29 травня 2015 року (Протокол № 21)

09 червня 2015, 12:00

КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ

ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

 

 

 

21

 

29        травня          2015

 

вул. Банкова, 6-8,

кімн. 418 (зал засідань)

17 год. 00 хв. 

 

 

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В.,  Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Шлемко Д.В.  , Папієв М.М., Бондар В.В.

Відсутній член Комітету: Кишкар П.М.

 

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: завідувач секретаріату Комітету Нехоца М.В., заступник завідувача секретаріату Прилуцька І.В., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М., Олексійчук О.В., Поліщук І.В.

 

Присутні :

народні депутати України: Клюєв С.П., Мельничук С.П., щодо яких внесені подання;  

виконувач обов’язків Генерального прокурора України Гузир В.П. (копія наказу додається до протоколу);

старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, радник юстиції Багнюк О.І.;

старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Зубков А.Ю.; 

представник Генерального штабу Збройних Сил України начальник управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Дублян О.В.;

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Войцеховської С.М., Єфремової І.О., Лубінця Д.В., Папієва М.М.;

адвокати народного депутата України Клюєва С.П. – Сухов Ю.М.,  Сініцина М.С.;

адвокат  народного депутата України Мельничука С.П. –  Смалій В.К.

         Присутні представники громадських організацій, засобів масової нформації:

Олена Мацюцька – канал «1+1», ТСН, Ольга Сніцарчук – «5 канал»,  Ірина Шевченко – «Ліга»,  Чернецька А.М. – телеканал «Новин 24», Куруленко Євгеній –  «112-Україна», Моргун Сергій, Дендін Василь – UBR, Пащенко Валентина – «Укрінформ», Білаш Ірина – «Insider».

 

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. оголосив порядок денний засідання Комітету,  прийнятий на ранковому засіданні.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Продовження розгляду подання, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича» (№ 13/1-27вих.).  

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

2. Про розгляд подання, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича» (№ 04/8-33960-15). 

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

Ведеться стенограма засідання Комітету.

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про продовження розгляду подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича», та перехід до обговорення народними депутатами України – членами Комітету достатності, законності і обґрунтованості законності одержання доказів, зазначених у поданні, наявності відповідних скарг.

 

Слово надано виконувачу обов’язків Генерального прокурора України Гузиру В.П. та народному депутату України Клюєву С.П., щодо якого внесено подання (стенограма додається).

 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні народні депутати України – члени Комітету (стенограма додається).

 

Головуючий запропонував народним депутатам України - членам Комітету внести пропозиції щодо прийняття рішення стосовно висновку щодо достатності, законності і обґрунтованості подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича», законності одержання доказів, зазначених у подані, наявності відповідних скарг (стенограма додається).

 

Народні депутати України – члени Комітету внесли пропозиції щодо проекту рішення стосовно висновку Комітету про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича, а народні депутати України – члени Комітету Войцеховська С.М. та Єфремова І.О., відповідно до положень частини третьої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», висловили окрему думку, яку запропонували долучити до рішення Комітету.

 

Голосували: «за» - 9 (одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича», підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від  12 травня 2015 року № 13/1-27вих, в якому, зокрема, Комітет вважає:

що законність внесення подання полягає в його відповідності вимогам закону, зокрема, статті 218 Регламенту Верховної Ради України, статті 482 Кримінального процесуального кодексу України;

подання є недостатньо обґрунтованим, надані докази не можна вважати повністю достатніми;

не можна дійти висновку щодо законності одержання доказів, зазначених у поданні, оскільки Генеральним прокурором України не було надано, на звернення Комітету, відповідних матеріалів, які б це підтверджували.

2. Відповідно до частини четвертої статті 220 Регламенту Верховної Ради України висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича», підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 13/1-27вих надіслати Голові Верховної Ради України.

3. Долучити до рішення Комітету окрему думку народних депутатів України – членів Комітету Войцеховської С.М. та Єфремової І.О., яка полягає в рекомендації Голові Верховної Ради України внести зазначене подання на розгляд Верховної Ради України (додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про розгляд подання, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича» (№ 04/8-33960-15).

 

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про присутність на засіданні Комітету запрошених для участі у розгляді зазначеного питання, зокрема, народного депутата України Мельничука С.П., виконувача обов’язків Генерального прокурора України Гузира В.П., старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю., представника Генерального штабу Збройних Сил України - начальника управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Дубляна О.В., адвоката народного депутата України Мельничука С.П. –  Смалія В.К.

 

Виконувач обов’язків Генерального прокурора України Гузир В.П. та старший прокурор Генеральної прокуратури України Зубков А.Ю. стисло поінформували присутніх на засіданні Комітету по суті подання та відповіли на запитання народних депутатів України – членів Комітету (стенограма додається).

 

Слово для надання пояснень та відповідей на запитання народних депутатів України – членів Комітету надано народному депутату України Мельничуку С.П., щодо якого внесено подання (стенограма додається).

 

В обговоренні взяли участь присутні на засіданні народні депутати України – члени Комітету (стенограма додається).

 

Головуючий запропонував народним депутатам України - членам Комітету внести пропозиції та визначитись щодо прийняття рішення стосовно висновку щодо достатності, законності і обґрунтованості подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», законності одержання доказів, зазначених у подані, наявності відповідних скарг, а також звернув увагу народних депутатів України – членів Комітету, що за результатами розгляду цього подання має бути ухвалено три висновки Комітету (стенограма додається).

 

Головуючий оголосив пропозиції народних депутатів України – членів Комітету щодо проекту рішення стосовно ухвалення висновку Комітету в частині надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності

 

Народний депутат України – член Комітету Лубінець Д.В., а згодом до нього приєднався і народний депутат України – член Комітету Бондар В.В., відповідно до положень частини третьої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» висловили окрему думку з приводу подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука С.П. в частині надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, яку запропонували долучити до рішення Комітету.  

 

Голосували: «за» - 9 (одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, в частині надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності,  в якому, зокрема, Комітет вважає:

що законність внесення подання полягає в його відповідності вимогам закону, зокрема, статті 218 Регламенту Верховної Ради України, статті 482 Кримінального процесуального кодексу України;

подання містить обґрунтування необхідні для надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, однак доказів щодо обґрунтування подання в частині кваліфікації злочину передбаченого статтею  257 Кримінального кодексу України  (бандитизм) не достатньо.

2.  Висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, ухвалений в частині надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, надіслати Голові Верховної Ради України.

3. Долучити до рішення Комітету окрему думку народних депутатів України – секретаря Комітету Лубінця Д.В. та члена Комітету Бондаря В.В. (додається).

 

Головуючий оголосив пропозиції народних депутатів України - членів Комітету щодо проекту рішення стосовно висновку Комітету в частині надання згоди на затримання.

 

Голосували: «за» - 9 (одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, в частині надання згоди на затримання,  в якому, зокрема, Комітет вважає:

що законність внесення подання полягає в його відповідності вимогам закону, зокрема, статті 218 Регламенту Верховної Ради України, статті 482 Кримінального процесуального кодексу України;

подання в частині надання згоди на затримання є недостатньо обґрунтованим, наданих доказів щодо обґрунтування подання в частині надання згоди на затримання  не достатньо.

 

2.  Висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, ухвалений в частині надання згоди на затримання, надіслати Голові Верховної Ради України.

 

Головуючий оголосив пропозиції народних депутатів України – членів Комітету щодо проекту рішення стосовно ухвалення висновку Комітету в частині надання згоди на арешт.

 

Голосували: «за» - 9 (одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, в частині надання згоди на арешт,  в якому, зокрема, Комітет вважає:

що законність внесення подання полягає в його відповідності вимогам закону, зокрема, статті 218 Регламенту Верховної Ради України, статті 482 Кримінального процесуального кодексу України;

подання в частині надання згоди на арешт є недостатньо обґрунтованим, наданих доказів щодо обґрунтування подання в частині надання згоди на арешт  не достатньо.

2. Висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року № 04/8-33960-15, ухвалений в частині надання згоди на арешт, надіслати Голові Верховної Ради України.

 

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. доручив секретаріату Комітету поінформувати про прийняте рішення народних депутатів України – членів Комітету, які відсутні на цьому засіданні Комітету, а також розмістити його на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та, як завжди, на сайті Комітету.

 

 

 

Перший заступник  

голови Комітету                                П.В.ПИНЗЕНИК

 

Секретар  Комітету                            Д.В.ЛУБІНЕЦЬ