З В І Т

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання

(вересень 2006 року  - січень 2007 року)

 

       За період роботи другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання проведено 21 засідання Комітету, на яких розглянуто 254 питання, більша частина яких стосувалась розгляду проектів законодавчих актів, дотримання народними депутатами України вимог Регламенту Верховної Ради України, Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», вирішенню питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. Комітет працював згідно затвердженого плану.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, основна увага у роботі була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України.

         За дорученням Голови Верховної Ради України Мороза О.О. та Першого заступника Голови Верховної Ради України Мартинюка А.І. за період роботи другої сесії до Комітету надійшло проектів законів – 26 проектів постанов – 92, всього  - 118. За цей час Верховною Радою України прийнято 69 постанови, по яких Комітет визначено головним.

       Зокрема, на засіданнях Комітету розглянуто дев`ять проектів постанов Верховної Ради України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України ( реєстр. № 1059, 2080, 2033, 2050, 2200, 2212, 2289, 2330, 2432).

       Із них  Верховною Радою України було прийнято три постанови Верховної Ради України. Дві про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 2080) та в цілому Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту Верховної Ради України» від 19. 09.2006 року № 157-V та Постанову Верховної Ради України Про відхилення проекту Постанови Верховної Ради України  «Про  внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо порядку ведення пленарних засідань та формування комітетів) (реєстр. № 1059). Інші проекти постанов Верховної Ради України стосувалися скасування рішень Верховної Ради України про прийняття законів, постанов Верховної Ради України в цілому відповідно до положень статті 48 Регламенту Верховної Ради України.

      Всі вказані проекти постанов своєчасно  розглянуто на засіданнях Комітету і висновки направлені на розгляд Верховної Ради України, комітетам Верховної Ради України, які було визначено головними та  Голові Верховної Ради України Морозу О.О. для повернення проектів постанов авторам в порядку, визначеному статтею 89 Регламенту Верховної Ради України. 

      Комітетом було розглянуто на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України проекти Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про засади національних інтересів», про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

      У визначені чинним законодавством строки було розглянуто звернення Голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо порушення Регламенту Верховної Ради при розгляді на пленарному засіданні проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо здіснення парламентського контролю за діяльністю органів правосуддя) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо призначення та звільнення з посад певних посадових осіб органів юстиції та нотаріату) і надано аргументовану відповідь.

      Значна увага в зазначений період роботи Комітету приділялась  правозастосуванню  окремих правових норм та процедур, передбачених  Регламентом Верховної Ради України.

      Комітет, з метою уникнення різночитання та довільного тлумачення норм Регламенту Верховної Ради України,  відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»  на своєму засіданні 1 листопада 2006 року ухвалив роз`яснення щодо застосування положень статей 48, 89, 109, 130 Регламенту Верховної Ради України.

      Крім цього на засіданні Комітету 29 листопада 2006 року розглянуто питання, порушені у листах Міністра Кабінету Міністрів України   Толстоухова А.В. від 31 жовтня 2006 року № 7712/0/2 – 06 та Прем`єр– міністра України  Януковича В.Ф. від 9 листопада 2006 року № 7979/0/2-06 стосовно строків підготовки експертних висновків Кабінету Міністрів України на законопроекти перед розглядом їх Верховною Радою України.         

      У період другої сесії Верховної Ради України  продовжувалась  робота по розгляду  законопроектів народних депутатів України щодо внесення змін до Закону України «Про  статус народного депутата України».

      У зв’язку з цим у Комітеті здійснено правовий аналіз більше десяти законодавчих пропозицій (реєстр. №  0844, 1058, 1058-1, 1058-2, 1058-2-П, 1058-2П, 1076, 1121, 2032, 2256, 2298) з цього питання та опрацьовано супровідні документи до них, які були розглянуті на засіданнях Комітету. Всі проекти законів, постанов були своєчасно і якісно підготовлені для  розгляду на засіданнях Комітету і прийняття відповідних рішень. За результатами розгляду Комітетом у встановлені Регламентом Верховної Ради України терміни підготовлені і подані на розгляд Верховної Ради України  висновки  та інші необхідні документи,  що стосуються зазначених  законодавчих актів.

      Зважаючи на необхідність внесення змін до чинного Закону України «Про статус народного депутата України» у зв’язку зі зміною виборчого права та проведеною конституційною реформою, а також враховуючи здійснені законодавчі ініціативи народних депутатів України з цього питання, у Комітеті  ведуться напрацювання змін до зазначеного Закону.  

      У відповідності до положень пункту 6 частини першої статті 13, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» у зв’язку з зверненнями до Комітету, на засіданні Комітету 15 листопада 2006 року ухвалено Роз’яснення щодо застосування окремих правових норм Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно народних депутатів попередніх скликань.            

     На звернення до Комітету Судді Конституційного Суду України Пшеничного В.Г. за № 321 – 02/ 894  від 01.12.2006 р. підготовлена відповідь  про  позицію Комітету  стосовно питань, порушених у конституційному  поданні  народних депутатів України  щодо  відповідності Конституції України  частин п’ятої, шостої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України», частин четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України та про офіційне тлумачення пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81 Конституції України, частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України»  в якому йдеться про надання офіційного тлумачення положень, що регламентують питання виходу народного депутата України зі складу депутатської фракції, та його можливості (як позафракційного народного депутата України) увійти до складу коаліції депутатських фракцій.

    Зокрема, зазначено, що у Комітеті здійснюється робота по підготовці змін до Закону України «Про статус народного депутата України»  у зв’язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України»  та внесенням змін до окремих положень, якими встановлюються  соціальні гарантії народним депутатам України. 

    Щодо питань, пов’язаних  з  членством народного депутата України в депутатській фракції та коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, то комітет на своєму засіданні 20 липня 2006 року, керуючись частиною третьою статті 21 Закону України «Про  комітети Верховної Ради України», ухвалив відповідне Роз’яснення,  яке повідомлено  Судді  Конституційного Суду України  Пшеничному В.Г.

Значну увагу Комітетом було приділено опрацюванню проектів законодавчих актів, якими вносилися пропозиції Верховній Раді України переглянути предмети відання окремих парламентських комітетів. Це стосувалося законопроектів реєстр. № 1164, 1164 -1,1164-2, 1164-3, 1164-4, 1164-5, 1164-6, 1164-7, 1164-8, 1164-9, 1164-10, 1164-11, 2372.

         Цими законопроектами пропонувалося здійснити перегляд   повноважень:

-          Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,

-          Комітету з питань економічної політики, 

-          Комітету з питань фінансів і банківської діяльності,

-          Комітету у закордонних справах,

-          Комітету з питань соціальної політики та праці,

-          Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,

-          Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин,

-          Комітету з питань європейської інтеграції,

-          Комітету з питань транспорту і зв’язку,

-          Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки,

-          Комітету з питань національної безпеки і оборони,

-          Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

-          Комітету з питань правосуддя,

-          Комітету з питань правової політики.

Повноваження комітетів, які пропонувалося уточнити, стосувалися питань митної справи та діяльності митних органів, захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном, забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, регулювання захисту прав споживачів, законодавчого регулювання земельних відносин у межах забудови територій, політики України щодо НАТО, СОТ, транскордонного співробітництва, транспортування енергії та енергоносіїв, кримінально-процесуального законодавства тощо.

Комітетом не підтримувалися пропозиції щодо створення нових органів Верховної Ради України, таких наприклад, як  Спеціальна комісія Верховної Ради України з питань державного регулювання монополій (проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1164-1).

Комітетом розглянуто 56 проектів постанов щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Всі ці проекти не відповідають вимогам статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» та вимогам статей 80, 82 Регламенту Верховної Ради України. Комітетом підтримано тільки один проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні», внесений народними депутатами України Заплатинським В.М, Комаром М.С., Козубом О.А. (реєстр. № 2300).

       За дорученням Голови Верховної Ради  України  Мороза О.О. на звернення народних депутатів  України, керівників депутатських фракцій, голів комітетів  на засіданнях Комітету ухвалені висновки з питань, віднесених до предмета відання Комітету  щодо рішень фракції про виключення  народного  депутата зі складу фракції, скасування таких рішень, щодо  утворення в структурі секретаріатів комітетів відділів, щодо встановлення легітимності прийнятих рішень окремими комітетами та інші.

       За період другої сесії в Комітеті розглянуті заяви народних депутатів України:

         - про дострокове припинення повноважень народних депутатів України –  Зварича Р.М., Онопенка В.В., Костусєва О.О., Прутніка Е.А., Коржа В.П., Цушка В.П.;

         - про  перехід  до  іншого  комітету -   Жиденка І.Г.,  Мельника П.В.,  Царьова О.А.,  Ковалевської Ю.С., Рудніка А.А., Головатого С.П.;

         -  про обрання  до  комітетів -  Зубка Ю.Г.,  Шкляра В.Б.,  Богачука В.С., Савосіна  Г.А.,  Фалька В.І.,   Мітрошкіна  І.О.,  Разгоняєва  М.В.,  Демчишена  В.В.,   Демидка В.М.,  Літвінова В.Г.,  Лещенка В.М., Гнаткевича Ю.В., Бичкова С.А., Богачука В.С.;

         - про обрання  до складу Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації - Богачука В.С., Чмира Ю.П..

       Розглядалось також подання Голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Богатирьової Р.М. щодо обрання народного депутата України Макеєнка Володимира Володимировича Головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, увільнивши його від обов’язків заступника Голови Комітету; народного депутата України Костусєва Олексія Олексійовича – заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; народного депутата України Заца Олександра  Вікторовича – Першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; народного депутата України Тихонова Віктора Миколайовича – Головою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, увільнивши від обов’язків заступника Голови Комітету, народного депутата України Коржа Павла Петровича – заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; народного депутата України Мельника  Петра Володимировича –заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, увільнивши від обов’язків члена Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

      Крім того, Комітет розглянув подання Голови  депутатської фракції «Наша Україна» Безсмертним Р.П. щодо обрання  народного депутата України Прокопович Н.В. Головою Комітету з питань європейської інтеграції та подання голови депутатської фракції Соціалістичної партії України Цушка В.П. щодо обрання  народного депутата України Урбанського І.А. першим заступником головою Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.    

 За період роботи другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання Комітет приділяв значну увагу фінансовому блоку питань. З метою посилення контролю та визначення напрямків ефективного використання бюджетних коштів Комітет, заслухав на засіданні 13 вересня ц.р. питання  про ефективність використання Управлінням справами апарату Верховної Ради України загального та спеціального фонду кошторису на здійснення повноважень Верховної Ради України за перше півріччя 2006 року та прийняв відповідне рішення.

 Крім цього, з метою дотримання режиму економії та ефективного використання бюджетних коштів, Комітет, спільно з Управлінням справами апарату Верховної Ради України, опрацював та погодив Положення про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України та Положення (з пропозиціями Управління справами апарату Верховної Ради України) щодо удосконалення механізму забезпечення обладнаними службовими кабінетами народних депутатів України у відповідності до вимог частини третьої статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України».

 Керуючись цим Положенням, Комітет на своїх засіданнях  10 жовтня,  8 листопада, 29 листопада та 5 грудня поточного року розглядав питання закріплення службових автомобілів автобази Верховної Ради України за окремими народними депутатами України, комітетами Верховної Ради України, фракціями політичних партій у парламенті та їх секретаріатами.

 На виконання вимог частини четвертої статті 7 Регламенту Верховної Ради України  Комітет на своїх засіданнях 26 липня, 4 та 11 жовтня поточного року попередньо розглянув проект кошторису видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2006 році, поданий Управлінням справами апарату Верховної Ради України і за результатами обговорення на засіданні 13 вересня поточного року прийняв рішення підтримати цей проект з урахуванням зауважень народних депутатів України - членів Комітету і внести його на розгляд Верховної Ради України. Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2006 року № 152-V кошторис Верховної Ради України на 2006 рік затверджено. Виконання зазначеного кошторису знаходиться під постійним контролем Комітету.

 За наполяганням Комітету вперше в історії діяльності парламенту незалежної України Верховною Радою України 20 жовтня поточного року відповідно до положень частини четвертої статті 7 Регламенту, було затверджено кошторис видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України на 2007 рік.

 Під час опрацювання проекту кошторису Верховної Ради України на 2007 рік та на виконання доручення Голови Верховної Ради України              Мороза О.О. Комітет своїх засіданнях 11 жовтня та 8 листопада розглянув питання щодо створення фонду службового житла для народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень. Комітет підтримав ідею створення фонду службового житла та звернув увагу апарату Верховної Ради України на необхідність визначення конкретних шляхів її реалізації.

 Слід зазначити, що розгляд і опрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» здійснювалось Комітетом під кутом зору щодо неухильного дотримання вказаним законопроектом  вимог законів України «Про статус народного депутата України» та «Про державну службу». Саме з таких позицій відповідно до вимог частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Комітетом своєчасно були направлені пропозиції щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України .

 Виконуючи доручення Комітету, народні депутати України – члени Комітету активно відстоювали інтереси парламенту на засіданнях робочих груп у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету та на засіданнях Координаційної Ради. Що дозволило максимально наблизити видатки затвердженого кошторису Верховної Ради України на 2007 рік та асигнування на потреби парламенту відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у другому читанні.

 Відповідно до  предметів відання Комітет особливу увагу приділяв  питанню забезпечення діяльності народних депутатів України п’ятого скликання, зокрема, створенню їм належних житлових умов у відповідності із вимогами статті 35 Закону України “Про статус народного депутата України”.

 Для з’ясування можливостей щодо забезпечення народним депутатам України належних житлових умов у визначені законодавством терміни 20 липня  і 1 серпня  2006 року були надіслані відповідні листи до Управління справами апарату Верховної Ради України (відповідно вих. № 06-21/7/1-22, вих. № 06-21/7/1-57), а також листи до народних депутатів України п’ятого скликання з проханням подати до Комітету заяви та документи  щодо створення належних житлових умов.

За період першої – другої сесій  заяви та документи щодо надання жилого приміщення для постійного проживання у м. Києві або одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов або службового жилого приміщення до Комітету подали більше ніж 160 народних депутатів України. Всі документи були ретельно проаналізовані у підкомітеті з питань забезпечення діяльності народних депутатів України. Здійснювалось систематичне листування з народними депутатами України з приводу щодо подачі до Комітету необхідних документів у разі затримки.  

На засіданнях Комітету 4 та 18 жовтня 2006 року були затверджені відповідно «Порядок надання народним депутатам України жилих приміщень для постійного проживання у м. Києві» та «Порядок проведення жеребкування щодо надання народним депутатам України жилого приміщення».

Згідно з цими документами Комітетом були прийняті рішення про надання квартир 24 народним депутатам України.

       З метою прискорення вирішення питання забезпечення житлом у м. Києві  народних депутатів України п’ятого скликання, які виявили таке бажання у відповідності до законодавства, на засіданні Комітету 13 грудня 2006 року за участі відповідальних працівників Київської міської державної адміністрації була розглянута інформація Першого заступника Керівника апарату Верховної Ради України – керуючого справами Рудковського Д.О. про заходи, які вживаються Управлінням справами апарату Верховної Ради України з метою її розв’язання. За результатами розгляду були накреслені конкретні напрями роботи щодо вирішення зазначеної проблеми. 

За рішенням Комітету, прийнятим на засіданні 1 листопада 2006 року, було підготовлено проект зміни до Положення «Про порядок надання народним депутатам України грошової компенсації, службового жилого приміщення та номера у готелі», затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 13.09.2002 року № 671, стосовно встановлення ціни за один квадратний метр житла для визначення одноразової грошової компенсації, яка надається народним депутатам України відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про статус народного депутата України». Ця зміна була затверджена розпорядженням Голови Верховної Ради України від 23.11.2006 року № 1190.

На підставі Положення «Про порядок надання народним депутатам України грошової компенсації, службового жилого приміщення та номера у готелі», затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 13.09.2002 року № 671, зі змінами, запропонованими Комітетом, Комітет, розглянувши подані документи, прийняв рішення щодо надання одноразової грошової компенсації 19 народним депутатам України.

      Одночасно на засіданнях Комітету розглядались звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов їх проживання у готелі та ведеться листування з народними депутатами України нинішнього та минулих скликань з питань, що стосуються вирішення їх житлових проблем.          

Серед питань, яким Комітет приділяв свою увагу протягом другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання, були питання дисципліни та дотримання народними депутатами України положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України щодо письмової реєстрації народних депутатів України перед початком пленарних засідань Верховної Ради України та наслідків, які тягнуть за собою порушення цих положень. Саме з цього приводу в Комітеті було розглянуто звернення чотирнадцяти народних депутатів України та прийнято по кожному окремому випадку відповідне рішення.

      На засіданнях Комітету з прийняттям відповідних рішень неодноразово розглядалась інформація про недотримання вимог чинного законодавства народними депутатами України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, а саме: Карпачовою Н.І., Івченком О.Г.,  а також щодо подачі документів до Центральної виборчої комісії Черновецьким Л.М.               

     Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» в Комітеті розглядалися звернення громадян і посадових осіб щодо недотримання чинного законодавства народними депутатами України; звернення народних депутатів України щодо питань, які входять до компетенції Комітету.     

     За даними реєстрації документів з вересня по грудень 2006 року у Комітеті розглянуто  464 листа з них: звернення громадян – 65; листування з народними депутатами України – 104, (зокрема, було розглянуто звернення депутатської фракції Комуністичної партії щодо порушення головуючим на пленарному засіданні Головою Верховної Ради України Морозом О.О. Регламенту Верховної Ради України і надано відповідь), листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, обласними та  районними державними адміністраціями, організаціями та установами – 34; листування з підрозділами Апарату ВРУ, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами – 132  та житлові питання – 129 листів.

     Звернення, які надходять до Комітету, свідчать про підвищений інтерес виборців до діяльності парламенту України. Їх листи свідчать про велику обізнаність, як роботи парламенту в цілому так і його структурних підрозділів (депутатських фракцій), Комітетів, а також кожного народного депутата зокрема.

     Актуальними були  звернення громадян стосовно неконструктивної роботи вищого законодавчого органу нашої держави, блокування трибуни в сесійній залі опозиційними партіями та фракціями Верховної Ради України, відсутність багатьох народних депутатів у сесійній залі  під час проведення пленарних засідань, стосовно соціальної політики держави до пенсіонерів та інших громадян (зокрема, розміри пенсій народних депутатів України та інших громадян в порівнянні з іншими категоріями населення).

     Значна частина звернень громадян стосується недотримання народними депутатами України Закону України «Про статус народного депутата України», а саме: втручання народних депутатів України у роботу державних підприємств та у процес їх приватизації, в роботу органів місцевого самоврядування, втручання у роботу правоохоронних органів та органів правосуддя, ненадання своєчасних відповідей на заяви та звернення громадян, неетичні дії по відношенню до своїх колег та депутатів обласних і районних рад та невиконання народними депутатами України передвиборчих програм та зобов’язань перед виборцями.

     Також, виборці висловлюють невдоволення порушеннями окремими народними депутатами України вимог статті 3 Закону щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

     Комітет уважно розглянув ці звернення і направив запити головам депутатських фракцій та народним депутатам України для відповідного реагування і вирішення порушених у них питань, а після одержання відповідей і узагальнень авторам звернень надавалася  вмотивована відповідь.

     Залишається актуальним питання порушення строків розгляду заяв та звернень громадян, через несвоєчасність одержання відповідей від народних депутатів України на листи  від Комітету.

     Згідно з вимогами чинного законодавства керівний склад Комітету, народні депутати України – члени Комітету та працівники секретаріату вживали відповідних заходів щодо вдосконалення розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів України та вирішення порушених у них питань.            

     З метою підвищення ефективності роботи  Комітет вважає за необхідне в період роботи третьої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання:

         - провести  слухання у Комітеті щодо внесення змін за результатами обговорення і системного аналізу пропозицій до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про статус народного депутата України»;

         - провести згідно з окремим планом семінари з помічниками – консультантами народних депутатів України щодо практичного застосування ними у своїй роботі положень Регламенту Верховної Ради України, Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», Положення про помічника – консультанта народного депутата України.

             Подається в порядку інформації.

         

 

             Голова Комітету                                                    О.С.ЄФРЕМОВ

 

             Завідуючий секретаріатом                                    А.П.СНІГАЧ

 

 

       

.

 

 

 

        

 

 

 

              

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку