З В І Т

 

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання

(вересень 2010 – січень 2011 року)

            За період роботи сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання до Комітету надійшло 476 законодавчих актів. Це 5 проектів кодексів України та 373 проекти законів України, а також 98 проектів постанов Верховної Ради України. Було проведено 9 засідань Комітету, на яких розглянуто 46 питань, з них: 7 проектів законів України, щодо яких Комітет визначено головним, і 6 проектів постанов Верховної Ради України, а також 32 питання, які віднесені до предмета відання Комітету. Переважна більшість отриманих у Комітеті проектів законодавчих актів, щодо яких Комітет не визначений головним, розглядалась Комітетом на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України. Законодавчі акти, щодо яких Комітет визначено головним, розглянуті на засіданнях Комітету, щодо кожного з них ухвалено рішення та направлено Голові Верховної Ради України. Серед питань, які розглядались на засіданнях:

-          внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та до законів України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України»;

-          припинення повноважень народних депутатів України та питання депутатської етики;

-          недотримання деякими народними депутатами України вимог чинного законодавства стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

-          внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України;

-          звернення народних депутатів України з питань  створення їм належних житлових умов;

-          звернення керівництва Управління справами щодо вирішення нагальних питань організації діяльності Верховної Ради України;

-          пропозиції до кошторису Верховної Ради України, звіт про виконання кошторису за попередні 9 місяців поточного року, та ін.

            Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, та предметів відання Комітету основна увага в роботі приділялась підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України, проектів висновків по законопроектах, щодо яких Комітет визначено головним, експертних висновків на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також підготовці відповідей з питань, які розглядаються Комітетом у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів.

            Загалом за ініціативою Комітету прийнято Верховною Радою України 2 закони України та 6 постанов Верховної Ради України.

            Підготовлено проекти висновків на такі законопроекти:

            проект Закону України «Про внесення змін до статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо проведення огляду особистих речей і багажу народного депутата України», внесений народним депутатом України Кисельовим В.О. (реєстр.№ 6381 від 18.05.2010 на заміну раніше поданого);

            проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо компетенції народного депутата України), внесений народними депутатами України Задирком Г.О., Каплієнком В.В. (реєстр.№ 6546 від 17.06.2010);

            проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо статусу помічників-консультантів народного депутата України), внесений народним депутатом України Боярчуком О.В. (реєстр.№ 6647 від 02.07.2010);

            проект Закону України «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо статусу помічників-консультантів народного депутата України), внесений народним депутатом України Логвиненком О.С. (реєстр.№6647-1 від 20.07.2010);

            проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відкликання голови парламентського комітету», внесений народним депутатом України Стешенком О.М. (реєстр.№6573 від 23.06.2010);

            проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» (щодо предметів відання окремих комітетів)», внесений народним депутатом України Пилипенком В.П. (реєстр.№6638 від 02.07.2010);

             проект Постанови Верховної Ради України «Про неприпустимість порушення законодавства про статус народного депутата України службовими особами правоохоронних органів і керівниками центральних органів виконавчої влади», внесений народним депутатом України Власенком С.В. (реєстр.№7151 від 21.09.2010) – Верховною Радою України в порядок денний пленарних засідань не включено;

            проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання», внесений народним депутатом України Макеєнком В.В. (реєстр.№7126 від 15.09.2010) – питання заслухано Верховною Радою України;

            проект Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання», внесений народним депутатом України Терьохіним С.А. (реєстр.№7126-1 від 17.09.2010) - питання заслухано Верховною Радою України.

            Комітетом здійснюється підготовка проектів висновків на такі законопроекти:

            проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо проведення курсів підвищення кваліфікації народних депутатів України)», внесений народними депутатами України Григорович Л.С., Парубієм А.В., Карпуком В.Г. та іншими (реєстр.№7438 від 08.12.2010);

            проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя», внесений народним депутатом України Плохим І.І. (реєстр.№ 7406 від 30.11.2010);

            проект Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» (щодо предметів відання окремих комітетів)», внесений народним депутатом України Шустік О.Ю. (реєстр.№7118 від 10.09.2010).

            Протягом сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітетом для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроектів, проектів інших актів вимогам Регламенту Верховної Ради України було розглянуто 425 законопроектів, проектів інших актів (з яких: 371 проект законів і 54 проекти Постанов Верховної Ради України). Всі законопроекти своєчасно розглянуті в Комітеті і листи щодо відповідності або невідповідності оформлення та реєстрації законопроектів Регламенту Верховної Ради України  направлені до комітетів, які визначені головними з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

            Серед законопроектів, щодо яких Комітет визначений головним, було розглянуто на засіданнях Комітету наступні:

- проект Закону України "Про внесення зміни та доповнень до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо реалізації прав депутатської групи позафракційних), внесений народним депутатом України Савченком І.В. (реєстр. № 6453 від 01.06.2010);

            - проект Закону України "Про внесення зміни та доповнень до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо унормування діяльності народних депутатів, які виключені зі складу депутатської фракції, або які не увійшли чи вийшли зі складу депутатських фракцій, але їхні повноваження не припинено в порядку, встановленому частиною шостою статті 81 Конституції України, як позафракційних), внесений народним депутатом України Кармазіним Ю.А. (реєстр. № 6453-1 від 04.06.2010);

            - проект Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо удосконалення законодавчої процедури), внесений народним депутатом України Лавриновичем О.В. (реєстр. № 4533 від 02.07.2009 на заміну раніше внесеного);

            - проект Закону України "Про внесення змін до Закону про Регламент Верховної Ради України" (щодо заходів для забезпечення дотримання народними депутатами присяги у частині виконання законодавства про працю), внесений народним депутатом України Гнаткевичем Ю.В. (реєстр. №6496 від 08.06.2010);

            - проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України", внесений народним депутатом України  Макеєнком В.В. (реєстр. № 7380 від 18.11.2010) (прийнятий Верховною Радою України 18 листопада 2010 року).

            - проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо можливих рішень за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні» (реєстр. № 6542 від 17.06.2010), внесений народними депутатами України Деньковичем І.В. та інш., до якого Комітет мав подати пропозиції, розглянутий на засіданні Комітету 22 вересня 2010 року;

            - проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7471 від 16.12.2010) «Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання».

            Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України), Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

            На виконання цього Рішення була створена Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (з правами головного Комітету Верховної Ради України) для підготовки пропозицій щодо змін до чинного законодавства у зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України Рішення щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року, в роботі якої Комітет брав активну участь.

            На засіданні цієї Комісії було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Литвином В.М., Мартинюком А.І. (реєстр. №7199 від 07.10.2010), який 8 жовтня 2010 року був прийнятий Верховною Радою України.

            За дорученням Голови Верховної Ради України Литвина В.М. та Першого заступника Голови Верховної Ради України Мартинюка А.І. були розглянуті депутатські зверненні народних депутатів України Рибакова І.О., Камчатного В.Г., Шустік О.Ю., Соболєва С.В., Подгорного С.П., Кармазіна Ю.А. тощо з питань роз’яснень норм Регламенту Верховної Ради України та їх застосування при здійсненні парламентських процедур, а також листи Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. з питань роз’яснень чинного законодавства відповідно до предметів відання Комітету.

            Також на засіданні Комітету розглянуто депутатське звернення народних депутатів України Королевської Н.Ю. та Ляпіної К.М. від 02.11.2010 р. № 241/11-4/СЛ до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. щодо можливості реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України», та підготовлено Роз’яснення щодо застосування норм Регламенту Верховної Ради України з порушених у зверненні питань.

            Крім того, розглянуто та виконано 5 доручень Голови Верховної Ради України Литвина В.М., 3 доручення Першого заступника Голови Верховної Ради України Мартинюка А.І., 2 доручення Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О.

            Розглянуті звернення народних депутатів України Мовчана П.М., Шустік О.Ю., Соболєва С.В., Шевчука О.Б., Яворівського В.О., Кармазіна Ю.А., Терьохіна С.А. та за результатами розгляду у встановлені терміни їм надані відповіді.

            Також розглянуті 2 звернення Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.В., Голови фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» Кириленка І.Г. до Голови Комітету Макеєнка В.В. щодо надання роз’яснень з питань предмета відання Комітету.

            Основні зауваження до законопроектів, в яких мають місце характерні помилки:

            1. Більшість законопроектів (79) містить одну й ту ж помилку - у пункті 2 проекту Постанови Верховної Ради України, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду поданого проекту Закону, не зазначено головний комітет.

            2. У пояснювальних записках до 35 законопроектів відсутнє фінансово-економічне обґрунтування.

            3. У 22 законопроектах бланк народного депутата України, на якому оформлено подання, не відповідає вимогам пункту 6.1.8 Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.05.2006 року № 448 (форма бланку затверджена додатком № 29).

            4. У 15 законопроектах норми щодо терміну набрання чинності законом і доручення Кабінету Міністрів України, пов’язані з прийняттям даного Закону та приведенням нормативних актів у відповідність із прийнятим Законом (які повинні міститись у розділі «Прикінцеві положення»), та норми щодо прийняття необхідних змін до інших законів, які випливають із реалізації положень поданого законопроекту (які повинні викладатись в розділі «Перехідні положення»), викладені у розділі «Прикінцеві положення».

            Але треба зазначити, що порівняно з попереднім періодом значно збільшилась кількість законопроектів (103), проектів інших актів Верховної Ради України, які зареєстровані та оформлені відповідно з вимогами статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України.

            Протягом сьомої сесії підготовлено до попереднього розгляду Комітетом низку проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 6520, 6588, 6643, 6665, 6699, 6707, 7182, 7210, 7287, 7238) щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Більшість з цих проектів було зареєстровано з порушенням вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотриманий принцип пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додані погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії.

            Комітетом і Верховною Радою України підтримано проект Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, внесений народними депутатами України Єфремовим О.С., Симоненком П.М., Шаровим І.Ф. (реєстр. 7200).            Метою проекту Постанови було забезпечення виконання Верховною Радою України рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 шляхом створення організаційно-правових умов для внесення змін до чинних нормативно-правових актів Верховної Ради України і приведення їх у відповідність із Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 року. Крім цього, проектом постанови пропонувалось утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України (з правами головного комітету Верховної Ради України) для підготовки пропозицій щодо змін до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям Конституційним Судом України вищезазначеного Рішення.

            Питання суміщення депутатського мандату з іншими видами діяльності постійно перебуває на контролі Комітету. Протягом сесії розглянуті заяви народних депутатів України Злочевського М.В., Ілляшова Г.О., Горбаля В.М., Демішкана В.Ф., Джиги М.В., Саламатіна Д.А., Шершуна М.Х., Фесенка Л.І., Васильєва Г.А. щодо припинення депутатських повноважень у зв’язку з їх призначенням на посади, які несумісні з депутатським мандатом. Комітет підтримав заяви цих народних депутатів та відповідно до вимог частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» народними депутатами України – членами Комітету внесено на розгляд Верховної Ради України відповідні проекти постанов Верховної Ради України.

            За період з вересня 2010 року по січень 2011 року відбулись певні зміни у складі комітетів Верховної Ради України. З цього питання Комітетом розглянуті та підтримані:

            - подання депутатської фракції Партії регіонів та заяву народного депутата України Гусарова С.М. про обрання його на посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, увільнивши від обов`язків заступника голови цього Комітету;

            - заяву народного депутата України Бондаренка В.В., члена депутатської фракції Партії регіонів, про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку, увільнивши від обов`язків члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин;

            - заяву народного депутата України Матвієнка А.С., члена депутатської фракції Блоку «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА», про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, увільнивши від обов’язків члена Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

            За результатами розгляду вищенаведених питань народними депутатами України – членами Комітету внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України, (реєстр. № 7112), який був прийнятий Верховною Радою України.

            Крім цього, Комітетом розглянуто та підтримано проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» (реєстр. № 6231), яким пропонувалось обрати народного депутата України Шевченка Андрія Віталійовича, члена депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко», головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, увільнивши його від обов’язків першого заступника голови цього ж Комітету.

            Розглянуті та підтримані Комітетом та Верховною Радою України заяви народного депутата України Деркача Миколи Івановича, члена депутатської фракції «Блок Литвина», про відкликання його з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та народного депутата України Баранова Валерія Олексійовича, члена депутатської фракції «Блок Литвина», про відкликання його з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

            Одночасно Комітет розглянув подання депутатської фракції «Блок Литвина» щодо обрання народного депутата України Баранова Валерія Олексійовича на посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а народного депутата України Деркача Миколу Івановича – заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

            Комітет на своєму засіданні 22 вересня 2010 року розглянув пропозицію народного депутата України Макеєнка В.В. про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» щодо відкликання Терьохіна Сергія Анатолійовича з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на підставі рішення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 9 липня 2010 року та пропозицію депутатської фракції Партії регіонів про обрання народного депутата України Хомутинніка Віталія Юрійовича головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, увільнивши його від обов`язків першого заступника голови цього Комітету.

            Незмінно предметом розгляду та контролю Комітетом є питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому.

Комітетом було підготовлено для розгляду на засіданні висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» (реєстр. № 6678 від 08.07. 2010).

            Протягом сесії Комітетом разом з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України розглядались заяви народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі, працівників Апарату – щодо вирішення їх житлових проблем, а також звернення редакцій різних періодичних видань – стосовно забезпечення діяльності народних депутатів України.

            В межах контрольних функцій Комітету, визначених Постановою Верховної Ради України від 04.12.2007  № 4-VI «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання», було проведено аналіз даних щодо народних депутатів України VI скликання, яким було створено належні житлові умови у м. Києві в поточному або попередніх скликаннях Верховної Ради України, а також про народних депутатів України, які продовжують користуватися номером у готелі після створення їм належних житлових умов відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України».

            У порядку контролю за виконанням рішень Комітету проаналізовано стан виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України рішення Комітету від 17.10.2008 року про зупинення поселення та реєстрації у гуртожитках Управління справами Апарату Верховної Ради України по вул. Обсерваторній, 11/1 та вул. Коцюбинського, 3, а також щодо працівників Апарату Верховної Ради України, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

            Комітетом було ґрунтовно досліджено питання і дано відповідь на звернення Управління справами Апарату Верховної Ради України про передачу житлового будинку № 8  в смт. Ореанда м. Ялти (АР Крим) з балансу санаторію «Нижня Ореанда» Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ореанда-8».            Розглядалось питання створення акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю на базі санаторію «Нижня Ореанда» та ТОВ «Міленіум-тур».

            Постійно, як і під час минулих сесій, контролюється вирішення в судових інстанціях питання повернення Верховній Раді України земельної ділянки в м. Києві по вул. Глибочицькій, 79-97.

            Крім того, Комітет мав листування щодо виконання судового рішення за позовом народного депутата України Бондика В.А. та у зв’язку з судовими позовами народного депутата України попередніх скликань Петрова Б.Ф.

            Одне з ключових місць у діяльності Комітету за період сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання традиційно посідав фінансовий блок питань.

Підкомітетом з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України (голова підкомітету - народний депутат України Кравчук В.П.) за участю Першого заступника голови Комітету народного депутата України Саса С.В. розглянуто та опрацьовано внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (реєстр. № 7000 від 10.12.2010) з точки зору забезпечення діяльності народних депутатів України і парламенту держави в цілому. Встановлено, що зазначеним законопроектом пропонується зменшення у 2011 році загального фонду Державного бюджету на здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради України у порівнянні з 2010 роком на 98 961,2 тис.грн. або на 12,2 відсотки.

            Для порівняння слід зауважити, що аналогічні видатки Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України зменшено лише на 1,5 відсотки, а Державному управлінню справами збільшено на 28,6 відсотків.

            Висновки, зроблені після детального аналізу проекту кошторису Верховної Ради України на наступний рік, свідчать, що граничні обсяги видатків, встановлені проектом Державного бюджету на 2011 рік, не забезпечать необхідного фінансування вищого законодавчого органу держави, а також не відповідають вимогам чинного законодавства, насамперед, Закону України «Про статус народного депутата України». З огляду на це, Комітетом спільно з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України визначено пріоритетні напрями спрямування обмежених бюджетних асигнувань та попередньо узгоджено норми витрат на одного народного депутата України на 2011 рік.

            Одночасно слід зазначити, що питання ощадливого використання бюджетних коштів та дотримання народними депутатами України затверджених норм витрат перебувають під постійним контролем Комітету.

            Також не залишались поза увагою Комітету питання ефективного використання бюджетних коштів при виконанні кошторису Верховної Ради України поточного року.

            З метою контролю та аналізу проблем, Комітет розглянув звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за перше півріччя 2010 року та на своєму засіданні заслухав та взяв до відома звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців 2010 року. Під час розгляду звіту народні депутати України – члени Комітету висловили ряд зауважень та пропозицій.

            Для недопущення залишку невикористаних бюджетних асигнувань на кінець року та вишукання можливості їх ефективного використання, Комітет на своїх засіданнях 8 вересня та 15 грудня 2010 року розглянув та підтримав пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо перерозподілу асигнувань у межах кошторису видатків поточного року та спрямування економії коштів на видатки, не забезпечені кошторисними призначеннями. Народними депутатами України – членами Комітету внесені деякі уточнення щодо запропонованого перерозподілу.

            Водночас, Комітет звернув увагу Апарату Верховної Ради України, що пропозиції про перерозподіл бюджетних коштів кошторису Верховної Ради України мають надаватись Комітету на погодження одночасно (або невдовзі) після розгляду Комітетом звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за 9 місяців і до направлення їх у Міністерство фінансів України.

            23 листопада 2010 року відповідно до плану роботи Комітету на сьому сесію Верховної Ради України шостого скликання Комітетом за підтримки Програми сприяння парламенту в Україні – ІІ та за участі представників Вестмінстерської фундації за демократію проведено семінар на тему: «Шляхи вдосконалення роботи Верховної Ради України - пріоритетні кроки», в якому прийняло участь понад 120 учасників, в тому числі: Перший заступник Голови Верховної Ради України Мартинюк Адам Іванович, Перший заступник голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Сас Сергій Володимирович, заступник Керівника Апарату Ясенчук Юрій Васильович, керівники структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, керівники та працівники секретаріатів комітетів та депутатських фракцій у Верховній Раді України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, директор інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, проректор з навчально-методичної та економічної роботи Київського міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації, Головний експерт Українсько-Європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC), Директор Програми сприяння Парламенту в Україні - ІІ та ін.

            За результатами семінару готуються рекомендації Комітету.

            За звітний період розглянуто низку звернень народних депутатів України, органів державної влади, установ та громадян України, що стосувалися статусу народного депутата України та пов’язаних з цим питань.

            Так, народному депутату України Климцю П.А. надане роз’яснення щодо порядку звільнення помічника-консультанта народного депутата України, народному депутату України Куликову К.Б. про врегулювання взаємовідносин з народним депутатом України Грицаком В.М., народному депутату України IV скликання  Полііту А.А. про надання службової характеристики, Голові Правління ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» Гриджуку Д.М. щодо сприяння у виконанні народним депутатом України Барвіненком В.Д. своїх зобов’язань за кредитним договором, укладеним з банком «Хрещатик», громадянці Деденцовій О.Г. щодо підвищення пенсійного забезпечення депутатів Верховної Ради УРСР; Херсонській обласній державній адміністрації надана відповідь стосовно порядку надання приміщення Херсонською обласною державною адміністрацією народному депутату України Кириленку В.А.; громадянці Івановій В.Г. стосовно того, чи є народний депутат України суб’єктом владних повноважень у адміністративному судочинстві тощо.

            Крім цього, на виконання доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. розглянуто та внесено пропозиції щодо листа групи народних депутатів України Унгуряна П.Я., Олійника В.М., Ващук К.Т. та Царькова Є.І. щодо визначення головним з підготовки і попереднього розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» (реєстр.№7132 від 15.09.2010) Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, замість визначеного вже раніше головним Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

            За дорученням Голови Верховної Ради України Литвина В.М. розглянуто та підготовлено проект відповіді на листи Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо підготовки проекту Постанови Верховної Ради України «по виплаті одноразової винагороди громадянам – інвалідам війни, учасникам бойових дій, чорнобильцям, нагородженим Почесною Грамотою Верховної Ради України» у зв’язку з внесенням змін до пункту 13 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, якими передбачено виплати одноразової винагороди нагородженим Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

            Також розглянуто лист народного депутата України Болдирєва Ю.О. стосовно замовлення народними депутатами України перепусток відвідувачам на вхід до адміністративних будинків Верховної Ради України та необхідності, на його думку, «відмовитись» від встановленого Постановою Президії Верховної Ради України №336а/95-ПВ від 02.06.1995 (із змінами, внесеними Розпорядженнями Голови Верховної Ради України №587 від 20.07.1999 та №1053 від 05.08.2005) порядку замовлення перепусток на вхід до адміністративних будинків Верховної Ради України, зокрема, передбаченого права замовляти перепустки лише посадовими особами, визначеними в зазначених документах.

            Надано відповідь на колективну заяву, адресовану Голові Верховної Ради України Литвину В.М., щодо реалізації положень статті 10 Конституції України («державною мовою в Україні є українська мова») народними депутатами України при виконанні депутатських повноважень та необхідності, на думку заявників, здійснення Головою Верховної Ради України контролю за дотриманням положень наведеної статті Конституції України.

            За звітний період до Комітету надійшло 286 звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також окремих громадян.

            У зверненнях до Комітету порушувалося широке коло питань, які стосувалися повноважень народного депутата України, зокрема: щодо дотримання народними депутатами України Присяги народного депутата України, вимог чинного законодавства України щодо відвідування пленарних засідань Верховної Ради України та практики голосування при прийнятті законодавчих актів не особисто, а за допомогою інших народних депутатів України картками тих народних депутатів України, які відсутні на даному пленарному засіданні; дострокового припинення депутатських повноважень тих народних депутатів України, які призначені на інші посади, несумісні з депутатською діяльністю.

            Значна кількість звернень до Комітету містить вимоги щодо посилення контролю за діяльністю народних депутатів України при здійсненні ними своїх повноважень; щодо зняття депутатської недоторканності з конкретного народного депутата України, а також притягнення до адміністративної відповідальності; щодо здійснення перевірки конкретних подій і розгляду на засіданні Комітету неетичної поведінки народного депутата України; щодо дозволу відвідування громадськими кореспондентами пленарних засідань Верховної Ради України; оголошення на сесії Верховної Ради України листа заявника; розгляду на засіданні Комітету поведінки народних депутатів України за «нанесення публічної образи»; щодо невиплат заробітної плати на підприємстві, до якого, за твердженням заявника, має відношення певний народний депутат України; втручання у роботу державних органів народного депутата України, тощо.

            За період сьомої сесії Верховної Ради України Комітетом отримана низка звернень від обласних організацій ветеранів війни, праці, військової служби, у яких містилися пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань про відкликання народних депутатів України, зменшення їх кількості до трьохсот, звуження меж депутатської недоторканності чи позбавлення їх депутатської недоторканності взагалі.

            На всі звернення Комітетом своєчасно були надані відповіді з порушених питань.

За даними реєстрації вхідної кореспонденції з початку сьомої сесії Верховної Ради України шостого скликання до Комітету надійшло 1500 документи, з них 476 проектів законодавчих актів та 630 висновків на них Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та Верховного Суду України, інформаційно-довідкових документів – 14, звернень громадян – 72, листування з Головою Верховної Ради України – 6, листування з народними депутатами України – 68, листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 84, листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами – 130, звернень щодо вирішення житлових питань народних депутатів України – 15 та 5 звернень з питань матеріально-технічного забезпечення Комітету.

            Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет вважає за необхідне в період роботи восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

            провести у червні-липні семінар на тему: "Законотворчий процес в Україні та зарубіжний досвід";

            спільно з керівництвом Апарату Верховної Ради України вивчити питання щодо обміну досвідом роботи комітетів з питань регламенту парламентів інших країн (Держдуми Росії, парламентів країн Балтії, сейму Польщі, парламенту Грузії та інших країн);

            запропонувати керівництву Апарату Верховної Ради України спільно розробити заходи, спрямовані на реалізацію рекомендацій за наслідками проведеного Комітетом семінару «Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки»;

            у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень постійно тримати на контролі Комітету питання раціонального використання коштів та майна, що забезпечують діяльність Верховної Ради України.

 

 

 

 

            Голова Комітету                                                    В.В.МАКЕЄНКО

 

            Завідувач секретаріату                                           М.В.НЕХОЦА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30