За період роботи третьої сесії Верховної Ради України проведено 17 засідань Комітету, і розглянуто 109 питань. Більшість з них пов'язана з розглядом проектів законодавчих актів, дотриманням народними депутатами України вимог Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, Закону України "Про статус народного депутата України", вирішенням питань організації роботи Верховної Ради України, забезпеченням діяльності народних депутатів України тощо.

Робота у Комітеті проводилася у відповідності з затвердженим планом та дорученнями керівництва Верховної Ради України. За звітний період членами Комітету розглянуто 93 законодавчі акти, з них за пропозицією членів Комітету прийнято 24 Постанови Верховної Ради України (перелік додається).

Головним у діяльності Комітету за звітний період була, зокрема, робота над проектом Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Розглянувши три законопроекти "Про Регламент Верховної Ради України", внесені народними депутатами України Коновалюком В.І. (реєстр.№1039), Асадчевим В.М.(реєстр.№1039-1), Сасом С.В.(реєстр. № 1039-2), Комітет провів значний обсяг роботи з метою підготовки і внесення на розгляд Верховної Ради України узгодженого проекту закону.

За участю усіх депутатських фракцій і груп, а також авторів законопроектів у березні 2003 року проведено засідання Круглого столу по обговоренню їх концептуальних положень, після чого на засіданнях Комітету відбувалося постатейне опрацювання узгодженого проекту Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", який у липні місяці внесений на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 1039-Д від 10.07.03 р.).

Комітет розглянув 6 проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України", які були внесені народними депутатами України Шпаком В.Ф., Зарубінським О.О., Чорноволом Т. В., Рудьковським М.М., Щербанем В.П.

Розглянуто також ряд проектів постанов Верховної Ради України щодо вдосконалення процедури надання слова на пленарних засіданнях, голосування, проходження законопроектів, їх розгляду та прийняття рішень, внесені народними депутатами України Чорноволом Т.В., Головатим С.П., Зайцем І.О., Порошенком П.О., Асадчевим В.М., Черновецьким Л.М., Кармазіним Ю.А., Кириленком В.А., Потаповим В.І. та іншими.

Крім того, Комітетом розглянуто та прийнято рішення щодо наступних проектів законодавчих актів :

Закону України "Про здійснення права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, внесений народними депутатами України Толстоуховим А. В. та Петровим О.В. (реєстр. № 3345 від 04.04. 2003р.);

Постанови Верховної Ради України "Про вдосконалення механізму проходження депутатських запитів у Верховній Раді України" , внесений народним депутатом України Руденком Г.Б. (реєстр. № 3183);

Постанови Верховної Ради України "Про неприйнятність проекту Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення "Про помічника - консультанта народного депутата України", внесеної народним депутатом України Кармазіним Ю. А.(реєстр. № 2488/п від 21.05.2003 р.);

Закону України "Про основні засади парламентського контролю в Україні", внесеного народним депутатом України Ківаловим С. В. (реєстр. № 3201 від 05.03.2003р.).

На запити Конституційного Суду України у зв'язку із його підготовкою до розгляду конституційного подання 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 43 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої та четвертої статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо направлення депутатського запиту до Президента України Комітетом були підготовлені і надіслані відповіді із зазначеного питання.

Надаючи особливого значення діяльності помічників-консультантів народних депутатів України, Комітет постійно працює над вдосконаленням нормативних документів, що з правових позицій регулюють їх роботу.

Проведена значна робота по підготовці нової редакції Положення про помічника-консультанта народного депутата України. На засіданнях Комітету були розглянуті проекти Постанов Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", внесені народним депутатом України Рудьковським М.М. (реєстр. № 2488 від 05.12.2003 р.) та народними депутатами України Матвєєвим В.Г., Сасом С.В. та іншими (реєстр. № 2488-1 від 18.03.2003 р.). Проте, голосуванням 22.05 та 05.06.2003 року нова редакція Положення про помічника-консультанта народного депутата України не була підтримана голосуванням у Верховній Раді України.

Протягом звітного періоду в порядку надходження розглядалися звернення народних депутатів України щодо порушення Регламенту під час прийняття Верховною Радою України рішення з того чи іншого питання.

Так, зокрема, за дорученням Першого заступника Голови Верховної Ради України Васильєва Г.А. Комітет розглядав матеріали щодо відповідності вимогам Регламенту Верховної Ради України та Бюджетного кодексу України прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". Рішення та висновок Комітету з цього питання було надіслано Першому заступнику Голови Верховної Ради України Васильєву Г.А. для ознайомлення членів Погоджувальної ради, депутатських фракцій (груп) та народних депутатів України.

Комітетом була проведена необхідна робота по підготовці до закритого засідання Верховної Ради України з питання: "Про виконання посадовими особами та працівниками правоохоронних органів вимог Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України" щодо забезпечення умов для здійснення народними депутатами України своїх повноважень". Соціологічне дослідження, проведене Комітетом серед народних депутатів України щодо цього питання, сприяло всебічному висвітленню проблем та прийняттю відповідних рішень. За результатами ^4 розгляду зазначеного питання підготовлена і прийнята внесена членами ^р Комітету Постанова Верховної Ради України, виконання якої контролює Комітет.

Комітетом неодноразово розглядалися питання про порушення окремими народними депутатами України вимог частини 2 статті 78 Конституції України, статті 3 та статті 5 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та перебуванням на державній службі. За результатами розгляду Голові Верховної Ради України було надіслано висновки Комітету з пропозицією звернутися до суду із заявою про дострокове припинення

^


повноважень окремих народних депутатів України - Щербаня В.П., Ківалова С.В., Кириленка І.Г., Табачника Д.В., Мойсика В.Р., Онопенка В.В., Мельничука В.В. та Стояна О.М.

Відповідно до статті 85 Конституції України Комітет двічі розглядав проект кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, підприємств і закладів, що забезпечують її діяльність, на 2003 рік із змінами та доповненнями, які були внесені до кошторису після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів".

Після обговорення парламентом проект кошторису був затверджений З квітня 2003 року Постановою Верховної Ради України (№657-ІУ.)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. Комітетом узагальнена інформація про діяльність 22-х тимчасових спеціальних і слідчих комісій Верховної Ради України, які створено відповідно до вимог Регламенту для проведення розслідування окремих резонансних питань, що становлять суспільний інтерес. Народні депутати України - члени Комітету внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України "Про заходи щодо впорядкування діяльності тимчасових спеціальних і слідчих комісій Верховної Ради України".

Комітет спільно з Головним організаційним управлінням розробив проект Календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання у вересні 2003 р. - січні 2004 р. і вніс відповідну Постанову на розгляд Верховної Ради України, яка була прийнята З липня ц.р.

На виконання статті 35 Закону України " Про статус народного депутата України" Комітет приділяв значну увагу вирішенню питання щодо створення належних житлових умов народним депутатам України. Протягом третьої сесії відповідно до чинного законодавства поліпшено житлові умови більше ніж 70 народним депутатам. Під постійним контролем Комітету знаходиться хід будівництва адміністративного приміщення по вул. Садовій -З, житлового будинку по вулиці Срібнокільській, 24, 12 червня ц.р. Комітетом проведено виїзне засідання з цього питання безпосередньо на будівельному майданчику, де члени Комітету ознайомилися з ходом будівництва житла та існуючими проблемами щодо цього.

В порядку контролю за виконанням вимог статті 23 Закону України "Про статус народного депутата України" Комітет заслухав на засіданні питання "Про роботу Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо організації обслуговування народних депутатів України транспортом".

За наслідками розгляду звернено увагу керівництва автобази на істотні недоліки у роботі та запропоновано здійснити систему заходів щодо їх усунення і поліпшення якості транспортного обслуговування народних депутатів України.

З лютого по липень 2003 року в Комітеті розглянуто 494 доручення керівництва Верховної Ради України, листів комітетів, депутатських фракцій (груп), звернень народних депутатів України та виборців. Заявникам було надано практичну допомогу у вирішенні порушених ними проблем. Про результати розгляду автори листів були поінформовані у встановлені законодавством строки.

Народні депутати України - члени Комітету та працівники його секретаріату брали участь у навчальних семінарах та інших заходах, які' проводилися за звітний період у Верховній Раді України.

Підбиваючи підсумки роботи Комітету за період минулої сесії, слід відзначити і питання, які не вдалося вирішити . Це, зокрема, недостатня робота по підготовці до безпосереднього розгляду ряду законопроектів, внесених народними депутатами - членами Комітету до розгляду Верховної Ради України. В результаті чого вони не набрали достатньої кількості голосів для підтримки. Серед них проекти постанов Верховної Ради України "Про предмети відання комітетів Верховної Ради України", "Про систему Рада-3", "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України". В той же час вищезазначені законодавчі акти в значній мірі могли б покращити ефективність роботи як комітетів, так і Верховної Ради України в цілому.

На думку членів Комітету, потребує нагального вирішення питання розмежування предметів відання комітетів Верховної Ради України і забезпечення врегулювання їх діяльності у відповідності до вимог статті 89 Конституції України, статті 5,6,8 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та глави 6.3 Регламенту Верховної Ради України шляхом затвердження в подальшому положень про відповідні парламентські комітети. На жаль, внесений народними депутатами -членами Комітету проект Постанови "Про предмети відання комітетів Верховної Ради України " (реєстр.№2156) в сесійній залі не набрав під час голосування 16 квітня 2003 року належної кількості голосів народних депутатів на підтримку. У зв'язку з цим Комітет вніс пропозицію врегулювати питання щодо предмету відання комітетів Верховної Ради України Розпорядженням Голови Верховної Ради України. Проект вищезазначеного Розпорядження надіслано Голові Верховної Ради України 31.01.03 р. (№06-21/7-65), але до цього часу він залишається не розглянутим.

До законодавчого врегулювання тимчасово, Розпорядженням Голови Верховної Ради України, потрібно затвердити положення "Про систему Рада-3", що дозволить значно підвищити рівень організації проведення пленарних засідань Верховної Ради України та сприяти виконанню вимог Конституції України щодо участі народних депутатів у голосуванні. Комітет вважає за необхідне повторно внести проекти вищезазначених постанов на розгляд четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання. Подається в порядку інформації.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“IV скликання”

06 лютого 2006 16:21
20 липня 2005 10:51
01 лютого 2005 10:31
31 липня 2004 10:41
31 січня 2004 10:03
31 липня 2003 09:58
27 лютого 2003 11:20