4 жовтня 2022 року (протокол №130)

Комітет
06 жовтня 2022, 11:53

ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ

     

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ,  ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

                                       П Р О Т О К О Л     130  

      «04»    жовтня    2022  року

                                                            

у режимі відеоконференції

                                                                     10 год. 00 хв.

 

Головує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

Присутні  члени  Комітету: Євтушок С.М., Культенко А.В.,  Савченко О.С., Папієв М.М.,  Гринчук О.А., Загородній Ю.І., Марченко Л.І., Приходько Н.І., Синютка О.М., Фролов П.В.

 

Відсутній голова підкомітету Кострійчук С.В.

 

Приєдналися до відеоконференції: народні депутати України Гунько А.Г., Волинець М.Я.             

 

 Відеозапис і стенограма не ведуться.

 

Головуючий на засіданні голова Комітету Кальченко С.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного, який попередньо було надіслано для ознайомлення та який містив сім питань і питання «Різне». У зв’язку з відсутністю зауважень та пропозицій до проекту порядку денного, головуючий на засіданні Комітету поставив на голосування пропозицію прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання Комітету.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

 


ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

(з урахуванням зміни порядку розгляду питань)

 

1. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України», внесений народним депутатом України Гуньком А.Г. (реєстр. № 5196 від 16.09.2022, доопрацьований).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

2. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020)», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Волинцем М.Я. (реєстр. № 3663-П1 від 22.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

3. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр.№ 3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Івченком В.Є. (реєстр. № 3663-П від 21.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

4. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр. № 3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Гриб В.О. (реєстр. № 3663-П2 від 22.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

5. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21.09.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» (реєстр. № 6067 від 16.09.2021 року)», внесений народними депутатами України Волинцем М.Я.,                           Тимошенко Ю.В.,   Цимбалюком М.М. (реєстр. № 6067-П від 22.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

6. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8078 від 27.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

7. Про листи Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. від  26 та 30 вересня 2022 року щодо розміщення окремих народних депутатів України в залі засідань Верховної Ради України.

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

8. Різне.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України», внесений народним депутатом України Гуньком А.Г. (реєстр. № 5196 від 16.09.2022, доопрацьований).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що до засідання Комітету у режимі відеоконференції приєднався народний депутат України Гунько Анатолій Григорович, запрошений для участі у розгляді Комітетом питання про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України» (реєстр. № 5196), та надав йому слово для обґрунтування необхідності утворення цієї Тимчасової слідчої комісії та відповіді на запитання голови підкомітету Синютки О.М.

 

В обговоренні взяли участь голови підкомітетів Синютка О.М., Приходько Н.І., перший заступник голови Комітету Євтушок С.М., секретар Комітету Папієв М.М., які в цілому підтримали утворення Тимчасової слідчої комісії, навели приклади питань, на які особливо, на їх думку,  необхідно звернути увагу цій комісії, висловили сподівання, що робота комісії буде успішною та конструктивною.

 

Секретар Комітету Папієв М.М. перед початком голосування заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що проектом Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України» (реєстр. № 5196) його пропонується обрати до персонального складу утворюваної Тимчасової слідчої комісії, а отже він не братиме участі у голосуванні.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 9, проти – 0, утримався – 1 (прийнято більшістю голосів членів Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України», внесений народним депутатом України Гуньком А.Г. (реєстр. № 5196 від 16.09.2022, доопрацьований), та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. привернув увагу народних депутатів України – членів Комітету до того, що у порядку денному засідання Комітету третім, четвертим, п’ятим та шостим питаннями зазначено проекти постанов Верховної Ради України щодо скасування рішень Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проектів законів України (реєстр. № 3663 та № 6067), а до засідання Комітету у режимі відеоконференції приєднався народний депутат України Волинець Михайло Якович, співавтор двох проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. № 3663-П1 та № 6067-П). Отже, головуючий на засіданні Комітету запропонував, за традицією, змінити порядок розгляду питань порядку денного і другим питанням розглянути  проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020)», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В.,                     Цимбалюком М.М., Волинцем М.Я. (реєстр. № 3663-П1), який зазначено у порядку денному засідання Комітету четвертим питанням, а далі – за порядком питання про проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України, які включено третім, п’ятим та шостим до порядку денного засідання Комітету.

Народні депутати України – члени Комітету підтримали таку пропозицію без голосування.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020)», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В.,                     Цимбалюком М.М., Волинцем М.Я. (реєстр. № 3663-П1 від 22.09.2022).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. надав слово народному депутату України Волинцю М.Я., співавтору проекту Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020)» (реєстр. № 3663-П1), який обґрунтував  необхідність внесення цього проекту Постанови.

 

Секретар Комітету Папієв М.М. як автор проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020) висловився з обґрунтуванням необхідності внесення запропонованих у цьому законопроекті  змін.

Також секретар Комітету Папієв М.М. перед початком голосування заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що він є автором проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020), щодо якого внесено проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України (реєстр. № 3663-П1), а отже він не братиме участі у голосуванні.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№3663 від 15.06.2020)», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Волинцем М.Я. (реєстр. № 3663-П1 від 22.09.2022), і рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр.№ 3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Івченком В.Є. (реєстр. № 3663-П від 21.09.2022).

 

Секретар Комітету Папієв М.М. перед початком голосування заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що він є автором проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020),  щодо якого внесено проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України (реєстр. № 3663-П), а отже він не братиме участі у голосуванні.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр.№3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Івченком В.Є. (реєстр.   № 3663-П від 21.09.2022), і рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня  2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр. № 3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Гриб В.О. (реєстр. № 3663-П2 від 22.09.2022).

 

Секретар Комітету Папієв М.М. перед початком голосування заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що він є автором проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» (р.№ 3663 від 15.06.2020),  щодо якого внесено проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України (реєстр. № 3663-П2), а отже він не братиме участі у голосуванні.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21 вересня 2022 року про прийняття в цілому проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України (реєстр. № 3663 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Гриб В.О. (реєстр.                    № 3663-П2 від 22.09.2022), і рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21.09.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» (реєстр. № 6067 від 16.09.2021 року)», внесений народними депутатами України Волинцем М.Я., Тимошенко Ю.В.,   Цимбалюком М.М. (реєстр. № 6067-П від 22.09.2022).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. надав слово народному депутату України Волинцю М.Я., співавтору проекту Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21.09.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» (реєстр. № 6067 від 16.09.2021 року)» (реєстр.                       № 6067-П), який обґрунтував  необхідність подання цього проекту Постанови та відповів на запитання секретаря Комітету Папієва М.М.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 21.09.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» (реєстр. № 6067 від 16.09.2021 року)», внесений народними депутатами України Волинцем М.Я., Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М. (реєстр. № 6067-П від 22.09.2022), і рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та Устіновою О.Ю. (реєстр.                 № 8078 від 27.09.2022).

 

Секретар Комітету Папієв М.М. перед початком голосування заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що проектом Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану» (реєстр. № 8078) пропонується внести зміни до складу Тимчасової спеціальної комісії,  членом якої він є, а отже він не братиме участі у голосуванні.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та                 Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8078 від 27.09.2022), та рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.     

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про листи Керівника Апарату Верховної Ради України  Штучного В.В. від  26 та 30 вересня 2022 року щодо розміщення окремих народних депутатів України в залі засідань Верховної Ради України.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про листи Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. від 26 та 30 вересня 2022 року  щодо розміщення окремих народних депутатів України в залі засідань Верховної Ради України  взяти до відома.

2. Визначити розміщення в залі засідань Верховної Ради України:

  позафракційного народного депутата України Аксьонова А.А. на робочому місці № 438;

 народного депутата України – члена депутатської групи «Відновлення України» Шевченка Є.В. на робочому місці № 249;

народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Короленко В.Ю. та  Васюка О.О на робочих місцях відповідно № 166 та № 169;

позафракційного народного депутата України Козака Т.Р. на робочому місці, яке є вільним серед місць, які визначені для позафракційних народних депутатів України.

3. Апарату Верховної Ради України забезпечити розміщення в залі засідань Верховної Ради України народних депутатів України, зазначених у пункті 2 рішення Комітету.

 

 

 

 

8. Різне.

Питань для розгляду в Різному народними депутатами України – членами Комітету запропоновано не було.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                      С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

       Секретар Комітету                                                   М.М. ПАПІЄВ