КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

РІШЕННЯ

      

щодо депутатського звернення народних депутатів України

Войціцької В.М., Сотник О.С., Подоляк І.І. про позбавлення

народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних

засіданнях Верховної Ради України за «неодноразове порушення етичних

норм та Регламенту Верховної Ради України»

 

 

                                                                                 Протокол № 51

                                                                                 від 11 травня 2016 року

 

Розглянувши депутатське звернення народних депутатів України Войціцької В.М., Сотник О.С., Подоляк І.І. від 28 березня 2016 року
№ 149/1/14 (78006) про позбавлення народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України за «неодноразове порушення етичних норм та Регламенту Верховної Ради України», відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Комітету взяти до відома.

 

2. Звернути увагу народного депутата України Барни О.С. на неприпустимість дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу, та на необхідність неухильного дотримання при виконанні своїх повноважень вимог Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України та інших законів України, додержання присяги народного депутата України, загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян.

 

 

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                                   П.В.ПИНЗЕНИК


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

щодо депутатського звернення народних депутатів України

Войціцької В.М., Сотник О.С., Подоляк І.І. про позбавлення народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України за «неодноразове порушення етичних норм та Регламенту Верховної Ради України»

 

Комітет на засіданні 11 травня ц.р. (протокол № 51) розглянув депутатське звернення народних депутатів України Войціцької В.М., Сотник О.С., Подоляк І.І. від 28 березня 2016 року № 149/1/14 (78006) про позбавлення народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України за «неодноразове порушення етичних норм та Регламенту Верховної Ради України».

Так, у депутатському зверненні народних депутатів України
Войціцької В.М.,
Сотник О.С., Подоляк І.І. зазначається, зокрема, що народний депутат України Барна О.С. дозволив собі в прямому ефірі телеканалу «24» в програмі «Ток-шоу ЧЕ» образливий вислів в адресу народних депутатів України – авторів звернення.

З порушених у депутатському зверненні питань Комітет зазначив таке.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).

У частині першій статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України» зазначено, що у своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Главою 9 Регламенту Верховної Ради України визначені положення щодо дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

Відповідно до положень статті 51 Регламенту Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає питання у разі виголошення образливих слів на адресу народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) за їх письмовим зверненням, а також за зверненням головуючого, у разі вчинення народним депутатом України під час пленарного засідання дій, що містять ознаки злочину.

Зокрема, згідно з положеннями частини п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, позбавлення народного депутата України права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань) можливе лише за рішенням Верховної Ради України, яке Верховна Рада України без обговорення може прийняти за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту. Накладення такого стягнення на народного депутата України можливе у разі, якщо народний депутат України, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені  образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами України не досягнуто, то вони письмово звертаються до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні, і за висновком комітету Верховна Рада України приймає вищезазначене рішення.

На підставі вказаних положень 11.12.2015 Комітетом розглядалося питання про дії, вчинені народним депутатом України Барною О.С. в залі засідань Верховної Ради України 11 грудня 2015 року, та було рекомендовано Верховній Раді України прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України.

Комітет звернув увагу на те, що дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами України, врегульовано нормами зазначених законодавчих актів, разом з тим, Регламентом Верховної Ради України визначено лише норми етичної поведінки на засіданнях парламенту і не врегульовано поведінку народних депутатів України поза його межами.

Крім цього нормативно не визначено межі порушення народними депутатами України етики професійної діяльності і вчинення ними правопорушень, що потребує законодавчого та процедурного забезпечення.

Таким чином порушення етичних норм (як це зазначено у депутатському зверненні народних депутатів України Войціцької В.М., Сотник О.С.,
Подоляк І.І.) відбулося поза межами парламенту не під час проведення пленарного засідання Верховної Ради України, тому правових підстав для позбавлення народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України у спосіб, передбачений
статтею 51 Регламенту Верховної Ради України, немає.

Водночас, частиною другою статті 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Також статтею 37 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачена відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України та вплив на нього, членів його сім'ї та родичів, помічників-консультантів народного депутата України, зокрема, у частині першій статті 37 йдеться: «За образу народного депутата або наклеп на нього, а так само вплив у будь-якій формі на народного депутата з метою перешкодити виконанню ним депутатських повноважень, погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата, а також щодо його близьких родичів та його помічників-консультантів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, умисне заподіяння народному депутату, а також його близьким родичам та його помічникам-консультантам тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень винні особи несуть відповідальність, встановлену законом».

Статтями 28, 32 Конституції України, статтями 297, 299 Цивільного кодексу України закріплюється право кожного на повагу до його гідності й честі, а також на недоторканність ділової репутації.

Верховний Суд України, надаючи судам роз’яснення з метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1), зазначив, що чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами. У вказаній Постанові йдеться, що зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов'язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов'язків.

Право на повагу до гідності та честі є одним із видів особистих немайнових прав (частина перша статті 270 Цивільного кодексу України). Відповідно до частини першої статті 275 Цивільного кодексу України фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 «Захист цивільних прав та інтересів» зазначеного Кодексу, статтею 23 якої, зокрема, передбачено право на відшкодування моральної шкоди (моральна шкода полягає, в тому числі, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи).

Види злочинів проти волі, честі та гідності особи визначені у Розділі ІІІ Кримінального кодексу України. Відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками передбачена у статті 161 Кримінального кодексу України. 

На підставі зазначеного Комітет прийняв рішення, що додається.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                            П.В.ПИНЗЕНИК


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37
22 січня 2024 11:37
08 січня 2024 11:53