З В І Т

 про роботу Комітету з питань Регламенту,

депутатської етики та забезпечення діяльності

Верховної Ради України за період роботи Верховної Ради України п’ятого скликання

(2006 - 2007 рр.)

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України п’ятого скликання утворено відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України» від 11 липня 2006 року та Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації» від 18 липня 2006 року.

Головою Комітету обрано народного депутата України Єфремова Олександра Сергійовича, Першим заступником Голови Комітету — народного депутата України Саса Сергія Володимировича, заступниками Голови Комітету — народних депутатів України Кисельова Василя Олексійовича та Комара Миколу Степановича. Секретарем Комітету обрано народного депутата України Оплачка Володимира Миколайовича.

Перше засідання Комітету відбулося 19 липня 2006 року. На ньому розглянуто питання про структуру підкомітетів у складі Комітету та їх предмети відання, обрання голів підкомітетів та склад підкомітетів, про розподіл функціональних обов'язків між Головою Комітету, заступниками Голови Комітету, секретарем Комітету, а також пропозиції до Календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України  п'ятого скликання. Крім цього на засіданні було  вирішено питання щодо структури Комітету та його складу: головою підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України обрано Коваля В’ячеслава Станіславовича, головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України — Козуба Олександра Андрійовича, головою підкомітету з питань депутатської етики — Корсакова Олексія Яковича, головою підкомітету з питань забезпечення діяльності народних депутатів України — Демянка Миколу Івановича, головою підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій по забезпеченню діяльності Верховної Ради України та її органів — Ляшка Олега Валерійовича.

За період роботи Верховної Ради України п'ятого скликання проведено 43 засідання Комітету, на яких розглянуто 418 питань, більша частина яких стосувалася розгляду проектів законодавчих актів, дотримання народними депутатами України вимог Регламенту Верховної Ради України, Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», вирішення питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. Комітет працював згідно із затвердженим планом.

Відповідно до плану роботи основна увага в роботі була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України.  До Комітету надійшло 44 проекти законів, 235 проектів постанов Верховної Ради України; всього — 279. Верховною Радою України прийнято 120 постанов (протягом першої сесії — 6, протягом другої сесії — 71, протягом третьої сесії – 43), щодо яких Комітет визначено головним.

          Зокрема, на засіданнях Комітету розглянуто п’ятнадцять проектів постанов Верховної Ради України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (реєстр. №№ 1059, 2080, 2033, 2050, 2200, 2212, 2289, 2330, 2432,3194,3040,3157,3265,3343,3451). Із них Верховною Радою України було прийнято три постанови Верховної Ради України.                          

           Комітет, з метою уникнення різночитання та довільного тлумачення норм Регламенту Верховної Ради України, відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» на своїх засіданнях ухвалив роз'яснення щодо застосування положень статей 48, 89, 109, 130 Регламенту Верховної Ради України,  окремих правових норм Закону України «Про статус народного депутата України» щодо народних депутатів попередніх скликань стосовно прав особи, повноваження якої як народного депутата України достроково припинилися у зв’язку з поданням особистої заяви про складання депутатських повноважень, на призначення пенсії народного депутата, а також щодо застосування положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» у випадку дострокового припинення повноважень народних депутатів України – членів Комітету при проведенні засідань комітету та прийняття   відповідних рішень.

Комітет планував 11 квітня 2007 року провести слухання у Комітеті на тему: "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" і у зв`язку з цим була підготовлена таблиця пропозицій про внесення комплексних змін до Регламенту Верховної Ради України, в яку ввійшли всі зазначені вище законопроекти щодо внесення змін до Регламенту. Але, за певних об’єктивних обставин у зв’язку з політичної ситуацією в країні, і відповідно у Верховній Раді України, слухання у Комітеті перенесено для розгляду в наступному скликанні.

З метою впорядкування проведення у Верховній Раді України «Дня Уряду України» народними депутатами України – членами Комітету з питань Регламенту, депутатської   етики  та забезпечення діяльності Верховної Ради України  Єфремовим О.С., Сасом С.В. та іншими  підготовлений і внесений на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо порядку проведення «години запитань до Уряду) (реєстр. № 3413 від 30.03.2007 р.). Зазначений проект постанови 6 квітня  2007 року  прийнято  Верховною Радою України за основу, а 19 квітня ц.р. на засіданні Комітету розглянуто таблицю пропозицій цього законопроекту, підготовленого до другого читання.

       Протягом трьох сесій Верховної Ради України продовжувалася робота з розгляду законопроектів народних депутатів України щодо внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

У зв'язку з цим у Комітеті здійснено правовий аналіз дев’ятнадцяти законодавчих пропозицій (реєстр. №№ 0844, 1058, 1058-1, 1058-2, 1058-2-П, 1076, 1121, 2032, 2256, 2298, 2480, 2779, 2815, 3028, 3245, 3320, 3351, 3409, 3468) та  було прийнято рішення Комітету про проведення 16 травня 2007 року слухань у Комітеті на тему: «Про зміни до Закону України «Про статус народного депутата України».

          Значну увагу Комітетом було приділено опрацюванню проектів законодавчих актів, якими вносилися пропозиції Верховній Раді України переглянути предмети відання окремих парламентських комітетів. Це стосувалося законопроектів реєстр. №№ 1164, 1164-1, 1164-2, 1164-3, 1164-4, 1164-5, 1164-6, 1164-7, 1164-8, 1164-9, 1164-10, 1164-11, 2372.

У порядку контролю у Комітеті розглянуті заяви народних депутатів України та 5 проектів постанов Верховної Ради України щодо скасування Верховною Радою України рішень, прийнятих з порушенням Регламенту Верховної Ради України. 

         За звітний період Комітетом розглянуто 61 заяву народних депутатів України та проекти постанов Верховної Ради України про обрання до складу комітетів та зміни у складі комітетів, а також  внесено на розгляд парламенту проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Карпачової Н.І., Слаути В.А., Бондика В.А., Кінаха А.К.

Комітетом розглянуто 74 проекти постанов щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Комітетом підтримано лише п’ять проектів Постанов Верховної Ради України про утворення таких комісій.

Крім цього, Комітетом було опрацьовано проекти законів «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», які прийнято Верховною Радою України.

Відповідно до предметів відання Комітетом розглянуто та подано до Верховної Ради України підготовлені проекти календарних планів проведення другої, третьої та четвертої сесій Верховної Ради України п’ятого скликання та проекти відповідних постанов (реєстр. №№ 1195, 2795, 3647)  щодо їх прийняття.

За звітний період  Комітет приділяв значну увагу фінансовому блоку питань. З метою посилення контролю та визначення напрямів використання бюджетних коштів, Комітет на своїх  засіданнях неодноразово розглядав питання про ефективність використання Управлінням справами апарату Верховної Ради України загального та спеціального фонду кошторису Верховної Ради України.

На виконання вимог частини четвертої статті 7 Регламенту Верховної Ради України Комітет на своїх засіданнях неодноразово розглядав поданий Управлінням справами апарату Верховної Ради України проект кошторису видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2006 році, який  було затверджено  Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2006 року № 152-V.

          За ініціативою членів Комітету вперше парламентом незалежної України відповідно до положень частини четвертої статті 7 Регламенту 20 жовтня 2006 року було затверджено кошторис Верховної Ради України на 2007 рік до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».  

Крім цього, з метою дотримання режиму економії та ефективного використання бюджетних коштів Комітет спільно з Управлінням справами апарату Верховної Ради України опрацював та погодив Положення про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України та Положення щодо вдосконалення механізму забезпечення обладнаними службовими кабінетами народних депутатів України відповідно до вимог частини третьої статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України», а також  розглянув та погодив 18 квітня ц.р. на своєму засіданні пропозиції Управління справами апарату Верховної Ради України щодо встановлення цін на путівки до підпорядкованих Управлінню справами санаторно – оздоровчих закладів та баз відпочинку на 2007 – 2008 роки.

Відповідно до предметів відання Комітет особливу увагу приділяв питанню забезпечення діяльності народних депутатів України п’ятого скликання, зокрема створенню належних житлових умов згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про статус народного депутата України».

Під час першої - третьої сесій Верховної Ради України на засіданнях Комітету приймались рішення про надання народним депутатам України жилих приміщень для постійного проживання у м. Києві, а також про надання або відмову у наданні одноразової грошової компенсації. На засіданнях систематично розглядались звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі, інших житлових проблем народних депутатів України п’ятого та минулих скликань.

Комітет спільно з Управлінням справами апарату Верховної Ради України тримає під постійним контролем питання будівництва житла для народних депутатів України та працівників апарату Верховної Ради України, зокрема виділення Київською міською державною адміністрацією земельної ділянки під житлове будівництво по вул. Глибочицькій, 79 – 97.

Крім того,  на засіданні 4 квітня 2007 року Комітетом було розглянуто і погоджено підготовлений Управлінням справами апарату Верховної Ради України проект «Положення про порядок функціонування службової автомобільної стоянки Верховної Ради України  по вул. Банковій». Розглянуті і погоджені також відповідні положення щодо функціонування службової автостоянки Верховної Ради України по вул. Садовій та паркінгу в адміністративному будинку по вул. Садовій, 3а. 

Серед питань, яким Комітет приділяв увагу протягом роботи Верховної Ради України п'ятого скликання, були питання дисципліни та дотримання народними депутатами України положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України щодо письмової реєстрації народних депутатів України перед початком пленарних засідань Верховної Ради України та наслідків порушень цих положень.

На засіданнях Комітету неодноразово розглядалась інформація з прийняттям відповідних рішень про недотримання вимог чинного законодавства народними депутатами України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» у Комітеті розглядалися звернення громадян і посадових осіб про недотримання чинного законодавства народними депутатами України; звернення народних депутатів України з питань, що входять до компетенції Комітету.  

За даними реєстрації документів з вересня 2006 року по липень 2007 року у Комітеті розглянуто 1028 листів, із них: звернення громадян — 157; листування з народними депутатами України — 140; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, обласними та районними державними адміністраціями, організаціями та установами — 90; листування з підрозділами апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами — 268; житлові питання — 179 листів та інші.

Зважаючи на викладене слід зазначити, що за  період роботи Верховної Ради України п`ятого скликання народними депутатами України – членами Комітету та працівниками секретаріату Комітету з чітким дотриманням правових норм Законів України «Про статус народного депутата», «Про комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України створено необхідні умови для подальшого вдосконалення законодавства  з питань, які були віднесені  до предметів відання Комітету.

 

 

Голова   Комітету                                                                         О.С. ЄФРЕМОВ

 

Завідувач секретаріату                                                                А.П.СНІГАЧ

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку