РІШЕННЯ

 

про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України  про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік  (листи Управління справами Апарату Верховної Ради України  від 29.02.2024  (електронні картки документів (1481844) та (1481892)

 

Протокол № 189

від 18 березня 2024 року

 

Розглянувши надіслані, згідно з листами Управління справами Апарату Верховної Ради України від 29 лютого 2024 року № 15/11-2024/47584 (1481844) Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. та № 15/11-2024/47581 (1481892) – Комітету, звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік, пояснювальну записку до зазначеного звіту, додатки з інформацією щодо використання видатків загального фонду, надходжень та витрат спеціального фонду, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Постановою Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради  України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2711-ІХ, керуючись положеннями  пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пункту 18 додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради  України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-IХ, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Комітету про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік взяти до відома.

 

2. Інформацію Комітету про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік надіслати Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О., Керівнику
Апарату Верховної Ради України Штучному В.В. – до відома, Управлінню 
справами Апарату Верховної Ради України – для врахування в роботі.

 

 

Голова Комітету                                                 С.В. КАЛЬЧЕНКО
ІНФОРМАЦІЯ

 

про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік  (листи Управління справами Апарату Верховної Ради України  від 29.02.2024  (електронні картки документів (1481844) та (1481892)

 

На засіданні Комітету 18 березня 2024 року (протокол № 189) було розглянуто надіслані Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, згідно з листами від 29 лютого 2024 року № 15/11-2024/47584 (1481844)  Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. та № 15/11-2024/47581 (1481892) – Комітету, звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік (далі – Звіт), пояснювальну записку до зазначеного Звіту, додатки з інформацією щодо використання видатків загального фонду, надходжень та витрат спеціального фонду, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради України Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Постановою Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2711-ІХ.

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України, не пізніш як через два місяці після закінчення бюджетного року забезпечує подання на розгляд Верховної Ради звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік.

Питання кошторису Верховної Ради України, організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів належать до предмета відання Комітету (додаток до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-ІХ).

Враховуючи це, та за результатом попереднього аналізу інформації, поданої в додаток до листа Управління справами Апарату Верховної Ради України, Комітет зазначив таке.

У кошторисі Верховної Ради України на 2023 рік (Постанова Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2711-ІХ) затверджено видатки відповідно до асигнувань, визначених головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради України Законом України  «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Відповідно до затверджених Постановою Верховної Ради України
«Про кошторис Верховної Ради України на 2023 рік»  (далі – кошторис Верховної Ради України на 2023 рік) обсягів видатків, загалом для головного розпорядника бюджетних коштів Управління справами Апарату Верховної Ради України передбачалися видатки в обсязі 2 737 630,3 тис. грн., з яких видатки загального фонду – 2 732 138,3 тис. грн., видатки спеціального фонду – 5 492,0 тис. грн.

Водночас, протягом звітного періоду відбулися зміни в обсягах асигнувань (у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» згідно із Законом від 06.10.2023 № 3415-ІХ, а також проведенням Управлінням справами Апарату Верховної Ради України перерозподілів видатків відповідно до визначеної бюджетним законодавством процедури –
за погодженням з Міністерством фінансів України).

У контексті проведення головними розпорядниками бюджетних коштів перерозподілу бюджетних призначень варто зазначити, що згідно із Законом України «Про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 № 2134-ІХ, у зв’язку з Указом Президента України від 24.02.2022  № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, не застосовуються, зокрема, стаття 23 Бюджетного кодексу України щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень, а також норми закону про Державний бюджет України в частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішень Кабінету Міністрів України.

Надані Управлінням справами Апарату Верховної Ради України у додатках до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік показники наводяться з урахуванням відповідних змін в обсягах видатків (що відбулися через внесення змін та Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та здійснення перерозподілів).

 

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» відповідно до кошторису Верховної Ради України на 2023 рік передбачалися видатки споживання загального фонду в обсязі 1 267 214,9 тис. грн.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових завдань» (від 06.10.2023 № 3415-ІХ) видатки загального фонду в розрізі вказаної бюджетної програми (0111010) було зменшено на 30 000,0 тис. грн.

Крім того, у зв’язку з перерозподілами, відбулося зменшення обсягів видатків за цією програмою додатково на суму 30 631,2 тис. грн., за рахунок яких збільшено обсяги видатків, що були не забезпечені кошторисними призначеннями:

у розрізі цієї ж програми (0111010) – на суму 11 256,4 тис. грн.;

у розрізі іншої бюджетної програми (0111020) – на суму 19 374,8 тис. грн.

Таким чином, за рахунок проведених перерозподілів обсяг видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» склав 1 217 840,1 тис. грн.,
з яких касові видатки – 1 147 296,8 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою до Звіту в загальній структурі касових видатків (1 147 296,8 тис. грн.):

видатки на оплату праці складають 55,07%;

видатки на нарахування на оплату праці – 11,96%;

видатки на інші виплати населенню (відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, кошти на компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера та компенсації вартості проїзду територією України) – 29,54%;

використання товарів та послуг – 1,62%;

видатки на відрядження – 1,18%;

поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям – 0,64%.

Найбільшими за обсягами у видатках споживання загального фонду у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» є видатки на оплату праці (КЕКВ 2110), за рахунок яких здійснюється виплата заробітної плати народним депутатам України та їх помічникам-консультантам. Річний обсяг цих видатків (з урахуванням змін, пов’язаних з перерозподілами та внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік») склав 667 306,0 тис. грн., а касові видатки – 631 806,7 тис. грн. Таким чином, різниця між запланованими і фактичними обсягами видатків (залишок коштів за вказаним КЕКВ 2110) становила 35 499,3 (додаток 3 до Звіту).

Оскільки від обсягів видатків на оплату праці безпосередньо залежить обсяг видатків на нарахування на заробітну плату (нарахування єдиного соціального внеску), то відповідно у розрізі цих видатків також існує різниця між запланованими на 2023 рік і касовими видатками  в обсязі 9 639,9 тис. грн.
(КЕКВ 2120).

Комітет також зазначив, що у загальній структурі видатків споживання загального фонду у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» велику частину складають видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», за рахунок яких здійснюється відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсація проїзду територією України, компенсація витрат на оренду житла або винайм готельного номера.

Так, річний обсяг видатків за цим кодом економічної класифікації видатків становив 354 735,3 тис. грн., а касові видатки за рік – 338 904,0 тис. грн.
(95,5 % від запланованого річного обсягу асигнувань). Різниця
між запланованими обсягами видатків та їх касовими обсягами склала
15 831,3 тис. грн.

Таким чином найбільша різниця між видатками, запланованими на 2023 рік, та їх касовими (фактичними) обсягами утворилася за такими видатками:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 35 499,3 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 9 639,9тис. грн.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 15 831,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 2023 рік заплановані кошти за кодом економічної класифікації видатків (2210) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
у сумі 8 955,9 тис. грн., касові видатки з яких за рік склали 6 217,2 тис. грн.
(або ж 69,4 % від річних призначень).

Рівень освоєння видатків споживання за КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)», з яких здійснюється оплата оренди приміщень в округах, поточні ремонти приміщень, побутової та оргтехніки, послуг мобільного зв’язку, перекладачів, придбання ліцензійного програмного забезпечення, оплата послуг з нерегулярних авіаперевезень офіційних делегацій тощо склав 11 835,8 тис. грн. – 76,8 % від запланованого на рік обсягу в сумі 15 413,3 тис. грн. (різниця між запланованими та річними обсягами 3 577,5 тис. грн.).

На відрядження народних депутатів України в 2023 році (згідно з кошторисом Верховної Ради України на 2023 рік) було заплановано видатки в 10 309,7 тис. грн. За рахунок проведених протягом бюджетного року перерозподілів річний обсяг цих видатків збільшено до 16 003,3 тис. грн., з яких використано (касові видатки) 13 578,2 тис. грн. (різниця 2 425,1 тис. грн.)

Крім того, утворилася незначна різниця між річними запланованими та касовими видатками у розрізі інших видатків споживання (КЕКВ 2600 «Поточні трансферти», з яких сплачуються внески урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», з яких здійснюється сплата судових зборів та витрат виконавчого провадження): за цими кодами заплановано було 8 618,7 тис. грн., використано – 7 787,2 тис. грн., в різниця між запланованими і касовими видатками склала 831,5 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою та відповідно до розрахунків, проведених на основі наведених у додатку 3 до Звіту показників, рівень освоєння коштів за вказаним КПКВК 0111010 становить 94,2 %.

Таким чином, у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» впродовж року утворилася економія (різниця між запланованими на рік видатками та їх касовими обсягами) загалом на суму 70 543,3 тис. грн. (додатки 2, 3 до Звіту), що були зараховані в дохід бюджету.

У додатку 2 до Звіту зазначено, що з повернутих в дохід бюджету невикористаних коштів із бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (у сумі 70 543,3 тис. грн.)  23 982,1 тис. грн. Управлінням справами було запропоновано для перерозподілу на потреби ЗСУ (що також було погоджено Комітетом  за результатом розгляду листа Апарату Верховної Ради України від 16.11.2023 (1376234), що Міністерством фінансів України не враховано.

 

У розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» видатки спеціального фонду державного бюджету не були передбачені ні Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», ні кошторисом Верховної Ради України на 2023 рік.

За інформацією, наведеною у звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2023 рік, надходження спеціального фонду за вказаною бюджетною програмою склали
105 641,1 тис. грн., що надійшли у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків. На цю суму надійшли обладнання та послуги у натуральній формі,
а розшифровка надходжень міжнародної технічної допомоги (у розрізі виконавців програм, предмету договору, його вартості, віднесення до того чи іншого КЕКВ) наводиться у додатках 4 та 5 до Звіту.

Зокрема, відповідно до додатку 4 до Звіту, було надано послуг, виконавцем яких є Програма розвитку ООН, у вигляді тренінгових онлайн курсів на суму 11 116,3 тис. грн.; від Американської ради міжнародної освіти США «Рада: наступне покоління», Агентства США з міжнародного розвитку, ГО «Інтерньюз» отримано обладнання довгострокового призначення (ноутбук, програмні продукти, супутникові телефони, фотопринтер, фото обладнання тощо) на суму
15 069,2 тис. грн.; матеріалів короткострокового призначення (папір, картриджі,
SIM-карти, карти пам’яті тощо) на суму 6 041,7 тис. грн.

Від Європейського парламенту (додаток 5) отримано гуманітарну допомогу у вигляді обладнання (комутатор, сервер, маршрутизатор, мережевий екран тощо) та канцелярського приладдя на суму 44 058, 3 тис. грн.; від канцелярії Сенату Чеської республіки та від Німецького Бундестагу комп’ютерного обладнання на 29 177,6 тис. грн.

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» відповідно до кошторису Верховної Ради України на 2023 рік не передбачалися видатки спеціального фонду, кошти якого отримано та використано, як плата за послуги. 

 

За бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» відповідно кошторису Верховної Ради України на
2023 рік передбачалися видатки споживання загального фонду в обсязі 1 271 975,6 тис. грн.

У зв’язку з тим, що окремі видатки за вказаною бюджетною програмою не були  забезпечені кошторисними призначеннями, то їх обсяги було збільшено на 19 374,8 тис. грн. (проведення перерозподілів).

Тому запланований обсяг видатків загального фонду за КПКВК 0111020 змінився і склав 1 291 350,4 тис. грн., з яких видатки споживання – 1 290 544,4 тис. грн., видатки розвитку – 806,0 тис. грн.

Відповідно до наведених у додатку 1 до Звіту показників (щодо перерозподілу) у розрізі бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» відбулося збільшення окремих видатків,
не забезпечених кошторисними призначеннями, для таких цілей, зокрема: на проведення в Україні 62-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС на 5 306,0 тис. грн. (придбання матеріалів та обладнання, оплата послуг); у розрізі Управління адміністративними будинками – збільшення на 2 771,5 тис. грн. (на придбання господарського обладнання, спецхарчування, покриття витрат виконавчого провадження); у розрізі Автобази – на 11 772,8 тис. грн., з яких на
9 050,9 тис. грн. було збільшено видатки для Автобази для придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, на 1 254,1 тис. грн. – на поточний ремонт виробничого приміщення.

За бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» із запланованих обсягів видатків у сумі
1 291 350,4 тис. грн., касові обсяги становили 1 254 291,6 тис. грн. Різниця між запланованими та касовими обсягами – 37 058,8 тис. грн., а відсоток виконання програми 97,1%.

У розрізі підпорядкованих структурних підрозділів, установ та за кодами економічної класифікації видатків виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік є наступним.

У розрізі Управління справами Апарату Верховної Ради України (згідно із додатком 6 до Звіту) із затверджених на 2023 рік обсягів видатків у сумі
846 141,7 тис. грн. касові видатки склали 826 803,4 тис. грн., рівень освоєння коштів 97,7 %.

Як і за іншими бюджетними програмами, питома вага видатків на оплату праці і нарахування на оплату праці (КЕКВ 2110, 2120) є найбільшою в загальній структурі видатків споживання, передбачених для Управління справами Апарату Верховної Ради України (98,9% від загального обсягу). Касові видатки за цими кодами склали 822 408,0 тис. грн. із запланованих 836 494,6 тис. грн. (98,3%), розмір економії – 14 086,6 тис. грн. 

За іншими кодами економічної класифікації обсяги видатків порівняно не великі. Так, касові видатки на використання товарів та послуг становлять
3 655,1 тис. грн. із запланованих 8 906,7 тис. грн. (41%).  Касові видатки на оплату інших послуг (крім комунальних) склали 2 662,5 тис. грн. із запланованих 7 243,4 тис. грн. (36,8%).

Відповідно до додатку 7 до звіту, видатки на оплату праці у розрізі Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України на 2023 рік заплановано на рівні
143 742,8 тис. грн., що повністю використано. Водночас, виникла різниця між запланованим і фактичним обсягом видатків з нарахувань на заробітну плату, що становить 735,3 тис. грн. Рівень освоєння видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату у розрізі вказаного управління складає 99,6% від річного обсягу.

Другими за питомою вагою в загальних обсягах видатків у розрізі Управління адміністративними будинками є видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, рівень освоєння за якими склав 79,2% - із запланованих 57 038,4 тис. грн. касові видатки в сумі 45 165,0 тис. грн. (економія 11 873,4 тис. грн.)  

Освоєння видатків споживання у розрізі інших, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України управлінь, підприємств, організацій, фінансування яких здійснюється з бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України», за 2023 рік є таким:

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України
(додаток 8) із запланованих на 2023 рік видатків в сумі  146 180,5 тис. грн. касові видатки склали 145 714,2 тис. грн. (99,7 %); незначна різниця між запланованими і касовими обсягами здебільшого утворилася за рахунок видатків споживання на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120 – 290,8 тис. грн.), використання товарів і послуг (КЕКВ 2200 – 174,9 тис. грн.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270 – 174,6 тис. грн.).

У контексті виконання Постанови Верховної Ради України «Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України» (від 17.12.2021 № 1983-IX)
у пояснювальній записці до Звіту йдеться про передачу 24 одиниць автомобілів балансовою вартістю  3 607,4 тис. грн. та запасних частин до автомобільних транспортних засобів на суму 289,4 тис. грн.

Дослідницькою службою Верховної Ради України (додаток 9) із запланованих 43 620,1 тис. грн. фактично використано 43 185,4 тис. грн. (рівень освоєння становить 99,0 %).

ДКП «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» (додаток 10) із затверджених на звітний період обсягів поточних трансфертів у сумі 3 321,0 тис. грн. касові обсяги складають 3 321,0 тис. грн. (100 %).

У розрізі бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» за іншими джерелами власних надходжень спеціальний фонд склав 7 224,1 тис. грн. (на рік). Ці кошти, відповідно до додатків до Звіту, отримані у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків та розподілено, відповідно для Управління адміністративними будинками у сумі 5 551,2 тис. грн., для Автобази у сумі 1 336,0 тис. грн., для Дослідницької служби – 336,9 тис. грн.

Також за цією бюджетною програмою кошторисом Верховної Ради України на 2023 рік передбачалися видатки спеціального фонду в обсязі 5 492,0 тис. грн. (у вигляді коштів, отриманих як плата за послуги). Фактичні обсяги
таких надходжень за звітний період склав 12 082,5 тис. грн., з яких за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 2 179,7 тис. грн., від додаткової діяльності – 9 500,9 тис. грн., від оренди та реалізації майна – 401,9 тис. грн. Своєю чергою касові видатки  спеціального фонду склали 11 663,1 тис. грн.

 

Кошторисом Верховної Ради України на 2023 рік за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»
не передбачалися видатки розвитку загального фонду. Водночас, відповідно до перерозподілів, здійснених головним розпорядником бюджетних коштів впродовж звітного періоду, за рахунок зменшення окремих видатків споживання, було передбачено видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) у розрізі Управління справами Апарату Верховної Ради України  на суму 306,0 тис. грн. та у розрізі Автобази – на суму 500,0 тис. грн.

У розрізі бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» впродовж року утворилася економія (різниця між запланованими на рік видатками та їх касовими обсягами) загалом на суму 37 058,7 тис. грн. (додатки 2, 3 до Звіту), що були зараховані в дохід бюджету.
Із зазначеної суми 16 034,0 тис. грн. Управлінням справами було запропоновано для перерозподілу на потреби ЗСУ (що також було погоджено Комітетом  за результатом розгляду листа Апарату Верховної Ради України від 16.11.2023 (1376234), що Міністерством фінансів України не враховано.

 

Комітет звернув увагу, що в інформації Комітету з питання звіту Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2023 року (надіслана Апарату Верховної Ради України для організації виконання і врахування в роботі згідно з листом Комітету від 17.11.2023 № 04-28/9-23/253761 (1377730) зазначалося про те, що в Комітеті відсутня інформація щодо порядку організації Апаратом Верховної Ради України діяльності секретаріатів тимчасової слідчої, тимчасової спеціальної комісій, посадових інструкцій працівників секретаріатів комісій, порядку укладання з ними строкових трудових договорів, розрахунків щодо обсягу видатків, що передбачені на забезпечення діяльності секретаріату однієї комісії.

З того моменту та дотепер Апаратом Верховної Ради України не надано  Комітету інформації ані про розпорядчі документи, які визначають порядок організації діяльності комісій, ані про посадові інструкції працівників секретаріатів комісій, про порядок укладання з ними строкових трудових договорів, щодо розрахунків обсягу видатків, що передбачені на забезпечення діяльності секретаріату однієї комісії. 

У пояснювальній записці до Звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік у частині виконання видатків на оплату праці за КПКВК 0111020 також не згадується про обсяги видатків на забезпечення діяльності секретаріатів комісій.

Враховуючи те, що Комітет є головним з підготовки та попереднього розгляду проектів постанов Верховної Ради України про утворення (створення) тимчасових слідчих, тимчасових спеціальних комісій, продовження (у разі необхідності) терміну їх діяльності, актуальним є надання Апаратом Верховної Ради України впродовж поточного бюджетного року, в якому передбачено видатки на оплату праці працівників секретаріатів комісій, постійно оновленої інформації щодо кількості відповідних тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій, які залучили до забезпечення їх діяльності працівників, та обсягу використаних коштів на оплату їх роботи відповідно до укладених договорів, фінансової спроможності. 

 

За бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» на 2023 рік були передбачені видатки загального фонду в обсязі 192 947,8 тис. грн., з яких касові видатки для ДП «Парламентський телеканал «Рада» – 169 176,8 тис. грн., а для ДП «Голос України» – 23 770,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків споживання загального фонду за цією бюджетною впродовж року не змінився, водночас в межах однієї програми відбувся перерозподіл із зменшенням обсягу субсидій та поточних трансфертів для
ДП «Парламентський телеканал «Ради» на 4 874,1 тис. грн. з одночасним збільшенням на цю ж суму обсягу субсидій та поточних трансфертів для
ДП «Голос України».

Рівень освоєння видатків за вказаною бюджетною програмою склав 99,1%.

Так, у розрізі ДП «Парламентський телеканал «Рада» (додаток 11 до Звіту) з урахуванням здійснених перерозподілів річний обсяг субсидій і поточних трансфертів становив 164 302,7 тис. грн., з яких касові видатки склали 162 725,6 тис. грн. (рівень освоєння 99,0 %). У розрізі ДП «Редакція газети «Голос України» (додаток 12 до Звіту) на 2023 рік передбачалися кошти в обсязі 28 645,1 тис. грн., з яких освоєно 28 416,7 тис. грн. (99,2 %).

 

У пояснювальній записці до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 2023 рік Управління справами Апарату Верховної Ради України зазначає, що рівень освоєння видатків склав 96,0 % бюджетних призначень, передбачених на звітний період, що становить 2 592 730,8 тис. грн. (касові видатки).

Залишок невикористаних бюджетних призначень, що утворився в результаті забезпечення головним розпорядником бюджетних коштів взятих впродовж 2023 року бюджетних зобов’язань, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України було списано у дохід бюджету в обсязі
109 407,5 тис. грн., з яких:

70 543,3 тис. грн. – за КПКВК 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»;

37 058,7 тис. грн. – за КПКВК 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»;

1 805,5 тис. грн. – за КПКВК 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України».

Із погоджених на засіданні Комітету 17 листопада 2023 року (протокол
№ 174) видатків у сумі
45 334,0 тис. грн. Управлінням справами Апарату Верховної Ради України запропоновано Міністерству фінансів України спрямувати на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану 41 316,1 тис. грн. (що не було враховано Мінфіном),
за рахунок таких бюджетних програм:

23 982,1 тис. грн. за КПКВК 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»;

16 034,0 тис. грн. – за КПКВК 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»;

1 300,0 тис. грн. – за КПКВК 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України».

 

У пояснювальній записці до Звіту зазначається також, що, враховуючи воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.

 

Враховуючи зазначене вище, Комітет прийняв відповідне рішення.

 

 

Голова Комітету                                                            С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37
22 січня 2024 11:37
08 січня 2024 11:53