З В І Т

 

про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання

(вересень 2011 року – січень 2012 року)

 

     Згідно із затвердженим планом роботи на дев’яту сесію Верховної Ради України шостого скликання, відповідно до положень статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

     Протягом звітного періоду проведено 8 засідань Комітету. На засіданнях було розглянуто 42 питання порядку денного, із них: 11 проектів законів України, 10 проектів постанов Верховної Ради України, 21 питання, що належать до предмета відання Комітету щодо організації та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

 

     I. Комітетом здійснювалася підготовка проектів законів, постанов та інших актів на розгляд Верховної Ради України (щодо яких Комітет визначено головним) і було розглянуто:

1. Проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України. З пропозиціями щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України на засіданнях Комітету було розглянуто 9 законопроектів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначено головним. З них, зокрема, прийняті рішення:

 

• Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому: 

- проект Закону України "Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України", внесений народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Білорусом О.Г. та іншими (реєстр. № 9281 від 11.10.2011), яким було запропоновано внести зміну до частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України щодо визначення кола суб’єктів права внесення законопроектів про денонсацію міжнародних договорів (11 січня ц.р. Закон України прийнято Верховною Радою України);

- проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України", внесений народним депутатом України – Головою Верховної Ради України Литвином В.М. (реєстр. № 9322-1 від 14.11.2011), яким передбачено внесення змін до статей 96, 98 Регламенту Верховної Ради України і, зокрема, врегулювання питання щодо надання народним депутатам України до першого читання законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, в електронному вигляді (9 грудня 2011 року Закон України прийнято Верховною Радою України).

  Рекомендувати Верховній Раді України відхилити:

- проект Закону України "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо підготовки законопроектів", внесений народним депутатом України  Королевською Н.Ю. (реєстр. № 9070 від 23.08.2011) (11 січня 2012 року зазначений проект Закону Верховною Радою України відхилено).

• Рекомендувати Верховній Раді України повернути на доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи:

- проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо порядку надання народним депутатам України текстів законопроектів та супровідних документів) (реєстр. № 9262 від 06.10.2011), внесений народними депутатами України Томенком М.В., Ковалем В.С. та Кравчуком В.П., (9 грудня 2011 року зазначений проект Закону України Верховною Радою України відхилено);

- проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Князевичем Р.П. (реєстр. №9322 від 20.10.2011), (9 грудня 2011 року зазначений проект Закону України Верховною Радою України відхилено).

• Запропонувати Голові Верховної Ради України, відповідно до статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України такі законопроекти:

-        "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо гарантій реалізації прав опозиції у Верховній Раді України) (реєстр. № 9111), "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо удосконалення процедури особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях парламенту) (реєстр. № 9122), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення порядку особистого голосування народними депутатами України) (реєстр. № 9129), внесені народним депутатом України Яценюком А.П.

- "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо процедури попереднього схвалення, прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України), (реєстр. № 9283 від 11.10.2011), внесений народним депутатом України Ковалем В.С.

Опрацьований у Комітеті проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", внесений народним депутатом України Соболєвим С.В. (реєстр. № 8406 від 19.04.2011), 16 листопада 2011 року Верховною Радою України відхилено.

 

2. Проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України".

Упродовж дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітетом було розглянуто та ухвалено висновки на 3 законопроекти, якими пропонувалися зміни, пов’язані зі зменшенням гарантій для виконання народними депутатами України своїх повноважень, внесені народними депутатами України Яценюком А.П., Лукашуком О. Г., Москалем Г.Г. (реєстр. №№ 8064-1, 8300, 8300-1). Зазначені законопроекти не були підтримані Комітетом у зв’язку з невідповідністю їх оформлення вимогам статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України. Ці законопроекти було направлено Голові Верховної Ради України для повернення суб’єктам права законодавчої ініціативи без розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Крім цього, було опрацьовано інші проекти законів України, з яких Комітет не визначено як головний, але в яких також містилися пропозиції щодо статусу народного депутата України (реєстр. №№ 8756, 9140, 9403).

В даний час триває робота з підготовки узгоджених змін до Закону України «Про статус народного депутата України», що обумовлено необхідністю оптимізації видатків на державне управління, звуження або скасування окремих гарантій прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення.  

 

3. Проекти постанов Верховної Ради України:

1) Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.   

На засіданні Комітету 7 грудня 2011 року попередньо розглянуто та підтримано проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення зміни до статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9343 від 25.10.2011), розроблений на виконання Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» з метою узгодження норм зазначеного Положення з нормами Закону України «Про державну службу». Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти проект Постанови за основу і в цілому з урахуванням зауважень Комітету (10 січня 2012 року прийнято Постанову Верховної Ради України  №4301-VI).

 

2) Щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України.

Проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» (щодо предметів відання окремих комітетів)», внесений народним депутатом України Яценюком А.П. (реєстр. № 9068 від 23.08.2011), було розглянуто на засіданні Комітету 07.12.2011. Комітет прийняв рішення запропонувати Голові Верховної Ради України повернути зазначений проект Постанови Верховної Ради України суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

3) Про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

У звітний період відбулись певні зміни в складі комітетів Верховної Ради України. З цього питання Комітетом було розглянуто та підтримано заяву народного депутата України Ганущака Ю.І. про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України від 17.11.2011 № 4047-VI).

Комітет розглянув та підтримав пропозицію народного депутата України Єфремова О.С. – ініціатора проекту Постанови (реєстр. № 9260-1) про обрання народного депутата України Луцького М.Г. на посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (Постанова Верховної Ради України від 17.11.2011 №4045-VI), та не підтримано пропозицію народних депутатів України Рибакова І.О., Каплієнка В.В. – ініціаторів проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. 9260) про обрання на посаду голови зазначеного Комітету народного депутата України Курила В.С.

Проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Шаровим І.Ф. (реєстр. № 9459), про обрання народного депутата України Чернія В.В. членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин було розглянуто Комітетом та підтримано Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 17.11.2011 № 4046-VI). 

 

4. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітетом розглянуто заяву народного депутата України Поліщука О.В. про складення ним депутатських повноважень і питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України Полохала В.І. у зв’язку зі смертю. Верховною Радою України прийняті відповідні постанови Верховної Ради України (від 06.10.11 № 3820-VI, від 21.10.11 № 3956-VI).

 

5. Про календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

У відповідності до положень частини першої статті 83 Конституції України, статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Комітеті було підготовлено проект календарного плану проведення десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання (лютий - липень 2012 року), яким передбачено, що пленарні засідання десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання розпочинаються 7 лютого 2012 року, а датою закінчення її роботи визначено 13 липня 2012 року (23.12.2011 прийнято Постанову Верховної Ради України № 4286 – VI).

6. Про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у першому півріччі 2011 року та про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік.

У період дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв увагу фінансовому блоку питань, зокрема, з метою контролю, аналізу та врегулювання проблем, які виникали під час виконання кошторису Верховної Ради України на 2011 рік, Комітет 19 жовтня 2011 року заслухав на засіданні та взяв до відома звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у першому півріччі 2011 року.

За результатами розгляду Комітет доручив Управлінню справами Апарату Верховної Ради України переглянути обсяг і спрямування видатків з метою вишукання можливості їх перерозподілу та недопущення залишку невикористаних асигнувань на кінець року.

На засіданні Комітету 19 жовтня 2011 року (протокол № 81) розглянуто та опрацьовано проект кошторису Верховної Ради України на 2012 рік, розроблений Управлінням справами Апарату Верховної Ради України відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (реєстраційний № 9000 від 15.09.2011). Апарату Верховної Ради України запропоновано доопрацювати та подати на розгляд Комітету проект кошторису Верховної Ради України на 2012 рік з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених народними депутатами України на засіданні Комітету, а також відповідно до показників Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Комітетом також розглядалися питання перерозподілу асигнувань у межах кошторису видатків та щодо ощадливого використання бюджетних коштів.

    

II. Комітетом було розглянуто проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, які надходили для розгляду і подання пропозицій:

 

1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій.

Протягом дев’ятої сесії підготовлено до попереднього розгляду Комітетом 11 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 8299, 8559, 9087, 9164, 9207, 9278, 9303, 9349, 9365, 9423, 9606) щодо утворення тимчасових слідчих комісій. Більшість із цих проектів було зареєстровано з порушенням вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії та  пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу. З питання утворення тимчасових слідчих комісій Комітетом було прийнято такі рішення:

• Рекомендувати Верховній Раді України підтримати:

- проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася довкола ЗАТ «Індар» (реєстр. № 9207), внесений народними депутатами України Плохим І.І., Гайдаєвим Ю.О. та іншими (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України від 07.10.2011 № 3909-VI);

- проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього» та інших порушень Конституції і законів України Президентом України Ющенком В.А.», внесений народним депутатом України Куликовим К.Б. (реєстр. № 9365).

Запропонувати Голові Верховної Ради України, відповідно до статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи без  включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України:

-   проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення ситуації, що склалася у відносинах між Генеральною прокуратурою України та Федерацією професійних спілок України щодо статусу майна, що перебуває у власності Федерації», внесений народними депутатами України Хара В.Г., Шевчуком О.Б. (реєстр. № 9278);

-   проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування системних порушень органами внутрішніх справ та прокуратури Конституції України та Закону України «Про статус народного депутата України», внесений народним депутатом України              Катеринчуком М.Д. (реєстр. № 9349 ).

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог Регламенту Верховної Ради України, згідно яких законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України до Комітету для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, було розглянуто 749 законопроектів, проектів інших актів, з яких: 617 проектів законів, 132 проекти постанов Верховної Ради України, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи: Президентом України – 22, народними депутатами України – 581, Кабінетом Міністрів України – 146.

Усі законопроекти, проекти інших актів було своєчасно розглянуто в Комітеті. Висновки щодо відповідності або невідповідності оформлення та реєстрації законопроектів вимогам Регламенту Верховної Ради України було направлено до комітетів, визначених головними з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

Комітет у своїх висновках неодноразово наголошував на тому, що мають місце порушення Регламенту Верховної Ради України, зокрема, при оформленні законопроектів про внесення змін до Бюджетного, Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» тощо (відсутність фінансово-економічного обґрунтування), а також при реєстрації альтернативних законопроектів, а саме: присвоєння самостійного окремого реєстраційного номера законопроекту, що регулює однакове коло питань з вже раніше внесеним і зареєстрованим законопроектом, або з порушенням строків внесення та реєстрації альтернативних законопроектів.

 

3. Інші проекти правових актів, які надійшли до Комітету для розгляду і подання пропозицій, а також звернення щодо надання роз’яснень про застосування законів України.

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Законодавчий процес в Україні: питання організації та забезпечення відповідності потребам держави і суспільства», внесений народними депутатами України – Головою Верховної Ради України Литвином В.М., Першим заступником Голови Верховної Ради України Мартинюком А.І., заступником Голови Верховної Ради України Томенком М.В. (реєстр. № 8742), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати його з урахуванням зауважень Комітету.

Протягом дев’ятої сесії розглянуто 8 депутатських звернень щодо надання роз’яснень порядку застосування норм Регламенту Верховної Ради України.

За дорученням Голови Верховної Ради України Литвина В.М. у Комітеті було розглянуто депутатське звернення народного депутата України Оробець Л.Ю. щодо порушень при підготовці на підпис Голові Верховної Ради України тексту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів) (реєстр. № 5164). За результатами розгляду всіх відповідних матеріалів було зазначено, що законопроект до другого читання було підготовлено без дотримання вимог частини першої статті 116, пункту 2 частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради України.

Також, за пропозиціями депутатських фракцій і депутатської групи у Верховній Раді України Комітет неодноразово розглядав питання стосовно розміщення народних депутатів України в залі засідань Верховної Ради України та приймав відповідні рішення.

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Незмінно на контролі Комітету перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. Так, на засіданнях Комітету 21 вересня та 7 грудня 2011 року було розглянуто звернення до Комітету Керуючого справами Апарату Верховної Ради України Сітайла Г.І. щодо погодження, згідно з рішенням Комітету від 02.03.2011 року, реалізації транспортних засобів, які перебувають на балансі підприємств і організацій, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

Протягом поточної сесії велося листування:

- з народними депутатами України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України у зв’язку зі зверненнями народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі, та вирішення інших питань щодо створення належних житлових умов для народних депутатів України;

- з керівництвом Апарату Верховної Ради України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, у межах аналізу практики застосування законів, про управління та розпорядження державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України; наявності та використання земельних ділянок під житлове будівництво; упорядкування використання службової автостоянки по вул. Банковій тощо;

- з керівництвом Апарату Верховної Ради України та Адміністрації Президента України з питання щодо забезпечення урядовим зв’язком АТС-100 народних депутатів України та посадових осіб Апарату Верховної Ради України, а також про внесення змін до «Порядку забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій», затвердженого Указом Президента України від 18 квітня 2005 року № 663;

- у зв’язку зі зверненнями засобів масової інформації, зокрема, телеорганізацій, інтернет-видань тощо з питань забезпечення діяльності народних депутатів України.

 

2. Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України.

За період дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання загальний документообіг Комітету складав 2371 документ. За даними реєстрації вхідної кореспонденції з 18.07.2011 по 13.01.2012 до Комітету надійшло 1789  документів, з них: проекти законодавчих актів та висновки, пропозиції до них, де Комітет є головним - 83, з них 25 проектів постанов та 14 проектів законів; інформаційно-довідкові документи - 15; звернення громадян - 68; листування з народними депутатами України - 41; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами - 70; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами - 148, листування з Головою Верховної Ради України - 19, проекти законодавчих актів та висновки до них від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України – 1321, а також 24 листа щодо забезпечення діяльності Комітету та народних депутатів України.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  № 2939-VI від 13.01.2011, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто на надано відповіді на 10 інформаційних запитів.

        Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет вважає за необхідне в період роботи десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

-        провести семінар на тему: "Законотворчий процес в Україні та зарубіжний досвід" у лютому - березні 2012 року;

-        спільно з керівництвом Апарату Верховної Ради України вивчити питання щодо обміну досвідом у роботі комітетів з питань регламенту парламентів інших країн (Держдуми Росії, парламентів країн Балтії, сейму Польщі, парламенту Грузії та інших країн);

-        у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень постійно тримати на контролі Комітету питання застосування норм Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про комітети Верховної Ради України», оптимізації витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради України та раціонального використання коштів та майна, що забезпечують діяльність Верховної Ради України.

 

 

 

       

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30