Рішення

про лист заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В. щодо проживання за межами України народного депутата України Шахова С.В.

 

Протокол № 166

від 18 вересня 2023 року

 

Розглянувши лист заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В. (електронна картка документа (1283879) щодо проживання за межами України народного депутата України   Шахова С.В.,  відповіді на звернення Комітету Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. (листи  від  25.08.2023 № 07/6-2023/186555 (електронна картка документа (1297832), від 01.09.2023 № 07/6-2023/191123 (електронна картка документа (1302463) і народного депутата України Шахова С.В. (лист від 31 серпня 2023 року № 315д9/5-2023/190111 (електронна картка документа (1301687), відповідно до положень пунктів 2, 6, 7 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію на лист заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  Клименка О.В. щодо проживання за межами України народного депутата України Шахова С.В. (далі – інформація Комітету) взяти до відома.

2. Інформацію Комітету направити Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. в порядку інформування, заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименку О.В. та  народному депутату України Шахову С.В.

 

 

Голова Комітету                                                         С.В.КАЛЬЧЕНКО

 

 


 

                                         Інформація

 

на лист заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В. щодо проживання за межами України народного депутата України   Шахова С.В.

 

 

Комітет на засіданні 18 вересня 2023 року (протокол № 166) за участі в режимі відеоконференції народного депутата України Шахова С.В. розглянув лист заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В. (електронна картка документа (1283879), в якому зазначено, зокрема, що «статтею 81 Конституції України та ст. 4 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі його виїзду на постійне проживання за межі України». Також у листі вказується, що «з  кінця жовтня 2022 року по цей час (за винятком періоду з 16 по 27 грудня 2022 року) Шахов С.В. проживає за межами України», а «ухвалою Вищого антикорупційного суду від 31.03.2023 обвинуваченого Шахова С.В. оголошено в розшук у зв’язку з ухиленням від суду. Наразі здійснюються заходи для встановлення його місцезнаходження», про що, в межах предмета відання Комітету, зазначаємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).

Згідно з положеннями статі 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України присягу. Повноваження народних депутатів України починається з моменту складення присяги.

Комітет зауважив, що з прийняттям присяги на народного депутата України покладаються права  і обов’язки які, визначені в статтях 10, 11, 14, 24  Закону  України «Про статус народного депутата України», зокрема, народний депутат України зобов'язаний додержуватися присяги народного депутата України, брати  особисту участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до складу яких його обрано, дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави; додержуватися вимог Конституції України,  Закону  України «Про статус народного депутата України», закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України.

 Комітет зазначив, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами, затвердженими законами України в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан.

Статтями 9, 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначено, що в умовах воєнного стану, зокрема,  Верховна Рада України працює в сесійному режимі і діє виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України.

У свою чергу та з метою забезпечення безперервної роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану в Україні Верховною Радою України було прийнято постанови Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України у зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року» (від 24 лютого 2022 року № 2103-IX), «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення восьмої сесії в умовах дії воєнного стану» (від  6 вересня 2022 року № 2558-IX),  «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану» (7 лютого 2023 року № 2912-IX), згідно з якими Верховна Рада України працює у режимі одного пленарного засідання, що триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Крім цього, 23 січня 2023 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, що введено в дію Указом Президента України від 23 січня 2023 року № 27/2023, яким, врахувавши інформацію Голови Державної прикордонної служби України з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, Рада національної безпеки і оборони України вирішила, Кабінету Міністрів України у п’ятиденний строк внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року                    № 57, передбачивши, зокрема, для народних депутатів України, можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

Відтак, в умовах дії воєнного стану народні депутати України зобов’язані перебувати в Україні та брати участь у пленарному засіданні Верховної Ради України та у засіданнях її органів.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 4 частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.

Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Частиною першою статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, зокрема, відповідно до пункту 4     статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Відповідно до положень статті 222 Регламенту Верховної Ради України  Верховна Рада України розглядає питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених Конституцією України. Верховна Рада України за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, приймає постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу. Зазначена постанова Верховної Ради України публікується в газеті «Голос України».

Прийняте Верховною Радою України рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України перегляду не підлягає.

Комітет зауважив, що, згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про громадянство України», безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України.

Також Комітет взяв до уваги правову позицію Конституційного Суду України, викладену в Ухвалі по справі № 2-2/2002 від 14 березня 2002 року про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 127 Конституції України від 14 березня 2002 року № 4-у/2002, в якій, зокрема зазначено, що: «До громадян,  які  мають постійне місце проживання в Україні, належать  громадяни  України,  іноземні  громадяни  та  особи  без громадянства,  які  проживають в Україні в цілому не менше ніж 183 дні у календарному році (частина друга статті 1  Декрету  Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»). Законом України «Про  громадянство  України» визначено,  що безперервне проживання на території  України  -  це проживання  в  Україні  особи,  якщо  її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував  90 днів,  а  в  сумі  за  рік  - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження,  на навчання, у відпустку, на  лікування  за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (стаття 1 цього Закону)». Потрібно врахувати, що Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 № 13-92 був чинний станом на день прийняття Конституції України у тому числі пункту 4 частини другої статті 81 Конституції України щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України у разі його виїзду на постійне місце проживання за межи України.

У свою чергу положеннями чинного  пункту в) підпункту 14.1.213. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України визначено, що «фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року».

Крім того, Комітет взяв до уваги судову практику, зокрема, правову позицію, що міститься в  рішенні Київського апеляційного адміністративного суду від  21 вересня 2014 року у справі № 875/57/14, з якою погодився Вищий адміністративний суд України (постанова від 24 вересня 2014 року) та залишив це рішення без змін, в якому зазначено таке: «Відповідно до  статті 1 Закону України «Про громадянство України» безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. За змістом статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. Умови визначення місця постійного проживання фізичної особи встановлені Податковим кодексом України, статтею 14 якого передбачено, у разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, неможна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Зазначені акти передбачають, що проживання на території України більшість днів відповідного річного періоду вважається проживанням особи в Україні. Тобто, фактичною умовою для розгляду особи такою, що проживає в Україні, є необхідність знаходження такої особи на території України більше 183 днів протягом кожного річного періоду. За таких обставин, системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п'яти років, громадянин має перебувати на її території абсолютну більшість (більше 183) днів кожного із цих п'яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів».

Також Комітет зауважив, що згідно з  пунктом 1.11. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за  1005/6196), документи,  що  засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх  тимчасового  перебування  за  межами держави, підлягають  обміну  на  листок  непрацездатності згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного  закладу за місцем проживання чи роботи у разі: а) гострих захворювань і травм; б) загостренні хронічних захворювань;  в) вагітності та пологів; г) оперативних втручань при невідкладних станах; ґ) лікування  згідно  з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон. 

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову
та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову
втрату працездатності під час перебування за межами України.

У зв’язку з надходженням листа заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В., Комітет звернувся з відповідними листами до Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. (електронна картка документа (1297490) та народного депутата України Шахова С.В. (електронні картки документів (1299696, 1300853) щодо надання інформації з питань, порушених у листі заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відповідь на лист Комітету Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В. (лист  від  25.08.2023 № 07/6-2023/186555 (електронна картка документа (1297832) зазначив, що «народному депутату України Шахову С.В. у запитуваний період в Апараті Верховної Ради України було оформлено таке відрядження: з 20.01.2023 - 06.02.2023 до Естонської Республіки з метою проведення зустрічей в рамках співпраці з Парламентом Естонської Республіки» (Розпорядження Голови Верховної Ради України від 18 січня 2023 року № 25).

Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В. також додатково поінформував про те, що народний депутат України Шахов С.В. перебував з кінця жовтня 2022 року до сьогодні (за винятком періоду з 16 по 27 грудня 2022 року) у відпустці без збереження заробітної плати у такі дати: з 23.10.2022 по 06.11.2022, з 07.11.2022 по 15.11.2022, з 16.11.2022 по 21.11.2022, з 22.11.2022 по 01.12.2022, з 02.12.2022 по 20.12.2022, з 26.12.2022 по 04.01.2023, з 08.01.2023 по 17.01.2023, з 27.02.2023 по 08.03.2023, з 13.03.2023 по 22.03.2023, з 27.03.2023 по 05.04.2023 (лист від 01.09.2023 № 07/6-2023/191123 (електронна картка документа (1302463).

У свою чергу у відповіді на лист Комітету народний депутат України  Шахов С.В. ( лист від    31 серпня 2023 року № 315д9/5-2023/190111 (електронна картка документа (1301687) зазначив, що «моє тимчасове перебування за кордоном, у зазначений у Вашому листі проміжок часу, пов'язане зі станом мого здоров’я та фізичною не можливістю наразі повернутися до України», «також, по мірі своїх можливостей, я беру участь в діяльності Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, що підтверджується відповідними відомостями про участь народних депутатів - членів Комітету з питань екологічної політики та природокористування  у засіданнях Комітету щомісячно».

Крім того, народний депутат України Шахов С.В. додав до свого листа, зокрема, копію витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від 10.04.2023 та від 03.06.2023, в яких зазначено, що «Шахов Сергій Володимирович … на території України станом на 03.06.2023 незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває», а також відповідь Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції України від 05.06.2023 № 260ад/27/01/3-2023 – «станом на 04.06.2023 … громадянин Шахов С.В., у державному розшуку не перебуває».

Враховуючи викладене, у тому числі відповіді на звернення Комітету Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. і народного депутата України Шахова С.В., Комітет дійшов висновку про те, що наразі немає підстав вважати, що народний депутат України Шахов С.В. проживає за межами України понад 180 днів в розумінні статті 1 Закону України «Про громадянство України» та пункту в) підпункту 14.1.213. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України.

 

 

Голова Комітету                                                         С.В.КАЛЬЧЕНКО

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

23 липня 2024 11:19
23 липня 2024 11:14
08 липня 2024 12:57
17 червня 2024 10:33
17 червня 2024 10:25
07 травня 2024 10:14
22 квітня 2024 11:47
18 березня 2024 10:40
22 лютого 2024 09:56
22 січня 2024 11:37