До реєстр. № 10430

                                                                                                                       від 25.01.2024

 

6 лютого 2024 року Комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів», внесений народним депутатом України Янченко Г.І. (реєстр. № 10430 від 25.01.2024).

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії пропонується визначити: підготовку та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції; визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності; забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу); здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

 Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 10430) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.

До реєстр. № 10455

                                                                                                                      від 02.02.2024

 

 

6 лютого 2024 року Комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану за шість місяців діяльності», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Цабалем В.В. та іншими (всього 12 підписів) (реєстр. № 10455 від 02.02.2024), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

Комітет ухвалив експертний висновок на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 10455) в якому викладено зауваження до тексту проекту Постанови, зокрема про те, що у проекті Постанови відсутні пропозиції Верховній Раді України щодо подальшої роботи Тимчасової слідчої комісії, а саме: продовження роботи Тимчасової слідчої комісії до закінчення строку, на який її було утворено, чи припинення її повноважень (пункти 2 та 3 частини третьої статті 88 Регламенту Верховної Ради України), та прийняв рішення направити його Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.  

 

 

 

До реєстр. № 10460

                                                                                                                            від 05.02.2024

 

6 лютого 2024 року Комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану», внесений народним депутатом України Безгіном В.Ю.  (реєстр. № 10460 від 05.02.2024).

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії пропонується визначити: вивчення поточних питань стратегічного розвитку міста Києва як столиці України, зокрема стану розроблення транспортної та містобудівної моделі, встановлення меж міста, затвердження Генерального плану, відновлення житлового фонду, функціонування об’єктів міської критичної інфраструктури, планів їх відновлення та розвитку, у тому числі в контексті забезпечення потреб єдиної державної системи цивільного захисту України під час воєнного стану; здійснення аналізу проблем та недоліків управління містом Києвом при виконанні столичних функцій під час воєнного стану; здійснення аналізу інформації, оприлюдненої у медіа та в інших джерелах, щодо нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель; проведення збирання та здійснення аналізу інформації, зокрема від представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, посадових та службових осіб, громадян, про рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві – столиці України щодо забезпечення безпеки та мінімізації ризиків для цивільного населення під час воєнного стану; підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з метою забезпечення ефективного управління в місті Києві – столиці України.

Комітет запропонував редакційні уточнення до тексту проекту Постанови та нову редакцію назви та пункту 1 проекту Постанови, а саме:

«Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві – столиці України під час воєнного стану

1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві – столиці України під час воєнного стану (далі – Тимчасова спеціальна комісія)».

Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 10460) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, щодо нової редакції назви та пункту 1, а також редакційних уточнень проекту Постанови, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку