ЗВІТ

 КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

(2007 - 2012 рр.)

 

I.                Дата створення комітету, склад та його структура.

 

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України шостого скликання утворено відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 4 грудня 2007 року № 4-VI.

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації» від 26 грудня 2007 року № 25 – VI, до складу Комітету було обрано 22 народні депутати України.

Головою Комітету обрано народного депутата України Єфремова О.С., Першим заступником Голови Комітету – народного депутата України Саса С.В., заступниками Голови Комітету – народних депутатів України Камчатного В.Г., Кисельова В.О. та Литвина Ю.О., Секретарем Комітету обрано народного депутата України Коваля В.С.

Членами Комітету були обрані народні депутати України: Бабенко В.Б., Бірюк Л.В., Бородін В.В, Горіна І.А., Гримчак Ю.М., Демидко В.М., Демянко М.І., Денькович І.В., Каплієнко В.В., Колоцей Ю.О., Комар М.С., Кошин С.М., Кравець А.В., Кравчук В.П., Мартинюк А.І., Скубашевський С.В.

На першому засіданні Комітету 27 грудня 2007 року зі складу Комітету було створено 6 підкомітетів, визначені їх предмети відання, обрані голови і персональний склад підкомітетів.

Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності, відповідно до положень статті 37 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», у Комітеті були створені:  

1.          підкомітет з питань Регламенту Верховної Ради України;

2.          підкомітет з питань законодавства про статус народного депутата України;

3.          підкомітет з питань депутатської етики;

4.          підкомітет з питань організації роботи Верховної Ради України;

5.          підкомітет з питань забезпечення діяльності народних депутатів України;

6.          підкомітет з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України.

 

Згідно з рішенням Комітету від 27.12.2007 на посади голів підкомітетів були обрані народні депутати України: Демидко В.М. (підкомітет з питань Регламенту Верховної Ради України), Комар М.С. (підкомітет з питань законодавства про статус народного депутата України), Гримчак Ю.М. (підкомітет з питань депутатської етики), Бірюк Л.В. (підкомітет з питань організації роботи Верховної Ради України), Демянко М.І. (підкомітет з питань забезпечення діяльності народних депутатів України) та Кравчук В.П. (підкомітет з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України).

13 травня 2010 року з посади Голови Комітету, згідно з поданою заявою, відкликано Єфремова О.С. та обрано народного депутата України Макеєнка В.В. (Постанова Верховної Ради України № 2176 –VI).

Протягом шостого скликання відбулись зміни у складі Комітету, а саме, замість вибулих членів Комітету Верховною Радою України (Кравець А.В., Мартинюк А.І., Скубашевський С.В., Колоцей Ю.О., Горіна І.А.) , були обрані народні депутати України Козуб О.А., Заблоцький В.П., Пінчук А.П. (Постанова Верховної Ради України № 2117 – VI від 13.04.2010), Кілінкаров С.П., Ковалевська Ю.С. (Постанова Верховної Ради України № 2177 – VI від 13.05.2010).

 

            II. Цілі, завдання та основні напрями законотворчої роботи. Основні здобутки по законодавчому врегулюванню питань, які знаходились у віданні комітету.

 

         Відповідно до частини другої статті 89 Конституції України комітети Верховної Ради України здійснюють законопроекту роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

         Згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» і відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 4 грудня 2007 року № 4-VI, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України здійснював законопроектну роботу, готував, попередньо розглядав питання та виконував контрольні повноваження у таких сферах відання:         

-  Регламенту Верховної Ради України та парламентських процедур;

-  правового статусу народних депутатів України;

-  надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;

-  дострокового припинення повноважень народного депутата України;

-  несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

-  правового статусу депутатських фракцій, коаліції депутатських фракцій, парламентської опозиції;

-  правового статусу комітетів та комісій Верховної Ради України;

-  дисципліни та дотримання норм депутатської етики;

-  матеріально-побутового забезпечення діяльності народних депутатів України;

-  структури апарату Верховної Ради України;

-  організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;

-  кошторису витрат, пов?язаних із забезпеченням діяльності Верховної Ради України.

Протягом шостого скликання Верховної Ради України Комітет працював згідно з планом роботи, який затверджувався рішенням Комітету на кожну чергову сесію Верховної Ради України. Основна увага в роботі приділялась підготовці проектів законів, постанов та інших актів на розгляд Верховної Ради України, висновків на законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним, висновків на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також розгляду питань в порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень.

За період роботи Верховної Ради України шостого скликання проведено 97 засідань Комітету, на яких розглянуто 822 питання порядку денного, із них: 95 проектів законів України, 352 проекти постанов Верховної Ради України, 333 питання, що належать до предмета відання Комітету щодо організації та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

 

1. Відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України Комітетом здійснювалася підготовка проектів законів, постанов та інших актів на розгляд Верховної Ради України (щодо яких Комітет визначено головним) і було розглянуто:

         1) 91 законопроект з пропозиціями щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, з яких 10 прийнято Верховною Радою України.   

         Народними депутатами України – членами Комітету були підготовлені і внесені на розгляд Верховної Ради України декілька редакцій Регламенту Верховної Ради України, які були прийняті Верховною Радою України, зокрема:

         - від 8 квітня 2008 року № 247 – VI (17.09.2008 Тимчасовий регламент Верховної Ради України, затверджений Постановою Верховної Ради України «Про деякі питання нормативно-правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України», було визнано неконституційним згідно з рішенням Конституційного Суду України № 16-рп/2008);

         - від 19 вересня 2008 року №547 – VI  (26.11.2009 Регламент Верховної Ради України було визнано неконституційним згідно з рішенням Конституційного Суду України № 30-рп/2009);          

         - від 10 лютого 2010 року № 1861- VI (Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України).

            Крім цього, у зв’язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві України, до Регламенту Верховної Ради України були внесені відповідні зміни, а саме до статей: 1, 3, 6,  7, 11, 16, 17, 18, 20, 22,  23, 25, 26, 32, 37, 46, 47, 58 - 60, 68, 70,  73, 75 - 79, 81, 82, 87, 89, 96, 98, 127, 137 - 139, 149, 161, 162, 170, 187, 198, 205 - 216, 222, 223, 229, 231, 232; виключено глави 12 та 13.

         Зазначені зміни стосувались, зокрема, законодавчої процедури, порядку утворення депутатських фракцій (депутатських груп), процедури обрання Голови Верховної Ради України, прийняття Державного бюджету України та внесення змін до нього, розгляду питань про обрання суддів Верховною Радою України безстроково, призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення певних осіб, що, відповідно до статті 85 Конституції України належить до повноважень Верховної Ради України, тощо.

 

         2) До Верховної Ради України було внесено 50 проектів законів України з пропозиціями про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», з них 37 проектів були розглянуті Комітетом та 9 законів України прийнято Верховною Радою України у зв’язку з прийняттям інших законів України: щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України; у зв'язку з прийняттям Законів України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про судоустрій і статус суддів", «Про засади запобігання і протидії корупції», у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, реформуванням пенсійної системи.

         Запропоновані субєктами права законодавчої ініціативи зміни до чинного Закону України «Про статус народного депутата України» стосувались в основному статей, що визначають гарантії трудових прав народного депутата України, прав, пов’язаних з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України, з транспортним забезпеченням, державним страхуванням життя і здоровя народного депутата України, фінансовим, медичним та соціально – побутовим забезпеченням, забезпеченням жилими приміщеннями та інше.

Зважаючи на численні законодавчі пропозиції до Закону України «Про статус народного депутата України», що надійшли від народних депутатів України, на необхідність внесення змін до Закону у зв’язку зі змінами виборчого законодавства, з метою приведення положень Закону України «Про статус народного депутата України» до вимог Конституції України (з урахуванням змін, внесених Законом України № 2222 від 08.12.2004), чинних законів України, скорочення видатків, пов’язаних з виконанням положень Закону про статус народного депутата України, рішенням Комітету від 04.02.2009 була створена робоча група по підготовці відповідних пропозицій до зазначеного Закону та затверджено її склад.

Протягом шостого скликання робоча група Комітету напрацьовувала пропозиції щодо змін на основі аналізу практики застосування положень закону, вивчення наукових досліджень та  світового досвіду правового статусу та діяльності парламентарів. 

         З ініціативи народних депутатів України - членів Комітету підготовлено, внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про порядок виконання окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» (реєстр. № 2090), який прийнятий і набрав чинності (№144-VI). Прийняттям цієї Постанови Верховної Ради України врегульовано, відповідно до вимог Закону, питання про порядок виплати матеріальної допомоги народним депутатам України попередніх скликань.

 

3) На розгляд до Комітету протягом звітного періоду було направлено 4 проекти законів України щодо внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (реєстр. №№ 6289, 6573, 9787, 11445), в яких містилися пропозиції, зокрема, надати право опозиційним депутатським фракціям чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій вносити пропозиції про відкликання з посади голови комітету, якщо така вимога підтримана не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України; передбачити залучення до процесу вирішення питань, віднесених до компетенції парламентських комітетів, «науково-експертних груп»; запровадити попередню правову експертизу проектів нормативно-правових актів щодо недопущення в них звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина та покласти обов’язок її проведення на комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання прав людини; щодо права позафракційного народного депутата України бути обраним на одну з посад голови комітету, першого заступника, заступника голови чи секретаря кожного комітету Верховної Ради України.

4) Комітетом розглянуто та підтримано проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення зміни до статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 9343), розроблений на виконання Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» з метою узгодження норм зазначеного Положення з нормами Закону України «Про державну службу». Постанову Верховної Ради України №4301-VI прийнято                10 січня 2012 року.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 17 травня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до статті 4.5 Положення про помічника – консультанта народного депутата України стосовно припинення роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення (Закон України № 4711-VI).

         5) Комітетом розглянуто 9 проектів постанов Верховної Ради України щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України. Всього до Верховної Ради України народними депутатами України було внесено 17 проектів постанов Верховної Ради України з пропозиціями переглянути предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання. З них 3 – прийнято Верховною Радою України (Постанови Верховної Ради України № 2117 – VI від 13.04.2010, № 3085- VI від 03.03.2011, № 3401 – VI від 19.05.2011). Ухвалені Верховною Радою України зміни стосувалися сфери відання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та кількісного складу комітетів Верховної Ради України.

6) В період шостого скликання Комітетом розглянуто 55 заяв народних депутатів України, а також подання депутатських фракцій у Верховній Раді України, про обрання до складу комітетів Верховної Ради України, обрання та відкликання окремих голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів. Всього за звітний період з питання змін у складі комітетів Верховної Ради України Комітетом було розглянуто 29 проектів постанов Верховної Ради України.

7) З питання припинення повноважень народного депутата України достроково в Комітеті було розглянуто 56 заяв народних депутатів України про складення депутатських повноважень у зв’язку з їх призначенням на посади, які несумісні з депутатським мандатом. Комітет підтримав всі заяви цих народних депутатів України та, відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України», народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України відповідні проекти постанов Верховної Ради України.

Народними депутатами України – членами Комітету до Верховної Ради України внесені проекти постанов Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Лісіна М.П., Полохала В.І., Головченка І.Б., Поляченка В.А., Савчука О.В. у зв’язку зі смертю.

         8) Відповідно до положень частини першої статті 83 Конституції України, статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Комітеті були підготовлені проекти календарних планів проведення другої – одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання, які були затверджені Верховною Радою України (Постанови Верховної Ради України № 120-VI від 12.02.2008, № 336 - VI від 11.07.2008,  № 824 - VI від 25.12.2008, № 1553 - VI від 25.06.2009, № 1795 – VI від 19.01.2010, № 2458 - VI від 08.07.2010, № 2807 - VI від 21.12.2010, № 3605 - VI від 07.07.2011, № 4286 - VI від 23.12.2011, № 5057 - VI від 05.07.2012).

 2. Комітетом розглядалися проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, які надходили для розгляду і подання пропозицій.

1)       Протягом шостого скликання у Комітеті тривала робота щодо законодавчого врегулювання діяльності тимчасових слідчих і спеціальних комісій Верховної Ради України.

         Комітетом здійснювалася ґрунтовна робота з підготовки до розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Народними депутатами України – членами Комітету внесено 24 грудня 2008 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України (реєстр. № 3250-Д), який підготовлений на основі прийнятого повторно (з подоланням вето) Верховною Радою України 2 вересня 2008 року Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

         Зазначений законопроект Верховною Радою України 26 грудня 2008 року прийнято в першому читанні, а 15 січня 2009 року в другому читанні та в цілому.

         Президентом України відповідно до частини другої статті 94 Конституції України даний Закон України повернуто з пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України і 3 березня 2009 року вищезазначений Закон України при повторному розгляді прийнятий в цілому (з подоланням вето).

         Не підписаний Президентом України Закон України був офіційно оприлюднений Головою Верховної Ради України 21 березня 2009 року за його підписом. 

Конституційний Суд України своїм Рішенням від 10 вересня 2009 року (№ 20-рп/2009) Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» визнав неконституційним та таким, що втратив чинність.

З урахуванням правової позиції Конституційного Суду України, викладеної в Рішенні від 10.09.2009, народні депутати України – члени Комітету внесли на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону України, підготовлений на основі Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 3 березня 2009 року.

 Верховна Рада України 17 грудня 2009 року прийняла законопроект (реєстр. № 5163) в першому читанні, Комітетом підготовлено та внесено зазначений проект для розгляду Верховною Радою України в другому читанні.

Крім цього, всього розглянуто 112 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій, з них 48 проектів Комітет рекомендував розглянути Верховній Раді України і 64 проекти рекомендував Голові Верховної Ради України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України.

 2) Відповідно до плану роботи, який затверджувався на кожну сесію шостого скликання Верховної Ради України, Комітетом, на виконання вимог Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України до Комітету для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, було розглянуто 6051 законопроектів, проектів інших актів, з яких: 4888 проектів законів, 1163 проекти постанов Верховної Ради України, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи.

Усі законопроекти, проекти інших актів було своєчасно розглянуто в Комітеті. Висновки щодо відповідності або невідповідності оформлення та реєстрації законопроектів вимогам Регламенту Верховної Ради України було направлено до комітетів, визначених головними з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

 3)     До Комітету для розгляду надходили також інші проекти правових актів, для надання пропозицій, а також звернення щодо надання роз’яснень про застосування законів України.

         Зокрема, були розглянуті проекти постанов Верховної Ради України про забезпечення реалізації права законодавчої ініціативи (реєстр. № 2276), про деякі питання управління майном Верховної Ради України (реєстр. № 3663), про деякі питання організації роботи парламентського телерадіоканалу «Рада» (реєстр. № 4013), про Верховну Раду України (реєстр. № 4039), про забезпечення функціонування модернізованого програмно-технічного комплексу – системи «Рада-3» (реєстр. № 4173), про запровадження громадського обговорення законопроектів на сайті Верховної Ради України (реєстр. № 8007), про Лічильну комісію Верховної Ради України шостого скликання (реєстр. № 10179) тощо.

Розглянуто низку доручень Голови Верховної Ради України Литвина В.М. щодо надання роз'яснень, відповідей, пропозицій стосовно порядку застосування норм Регламенту Верховної Ради України, дотримання законодавчої процедури, порушень частини третьої статті 84 Конституції України щодо особистого голосування народними депутатами України.

         Крім цього, з різних питань та за результатами розгляду звернень Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 13, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітетом було ухвалено низку роз’яснень щодо застосування положень законів України, а також підготовлено інформацію про практику застосування положень закону, зокрема:

      - щодо застосування положень Регламенту Верховної Ради України з питань, порушених у депутатському зверненні народних депутатів України Королевської Н.Ю. та Ляпіної К.М. (щодо можливості реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України "Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України»);

-     щодо утворення міжфракційного депутатського об’єднання (об’єднань) у Верховній Раді України;

-    про застосування положень статей 22, 95, 107, 108 Регламенту Верховної Ради України щодо включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради України;

-    щодо недотримання окремими комітетами Верховної Ради України вимог Закону України «Про комітети Верховної Ради України» при проведенні їх засідань;

-    про практику застосування положень частини восьмої статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (стосовно права помічника-консультанта народного депутата України бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також права доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади);

-    щодо застосування факсимільного підпису народними депутатами України.

На засіданні Комітету розглянуто питання про вироблення універсальних вимог щодо оформлення народними депутатами України законодавчих ініціатив, оскільки на законодавчому рівні не врегульовані деякі питання, пов’язані з реалізацією народними депутатами України як спеціальним суб’єктом передбаченого Конституцією України, законами України та Регламентом Верховної Ради України права на ініціювання певних питань. Відповідно до частини третьої статті 21 та пункту 3 частини першої статті 49 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет ухвалив Рекомендації щодо оформлення, внесення, розгляду законопроектів, проектів інших актів, пропозицій, поправок у Верховній Раді України.

 

            III. Виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією Конституції України та законів України.

 

У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися питання про недотримання народними депутатами України вимог статті 78 Конституції України, статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, питання щодо дотримання вимог Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, інших законів України щодо голосування на засіданнях Верховної Ради України народними депутатами України особисто тощо.

         Зокрема, питання несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності постійно перебувало на контролі в Комітеті.

        Так, на своїх засіданнях 10.09.2009, 07.10.2009, 16.02.2011 Комітет розглядав питання про недотримання народними депутатами України Гривковським В.О., Москалем Г.Г., Каськівим В.В. вимог статті 78 Конституції України, статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо несумісності депутатського мандата з іншими посадами та були прийняті рішення, відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» та частини першої статті 223 Регламенту Верховної Ради України, запропонувати Голові Верховної Ради України звернутися з позовом до суду про дострокове припинення повноважень зазначених народних депутатів України.

         Крім цього, у Комітеті також було розглянуто депутатський запит народного депутата України Кармазіна Ю.А., в якому зазначалося про недотримання народним депутатом України Харою В.Г. вимог статті 78 Конституції України та статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо несумісності депутатського мандата з посадою голови професійної спілки.

         На контролі в Комітеті перебували питання щодо суміщення народними депутатами України Шияновим Б.А., Жеваго К.В., Калєтніком І.Г., Шершуном М.Х., Злочевським М.В., Горбалем В.М., Васильєвим Г.А., Демішканом В.Ф., Джигою М.В., Саламатіним Д.А. депутатських мандатів з іншими видами діяльності.

         Комітетом здійснювалася робота щодо аналізу практики застосування положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України», зокрема, в частині дотримання вимог закону в діяльності окремих комітетів Верховної Ради України. На звернення голів та членів комітетів надавалися відповіді щодо повноважності засідання комітету, у разі присутності на ньому більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Зазначена правова вимога передбачає встановлену законом кількість присутніх на засіданні комітету його членів як на початку засідання, так і під час розгляду усіх питань порядку денного засідання, щодо яких ухвалюються рішення комітету.

         Відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 14, статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» на засіданні Комітету 23.12.2009 було розглянуто питання про практику застосування положень частини восьмої статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (стосовно права помічника-консультанта народного депутата України бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також права доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади). Комітет дійшов висновку, що аналіз практики застосування  зазначених положень Закону показує, що центральними та місцевими органами виконавчої влади в цілому забезпечується виконання зазначених правових норм, з урахуванням вимог щодо спеціального режиму доступу, встановленого чинним законодавством України.

          2) Упродовж шостого скликання Верховної Ради України в Комітеті постійно розглядалися питання, що стосуються забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому.

Особливу увагу під час роботи Комітет приділяв фінансовому блоку питань, зокрема, за результатами детального попереднього опрацювання, проект кошторису Верховної Ради України на кожний рік детально опрацьовувався підкомітетом з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України, розглядався на засіданні Комітету за участі керівництва Управління справами Апарату Верховної Ради України і, після врахування зауважень та пропозицій народних депутатів України – членів Комітету, погодження Комітетом, затверджувався Верховною Радою України.

Народні депутати України – члени Комітету Сас С.В., Камчатний В.Г., Кравчук В.П. неодноразово брали участь та активно відстоювали інтереси парламенту на засіданнях робочих груп з розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України та кошторису Верховної Ради України на відповідний рік.

З метою контролю, аналізу та врегулювання проблем, які виникали під час виконання кошторису Верховної Ради України, Комітет щороку заслуховував на своєму засіданні звіти Управління справами Апарату Верховної Ради України за відповідні періоди. За результатами розгляду фінансових звітів Комітет доручав Апарату Верховної Ради України вживати заходи для ефективного освоєння бюджетних коштів, що передбачалися кошторисом Верховної Ради України на забезпечення діяльності парламенту, в тому числі підпорядкованими Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствами і організаціями. 

Комітет неодноразово розглядав ситуацію, що склалась через недофінансування потреб парламенту і вишукував заходи для її врегулювання.

Зокрема, спільними зусиллями з Апаратом Верховної Ради України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України здійснювався пошук шляхів запобігання неефективному використанню бюджетних коштів. Насамперед, інформація про недотримання народними депутатами України затверджених норм витрат на відшкодування коштів за проїзд, користування залами офіційних делегацій та телефонні переговори розглядається у секретаріаті Комітету щомісячно, та декілька раз розглядалась на засіданнях Комітету.

На вимогу Комітету Управлінням справами Апарату Верховної Ради України вжито заходи щодо створення системи економної маршрутизації викликів із відомчих АТС Верховної Ради України на мережі окремих операторів стільникового зв’язку для забезпечення народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України якісним і надійним телефонним зв’язком, а також скорочення витрат на оплату послуг операторів телефонного зв’язку.

         Крім цього, щороку розглядалися пропозиції Управлінням справами Апарату Верховної Ради України щодо перерозподілу асигнувань у межах відповідного кошторису Верховної Ради України. Народними депутатами України – членами Комітету вносились деякі уточнення щодо запропонованого Управлінням справами Апарату Верховної Ради України перерозподілу.

        Щовесни на засіданнях Комітету заслуховувалася інформація про стан підготовки санаторного комплексу, інших підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України санаторно-курортних закладів до літніх оздоровчих сезонів. Крім того, на виконання планів роботи Комітет розглядав та погоджував пропозиції Апарату Верховної Ради України щодо встановлення цін на путівки до підпорядкованих санаторно-курортних закладів.

У Комітеті неодноразово здійснювався ґрунтовний аналіз обліку робочого часу для нарахування заробітної плати народним депутатам України. За результатами аналізу напрацьовано пропозиції щодо запобігання порушення народними депутатами України вимог Регламенту, які Комітет надіслав головам усіх комітетів Верховної Ради України та запропонував їм дотримуватись вимог  частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», пункту 5 частини першої статті 36, пункту 2 частини третьої статті 39, статті 40 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статті 26 Регламенту Верховної Ради України при заповненні табеля обліку робочого часу народних депутатів України.

         Комітет розглядав на своїх засіданнях питання оплати праці як народних депутатів України так і працівників Апарату Верховної Ради України, зокрема,  Апарату Верховної Ради України було доручено здійснити заходи щодо приведення у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України нарахування надбавок до посадового окладу народним депутатам України за почесне звання «заслужений» та за науковий ступінь кандидата (15%) та відповідно доктора наук (20%), а також вжити заходи щодо здійснення виплати грошової винагороди працівникам Апарату Верховної Ради України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків» №212 від 24.02.2003 року. Нажаль зазначені питання залишились не врегульованими.

З поміж іншого, Комітет приділяв постійну увагу контролю за виконанням вимог Закону України «Про статус народного депутата України» щодо забезпечення народним депутатам України належних житлових умов у м. Києві, зокрема, створенню для них фонду службового житла. Протягом скликання велося листування з народними депутатами України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України у зв’язку зі зверненнями народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі. З цього питання до Комітету надіслано 41 заяву.

У порядку контролю за виконанням вимог Закону України «Про статус народного депутата України» про забезпечення народним депутатам України умов для роботи, на засіданні 06.06.2008 Комітет розглянув питання про забезпечення народних депутатів України технічно обладнаними службовими кабінетами, розміщення комітетів Верховної Ради України, а також про використання приміщень в адміністративних будинках Верховної Ради України. На засіданні Комітету 18.06.2008 було розглянуто питання про виконання рішення Комітету від 14.04.2007 року «Про роботу їдалень Управління справами Апарату Верховної Ради України». Комітетом також були розглянуті пропозиції про забезпечення належних умов для роботи співробітників та відвідувачів бібліотеки, питання щодо функціонування Свято-Володимирського храму Української православної церкви (Московського патріархату).

         У порядку контролю за виконанням Апаратом Верховної Ради України функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів на засіданнях Комітету розглядались питання, що стосуються управління та розпорядження державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України.

 3) В кінці кожної сесії Верховної Ради України протягом шостого скликання у Комітеті здійснювався аналіз розглянутих звернень, що надходили від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України.

         У зверненнях до Комітету порушувалося широке коло питань, які стосувалися повноважень народного депутата України, зокрема: щодо дотримання народними депутатами України Присяги народного депутата України, вимог чинного законодавства України щодо відвідування пленарних засідань Верховної Ради України та практики голосування при прийнятті законодавчих актів, дострокового припинення депутатських повноважень тих народних депутатів України, які призначені на інші посади, несумісні з депутатською діяльністю.

         Значна кількість звернень до Комітету містила пропозиції: щодо посилення контролю за діяльністю народних депутатів України при здійсненні ними своїх повноважень; щодо законодавчого врегулювання питань про відкликання народних депутатів України, зменшення їх кількості до трьохсот, звуження меж депутатської недоторканності чи позбавлення їх депутатської недоторканності взагалі; щодо розгляду на засіданні Комітету поведінки народних депутатів України; щодо дозволу на відвідування громадськими кореспондентами пленарних засідань Верховної Ради України; оголошення на сесії Верховної Ради України листів заявників. На всі звернення Комітетом своєчасно були надані відповіді.

         За період шостого скликання Верховної Ради України загальний документообіг Комітету (вхідної і вихідної кореспонденції) складав 25014 документів. За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 16918 документів, з них: проекти законодавчих актів, де Комітет є головним – 833, з них 655 проектів постанов та 178 проектів законів та 508 документів - висновки, пропозиції до них; інформаційно-довідкові документи - 300; звернення громадян - 991; листування з народними депутатами України - 850; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами - 951; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами - 2097, листування з керівництвом Верховної Ради України - 190, проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту - 6051, з них 4888 проектів законів, 1163 проекти постанов та 3732 висновки до них від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також 380 листів щодо забезпечення діяльності Комітету та народних депутатів України.

         На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто на надано відповіді на 35 запитів на інформацію.

         Згідно з планом роботи Комітету та завдань, що окреслені Меморандумом про взаєморозуміння між Апаратом Верховної Ради України та Вестмінстерською фундацією за демократію, 18-19 червня 2009 року відбувся дводенний семінар з питань Парламентської практики та процедур на тему: «Діяльність сучасного європейського парламенту: практика, досвід, проблеми», організований Комітетом за сприяння Британської філії Парламентської Асоціації Співтовариства.

         23 листопада 2010 року Комітетом за підтримки Програми сприяння парламенту в Україні – ІІ та за участі представників Вестмінстерської фундації за демократію проведено семінар на тему: «Шляхи вдосконалення роботи Верховної Ради України - пріоритетні кроки», в якому прийняло участь понад 120 учасників. За результатами семінару підготовлені Рекомендації Комітету, які затверджено на засіданні Комітету (протокол № 66 від 16.02.2011) та надіслано Керівництву Апарату Верховної Ради України для врахування в роботі та вжиття відповідних заходів. До друку підготовлено окреме інформаційне видання за матеріалами вищезазначеного семінару.

         17 лютого 2011 року Комітет за участю народних депутатів України і членів Парламенту Великої Британії провів Круглий стіл на тему: «Повноваження народного депутата України як представника Українського народу у Верховній Раді України: проблеми забезпечення їх виконання». Під час цього заходу, проведеного спільно з Вестмінстерською фундацією за демократію, обговорювалися питання щодо умов та механізмів забезпечення виконання представниками в парламенті своїх повноважень як членів фракцій, комітетів, у роботі з виборцями, участі в парламентських і комітетських слуханнях.

           

            IV. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

         Аналіз роботи, проведеної Комітетом протягом звітного періоду, свідчить про те, що переважна більшість законопроектів, проектів інших актів, розглянутих на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України, були оформлені та зареєстровані з різними порушеннями, які можна класифікувати наступним чином:

         · у проекті постанови, яку пропонується прийняти за результатами розгляду законопроекту, вживається словосполучення «профільний комітет», а також не зазначається назва комітету, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду проекту акта (згідно з визначеними Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 04.12.2007 № 4-VI);

         · відсутність у законопроекті та супровідних документах підпису особи, яка має право законодавчої ініціативи (це переважно стосується актів Президента України та Кабінету Міністрів України), або особи, яка представляє орган, наділений таким правом;

         · невідповідність оформлення законопроектів, проектів інших актів, а також службових листів народних депутатів України, тобто бланки, реквізити, які мають бути у листах, тощо (Регламент Верховної Ради України, Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 травня 2006 року № 448);

         · відсутність підпису акта (відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 88, частини першої статті 94 Конституції України та пункту 3 частини першої статті 78 і частини другої статті 130 Регламенту Верховної Ради України акти, прийняті Верховною Радою України, підписує Голова Верховної Ради України, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням. Отже, відповідно до вимог, яким повинні відповідати реквізити актів (проектів актів) Верховної Ради України, є зазначення підпису акта, який складається зі слів «Голова Верховної Ради України»);

         ·подання законопроекту, проекту іншого акта не до Верховної Ради України, а на ім’я Голови Верховної Ради України Литвина В.М. (частина друга статті 90 Регламенту Верховної Ради України);

         ·відсутність розділу «Перехідні положення» у законопроектах, незважаючи на необхідність внесення змін до інших законів України в зв’язку із реалізацією вимог запропонованих проектів або поєднання «Перехідних положень» і «Прикінцевих положень» (частина восьма статті 90 Регламенту Верховної Ради України);

         ·відсутність фінансово-економічного обґрунтування (частина третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України);

         ·неправильно оформлені супровідні документи (стаття 91 Регламенту Верховної Ради України);

          неправильно визначено дату та час проведення парламентських слухань, подання пропозиції щодо парламентських слухань окремими суб’єктами права законодавчої ініціативи, а не відповідними комітетами Верховної Ради України, а також доручення щодо фінансування відповідних заходів, пов’язаних з проведенням парламентських слухань передбачається не Апарату Верховної Ради України, який є головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення повноважень Верховної Ради України, а Управлінню справами Верховної Ради України (статті 233 – 234 Регламенту Верховної Ради України).

         Крім цього, Комітет у своїх висновках неодноразово наголошував на тому, що мають місце порушення Регламенту Верховної Ради України, зокрема, при оформленні законопроектів про внесення змін до Бюджетного, Податкового кодексів України, закону України про Державний бюджет України тощо (відсутність фінансово-економічного обґрунтування), а також при реєстрації альтернативних законопроектів, а саме: присвоєння самостійного окремого реєстраційного номера законопроекту, що регулює однакове коло питань з вже раніше внесеним і зареєстрованим законопроектом, або з порушенням строків внесення та реєстрації альтернативних законопроектів.

         Комітетом неодноразово наголошувалось на необхідності дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України при реєстрації і оформленні законопроектів, проектів інших актів, однак, зауваження все ще мають місце.

         Більшість з проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій були зареєстровані з порушенням вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотримано принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додані погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

         У зв’язку з наведеним, для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет вважає за необхідне на початку роботи Верховної Ради України сьомого скликання провести нараду завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України, керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України та навчання помічників-консультантів народних депутатів України з питань дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України під час оформлення та реєстрації проектів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України.         

          Протягом наступного сьомого скликання Верховної Ради України:

1)     спільно з керівництвом Апарату Верховної Ради України вивчити питання щодо обміну досвідом у роботі комітетів з питань регламенту парламентів інших країн (Держдуми Росії, парламентів країн Балтії, сейму Польщі, парламенту Грузії та інших країн світу);

2) внести пропозиції Керівнику Апарату Верховної Ради України щодо приведення у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України нарахування надбавок до посадового окладу народним депутатам України за почесне звання «заслужений» та науковий ступінь кандидата (15%) і відповідно доктора наук (20 %), а також щодо здійснення виплати грошової винагороди працівникам Апарату Верховної Ради України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків» №212 від 24.02.2003 року.

 

 

Голова Комітету                                                                      В.В. МАКЕЄНКО

         Завідувач секретаріату

         Комітету                                                                                   М.В. НЕХОЦА                                    

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30