ПЛАН

роботи Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

на період роботи сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання                                                                          

(лютий   липень 2022 року)

 

п/п

Питання, які виносяться
на розгляд Комітету

Строки розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку члени Комітету

Відповідальні за підготовку працівники секретаріату Комітету

Пропозиції щодо строків розгляду Верховною Радою України
(місяць)

 

1

2

3

4

5

6

 

РОЗДІЛ  І  
Підготовка проектів законів, постанов та інших актів на розгляд Верховної Ради України
(щодо яких Комітет визначено головним)

 

1.

Проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Меть Т.М.,

Попович Т.В.,

Кабанець Л.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

протягом сесії

 

2.

Проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України".

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В., заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,
заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:
Олексійчук О.М.,

Кукла А.О., Кабанець Л.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

протягом сесії

 

 

3.

Проекти законів України
про внесення змін до Закону України
"Про комітети Верховної Ради України".

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Савченко О.С., голова підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України Приходько Н.І.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Меть Т.М.,

Кабанець Л.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

протягом сесії

 

4.

Закон України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України".

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Меть Т.М.,

Моргун А.А.,

Лисенко М.С.,

Кабанець Л.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

протягом сесії

 

5.

Проекти постанов Верховної Ради України щодо внесення змін до Положення "Про помічника-консультанта народного депутата України".

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В., заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:
Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.,

Кабанець Л.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

протягом сесії

 

 

6.

 

Про зміни у складі комітетів Верховної Ради України.

 

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В., заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Меть Т.М.,

Моргун А.А.

 

 

протягом сесії

 

7.

Про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В., заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В., 

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант

Меть Т.М.

 

протягом сесії

 

8.

Проекти постанов Верховної Ради України про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,       голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант
Кукла А.О.

 

протягом сесії

 

9.

Проект Постанови Верховної Ради України "Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".

червень-липень

голова Комітету Кальченко С.В.,       голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант
Кукла А.О.

 

червень-липень

 

 

 

РОЗДІЛ  ІI 
Проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України,
які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції

 

 

 

1.

 

Проекти постанов Верховної Ради України щодо предметів відання комітетів.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Савченко О.С.,

голова підкомітету з питань організації роботи

Верховної Ради України

Приходько Н.І.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант

Меть Т.М.

старший консультант

Юпатова О.В.

 

 

протягом сесії

 

 

2.

 

Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,       голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Моргун А.А.,

Лисенко М.С.,

старший консультант

Юпатова О.В.

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

3.

 

Проекти постанов Верховної Ради України про скасування прийнятих Верховною Радою України рішень щодо прийняття законів України в цілому.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,      

голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головний консультант
Нижник К.А.,

старший консультант

Юпатова О.В.

 

 

протягом сесії

 

 

4.

 

Проекти законів України та проекти інших актів Верховної Ради України на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,       голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Кабанець Л.В.,

Кукла А.О.,

Лисенко М.С.,

Меть Т.М.,

Моргун А.А.,

Нижник К.А.,

Олексійчук О.М.,

Попович Т.В.,

старший консультант:
Юпатова О.В.

консультант:

Шаповалова К.С.

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

РОЗДІЛ  IІІ 
Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету
(із зазначенням дати і місця проведення засідань)

Виїзних засідань Комітету не планується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  ІV 
Питання, які розглядаються Комітетом у порядку аналізу практики застосування
законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень

 

 

 

 

1.

 

Практика застосування  Регламенту Верховної Ради України:

 

1) особисте голосування народних депутатів України.

Використання електронної системи "РАДА";

 

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,       голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

 

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головний консультант

Кабанець Л.В.

 

 

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

 

2) реєстрація законопроектів, проектів інших актів;

 

 

протягом сесії

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,      

голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:

Кабанець Л.В.,

Нижник К.А.,

Попович Т.В.

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

 

 

 

 

3) порядок проведення парламентських слухань.

 

 

протягом сесії

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,      

голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролов П.В.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Попович Т.В.,

Кабанець Л.В.,

консультант

Шаповалова К.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом сесії

 

2.

Практика застосування  Закону України "Про статус народного депутата України":

 

1) несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;

 

 

 

 

 

протягом сесії

 

 

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

 

 

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант
Меть Т.М.

 

 

 

 

 

 

протягом сесії

 

2) реалізація права народного депутата України на депутатський запит та депутатське звернення;

 

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

протягом сесії

 

3) реалізація прав народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян України;

 

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

протягом сесії

 

 

4) гарантії трудових прав  народного депутата України при виконанні депутатських повноважень.

 

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

 

протягом сесії

 

 

 

5) Реалізація положень ст. 23, 32, 33, 35 Закону України "Про статус народного депутата України".

 

 

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

 

протягом сесії

 

6) реалізація положень статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", статті 26 Регламенту Верховної Ради України (про відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень).

протягом сесії

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

протягом сесії

 

 

3.

 

Практика застосування  Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

 щодо порядку проведення засідань комітетів Верховної Ради України.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Савченко О.С.,

голова підкомітету з питань організації роботи

Верховної Ради України

Приходько Н.І.

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:
Меть Т.М.,

Моргун А.А.

 

 

протягом сесії

 

 

4.

 

Питання дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами України.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

перший заступник голови Комітету Євтушок С.М., голова підкомітету з питань депутатської етики Загородній Ю.І.

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступники керівника секретаріату:

Вауліна І.І.,

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Попович Т.В.

 

протягом сесії

 

 

5.

 

Питання забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України:

 

звіти Управління справами Апарату Верховної Ради України:

 

 

 

 

1) про виконання кошторису Верховної Ради України на 2021 рік;

 

 

2) про виконання кошторису Верховної Ради України на 2022 рік (за три місяці 2022 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий – березень

 

 

 

 

червень – липень

 

 

 

 

 

 

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

заступник

голови Комітету         Савченко О.С.,

 

заступник

голови Комітету         Культенко А.В.,

голова підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України Гринчук О.А.,

голова підкомітету з питань забезпечення діяльності народних депутатів України Синютка О.М.

 

 

 

 

 

 

 

керівник секретаріату

Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

 

 

головні консультанти:

Олексійчук О.М.,

Кукла А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий – березень

 

 

 

 

червень – липень

 

 

6.

Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, народних депутатів України та громадян України за період роботи сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

червень - липень

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

секретар Комітету

Папієв М.М. 

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступники керівника секретаріату:

Прилуцька І.В.,

Вауліна І.І.,

головні консультанти:
Кабанець Л.В.,

Кукла А.О.,

Лисенко М.С.,

Меть Т.М.,

Моргун А.А.,

Нижник К.А.,

Олексійчук О.М.,

Попович Т.В.,

старші консультанти:
Літусова-Пономаренко О.В.,

Юпатова О.В.,

консультант:

Шаповалова К.С.

червень - липень

 

 

7.

 

Про затвердження звіту про роботу Комітету за період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

 

червень - липень

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

секретар Комітету

Папієв М.М. 

 

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступники керівника секретаріату:

Вауліна І.І.,

Прилуцька І.В.,

головні консультанти:
Кабанець Л.В.,

Кукла А.О.,

Лисенко М.С.,

Меть Т.М.,

Моргун А.А.,

Нижник К.А.,

Олексійчук О.М.,

Попович Т.В.,

старші консультанти:
Літусова-Пономаренко О.В.,

Юпатова О.В.,

консультант:

Шаповалова К.С.

 

 

червень - липень

 

 

8.

 

Про затвердження плану роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

 

червень -липень

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

секретар Комітету

Папієв М.М. 

 

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступники керівника секретаріату:

Вауліна І.І.,

Прилуцька І.В.,

старший консультант

Юпатова О.В.

 

 

червень -липень

 

 

РОЗДІЛ  V
Питання, що належать до предмета відання Комітету, які пропонується розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті

Розгляд питань на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті не планується

 

 

РОЗДІЛ VІ
Конференції, семінари, "круглі столи", інші заходи, які будуть проводитись Комітетом або за його участю

 

 

 

 

1.

 

Висвітлення діяльності Комітету: інформаційне наповнення та супроводження веб-сайту Комітету; систематичне поновлення     веб-сайту Комітету;

організаційне забезпечення проведення засідань Комітету в режимі відеоконференцій;

повідомлення Апарату Верховної Ради України (Інформаційне управління) інформації про поточну діяльність Комітету для розміщення на веб-сайті Верховної Ради України.

 

протягом сесії

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

секретар Комітету

Папієв М.М. 

 

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступники керівника секретаріату:

Прилуцька І.В.,

Вауліна І.І.,

головні консультанти:

Попович Т.В.,

Нижник К.А.,

консультант

Шаповалова К.С.

 

 

протягом сесії

 

 

 

2.

 

 

Особистий прийом громадян у Верховній Раді України відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України № 573 від 17.04.2015 року

 

 

згідно з графіком особистого прийому громадян

 

 

 

 

голова Комітету Кальченко С.В.,

секретар Комітету

Папієв М.М. 

 

 

 

керівник секретаріату
Нехоца М.В.,

заступник керівника секретаріату

Прилуцька І.В.,

головний консультант

Нижник К.А.,

старший консультант
Літусова-Пономаренко О.В.,

консультант

Шаповалова К.С.

 

 

 

згідно з графіком особистого прийому громадян

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                                                                                                                        С.В.КАЛЬЧЕНКО                                                                          

          Керівник секретаріату Комітету                                                                                          М.В.НЕХОЦА

 

 

  

 

 

 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“План роботи”

08 січня 2024 12:22
25 липня 2023 10:27
13 січня 2023 13:28
26 серпня 2022 20:06
19 січня 2022 16:08
14 липня 2021 16:24
30 січня 2021 17:00
17 липня 2020 11:07
21 січня 2020 11:21
26 вересня 2019 14:51