РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Комітету за підсумками семінару "Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки"

 

                      Прийнято

на засіданні Комітету з питань Регламенту, депутатської

 етики та забезпечення діяльності

Верховної Ради України

16 лютого 2011 року

Протокол засідання Комітету № 66

 

            І. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України, звернути увагу Голови Верховної Ради України на необхідність розробки планів законопроектної роботи Верховної Ради України на відповідне скликання (з цією метою пропонується використати наукову базу Інституту законодавства Верховної Ради України), що значно покращить законотворчу і законодавчу роботу Верховної Ради України, її органів, парламентських служб, сприятиме формуванню системи права як головного інструменту у функціонуванні державного механізму.

                                                                                                                                                         Кожне скликання Верховної Ради України

 

            ІІ.  Апарату Верховної Ради України:

 

            1. Підготувати нову редакцію Положення про Апарат Верховної Ради України відповідно частин першої, третьої статті 7 Регламенту Верховної Ради України, законів України "Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України", "Про Державний бюджет України на 2011 рік", та привести у відповідність до чинного законодавства інші підзаконні нормативно-правові акти, якими у своїй діяльності керується Апарат Верховної Ради України.

                                                                                                                                  Березень – квітень 2011 року

 

            2. Переглянути питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради    України на предмет можливості підвищення посадових окладів на 20% працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 (працівники Головного науково-експертного управління, які здійснюють експертизу законопроектів до першого читання, працівники Головного юридичного управління, які здійснюють юридичну експертизу та редакційне опрацювання законопроектів до другого читання і прийнятого акта в цілому, працівники секретаріатів комітетів, які готують експертні висновки та юридичне і редакційне опрацювання законопроектів до першого, другого читання і підготовку на підпис, прийнятого в цілому відповідного акта, працівники сектору опрацювання і випуску законодавчих актів протокольного відділу та працівники сектору редагування законопроектів редакційного відділу Головного управління документального забезпечення).

 

                                                                                                                                  Березень - квітень 2011 року

 

            3. Проаналізувати діяльність (роботу) структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України на предмет унеможливлення дублювання функцій окремими структурними підрозділами та вжити заходів щодо їх усунення.

 

                                                                                                                                                          Березень – червень 2011 року

 

4. Розглянути питання щодо приведення у відповідність до статті 25 Закону України "Про державну службу" та статті 55 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" назви посад і порядок призначення на посади осіб у Апараті Верховної Ради України та посадові інструкції працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, а саме:

а) назви посад керівництва секретаріатів комітетів зазначити як "керівник секретаріату комітету", замінивши нині діючий термін "завідувач секретаріату комітету" у Положенні про секретаріат комітету Верховної Ради України, затвердженому Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 року № 305;

б) керівники секретаріату комітету та їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад Головою Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України, а керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.

 

                                                                                                                                  Березень - квітень 2011 року

 

            5. Визначити відповідальний структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України за підготовку і проведення навчання працівників Апарату Верховної Ради України, проведення семінарів, "круглих столів", офіційних заходів Верховної Ради України, у тому числі за участі міжнародних організацій.

                                                                                                                                                          Березень – квітень 2011 року

 

            6. Внести пропозиції щодо оптимізації структурних підрозділів Управління справами Апарату Верховної Ради України (штатну чисельність) та їх функції, а також утворених ним управлінь, служб тощо.

 

                                                                                                                                                          Березень – травень 2011 року

 

            7. Внести пропозиції стосовно реалізації положень частини четвертої статті 54 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та оптимізації кількісного складу підрозділів Апарату Верховної Ради України, секретаріатів комітетів, депутатських фракцій і виконуваних ними функцій.

                                                                                  

                                                                                                                                                          Березень – червень 2011 року

 

            8. Переглянути структуру Апарату Верховної Ради України, штатний розпис та назви структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України і внести пропозиції Комітету щодо змін до Постанови Верховної Ради України "Про структуру апарату Верховної Ради України" від 20 квітня 2000 року № 1678-ІІІ[1].

                                                          

                                                                                                                                  Березень - червень 2011 року          

            9. Переглянути наявність одиниць комп’ютерної техніки на предмет їх зношеності і внести пропозиції щодо покращення технічного забезпечення законотворчого процесу Апарату Верховної Ради України новішою оргтехнікою, зокрема шляхом укомплектування робочих місць працівників Головного юридичного управління, Головного науково-експертного управління, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, сектору реєстрації законопроектів Головного організаційного управління, протокольного відділу Управління діловодства та сектору комп’ютерної обробки документів Управління технічної роботи з документами Головного управління документального забезпечення тощо.

                                                                                                                                                          Березень - червень 2011 року

                                              

            10. Регулярно надавати Погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) довідки щодо результатів роботи комітетів Верховної Ради України.

                                                                                                                                                          Постійно

 

            11. У межах підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України на базі Інституту законодавства Верховної Ради України запровадити курс "Організація роботи Верховної Ради України та законотворчого процесу".

                                                                                  

                                                                                                                                                          Постійно

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку