04 лютого 2021, 12:16 ( Комітет )

ЗВІТ про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 року)

                                                       З В І Т

 

про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання(вересень 2020 року – січень 2021 року)

 

Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на четверту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

  Протягом звітного періоду проведено 15 засідань Комітету, з них 7 засідань було проведено у режимі відеоконференції. На засіданнях було розглянуто 76 питань порядку денного (за результатами розгляду прийнято 79 рішень), з них: 14 питань щодо розгляду 10 проектів законів України та 18 питань щодо проектів постанов Верховної Ради України, з підготовки та попереднього розгляду яких Комітет визначено головним, 6 питань щодо розгляду законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України для надання експертного висновку на відповідність реєстрації та оформлення вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, 4 питання щодо розгляду заяв народних депутатів України: про дострокове припинення депутатських повноважень (3), про обрання до складу комітетів Верховної Ради України (1), 11 питань щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України, зокрема, розгляду звіту Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців, листів Апарату Верховної Ради України з різних питань та 22 питання, що належать до предмета відання Комітету, в тому числі попередньо розглянуто, висловлено зауваження та попередньо схвалено доопрацьований Апаратом Верховної Ради України кошторис Верховної Ради України на 2021 рік, звернення народних депутатів України щодо їх реєстрації на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а також зміни до календарного плану роботи четвертої сесії Верховної Ради України (4 питання) та проект календарного плану на п’яту сесію Верховної Ради України. 

Протягом четвертої сесії Верховної Ради України Комітет загалом розглянув 28 законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначено головним (реєстр. №№ 0063-П, 4098-П, 2098-П1, 2528, 3157, 3432, 3608, 3642, 3644-д, 3645, 3650-П, 3656-П, 3656-П1, 3656-П2, 3745, 3760-П, 3830, 3972, 4065-П1, 4105, 4131, 4165, 4158, 4262, 4302, 4334, 4393, 4586).

Верховною Радою України прийнято в цілому як закони 7 проектів законів України (реєстр. №№ 3608, 3642, 3644-д, 3681, 4131, 4334, 4586). А саме:

- «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» щодо забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України» (від 02.09.2020, Закон направлено на підпис Президенту України);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо графіка проведення пленарних засідань Верховної Ради України» (№ 893-IX від 15.09.2020);

«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України (№ 1028-IX від 02.12.2020);

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» (№ 1052-IX від 03.12.2020);

- «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата» (№ 1061-IX від 03.12.2020);

- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України» (від 16.12.2020, Закон направлено на підпис Президенту України);

- «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України».

Крім цього, протягом звітного періоду Верховною Радою України прийнято 20 проектів постанов Верховної Ради України з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет було визначено головним (реєстр. №№ 2454, 2528, 3568, 3645, 4026, 4131/П, 4158, 4165, 4171, 4202, 4262, 4302, 4334/П, 4368, 4371, 4446, 4448, 4449, 4501, 4502), з них 13 проектів було внесено народними депутатами України – членами Комітету (реєстр. №№ 3645, 4026, 4131/П, 4171, 4202, 4334/П,  4368, 4371, 4446, 4448, 4449, 4501, 4502). Зокрема, з таких питань: щодо внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України, про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України, щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України, щодо зміни персонального складу комітетів Верховної Ради України, щодо змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України, про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік, про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».

Народними депутатами України – членами Комітету подано 5 законопроектів для розгляду Верховною Радою України у другому читанні (у вигляді порівняльної таблиці): реєстр. №№ 3608, 3642, 3157 (на друге читання і з пропозиціями Президента України), 4131, 4334.

За результатами розгляду Комітетом законопроектів, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи, згідно з положеннями частини четвертої статті 93, статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Головою Верховної Ради України повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України:

 - проект Закону України «Про відкликання народного депутата України за народною ініціативою»  (реєстр. № 3972);

 - проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 17.07.2019 року про прийняття постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» (реєстр. № 3650 від 15.06.2020)» (реєстр. № 3650-П) ;

- проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв’язку з незадовільною роботою на посаді» (реєстр. № 4393).

За період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання загальний документообіг Комітету склав 3045 документів.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції у Комітеті опрацьовано 2077 документів. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 (із змінами), Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» від 11.05.2011 № 393 в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 9 запитів на інформацію.

 

I. Законопроектна діяльність з питань, з яких Комітет визначено головним

 

1. Проекти законів України та проекти інших актів, які надійшли для розгляду до Комітету, та з яких Комітет було визначено головним.

 

1.1 Проекти законів України, з яких Комітет було визначено головним.

 

Комітетом було розглянуто низку проектів законів України, щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України» – реєстр. №№ 3157, 3608, 3642, 3644, 3745, 3830, 3972, 4131, 4334, 4586. Зокрема, було розглянуто законопроекти:

- «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу» (реєстр. № 3157), розглянуто Комітетом на засіданнях 16 вересня та 11 грудня 2020 року (протоколи №№ 49, 56);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо графіка проведення пленарних засідань Верховної Ради» (реєстр. № 3608), підготовлений до другого читання (засідання Комітету 2 та 10 вересня 2020 року (протоколи №№ 46, 48);

- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України» (реєстр. № 3642), підготовлений до другого читання (засідання Комітету 16 вересня 2020 року (протокол № 49);

- «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (реєстр. № 3644), підготовлений на повторне перше читання (засідання Комітету 16 вересня 2020 року (протокол № 49);

- «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо забезпечення гласності засідань комітетів Верховної Ради України)» (реєстр. № 3745) (засідання Комітету 16 грудня 2020 року (протокол № 57);

- «Про внесення змін деяких законів України щодо оптимізації процесу законопроектної роботи» (реєстр. № 3830) (засідання Комітету 4 листопада 2020 року (протокол № 52);

- «Про відкликання народного депутата України за народною ініціативою» (реєстр. № 3972) (засідання Комітету 16 грудня 2020 року (протокол № 57);

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» (реєстр. № 4131) (засідання Комітету 4 листопада та 2 грудня 2020 року (протоколи №№ 52, 55);

- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України» (реєстр. № 4334), підготовлений до другого читання (засідання Комітету 4 листопада та 11 грудня 2020 року (протоколи №№ 52, 56);

-  «Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (реєстр. № 4586) (засідання 20 січня 2021 року (протокол № 59).

 

  1.2 Проекти постанов Верховної Ради України, з яких Комітет було визначено головним.

 

Протягом четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання було розглянуто, зокрема, такі проекти постанов Верховної Ради України:

- «Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України» (реєстр. № 3645) (засідання Комітету 4 листопада 2020 року (протокол № 52);

- «Про деякі особливості проведення парламентських слухань у період дії карантину в Україні» (реєстр. № 4302) (засідання Комітету 4 листопада 2020 року (протокол № 52);

- «Про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді» (реєстр. № 4393) (засідання Комітету 2 грудня 2020 року (протокол № 55).

 

1.3. Проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України.

 

Протягом четвертої сесії на засіданнях Комітету неодноразово розглядались питання про скасування рішень Верховної Ради України, аргументацією для внесення яких були порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проектів законів України (стаття 48 Регламенту Верховної Ради України), а саме 9 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 0063-П, 2098-П, 2098-П1, 3650-П, 3656-П, 3656-П1, 3656-П2, 3760-П, 4065-П1).

 

2.  Проекти законів, проекти інших актів, які внесені на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету

 2.1. Про зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та про проект календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

 

Відповідно до положень частини першої статті 83 Конституції України, статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України працює згідно з календарним планом проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, який був затверджений Верховною Радою України 15 липня 2020 року (Постанова Верховної Ради України № 792-IX).

Всього народними депутатами України – членами Комітету було підготовлено та внесено 4 проекти постанов Верховної Ради України про внесення змін до календарного плану, які було прийнято Верховною Радою України (№ 864-IX від 03.09.2020, № 935-IX від 30.09.2020, № 939- IX від 03.11.2020, № 1114- IX від 17.12.2020).

Також Комітет на засіданні 16 грудня 2020 року (протокол № 57) розглянув відповідно до частини першої статті 10, частин першої, третьої, шостої, сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» проект календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Комітет прийняв рішення підтримати проект календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та, відповідно до пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету проект Постанови Верховної Ради України «Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання» (реєстр. № 4502) і рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти його за основу та в цілому.

 

2.2. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

 

Комітетом на засіданні 11 листопада 2020 року (протокол № 53) розглянуто заяву народного депутата України Андрійовича З.М. про складення ним депутатських повноважень та, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» та пункту 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внесено народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрійовича З.М.» (реєстр. № 4368), яку 17 листопада 2020 року розглянуто та підтримано Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України № 1007 – IX).

Крім цього, 2 грудня 2020 року (протокол № 55) Комітетом також розглянуто заяви народних депутатів України Требушкіна Р.В. та Колихаєва І.В. про складення ними депутатських повноважень та внесено народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В.» (реєстр. № 4446), «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В.» (реєстр. № 4447).

16 грудня 2020 року розглянуто та підтримано Верховною Радою України заяву народного депутата України Требушкіна Р.В. (Постанова Верховної Ради України № 1087 – IX).

 

2.3. Питання щодо змін персонального складу комітетів Верховної Ради України.

Комітет на засіданні 11 листопада 2020 року (протокол № 53) розглянув та підтримав заяву народного депутата України Шараськіна А.А. про обрання його до складу Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому. Верховною Радою України 17 листопада 2020 року прийнято відповідну Постанову (№ 1008-IX).

 

II. Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України на відповідність оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та звернень щодо застосування законів України:

 

1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій Верховної Ради України.

Комітетом протягом звітного періоду розглянуто 4 проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр. №№ 2528 (доопрацьований), 3432 (доопрацьований), 4105 (доопрацьований), 4262 (доопрацьований), з яких 1 проект постанови Верховної Ради України очікує розгляду Верховною Радою України (реєстр. № 4105 (доопрацьований), 3 – розглянуто та прийнято Верховною Радою України (Постанови Верховної Ради України: №№ 1047-IX, 1093-IX).

Також, Комітетом розглянуто 2 проекти постанов Верховної Ради України про внесення змін до постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій (реєстр. №№ 4158, 4165), які прийняті Верховною Радою України (постанови Верховної Ради України: №№ 969-IX, 970-IX).

 

2. Розгляд проектів законів України та проектів постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, на засіданнях Комітету було розглянуто та ухвалено відповідні експертні висновки на проекти законів України: реєстр. №№ 3943, 4097, 4263, 4443, 4445, 4530, 4530-1. 

 

3. Розгляд доручень Голови Верховної Ради України, віднесених до предмета відання Комітету.

 

Комітет на своєму засіданні 24 грудня 2020 року (протокол № 58) розглянув доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д. О. (№№ 245521, 245484), надані на пленарному засіданні  Верховної Ради України 18 грудня 2020 року Комітету та Апарату Верховної Ради України щодо можливого факту неперсонального голосування на засіданні Верховної Ради України 17 грудня 2020 року та розробити законопроект про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування у Верховній Раді України.

Під час розгляду на засіданні Комітету цього питання, Комітетом було привернуто увагу до того, що питання стосовно кримінальної відповідальності за вчинення злочину не належить до предмета відання Комітету. Згідно з пунктом 17 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», кримінальне законодавство віднесене до предмета відання Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Разом з цим, Комітетом було прийнято рішення, зокрема, звернутися до Комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією провести спільне засідання комітетів для обговорення питання щодо вдосконалення законодавства щодо кримінальної відповідальності за здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України неособистого голосування та після отримання відповіді від Апарату Верховної Ради України на лист Комітету від 21 грудня 2020 року № 04-28/09-2020/246511 обговорити питання щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо документування можливого факту неособистого голосування народним депутатом України на пленарному засіданні та здійснення голосування народним депутатом України з місця, закріпленого за ним в залі засідань Верховної Ради України, або з трибуни.

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України

Комітет на засіданні 11 листопада 2020 року (протокол № 53) попередньо розглянув проект кошторису Верховної Ради України на 2021 рік, проект норм витрат на одного народного депутата України на 2021 рік, що надійшли в додаток до листа Апарату Верховної Ради України від 16 жовтня 2020 року № 15/11-2020/185500 (235600). За наслідками попереднього опрацювання проекту кошторису Верховної Ради України на 2021 рік було прийнято рішення, зокрема, рекомендувати Апарату Верховної Ради України доопрацювати вказаний проект з урахуванням обсягів видатків, передбачених проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та прийнятих Верховною Радою України висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

На засіданні Комітету 2 грудня 2020 року (протокол № 55) за наслідками розгляду доопрацьованого Апаратом Верховної Ради України проекту кошторису Верховної Ради України на 2021 рік, та на виконання положень статті 85 Конституції України, статті 7 Регламенту Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік» (реєстр. № 4448 від 02.12.2020), яку було прийнято Верховною Радою України 15 грудня 2020 року (№ 1083-ІХ).

На тому ж засіданні Комітету (2 грудня 2020 року) у порядку здійснення Комітетом контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів було розглянуто звіт про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2020 року. За наслідками розгляду питання про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2020 року у зв’язку з утворенням за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» невикористаного залишку коштів, зокрема, на оплату праці та нарахування на заробітну плату відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (реєстр. № 4449) щодо тимчасового у період з 1 по 31 грудня 2020 року збільшення коефіцієнту, за яким визначається місячний фонд оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України, з метою стимулювання праці помічників-консультантів. Постанову було прийнято Верховною Радою України 3 грудня 2020 року (№ 1067-ІХ).

 

2. Щодо реалізації положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 32 та частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»

 

Комітет протягом четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання неодноразово розглядав питання про припинення відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень (в порядку реалізації положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України, частини четвертої статті 32 та частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»).

На основі поданих Апаратом Верховної Ради України відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів України, які протягом календарного місяця без поважних причин не брали особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях та які не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано, та відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», розпорядження Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України» від 03.12.2019 № 1240-к, Комітетом на засіданнях приймалися рішення звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. з поданням про видання відповідного розпорядження, згідно з абзацом другим частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», про припинення народним депутатам України відшкодування витрат, пов’язаних з виконання депутатських повноважень: за вересень 2020 року (від 07.10.2020, протокол № 51; від 11.11.2020, протокол № 53), за жовтень 2020 року (від 04.11.2020, протокол № 52), за листопад 2020 року (від 11.12.2020, протокол № 56), за грудень 2020 року (від 20.01.2021, протокол № 59).

На основі уточнених відомостей щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України, наданих Апаратом Верховної Ради України, протягом четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання приймалися рішення щодо виключення народних депутатів України зі списку тих, яким було припинено відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, за відповідні місяці: 2 вересня 2020 року (протокол № 46) стосовно народних депутатів України Лунченка В.В., Скороход А.К., Нестеренка К.О.; 10 вересня 2020 року (протокол № 48) стосовно народних депутатів України В’ятровича В.М., Яременка Б.В., Германа Д.В., Кузьміних С.В.; 4 листопада 2020 року (протокол № 52) стосовно народних депутатів України Німченка В.І., Шкрум А.І.; 19 листопада 2020 року (протокол № 54) стосовно народних депутатів України Констанкевич І.М., Литвиненка С.А., Соломчука Д.В.; 2 грудня 2020 року (протокол № 55) стосовно народних депутатів України Нестеренка К.О., Вельможного С.А., Заславського Ю.І.; 11 грудня 2020 року (протокол № 56) стосовно народних депутатів України Суркіса Г.М., Требушкіна Р.В., Юнакова І.С.; 24 грудня 2020 року (протокол № 58) стосовно народних депутатів України Бобровської С.А., Рущишина Я.І., Трухіна О.М.; 20 січня 2021 року (протокол № 59) стосовно народного депутата України Копанчук О.Є., 27 січня 2021 року (протокол № 60) стосовно народних депутатів України Лабунської А.В., Кабаченка В.В., Шахова С.В.

 

 IV. Звіт про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України

 

Відповідно до положень частини четвертої статті 191  Регламенту Верховної Ради України комітети у січні поточного року наприкінці чергової сесії Верховної Ради України відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради України подають до Верховної Ради України звіт про стан виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України за попередній рік.

Постановою Верховної Ради України від 16 червня 2020 року № 689-IX затверджено План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік (в основній і додатковій його частині), відповідно до предмета відання Комітету, серед тих, що потребують законодавчого врегулювання, було визначено питання:

 - про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Верховної Ради України, пропонується з метою реалізації Закону України «Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)» (пункт 51 Плану, основна частина);

- про Регламент Верховної Ради України (нова редакція), пропонувалося з метою осучаснення та приведення до європейських стандартів Регламенту як сукупності чітких та прозорих парламентських процедур, що визначають порядок підготовки і проведення сесій, засідань Верховної Ради України, формування державних органів, законодавча процедура, процедура розгляду інших питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, порядок здійснення контрольних (пункт 52 Плану, основна частина);

- Положення про помічника-консультанта народного депутата України (нова редакція, затверджується постановою Верховної Ради України), пропонувалося з метою приведення Положення у відповідність із законами України «Про державну службу», «Про відпустки» щодо соціального та матеріально-побутового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України (пункт 235 Плану, основна частина);

- про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, пропонувалося з метою приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Конституцією України щодо призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та інших посадових осіб (Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року № 742-VII) (пункт 780 Плану, додаткова частина);

- про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», пропонувалося з метою приведення положень зазначеного закону у відповідність із законами України «Про державну службу», «Про відпустки» щодо соціального та матеріально-побутового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України (пункт 781 Плану, додаткова частина);

- про внесення змін до статті 35  Закону України «Про статус народного депутата України», пропонувалося з метою забезпечення права народних депутатів України, які не забезпечені житлом у місті Києві, на отримання коштів для компенсації вартості його оренди (винайму) (пункт 782 Плану, додаткова частина);

- про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пропонувалося з метою визначення порядку та підстав відкликання члена комітету Верховної Ради України (пункт 783 Плану, додаткова частина);

- про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пропонувалося з метою приведення зазначеного Закону у відповідність із статтею 191 Регламенту Верховної Ради України щодо плану законопроектної роботи Верховної Ради України (Закон України «Про  внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України» від 3 жовтня 2019 року № 162-IX) про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (пункт 784 Плану, додаткова частина);

- про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функції парламентського контролю Верховної Ради України, пропонувалося з метою реформування та посилення парламентського контролю (пункт 785 Плану,  додаткова частина).

З наведеного переліку питань протягом роботи четвертої сесії Верховною Радою України було розглянуто:

- пункт 235 – зміни до Положення про помічника-консультанта народного депутата України були внесені з метою приведення Положення у відповідність із законами України «Про державну службу», «Про відпустки» щодо соціального та матеріально-побутового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України. Верховною Радою України 3 грудня 2020 року прийнято Постанову Верховної Ради України «Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (№ 1062-IX);

- пункт 781 – про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», з метою приведення положень зазначеного закону у відповідність із законами України «Про державну службу», «Про відпустки» щодо соціального та матеріально-побутового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України. Верховною Радою України 3 грудня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України» (№ 1061-IX);

- пункт 785 – про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функції парламентського контролю Верховної Ради України. Верховною Радою України 3 грудня 2020 року було розглянуто законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функції парламентського контролю Верховної Ради України» (реєстр. № 4131), який було внесено з метою реформування та посилення парламентського контролю, та  прийнято його в цілому як Закон. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю», а 30 грудня 2020 року підписано Президентом України (№ 1052-IX).

Крім цього, на виконання пункту 5 Постанови Верховної Ради України «Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік», згідно з яким комітетам Верховної Ради України з питань правової політики, з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України доручено внести пропозиції щодо вдосконалення процедури планування законодавчої діяльності Верховної Ради України, пункту 784 Плану, та за результатами  системного опрацювання питання практичної реалізації положень статті 19? Регламенту Верховної Ради України, окремих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України», у Комітеті було підготовлено пропозиції щодо внесення змін до зазначених законодавчих актів, які надіслано Першому заступнику Голови Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. та голові Комітету з питань правової політики Костіну А.Є. (лист Комітету від 24 грудня 2020 року № 04-28/07-2020/250705).

Із затвердженого Верховною Радою України Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, відповідно до предмета відання Комітету, не було розглянуто питання: про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (№№ 51, 52, 780 Плану); про внесення змін до статті 35 Закону України «Про статус народного депутата України» (№ 782); про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (№№ 783, 784).

 

Голова Комітету                                                  С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

Керівник секретаріату

Комітету                                                                                М.В. НЕХОЦА