За період роботи сьомої сесії Верховної Ради України станом на 6 липня проведено 15 засідань Комітету, на яких розглянуто 154 питання порядку денного. Переважна більшість з цих питань пов’язана з розглядом проектів законодавчих актів, дотриманням народними депутатами України вимог Конституції України, зокрема щодо не суміщення депутатського мандату з іншими видами діяльності, Регламенту Верховної Ради України, Закону України “Про статус народного депутата України”, вирішенням питань організації роботи Верховної Ради України, контролем за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій по забезпеченню діяльності народних депутатів України та парламенту в цілому.

Станом на 6 липня 2005 року до Комітету надійшло 18 проектів законів України та 83 проекти постанов Верховної Ради України.

За період роботи сьомої сесії Верховною Радою України прийнято і підписано 54 постанови, по підготовці яких Комітет було  визначено головним, а саме:

- 24 постанови щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України;

- 20 постанов щодо обрання народних депутатів України членами відповідних парламентських комітетів;

- 3 постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України четвертого скликання;

- постанова про прийняття за основу проекту Закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають повноваження народного депутата України з іншими видами діяльності

- постанова про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” щодо забезпечення виконання вимог стосовно несумісності статуса народного депутата з іншими видами діяльності.

Крім того, Верховною Радою України з ініціативи Комітету були прийняті нижчезазначені постанови:

- “Про термінове виділення з фонду оплати праці народних депутатів України коштів, необхідних для покриття витрат на перевезення спеціальним літаком до Німеччини п'ятирічної Анастасії Овчар, яка постраждала внаслідок пожежі в селі Воронцівка Куп'янського району Харківської області”;

- “Про кошторис видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України у 2005 році”;

- “Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання”;

- “Про попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина”;

- “Про першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці”.

Комітетом розглянуто 3 проекти Закону України “Про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України”.

Щодо цих законопроектів Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України  прийняти за основу за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України “Про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України”, внесений народними депутатами України Кармазіним Ю.А. та іншими  (реєстр. № 6450 від 11.04.2005 року на заміну раніше розданого).

Комітетом розглянуто проект Постанови Верховної Ради  України “Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання”, внесений народними депутатами України Руденком Г.Б., Морозовим О.В. (реєстр.               № 7096 від 04.04.2005 р.), а також проаналізовано пропозиції до нього, що надійшли від 9 комітетів Верховної Ради України, які  у своїх висновках запропонували відхилити зазначений проект. У зв’язку з тим, що  Верховна Рада України четвертого скликання складає свої повноваження менше ніж через рік і щоб уникнути дестабілізації її роботи, Комітетом було прийнято рішення рекомендувати парламенту не включати його до порядку денного сьомої сесії.

Також розглянуто проект Постанови Верховної Ради України  про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання”, внесений народними депутатами України І.Юхновським, С.Довгим  ( реєстр. № 7099 від 22.02.2005 року), та лист Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (06-6/11-212 від 16.02.2005 р.), яким з метою розроблення правових засад стратегії розвитку держави на перспективу та визначення конституційно закріплених за Верховною Радою України засад внутрішньої і зовнішньої політики держави пропонується створити Комітет Верховної Ради України з питань майбутнього на базі Тимчасової спеціальної комісії з питань майбутнього, яка була створена Постановою Верховної Ради України № 655-IV від 03.04.2003 року. Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати зазначений проект Постанови та не включати його до порядку денного для розгляду на  сьомій сесії Верховної Ради України четвертого скликання.

Крім того, Комітетом були розглянуті на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій, зокрема:

- “Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації, що склалась у місті Одеса у зв’язку з рішенням Приморського місцевого суду 4 квітня 2005 року”,  внесений народним депутатом України Кармазіним Ю.А. ( реєстр. № 7328 від 07.04.2005 року);

- “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації, що склалась у місті Одеса у зв'язку з рішенням Приморського місцевого суду 4 квітня 2005 року”, внесений народними депутатами України Пеклушенком О.М. та іншими (реєстр. № 7299 від 06.04.2005 р.);

- “Про створення Тимчасової спеціальної комісії з питань дотримання конституційних прав громадян і вимог законодавства стосовно збереження державної таємниці і таємниці приватних розмов”,  внесений народними депутатами України Крючковим Г.К., Андресюком Б.П., Доманським А.І. та іншими ( реєстр. № 7026 від 01.02.2005 року);

- “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування тиску з боку Генеральної прокуратури на телеканал НТН”, внесений народними депутатами України Сухим Я.М., Правденком С.М., Комаром М.С.  (реєстр. № 7335 від 07.04.2005 р.).

Великий обсяг робіт було проведено по розгляду проектів Постанов Верховної Ради України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо порядку запису на виступ, визначення черговості виступів та порядку надання слова для виступів на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Комітетом також розглянуто проекти постанов Верховної Ради України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення процедури обговорення питань порядку денного, проходження законопроектів, про внесення змін до Державного бюджету України, про кошторис Верховної Ради України тощо. Зокрема, було розглянуто  такі проекти постанов та проекти законів:

- проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо запобіжного заходу, як порука не менш як 150 народних депутатів України)” (реєстр. №7540 від 23.05.2005 року);

- проект Закону України “Про опозиційну політичну діяльність” (реєстр. №2007-1 від 16.05.2005 року);

- проект Закону України “Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)” (реєстр. №0251 від 24.03.2005 року);

- проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів (нова редакція)” (реєстр. №7221 від 24.03.2005 року);

- проект Постанови “Про порядок висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання” (реєстр. №7599 від 02.06.2005 року);

- проект Постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо депутатських груп)” (реєстр. №7491 від 16.05.2005 року);

- проект Постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку заслуховування інформації у Верховній Раді України)” (реєстр. №7346 від 11.04.2005 року) - відкликаний в послідуючому автором;

- проект Постанови “Про внесення змін до статті 9. 4. 3. Регламенту Верховної Ради України (щодо ратифікації міжнародного договору)” (реєстр. №7254 від 28.03.2005 року);

- проект Постанови “Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів (нова редакція)” (реєстр. №7221/П від 21.03.2005 року);

- проект Постанови “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про деякі заходи щодо законодавчого забезпечення проведення конституційної реформи в Україні” (реєстр. №7078 від 15.02.2005 року);

- проекти Постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо визначення черговості виступів з трибуни) (реєстр. №№5484-3, 5484-4,  5484-5) та інші.

Комітетом постійно, в порядку надходження, розглядались звернення народних депутатів України щодо, на їх погляд, порушень Регламенту під час прийняття Верховною Радою України рішень з того чи іншого питання.

Відповідно до плану роботи основна увага Комітетом приділялася  підготовці проектів законодавчих актів для розгляду Верховною Радою України.

Зокрема, в умовах зростання впливу політичної складової на діяльність парламенту, особливо важливим видається  забезпечення належного рівня роботи комітетів, як  конституційно визначених органів парламенту, що вказує на нагальну необхідність прийняття  змін до чинного Закону України “Про комітети Верховної Ради України”. Правові норми цього Закону застаріли і не повною мірою відповідають положенням Конституції України та потребують  систематизації  для  зручності у користуванні.

Практика роботи комітетів Верховної Ради України четвертого скликання також засвідчила необхідність більш чіткого правового врегулювання діяльності комітетів з позицій  організації роботи, більш чіткого визначення їх прав та обов’язків у законопроектній, організаційній і контрольній діяльності.

У зв’язку з вищенаведеним Комітетом 2 лютого 2005 року було прийнято рішення про створення робочої групи з підготовки нової редакції Закону України “Про комітети Верховної Ради України” за участю представників Головного юридичного, Головного  організаційного та Головного науково-експертного управлінь Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Програми сприяння парламенту України та Програми ПРООН.

У квітні ц.р. такий проект Закону України був підготовлений і надісланий до всіх комітетів, депутатських фракцій (груп) і до Керівника  Апарату Верховної Ради України для внесення до нього пропозицій та зауважень.

Необхідно зазначити, що усі дванадцять комітетів, які подали свої висновки, надали проекту в цілому схвальну оцінку. Разом  з тим, їх пропозиції  дозволили  вдосконалити зміст та виклад  правових норм  проекту законодавчого акта. Всього до Комітету  надійшло 263 пропозиції та зауваження, з яких  більше половини Комітетом було враховано.

За  рішенням Комітету від 1 червня 2005 року, що було прийнято одноголосно,  проект Закону України “Про комітети Верховної Ради України” у новій редакції  внесений на розгляд Верховної Ради України Головою Комітету Матвєєвим В.Г. та заступником Голови  Комітету  Ковалем В .С., як суб’єктами законодавчої ініціативи (реєстр. № 7613 від 06.06.2005 р.).

На думку членів Комітету, прийняття проекту Закону України “Про комітети Верховної Ради України” в новій редакції сприятиме розвитку і вдосконаленню сфери  конституційного права у процесі державотворення в Україні,  а підвищення ефективності  діяльності комітетів Верховної Ради України на правових засадах  призведе  до  прискорення  позитивних соціально – економічних перетворень у державі. 

30 березня ц.р. Комітетом  у співпраці з Програмою сприяння парламенту та Програмою ПРООН було проведено науково-практичну конференцію “Парламентський контроль: українські реалії та світовий досвід”, яка позитивно сприйнята громадськістю. В ній брали участь Перший заступник Голови Верховної Ради А.І. Мартинюк, голови парламентських комітетів, керівники депутатських фракцій і груп, народні депутати України, представники зарубіжних організацій. За підсумками роботи видано брошуру  з матеріалами науково – практичної конференції.

Комітетом також було підготовлено проект Постанови Верховної Ради України  “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України” (внесений народними депутатами України  Матвєєвим В.Г., Сасом С.В., Ковалем В.С. та іншими, реєстр. № 6533 від 22.01.2005 р.). Ці зміни стосуються розширення кола суб’єктів, які можуть бути нагородженими відзнаками  Верховної Ради України. Так, пропонується також нагороджувати відзнаками Верховної Ради України і трудові колективи підприємств, установ та організацій за  вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у зміцненні України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, зміцненню економічного, наукового та промислового потенціалу України, розвитку соціальної і гуманітарної сфер, активну участь у законотворчій діяльності.

Вдосконалено процедуру розгляду кандидатур для нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України. А саме: запроваджується колегіальний розгляд питань щодо нагородження зазначеними відзнаками і внесення відповідних пропозицій Голові Верховної Ради України.

На думку Комітету, прийняття цієї Постанови у новій редакції сприятиме підвищенню статусу відзнак Верховної Ради України та подальшому розвитку державності в Україні.

За результатами розгляду та з частковим урахуванням рекомендацій, висловлених Головним науково-експертним управлінням Апарату  Верховної Ради України до проекту Постанови Верховної Ради України  “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України” (реєстр.№6543), за рішенням Комітету від 2 березня 2005 року підготовлено проект Постанови для внесення  на заміну раніше поданого (зареєстровано 10.03.2005 р.).

Комітетом внесені на розгляд Верховної Ради України пропозиції про недоцільність включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, або у разі включення, відхилення  за результатами розгляду у першому читанні відповідно до вимог частин 1, 2 статті 6.3.3 та пункту 1 частини 1 статті 6.5.4 Регламенту Верховної Ради України ряду законопроектів, а саме:

- проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про статус народного депутата України”, Кодексу України про адміністративні правопорушення”, внесений народними депутатами України Оніщуком М.В., Слабенком С.І.,  Сіренком В.Ф. та Кармазіним Ю.А. (реєстр.  № 3159-1 від 02.03.2005 р.);

- проекту Постанови Верховної Ради України “Про порядок складення у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України”, внесений народним депутатом України Матвієнком А.С. (реєстр. № 6533 від 20.01.2005 р.).

Протягом поточної сесії Верховної Ради України неодноразово розглядалися питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, посади яких відповідно до вимог Конституції  України  та Закону України “Про  статус народного депутата України” несумісні з мандатом народного депутата України.

Згідно поданих ними заяв протягом березня - травня  ц.р. Верховна Рада України за поданням Комітету достроково припинала повноваження  понад 20 народних депутатів України, зокрема,  Баранівського О.П., Безсмертного Р.П., Білозір О.В., Жванії Д.В., Зварича Р.М., Зінченка О.О.,  Ігнатенка П.М., Кириленка В.А., Луценка Ю.В., Павленка Ю.О., Рибачука О.Б.,   Скомаровського В.В., Тарасюка Б.І.,  Томенка М.В., Третьякова О.Ю. Червоненка Є.А., Шандри В.М., Єханурова Ю.І. та інших.

Одночасно з цим питанням, Комітетом неодноразово розглядалися питання, пов’язані з суміщенням частиною народних депутатів України мандата з іншими видами діяльності.

Так, 21 березня ц.р. Комітетом було прийнято рішення, яким Голові Верховної Ради України Литвину В.М. запропоновано у 10-ти денний термін звернутися до Апеляційного суду м. Києва про дострокове припинення повноважень народних депутатів України за рішенням суду: Артеменка Ю.А., Атрошенка В.А., Балоги В.І., Бондаря В.Н.,  Бульби С.С., Жебрівського П.І., Жовтяка Є.Д., Іванова С.А., Івченка О.Г.,  Ніколаєнка С.М., Олійника П.М.,   Пинзеника В.М.,  Поліщука М.Є., Порошенка П.О., Рябікіна П.Б., Стецьківа Т.С., Стойка І.М., Терьохіна С.А., Тополова В.С., Турчинова О.В., Ткача Р.В.,  Цушка В.П.

Апеляційний суд м. Києва за позовом Голови Верховної Ради України достроково припинив повноваження  наступних народних депутатів України: Артеменка Ю.А., Атрошенка В.А., Бондаря В.Н., Олійника П.М. і Стойка І.М.

20 квітня ц.р. на засіданні Комітету в черговий раз було розглянуто питання недотримання народними депутатами України - Бойком В.О., Тарасюком І.Г.,  а 18 травня ц.р. – Катеринчуком М.Д., Капустіним В.В., Семенюк В.П., Шевченком В.Ф. - вимог статті 78 Конституції України і статті 3 Закону України “Про статус народного депутата України”. Зараз справи по цих народних депутатах України знаходяться в Апеляційному суді м. Києва.

15 червня ц.р. Комітетом  було розглянуто аналогічне питання щодо народного депутата України Бондарчука С.В. і було також запропоновано  Голові Верховної Ради України звернутися до суду з поданням про дострокове припинення  його повноважень.

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 18 березня ц.р. розглянуто депутатський запит народних депутатів України Лісіна М.П., Миримського Л.Ю. щодо порушення, на їх думку, народним депутатом України Франчуком І.А.  вимог статті 78 Конституції України  та статті 3 Закону України “Про статус народного депутата України” щодо несумісності  депутатського мандата з іншими видами діяльності.

На депутатський запит  надіслано відповідь народним депутатам України Лісіну М.П. та Миримському Л.Ю.

Комітет постійно контролював стан виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України вимог Закону України “Про статус народного депутата України”, зокрема, щодо створення належних умов роботи народним депутатам України, організації роботи санаторно-курортних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, оздоровлення народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та їх сімей.

На засіданнях Комітету двічі розглядалося питання удосконалення роботи санаторно-курортних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, підготовки їх до літнього оздоровчого сезону 2005 року, розробки Комплексної програми розвитку оздоровниць на 2005-2007 роки.

Зокрема, з цією метою 6-8 червня ц.р. було проведено виїзне засідання Комітету безпосередньо на місці розташування оздоровниць за участю відповідальних працівників Управління справами Апарату Верховної Ради України та керівників санаторно-курортних закладів. За результатами обговорення Комітет прийняв рішення повернутись до обговорення питання щодо Комплексної програми розвитку оздоровниць на 2005-2007 роки у жовтні 2005 року.

У центрі уваги Комітету постійно знаходяться питання створення народним депутатам України належних житлових умов у відповідності зі статтею 35 Закону України “Про статус народного депутата України”. Протягом сесії Комітетом були розглянуті заяви народних депутатів України і прийняті рішення про надання або відмову у наданні одноразової грошової компенсації.

На засіданнях розглядались звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі, інших житлових проблем народних депутатів України.

 Комітет спільно з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України продовжує контролювати дотримання народними депутатами України вимог Закону України “Про статус народного депутата України”,  Положення “Про порядок надання народним депутатам України грошової компенсації, службового жилого приміщення та номера у готелі” та норм житлового законодавства України щодо термінів користування номером у готелі за рахунок бюджетних видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, строків отримання одноразової грошової компенсації, ордерів на виділені квартири та здачі займаних квартир у розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України згідно з рішенням Комітету.

Здійснювалось систематичне листування з народними депутатами України з приводу дотримання вимог законодавства щодо подачі необхідних документів для створення їм належних житлових умов, щодо виконання рішень Комітету тощо. При цьому особлива увага була приділена народним депутатам, повноваження яких розпочались у березні – травні поточного року.

За даними реєстрації документації, з лютого по липень 2005 року у Комітеті розглянуто 449 листів та звернень громадян, народних депутатів України. Всі звернення, які надійшли до Комітету за період роботи сьомої сесії, розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства. В необхідних випадках заявникам надано практичну допомогу щодо вирішення порушених ними у зверненнях проблем, направлені запити керівникам депутатських фракцій і груп та народним депутатам України для відповідного реагування і вирішення поставлених в них питань, а після одержання відповідей і узагальнень авторам звернень надавалася мотивована відповідь.

Звернення, які надходять до Комітету, свідчать про підвищений інтерес виборців до діяльності парламенту України. Актуальними були  звернення громадян стосовно неконструктивної роботи вищого законодавчого органу нашої держави, блокування народними депутатами України трибуни в сесійній залі, відсутність багатьох депутатів на пленарних засіданнях.

Значна частина звернень громадян стосується недотримання народними депутатами України статей 7,8 Закону України “Про статус народного депутата України”, а саме: втручання народних депутатів України у роботу державних підприємств та у процес їх приватизації, в роботу органів місцевого самоврядування, втручання у роботу правоохоронних органів та органів правосуддя, ненадання відповідей на заяви та звернення громадян, неетичні дії по відношенню до своїх колег та депутатів обласних і районних рад та невиконання народними депутатами України передвиборчих програм та зобов’язань перед виборцями.

Також, виборці висловлюють невдоволення порушеннями окремими народними депутатами України вимог статті 3 Закону України “Про статус народного депутата України” щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

Згідно з вимогами чинного законодавства керівництвом Комітету, головами підкомітетів, народними депутатами – членами Комітету та працівниками секретаріату вживались відповідні заходи по вдосконаленню розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів України та вирішенню поставлених у них питань.

За підсумками першого кварталу поточного року дане питання розглядалося на засіданні Комітету.

Слід зазначити, що потребує прискорення розгляд та прийняття Верховною Радою України проектів законів України “Про Регламент Верховної Ради України” (реєстр.№1039-д від 10.07.2003 року), “Про внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України””, які внесені народними депутатами України – членами Комітету. Прийняття і введення в дію вищезазначених законопроектів у значній мірі підвищить ефективність роботи вищого законодавчого органу держави.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“IV скликання”

06 лютого 2006 16:21
20 липня 2005 10:51
01 лютого 2005 10:31
31 липня 2004 10:41
31 січня 2004 10:03
31 липня 2003 09:58
27 лютого 2003 11:20