З В І Т

 

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання

( лютий - липень 2009 року)

             

          За період роботи четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання до Комітету надійшло 1012 проектів законодавчих актів, на які підготовлено висновки Комітету. Це 768 проектів законів України і 244 проекти постанов Верховної Ради України. Було проведено 12 засідань Комітету, на яких розглянуто 138 питань, з них - 21 проект закону України, щодо яких Комітет визначено головним і на які підготовлено висновки Комітету на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України, 67 проектів постанов Верховної Ради України, 50 питань, які віднесені до предмета відання Комітету. Переважна більшість розглянутих питань стосувалася розгляду проектів законодавчих актів щодо відповідності їх оформлення та реєстрації вимогам Закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, дотримання народними депутатами України вимог Регламенту Верховної Ради України, внесення змін та доповнень до законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», розгляду заяв народних депутатів України про обрання їх членами Комітетів, складення депутатських повноважень, вирішення питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. На засіданнях Комітету подано і вчасно розглянуто 8 протокольних доручень.     

          Комітет працював згідно із затвердженим планом системно та злагоджено. Відповідно до затвердженого Комітетом плану роботи головна увага була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України, за ініціативою Комітету прийнято Верховною Радою України 19 законів України та постанов Верховної Ради України. 

За період четвертої сесії Верховної Ради України Комітетом утворено робочу групу з підготовки змін до Закону України «Про  статус народного депутата України». З цією метою проведено ряд засідань робочої групи, на яких розглянуті відповідні законодавчі пропозиції народних депутатів України. Порівняльна таблиця,  підготовлена робочою групою, була представлена на розгляд членів Комітету для внесення пропозицій. Робота над  проектом закону про внесення змін до чинного Закону України «Про  статус народного депутата України» має постійний характер, близький до завершення і остаточного розгляду на засіданні Комітету. Зазначений законопроект готується у порядку обов’язкового розгляду робочою групою усіх відповідних законодавчих пропозицій, що подані до  Верховної Ради України у період четвертої сесії.                

У цілому в Комітеті здійснено правовий аналіз шести законопроектів, що передбачали зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» (реєстр. №№ 3361, 4013, 4122, 4136, 4136-1, 4574), які були розглянуті на засіданнях Комітету. Усі проекти законів України, постанов Верховної Ради України були своєчасно і якісно підготовлені для  розгляду на засіданнях Комітету і прийняття відповідних рішень. За результатами розгляду Комітетом у встановлені Регламентом Верховної Ради України терміни підготовлені і подані на розгляд Верховної Ради України висновки та інші необхідні документи, що стосуються зазначених  законодавчих актів.

На засіданні Комітету народними депутатами України – членами Комітету було порушено питання про недотримання окремими комітетами Верховної Ради України вимог статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» під час проведення їх засідань. У межах повноважень Комітету, встановлених положеннями статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо здійснення контрольних функцій та предмета відання, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 04.12.2007 р. № 4-VI, Комітет ухвалив рішення вважати за необхідне звернути увагу на недопущення порушень вимог Закону в практиці його застосування під час проведення засідань комітетів.

Комітет надіслав листи усім головам комітетів, у яких наголосив на необхідності дотримання вимог, встановлених частиною першою статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» під час проведення засідань комітету. 

          На виконання доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 17.03.2009 р. за №11/8-59 про надання узагальненої інформації щодо присутності на засіданнях Комітету під час розгляду законопроектів ініціаторів внесення законопроектів чи представників суб’єкта права законодавчої ініціативи Комітет підготував роз’яснення для врахування в роботі всіх комітетів Верховної Ради України.

         На засіданні Комітету 15 квітня 2009 року за участю народного депутата України Яценюка А.П. розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення функціонування модернізованого програмно-технічного комплексу – системи «Рада-3», внесений  народним  депутатом  України  Яценюком А.П. (реєстр.№ 4173  від 06.03. 2009).

           У зазначеному законопроекті пропонувалося введення в експлуатацію «модернізованого програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», що передбачає реєстрацію та голосування народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України за допомогою сенсорної кнопки».

Комітет зазначив, що кошти, які перераховані  організаціям за виконання робіт з модернізації програмно-технічного комплексу – системи «Рада-3», не передбачалися кошторисом Верховної Ради України і їх використання на зазначені цілі не було погоджено з Комітетом, а також те, що вплив електромагнітного поля від багаторазового використання сенсорної клавіші, коли людина включена в систему як ємнісний датчик та вплив на людину від перебування в оточенні таких електромагнітних полів при функціонуванні модернізованого програмно-технічного комплексу – системи «Рада-3»,  вивчено недостатньо і потребує більш ґрунтовного висновку чи дослідження науково-дослідними медичними установами.

          Відповідно до плану роботи на виконання вимог Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України до Комітету для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам Закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, було розглянуто 894 законопроектів, проектів інших актів, з яких 20 було розглянуто на засіданнях Комітету.

З 874 законопроектів, проектів інших актів, розглянутих у Комітеті на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України, лише 12 відсотків було оформлено і зареєстровано без порушень. Інші законопроекти, проекти інших актів були оформлені та зареєстровані з такими порушеннями, визначеними у відсотках:

-  відсутність фінансово-економічного обґрунтування (частина третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України) – ­­­­­­­­­­­­­­­17 відсотків;

- у проекті постанови, яку пропонується прийняти за результатами розгляду законопроекту, вживається словосполучення "профільний комітет" і не вказано назви комітету, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду проекту акта (згідно з визначеними Постановою Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання" від 04.12.2007 № 4-VI предмети відання) –  34 відсотки;

- відсутність реквізитів підпису акта (відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 88, частини першої статті 94 Конституції України та частини другої статі 130 Регламенту Верховної Ради України прийнятий закон підписує Голова Верховної Ради України, отже, відповідно до вимог, яким повинні відповідати реквізити актів (проектів актів) Верховної Ради України, є зазначення підпису акта, який складається зі слів "Голова Верховної Ради України") – 14,5 відсотка;

- подання законопроекту чи проекту іншого акта на ім’я Голови Верховної Ради України Литвина В.М., а не до Верховної Ради України (частина друга статті 90 Регламенту Верховної Ради України) – 2,1 відсотка;

- відсутність на законопроекті та супровідних документах підпису особи, яка має право законодавчої ініціативи, або особи, яка представляє орган, наділений таким правом (у переважній більшості це стосується актів Президента України та Кабінету Міністрів України) – 2,5 відсотка;

- відсутність розділу "Перехідні положення" у законопроектах, не зважаючи на необхідність внесення змін до інших законів України у зв’язку з реалізацією вимог запропонованих проектів – 4,3 відсотка;

- неправильно визначено дату та час проведення парламентських слухань (статті 233 – 234 Регламенту Верховної Ради України) – 2 відсотки;

- порушені строки подачі альтернативних законопроектів (частина друга статті 100 Регламенту Верховної Ради України) – 0,6 відсотка;

- невідповідність оформлення законопроектів, проектів інших актів, а також службових листів народних депутатів України, тобто бланки, реквізити, які мають бути у листах тощо (Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 травня 2006 року  № 448) – 11 відсотків.

          Комітет також звертав увагу Апарату Верховної Ради України на те, що мало місце присвоєння двом і більше законопроектам одного й того самого реєстраційного номера, а саме: була використана форма реєстрації з позначкою "до реєстр. №", що є неприпустимим, оскільки згідно з підпунктом 3.2.2 Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 травня 2006 року № 448, законопроекти, що вносяться до Верховної Ради України, реєструються сектором реєстрації законопроектів Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України, і дані про присвоєний реєстраційний номер законопроекту заносяться до Журналу реєстрації законопроектів та до відповідної бази даних.

На засіданні Комітету розглянуто лист Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 27 січня 2009 року № 01-4/212 стосовно розгляду на засіданні Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України питання про вироблення універсальних вимог щодо оформлення народними депутатами України законодавчих ініціатив, оскільки на законодавчому рівні не врегульовані деякі питання, пов’язані з реалізацією народними депутатами України як спеціальним суб’єктом передбаченого Конституцією України, законами України та Регламентом Верховної Ради України права на ініціювання певних питань, а парламентська практика свідчить про відсутність єдиного підходу щодо оформлення таких ініціатив. Відповідно до частини третьої статті 21 та пункту 3 частини першої статті 49 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" Комітет ухвалив Рекомендації щодо оформлення, внесення, розгляду законопроектів, проектів інших актів, пропозицій, поправок у Верховній Раді України.

У Комітеті розглянуто заяву народного депутата України Аржевітіна С.М. на ім’я Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 22 травня 2009 року № 60 щодо розгляду питання про скасування рішення Верховної Ради України від 21 травня 2009 року про  прийняття в цілому проекту Закону України "Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки зі стану фінансової кризи" (реєстр. № 3459-1 від 19.12.2008), а також його лист від 22 травня 2009 року № 04-37/8-273 до Голови Комітету Єфремова О.С. з проханням дати роз’яснення щодо положень нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Верховної Ради України і, зокрема, деякі повноваження Голови Верховної Ради України, згідно з якими було включено до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, обговорено та прийнято зазначений проект Закону України.

На засіданні Комітету також був розглянутий лист Голови Державного комітету України із земельних ресурсів Кулініча О.М. від 9 квітня 2009 року № 14-11/3742 до Голови Верховної Радим України Литвина В.М. стосовно доручення Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України опрацювати питання щодо дотримання законодавства та положень Регламенту Верховної Ради України в частині процедури підготовки до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Закону України "Про державний земельний кадастр" (реєстр.№ 0855).

Крім цього, Комітет розглянув 16 листів від Голови Верховної Ради України Литвина В.М., голів комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України з питань надати роз’яснення щодо застосування норм Регламенту Верховної Ради України при здійсненні парламентських процедур.

За період роботи четвертої сесії в Комітеті розглянуті та підтримані заяви народного депутата України Прутніка Е.А., члена депутатської фракції Партії регіонів, про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, звільнивши від обов’язків члена Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, і народного депутата України Самофалова Г. Г., члена депутатської фракції Партії регіонів, про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.        

У Комітеті розглянуті відповідно до положень частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради України щодо відповідності оформлення та реєстрації згідно з вимогами Регламенту Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України «Про відкликання з посади Першого заступника Голови Верховної Ради України», внесені народними депутатами України Подгорним С.П., Боднар О.Б. (реєстр. № 4040 від 06.02.2009 та  реєстр. № 4079 від 18.02.2009).

          Комітет розглянув пропозиції Президента України до Закону України  «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (№ 1-1/279), прийнятого Верховною Радою України 15 січня 2009 року, і ухвалив рішення внести на повторний розгляд Верховною Радою України Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну  тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (щодо подолання вето).

Відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України Голова Верховної Ради України 21 березня 2009 року офіційно оприлюднив за своїм підписом Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

За звітний період Комітетом розглянуто 27 проектів постанов щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Більшість з цих проектів було зареєстровано без дотримання вимог статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України. Зокрема, не дотримано принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додано письмових пропозицій депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії,  а також значна кількість цих проектів постанов не відповідає вимогам статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якими народний депутат України може бути обраний одночасно членом одного комітету Верховної Ради України і членом тимчасової слідчої  чи тимчасової спеціальної комісії.

Комітетом і Верховною Радою України підтримано проекти лише 9 постанов (реєстр.№№ 3540, 4144, 4157, 4158,  4255, 4264, 4269, 4295, 4311), які відповідають наведеним вимогам.

Комітет звертав увагу тимчасових слідчих комісій, що згідно з положеннями частини другої статті 21 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» слідча комісія під час підготовки висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих «за», «проти», «утримався», наводяться у висновку слідчої комісії. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосували більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Отже, подані звіти тимчасових слідчих комісій на розгляд Верховної Ради України не містять результатів голосування по кожній встановленій нею обставині, а відповідні проекти постанов Верховної Ради України вносяться одноособово головою тимчасової слідчої комісії, а не народними депутатами України – членами тимчасових слідчих комісій.

Комітет також попередньо розглянув і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення реалізації повноважень тимчасовими слідчими комісіями та спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Шуфричем Н.І., Лукаш О.Л., Писаренком В.В. (реєстр. № 4367 від 15.04.2009), розглянути  його у першому читанні та прийняти рішення відповідно до положень статті 114 Регламенту Верховної Ради України.          Протягом четвертої сесії Верховної Ради України предметом розгляду Комітету були також питання забезпечення діяльності народних депутатів та Верховної Ради України.

Комітет розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання управління майном Верховної Ради України» (реєстр. № 3663 від 27.01.09 р.), внесений народним депутатом України Кармазіним Ю.А., щодо передачі рухомого та нерухомого  майна пансіонату «Гліцинія» на баланс Апарату Верховної Ради України і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України  включити проект Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання управління майном Верховної Ради України» (реєстр. № 3663 від 27.01.2009), внесений народним депутатом України Кармазіним Ю.А., до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, розглянути та підтримати його.

На цьому ж засіданні були розглянуті пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо реалізації автотранспортних засобів автобази Управління справами.

На засіданні Комітету 4 березня 2009 року було розглянуто звернення Керуючого справами Апарату Верховної Ради України Маслакова В.О. щодо погодження пропозицій директора санаторного комплексу «Дюльбер» про будівництво об’єктів соціально-побутового і оздоровчого призначення із залученням коштів інвесторів на земельних ділянках, наданих у постійне користування Верховній Раді України, на яких розташовано санаторний комплекс «Дюльбер».  Було прийнято рішення не погоджувати будівництво.

На засіданнях Комітету двічі розглядалося питання підготовки санаторно-курортних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, до літнього оздоровчого сезону 2009 року. За дорученням Комітету заступник голови Комітету Камчатний В.Г. та член Комітету Каплієнко В.В. з виїздом на місце ознайомилися зі станом підготовки санаторіїв «Нижня Ореанда», «Дюльбер», «Морський прибій».

Розглянувши відповідну пропозицію Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О., за рішенням Комітету від 24 червня поточного року народними депутатами України – членами Комітету в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Прийняття цих змін вирішить питання приведення зазначеного закону у відповідність із законами України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», «Про управління об’єктами державної власності», виведення із сфери його дії гуртожитків, які входять до складу майнових комплексів, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України, і використання цих гуртожитків для проживання працівників, які забезпечують діяльність цих  органів влади.

Комітет приділяє, як і раніше, велику увагу питанню створення для народних депутатів України належних житлових умов у м. Києві відповідно до статті 35 Закону України “Про статус народного депутата України”, зокрема створенню для них фонду службового житла. З метою розв’язання цієї проблеми Комітет співпрацює з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України та керівництвом Верховної Ради України. Протягом сесії велося листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, народними депутатами України по зверненнях і заявах, що стосуються питань забезпечення народних депутатів України житлом у м. Києві. На засіданнях регулярно розглядаються звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі.

Комітет протягом сесії здійснював листування з друкованими засобами масової інформації, відповідаючи на їх запитання щодо забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України.

          Особливу свою увагу за період четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв фінансовому блоку питань, а саме кошторису Верховної Ради України на 2009 рік та питанням забезпечення діяльності народних депутатів України і парламенту.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (від 26.12.2008 № 835-VI) для забезпечення законотворчої діяльності передбачено асигнування загального фонду Апарату Верховної Ради України в сумі 677 095,2 тис.грн. При цьому потреба на здійснення найпріоритетніших видатків Верховної Ради України забезпечена лише на 69 відсотків.

Комітет розглядав ситуацію, що склалася через недофінансування потреб парламенту і пропонував засоби для її врегулювання.

Зокрема, Голова Комітету Єфремов О.С. на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді України  зініціював здійснення Апаратом Верховної Ради України аналізу внутрішніх резервів економії бюджетних коштів, у тому числі у структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України та підпорядкованих Управлінню справами установ та підприємств, а також надання Головою Верховної Ради України Литвином В.М. доручення головам депутатських фракцій у Верховній Раді України провести відповідну роботу серед народних депутатів України щодо більш ощадливого використання бюджетних коштів.

Ці проблеми Комітет намагався розв’язати двома шляхами:

1. Спільними зусиллями з Апаратом Верховної Ради України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України здійснювався пошук шляхів запобігання неефективному використанню бюджетних коштів. Інформація про дотримання народними депутатами України затверджених норм витрат на відшкодування коштів за проїзд, користування залами офіційних делегацій та телефонні переговори розглядалася в Комітеті щомісячно, а після її розгляду за участю керівництва Управління справами Апарату Верховної Ради України на засіданнях (18.02.2009 і 03.06.2009) Комітет звернувся з листами до голів депутатських фракцій у Верховній Раді України з пропозицією неухильно дотримуватися затверджених норм витрат та надіслав зведену інформацію про народних депутатів України, які найбільше порушують ці норми. У результаті більше 10 народних депутатів України компенсували частину витрат за власні кошти. 

2. Народні депутати України – члени Комітету Сас С.В., Камчатний В.Г., Кравчук В.П. спільно з Комітетом з питань бюджету брали участь та активно відстоювали інтереси парламенту на засіданнях робочих груп з розгляду внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Комітет звертався з листами (від 6 лютого, від 20 травня 2009 року) до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. та до Уряду України (від 16 квітня поточного року до виконувача обов’язків Міністра фінансів України, від 19 травня поточного року – до Першого віце–прем’єр–міністра України) з проханням врегулювати питання щодо збільшення асигнувань на потреби парламенту.

Під постійним контролем Комітету знаходиться виконання кошторису.

З метою контролю використання бюджетних коштів Комітет заслухав звіти Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів загального фонду кошторису на здійснення повноважень Верховної Ради України за 2008 рік та перший квартал 2009 року.

Серед питань, яким у Комітеті приділялася увага упродовж четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, були питання дисципліни, дотримання народними депутатами України положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України.

У Комітеті здійснено ґрунтовний аналіз обліку робочого часу для нарахування заробітної плати народним депутатам України у вересні – грудні минулого року. Після його розгляду на засіданні 4 лютого поточного року Комітет надіслав Голові Верховної Ради України Литвину В.М. детальну інформацію з цього питання та напрацьовані пропозиції щодо запобігання порушення народними депутатами України вимог Регламенту. Також Комітет звернувся до голів комітетів Верховної Ради України з пропозицією дотримуватися вимог частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», пункту 5 частини першої статті 36, пункту       2 частини третьої статті 39, статті 40 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статті 26 Регламенту Верховної Ради України при заповненні табеля обліку робочого часу народних депутатів України.

Не залишилося поза увагою Комітету питання встановлення цін на путівки до підпорядкованих Управлінню справами санаторно – оздоровчих закладів та баз відпочинку на 2009 – 2010 роки. Це питання розглядалося на засіданнях Комітету 15 квітня, 3 та 24 червня поточного року. У травні поточного року здійснено виїзд до баз відпочинку в «Кончі - Заспі» та «Пущі - Водиці» для з’ясування стану підготовки до оздоровчого сезону.

На засіданні Комітету 3 червня поточного року утворено робочу групу з вивчення ефективності використання і перспектив розвитку зазначених баз відпочинку, за результатами її роботи Комітет ухвалив рішення - у жовтні цього року провести виїзне засідання на базі відпочинку в «Кончі - Заспі».

За звітний період до Комітету надійшло 162 звернення народних депутатів України та 618 звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також окремих громадян, у яких порушувалися питання здійснення повноважень народного депутата України, зокрема, щодо правомірності направлення депутатських звернень, депутатських запитів стосовно конкретних судових справ, дотримання вимог до оформлення депутатського звернення, повноти одержання інформації народним депутатом України, розміщення в ЗМІ авторських матеріалів народних депутатів України, діяльності міжфракційного депутатського об’єднання «Контрабанді - стоп», дотримання вимог закону в діяльності окремих комітетів тощо, на які своєчасно надавалися вичерпні кваліфіковані відповіді.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції з 1 січня по 8 липня 2009 року до Комітету надійшло 2823 документи, з них 1012 проектів законодавчих актів та 321 висновок до них, інформаційно-довідкових документів – 810, звернень громадян – 151, листування з народними депутатами України – 76, листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 165, листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами – 302 та 86 звернень щодо вирішення житлових питань народних депутатів України.

З прийняттям нового Регламенту Верховної Ради України 19 вересня 2008 року, яким передбачено розгляд законопроектів на відповідність його вимогам, документообіг у секретаріаті Комітету збільшився в два рази.

Загальний документообіг за цей період становить 4323 документи, що порівняно з минулими роками свідчить про збільшення листування Комітету як із структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, міністерствами, відомствами, організаціями, так і громадянами України.

          Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет вважає за необхідне в період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

-   провести у грудні 2009 року семінар на тему: «Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України –  пріоритетні кроки»;

-        провести нараду завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України, керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України та навчання помічників – консультантів народних депутатів України з питань дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України  при оформленні та реєстрації проектів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України;

-        розробити заходи, спрямовані на виконання положень частини першої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо ведення стенограми засідання Комітету;

-        унеможливити подвійну реєстрацію законопроектів з позначкою «До реєстраційного номера», а також реєстрацію законопроектів після закінчення строків для внесення альтернативних законопроектів;

-        вивчити питання щодо зменшення документообігу в секретаріатах комітетів Верховної Ради України, зокрема, щодо умов зберігання та дострокової здачі в архів проектів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також висновків Головного науково-експертного управління, що надходять до комітетів, які не є головними з підготовки і попереднього розгляду відповідних проектів актів Верховної Ради України.

 

         

           

 

             Голова Комітету                                                    О. С. ЄФРЕМОВ

 

            

   Завідувач секретаріату                                          А. П. СНІГАЧ

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30