної Ради України.Згідно з частиною другою статті 218 Регламенту Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України ініціюється прокурором. Подання щодо народного депутата України повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України Генеральним прокурором.

Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України (частина третя статті 218 Регламенту Верховної Ради України).

Відповідно до частини першої статті 219 Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату України, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати протягом п’яти днів письмові пояснення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, і доручає зазначеному комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України згідно із законом.

Згідно з частиною першою статті 220 Регламенту Верховної Ради України Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди Верховною Радою України на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, відповідно до закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не більш як 20 днів.

Комітет зазначає, що станом на 31 травня 2018 року лист Голови Верховної Ради України до народного депутата України Дунаєва С.В. від 16 травня 2018 року № 01/03-228(103706) про надсилання копії подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича» знаходиться в Апараті Верховної Ради України, а відтак станом на 5 червня 2018 року пояснення народного депутата України Дунаєва С.В. не зареєстровано.  

Комітет зауважує, що перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. звернувся з листом до Першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Боднара П.О. (від 17 травня 2018 року № 04-31/9-241(103803)  з проханням надати інформацію про дату направлення Головою Верховної Ради України  Парубієм А.В. народному депутату України Дунаєву С.В. копії зазначеного подання та матеріалів до нього для надання ним протягом п’яти днів письмового пояснення Комітету.

За інформацією Першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Боднара П.О. (лист від 23 травня ц.р. № 06/03-145 (109466), копію  подання  про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва С.В. Головою Верховної Ради України надіслано народному депутату України Дунаєву С.В. листом від 16 травня ц.р. за  вих. № 01/03-228(103706) на 13-ти аркушах.

Водночас народний депутат України  Дунаєв С.В. звернувся до Комітету та з аналогічними листами до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. і Першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Боднара П.О., (листи від 23 травня ц.р. № 170-кр (109581), № 170 (109807), в  яких зазначено, що станом на 23 травня 2018 року  він не отримав копію подання та додані до нього матеріали.

Враховуючи те, що згідно з положеннями статті 219 Регламенту Верховної Ради України Комітет не уповноважений ані надсилати, ані ознайомлювати з поданням народного депутата України, щодо якого воно внесено та у зв’язку з розбіжностями в листах Першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Боднара П.О. та народного депутата України  Дунаєва С.В. Комітет звернувся з листом (від 25 травня ц.р. № 04-31/7-263(111696) до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. з проханням доручити Апарату Верховної Ради України надати Комітету докази повідомлення та отримання народним депутатом України  Дунаєвим С.В. копій подання та доданих матеріалів до нього.

Натомість, Перший заступник Керівника Апарату – керуючий справами  Боднар П.О. 30 травня 2018 року надіслав керівнику секретаріату Комітету Нехоці М.В. доручення «для врахування в роботі» з листом заступника керівника секретаріату Комітету з питань запобігання і протидії корупції Кармана Ю.В.  (від 29.05.2018 № 04-19/8-1179/2(112632), до якого додано документи, які повернуто Першому заступнику Керівника Апарату – керуючому справами Боднару П.О., а саме: лист Голови Верховної Ради України Парубія А.В. народному депутату України Дунаєву С.В. (від 16 травня ц.р. № 01/03-228(103706) із додатком – копією подання на 13-ти аркушах, який був спрямований до секретаріату Комітету для вручення народному депутату України Дунаєву С.В. як члену Комітету з питань  запобігання і протидії корупції. Секретаріат Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України в той же день повернув зазначені матеріали  Першому заступнику Керівника Апарату – керуючому справами Боднару П.О.

Також Комітет звернув увагу на те, що до подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», підтриманого і внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., яке надійшло до Комітету, додано додаткові матеріали, натомість із змісту листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. до народного депутата України Дунаєва С.В. від 16 травня ц.р. № 01/03-228(103706) вбачається, що йому направлялась копія подання без додаткових матеріалів до нього.

Разом з цим, народний депутат України Дунаєв С.В. та інші особи зверталися до Комітету з проханням ознайомитися та надати їм скановані копії вказаних матеріалів.

З огляду на це та враховуючи вимоги статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, а незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом, Комітет звернувся з листом до Генерального прокурора України  Луценка Ю.В. (від 29 травня ц.р. № 04-31/9-267(113435) з прохання надати Комітету роз’яснення щодо статусу цих матеріалів, а саме: чи є подання та додані матеріали до нього частиною кримінального провадження, а також чи може Комітет, у цьому випадку, робити сканкопії чи фотокопії зазначених матеріалів і надавати їх для ознайомлення народним депутатам України та надсилати на адресу їх електронної пошти.

Враховуючи зазначене, а також те, що порушено вимоги частини першої статті 219 Регламенту Верховної Ради України і Головою Верховної Ради України Парубієм А.В. не надано народному депутату України Дунаєву С.В копії подання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності та матеріалів до цього подання, Комітет позбавлений можливості розглянути подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», підтримане та внесене до Верховної Ради України 15 травня 2018 року Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., (лист № 01/1-32вих-18), згідно з частиною першою статті 220 Регламенту Верховної Ради України, у строк не більше як 20 днів, який закінчився  5 червня 2018 року, Комітет в и р і ш и в:

Повернути Голові Верховної Ради України подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича», підтримане та внесене Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 15 травня 2018 року до Верховної Ради України, з доданими до нього матеріалами (лист № 01/1-32вих-18).

 

 

 

 

 

Перший заступник

 

голови Комітету                                                            П.В.ПИНЗЕНИК

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37
22 січня 2024 11:37
08 січня 2024 11:53
08 січня 2024 11:11
08 січня 2024 11:08
18 грудня 2023 10:31
06 грудня 2023 11:04
06 грудня 2023 10:58
27 листопада 2023 10:56