З В І Т  

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання (вересень 2009 року – січень 2010 року)

 

 

  Протягом п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет працював відповідно до затвердженого плану роботи, додержуючись вимог чинного законодавства України у питаннях підготовки та розгляду законопроектів, які надходили до Комітету, особливу увагу приділяючи відповідності прийнятих рішень вимогам Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», Регламенту Верховної Ради України та інших актів, які відносяться до предмета відання Комітету.

  За період роботи п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання до Комітету надійшло 676 проектів законодавчих актів, на 414 з яких підготовлено висновки Комітету, з них 8 проектів законів України та 39 проектів постанов Верховної Ради України щодо яких Комітет визначено головним. Було проведено 6 засідань Комітету, на яких розглянуто 73 питання, зокрема: 8 проектів законів України, 32 проекти постанов Верховної Ради України, а також 33 питання, віднесених до предмета відання Комітету. Переважна більшість розглянутих питань стосувалася проектів законодавчих актів щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України; відповідності їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України, а також  розгляду заяв народних депутатів України про обрання їх членами Комітетів, складення депутатських повноважень; вирішення питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. На засіданнях Комітету дано 2 протокольних доручення, які виконані вчасно та у повному обсязі.     

  Відповідно до затвердженого Комітетом плану роботи значна увага була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України. За поданням народних депутатів України – членів Комітету Єфремова О.С., Саса С.В., Коваля В.С., Литвина Ю.О., Мартинюка А.І. Верховною Радою України розглянуто і 22 жовтня 2009 року прийнято Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» (реєстр № 5264). Але 6 листопада 2009 року вищезазначений закон було повернуто із зауваженнями Президента України. За наполегливою рекомендацією Комітету 1 грудня ц.р. вето Президента України на цей Закон Верховною Радою України було подолано 384 голосами народних депутатів України. Загалом за ініціативою Комітету протягом поточної сесії Верховною Радою України прийнято 13 постанов Верховної Ради України.

  Аналіз роботи, проведеної протягом звітного періоду, свідчить про те, що з 428 законопроектів, проектів інших актів, розглянутих у Комітеті на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України, лише 12,4 % оформлено і зареєстровано без порушень. Інші законопроекти, проекти інших актів були оформлені та зареєстровані з різними порушеннями, які можна класифікувати наступним чином:

·        у проекті постанови, яку пропонується прийняти за результатами розгляду законопроекту, вживається словосполучення «профільний комітет», а також не зазначається назва комітету, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду проекту акта (згідно з визначеними Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 04.12.2007 № 4-VI) –   31 %;

·        відсутність у законопроекті та супровідних документах підпису особи, яка має право законодавчої ініціативи (це переважно стосується актів Президента України та Кабінету Міністрів України), або особи, яка представляє орган, наділений таким правом –  13 %;

·        невідповідність оформлення законопроектів, проектів інших актів, а також службових листів народних депутатів України, тобто бланки, реквізити, які мають бути у листах, тощо (Регламент Верховної Ради України, Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 травня 2006 року № 448) –  10,1 %;

·        відсутність підпису акта (відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 88, частини першої статті 94 Конституції України та пункту 3 частини першої статті 78 і частини другої статті 130 Регламенту Верховної Ради України  акти, прийняті Верховною Радою України, підписує Голова Верховної Ради України, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням. Отже, відповідно до вимог, яким повинні відповідати реквізити актів (проектів актів) Верховної Ради України, є зазначення підпису акта, який складається зі слів «Голова Верховної Ради України») – 7,7 %;

·        подання законопроекту, проекту іншого акта не до Верховної Ради України, а на ім’я Голови Верховної Ради України Литвина В.М. (частина друга статті 90 Регламенту Верховної Ради України) –  7,4 %;

·        відсутність розділу "Перехідні положення" у законопроектах, незважаючи на необхідність внесення змін до інших законів України в зв’язку із реалізацією вимог запропонованих проектів  (частина восьма статті 90  Регламенту Верховної Ради України) –  7 %;

·        відсутність фінансово-економічного обґрунтування  (частина  третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України) – ­­­­­­­­­­­­­­­ 5,4  %;

·        неправильно оформлені супровідні документи (стаття 91 Регламенту Верховної Ради України) – 5%;

·        неправильно визначено дату та час проведення парламентських слухань (статті 233 – 233 Регламенту Верховної Ради України) –  1 %.

  Виникла нагальна необхідність невідкладного розгляду та ухвалення нової редакції Регламенту Верховної Ради України, оскільки 26 листопада 2009 року Конституційний Суд України своїм рішенням № 30-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) Закон України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" від 4 вересня 2008 року № 374-VI та Регламент Верховної Ради України від 19 вересня 2008 року № 547-VI.

  Перелік питань, які розглядаються Комітетом, не обмежується розглядом законопроектів та наданням висновків щодо них. Розглядаються та приймаються рішення з багатьох організаційних питань, що належать до предмета відання Комітету. Так, за дорученнями Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 6, 12, 16 листопада 2009 року Комітет на своєму засіданні 18 листопада ц.р. розглянув  матеріали щодо відкликання з посади  голови депутатської фракції Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" Мартиненка М.В. та направив Голові Верховної Ради України відповідного листа.

  Крім того, на засіданні Комітету 7 жовтня 2009 року за дорученням Голови Верховної Ради України Литвина В.М. розглянуто лист голови Комітету Верховної  Ради   України з  питань  податкової та митної політики  Терьохіна С.А. до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. про розгляд питання щодо включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України шостого скликання, у тому числі й тих, які не були включені до порядку денного минулої сесії Верховної Ради України.

За результатами розгляду зазначеного питання Комітет ухвалив  Роз’яснення про застосування положень статей 22, 95, 107, 108 Регламенту Верховної Ради України щодо включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради України та направив його Голові Верховної Ради України Литвину В.М. та Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

  За дорученнями Голови Верховної Ради України Литвина В.М. також було розглянуто лист голови Комітету з питань економічної політики Ткаченка О.М. та депутатські звернення народних депутатів України Тищенка О.І., Ляшка О.В., Яценка А.В. з питань роз’яснень норм Регламенту Верховної Ради України та їх застосування при здійсненні парламентських процедур.

  Крім цього, було розглянуто 19 звернень Голови Верховної Ради України Литвина В.М., голів комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України з питань роз’яснень застосування норм Регламенту Верховної Ради України при здійсненні парламентських процедур.

  Комітет протягом п’ятої сесії Верховної Ради України розглянув усі законопроекти, які стосувалися статусу народного депутата України і подав висновки та інші, передбачені Регламентом Верховної Ради України, документи у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме:

-             проект Постанови Верховної Ради України «Про Кодекс доброчесної поведінки народних депутатів України», внесений народними депутатами України Каськівим В.В. та іншими (реєстр.№4827 від 15.07.2009);

-             проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо оприлюднення депутатського запиту та відповіді на нього), внесений народними депутатами України Кармазіним Ю.В. та іншими (реєстр.№4826 від 15.07.2009);

-             проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо розміщення тексту депутатського запиту), внесений народними депутатами України Геращенко І.В., Третьяковим О.Ю. та Герасим’юк О.В. (реєстр.№4826-1 від 3.09.2009);

-             проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження пільг народного депутата), внесений народним депутатом України Яворівським В.О. (реєстр.№4136-1 від 23.09.2009 на заміну раніше поданого);

-             проект Закону України  «Про внесення змін до ст.8 та ст.33 Закону України «Про статус народного депутата України», внесений народним депутатом України Тищенком О.І. (реєстр.№5162 від 23.09.2009);

-             проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обов’язку депутата захищати суверенітет України),   внесений   народними  депутатами України Геращенко І.В., Третьяковим О.Ю. та Герасим’юк О.В. (реєстр.№5100 від 04.09.2009).

  Враховуючи те, що зазначені проекти законодавчих актів України були подані на розгляд Верховної Ради України без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України та чинного законодавства України, Комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією повернути законопроекти суб’єктам права законодавчої ініціативи без розгляду на засіданні п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

  Комітет продовжував роботу щодо аналізу практики застосування положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України», зокрема в частині дотримання вимог Закону у діяльності окремих комітетів Верховної Ради України.

  На звернення голів та членів комітетів надавались вичерпні відповіді. Так, народному депутату України – секретарю Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці В’язівському В.М. та іншим членам цього Комітету  були надані відповіді про те, що засідання Комітету є повноважним у разі присутності на ньому більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Зазначена правова вимога передбачає встановлену законом кількість присутніх на засіданні комітету народних депутатів України - його членів як на початку засідання, так і під час розгляду усіх питань порядку денного засідання, щодо  яких ухвалюються рішення комітету.

  Народному депутату України Воропаєву Ю.М. надана відповідь щодо повноважності проведеного 23 вересня 2009 року засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, народному депутату України Москалю Г.Г. щодо неякісної підготовки до другого читання та направлення на доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ виявлення, попередження та припинення діяльності організованої злочинності та корупції» (реєстр. № 3170), поданого народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 На звернення начальника Миколаївського морського торговельного порту Комітет надіслав народному депутату України Яценку А.В. - голові підкомітету з питань регулювання ринку державних закупівель, державного замовлення, конкурсів та діяльності державних підприємств Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики роз’яснення щодо правомірності направлення ним звернень як голови підкомітету.

 Голові  Комітету Верховної Ради  України  з питань бюджету  Деркачу М.І. надано відповідь на звернення щодо порядку розгляду в Комітеті питання про дострокове звільнення голови Рахункової палати у відповідності до вимог Закону та Регламенту Верховної Ради України.

  До Комітету також надходили депутатські звернення з приводу невдоволення тими рішеннями Комітету, в яких були пропозиції Голові Верховної Ради України Литвину В.М. про повернення законопроектів суб’єктам права законодавчої ініціативи, на які надавалася вмотивована відповідь.

  Щодо питання забезпечення організації роботи Верховної Ради України слід зазначити, що в Комітеті розглянуто та підтримано заяву народного депутата України Тищенка Олега Івановича, члена депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко»,  про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

  Комітет 23 вересня 2009 року  розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про порядок роботи Верховної Ради України на час проведення передвиборної кампанії по виборах Президента України», внесений народним депутатом України Томенком М.В. (реєстр. № 5109).

   Враховуючи те, що даний проект Постанови не узгоджується з положеннями статті 26 Закону України «Про відпустки» (стосовно тривалості відпустки без  збереження  заробітної  плати), а також не відповідає вимогам статті 19 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією повернути проект Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

  Рішенням Конституційного Суду України від 10 вересня 2009 року Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» визнаний неконституційним та втратив чинність. Враховуючи те, що Конституційний Суд України розглянув зазначений Закон не по суті, а визнав його неконституційним у зв’язку з порушенням конституційної процедури набрання чинності, зазначивши при цьому, що повторно розглянутий Закон повинен містити дату його повторного прийняття  (тобто 3 березня 2009 року) і підпис Голови Верховної Ради України, який засвідчує відповідність змісту закону прийнятому  парламентом  рішенню, Комітет  на своєму засіданні 23 вересня 2009 року розглянув пропозицію народних депутатів України – членів Комітету про внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який підготовлено на основі Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнятого 3 березня 2009 року.  

  Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та прийняти його за основу і в цілому.

  Водночас, враховуючи нагальну потребу привернути увагу виконавчої і судової гілок влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, наукової спільноти, громадськості до необхідності унеможливлення свавілля з боку Конституційного Суду України при розгляді конституційних подань та ухваленні рішень, Комітет згідно з вимогами статті 234 Регламенту Верховної Ради України ухвалив рішення доручити народним депутатам України – членам Комітету Єфремову О.С., Сасу С.В., Литвину Ю.О., Ковалю В.С., Мартинюку А.І. внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про проведення в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентських слухань на тему: «Про конституційне судочинство в Україні».

  Комітетом розглянуто низку проектів постанов (зокрема, реєстр. №№4763, 5008, 5184, 5244) щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Більшість з цих проектів було зареєстровано без дотримання вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотриманий принцип пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додані погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії,  а також значна кількість цих проектів постанов не відповідають вимогам статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якими народний депутат України може бути обраний одночасно членом одного комітету Верховної Ради України і членом тимчасової слідчої  та тимчасової спеціальної комісії.

  Комітет на своїх засіданнях розглядав, на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України, проекти постанов про звіти щодо роботи тимчасових слідчих та спеціальних комісій (реєстр. №№ 4714, 5167, 4786, 5271, 4836, 5308, 5309). Під час розгляду таких проектів постанов, Комітет звертав увагу деяких тимчасових комісій на те, що згідно з вимогами частини другої статті 88 Регламенту Верховної Ради України висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій (звіт) мають вноситися народними депутатами України – членами тимчасової слідчої комісії, а не одноособово головою цієї комісії.

  У Комітеті неодноразово розглядалися питання щодо суміщення народними депутатами України Шияновим Б.А., Гривковським В.О., Жеваго К.В., Москалем Г.Г. депутатського мандата з іншими видами діяльності, оскільки це суперечить вимогам статті 78 Конституції України та статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України».

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» та частини першої статті 223 Регламенту Верховної Ради України запропонувати Голові Верховної Ради України звернутися з позовом до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Гривковського В.О. (враховуючи відсутність інформації, яка спростувала б суміщення народним депутатом України Гривковським В.О. посади народного депутата України з іншою посадою першого заступника ДП «Укрзалізничпостач»).

Стосовно інших народних депутатів України з наведеного переліку  триває робота щодо з’ясування фактів порушення ними вимог Конституції України та Закону України «Про статус  народного депутата України».

Протягом звітного періоду в Комітеті постійно розглядалися питання, що стосуються забезпечення діяльності народних депутатів та Верховної Ради України в цілому. Значна увага приділялась також питанням контролю за діяльністю підприємств та організацій, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

 На засіданні 23 вересня 2009 року Комітет розглянув узагальнену інформацію робочої групи Комітету, яка вивчала ситуацію, що склалась у Державному підприємстві «Готельний комплекс «Київ». Комітетом було ухвалено рішення інформацію взяти до відома та завершити діяльність робочої групи. Одночасно за результатами розгляду зазначеного питання Управлінню справами Апарату  Верховної  Ради  України були дані окремі доручення.  

21 жовтня 2009 року було розглянуто  звернення Керуючого справами Апарату Верховної Ради України Маслакова В.О.  від 3 вересня 2009 року   № 15/12-1537 щодо передачі двох житлових будинків з балансу санаторію «Нижня Ореанда» на баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, створених мешканцями. Комітетом було ухвалено рішення не погоджувати цієї пропозиції.

 Так, на засіданні 23 грудня поточного року  Комітет розглянув питання про  діяльність санаторію «Нижня Ореанда» (у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України № 1733-VI від 18.11.2009 «Про деякі питання управління майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України») та про підготовку  Управління справами Апарату Верховної Ради України і санаторію «Нижня Ореанда» до прийняття на баланс санаторію об’єктів рухомого та нерухомого майна пансіонату "Гліцинія". Комітет вирішив розглянути  питання щодо можливості  включення коштів, необхідних для прийняття на баланс санаторію «Нижня Ореанда» та утримання пансіонату «Гліцинія», до проекту кошторису Верховної Ради України на 2010 рік. Відповідні доручення були дані Комітетом Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

На засіданні Комітету також була розглянута пропозиція Управління справами Апарату Верховної Ради України про передачу підсобного господарства «Ялтинське» (АР Крим, м. Сімферополь) в довгострокову оренду, а також про передачу житлового будинку, що перебуває на балансі цього господарства в комунальну власність територіальної громади.

Як і раніше, Комітет приділяє велику увагу питанню забезпечення народних депутатів України належними житловими умовами в м. Києві  відповідно  до статті 35 Закону України “Про статус народного депутата України”, зокрема створенню для них фонду службового житла.

На засіданні 10 вересня 2009 року, розглянувши пропозиції про прискорення забезпечення народних депутатів України службовими житловими приміщеннями, Комітет ухвалив рішення про внесення зміни до свого рішення від 9 липня 2009 року «Про затвердження списку народних депутатів України, яким надано службові жилі приміщення у м. Києві».

Пошук шляхів розв’язання цієї проблеми відбувається у співпраці Комітету з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України та керівництвом Верховної Ради України.

Протягом сесії проводилася робота з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України та народними депутатами України щодо їх звернень і заяв, які стосуються проблем забезпечення житлом у м. Києві народних депутатів України.  

На засіданнях регулярно розглядалися звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов їх проживання в готелі.

Особливу увагу під час п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв фінансовому блоку питань, зокрема, підготовці до розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, проекту кошторису витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності Верховної Ради України у 2010 році, посиленню контролю за виконанням кошторису Верховної Ради України поточного року.

На засіданні Комітету 23 вересня 2009 року розглянуто та опрацьовано внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про  Державний  бюджет  України  на  2010 рік»  (реєстр. № 5000 від 15.09.2009) з точки зору забезпечення діяльності народних депутатів України і парламенту держави в цілому. І встановлено, що розрахункову потребу в коштах на наступний рік зазначеним законопроектом заплановано забезпечити лише на 45,9 %. Крім того, видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2010 році цим проектом закону зменшені порівняно з поточним  роком  на 26 %, аналогічні видатки Державному управлінню справами та Кабінету Міністрів України збільшено на 28,3 та 12,4 відсотка відповідно.

Комітетом опрацьовано та розглянуто проект кошторису Верховної Ради України на наступний рік, який розроблений, виходячи з граничного обсягу видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2010 рік.

Зважаючи на те, що доведені Міністерством фінансів України граничні обсяги видатків проекту Державного бюджету на 2010 рік не забезпечують необхідного фінансування вищого законодавчого органу держави, а також не відповідають вимогам чинного законодавства, насамперед, Закону України «Про статус народного депутата України», Комітетом спільно з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України визначено пріоритети та обсяг мінімальної незабезпеченої потреби коштів, напрацьовано та в терміни, встановлені статтею 40 Бюджетного кодексу України, передано Комітету з питань бюджету пропозиції нашого Комітету до проекту Закону України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2010 рік».

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (від 26.12.2008 №835-VI) для забезпечення законотворчої діяльності передбачено асигнування загального фонду Апарату Верховної Ради України в сумі 677095,2 тис.грн. При цьому потреба на здійснення найпріоритетніших видатків Верховної Ради України забезпечена лише на 69 відсотків.

Комітет неодноразово розглядав ситуацію, що склалася через недофінансування потреб парламенту і вишукував заходи для її врегулювання.

Ці проблеми Комітет намагався розв’язати двома шляхами.

1. Спільними зусиллями з Апаратом Верховної Ради України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України здійснювався пошук шляхів запобігання неефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, інформація про недотримання народними депутатами України затверджених норм витрат на відшкодування коштів за проїзд, користування залами офіційних делегацій та телефонні переговори розглядається у секретаріаті Комітету щомісячно, та двічі розглядалась на засіданнях Комітету.

На вимогу Комітету, Управлінням справами Апарату Верховної Ради України вжито заходів щодо створення системи економної маршрутизації викликів із відомчих АТС Верховної Ради України на мережі окремих операторів стільникового зв’язку для забезпечення народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України якісним і надійним телефонним зв’язком, а також скорочення витрат на оплату послуг операторів телефонного зв’язку.

2. Народні депутати України – члени Комітету Сас С.В., Камчатний В.Г., Кравчук В.П. спільно з Комітетом з питань бюджету неодноразово брали участь та активно відстоювали інтереси парламенту на засіданнях робочих груп з розгляду питання про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Комітет також звертався з листами до Голови Верховної Ради України Литвина В.М., до Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В., до Першого віце-прем’єр-міністра України Турчинова О.В. з проханням врегулювати питання щодо збільшення асигнувань на потреби парламенту.

Пропозиції Комітету частково враховано в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про Держаний бюджет України на 2009 рік» (1688-VI від 23.10.2009).

У зв’язку з неспроможністю підприємств, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, здійснювати належне і в повному обсязі забезпечення потреб Верховної Ради України через їх істотне недофінансування, Комітет розглядав пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо оптимізації витрат Автобази Управління справами, Дирекції телерадіопрограм та Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ». У своїй роботі Комітет дотримувався позиції щодо необхідності збереження колективів підприємств та уникнення в колективах соціальної напруженості.

Під постійним контролем Комітету знаходиться виконання кошторису поточного року.

З метою контролю, аналізу проблем та визначення напрямів ефективного використання бюджетних коштів Комітет на засіданні 10 вересня 2009 року заслухав та взяв до відома фінансовий звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за I півріччя 2009 року. Звіт за дев’ять місяців поточного року наразі знаходиться на опрацюванні в підкомітетах.

За результатами розгляду фінансового звіту Комітет доручив Управлінню справами Апарату Верховної Ради України переглянути обсяг і спрямування видатків, з метою пошуку можливостей їх перерозподілу та недопущення залишку невикористаних асигнувань на кінець року.

Отже, виконуючи це доручення, Управлінням справами Апарату Верховної Ради України вжито заходів щодо раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів, і, як результат, за деякими статтями витрат винайдено їх економію.

Комітет на своїх засіданнях 10 та 23 вересня, 21 жовтня ц.р., а також з метою оперативного вирішення питання в робочому порядку 23 жовтня та 3 грудня ц.р., розглянув та підтримав пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо перерозподілу асигнувань у межах кошторису видатків поточного року та спрямування економії коштів на видатки, не забезпечені кошторисними призначеннями. Народними депутатами України – членами Комітету внесені деякі уточнення щодо запропонованого перерозподілу.

Не залишилися поза увагою Комітету упродовж п’ятої сесії Верховної Ради України питання обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України, питання дисципліни, дотримання народними депутатами України положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України.

На засіданні Комітету 10 вересня 2009 року розглянуто питання про Розпорядження Голови Верховної Ради України Литвина В.М. «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» від 7 вересня 2009 року № 799 та ухвалено рішення, згідно з яким Комітет запропонував Голові Верховної Ради України Литвину В.М. внести зміни до зазначеного Розпорядження, щоб привести його положення у відповідність до Конституції України, законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про оплату праці» та до Регламенту Верховної Ради України. Однак, пропозиції Комітету не враховані.

Водночас, внесення відміток про відпрацьований час до табеля обліку робочого часу на  підставі Розпорядження Голови Верховної  Ради України Литвина В.М. «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» від 7 вересня 2009 року № 799 призвело до  виникнення численних розбіжностей у застосуванні його положень.

З метою виконання Розпорядження  Голови  Верховної  Ради  України Литвина В.М. від 7 вересня 2009 року № 799 видано Розпорядження Голови Верховної Ради України Литвина В.М. «Про порядок нарахування заробітної плати народним депутатам України за вересень 2009 року» від 30 вересня 2009 року № 898.

У результаті проблему не розв’язано, а навпаки - ускладнено. Оскільки цим Розпорядженням, на думку Комітету, перевищено повноваження Голови Верховної Ради України, визначені положеннями статті 88 Конституції України та статті 78 Регламенту Верховної Ради України.

Верховна Рада України є представницьким та єдиним органом законодавчої влади в України. Випадки неможливості відкриття або проведення пленарних засідань у зв’язку з перешкоджанням їх відкриттю чи проведенню народними депутатами України доцільно вирішувати, застосовуючи політичні методи та врегульовувати законом.

За результатами розгляду зазначеного питання, Комітет 7 жовтня 2009 року одноголосно ухвалив рішення та доручив народним депутатам України – членам Комітету підготувати для розгляду Верховною Радою України проект Постанови Верховної Ради України «Про розпорядження Голови Верховної Ради України Литвина В.М.», в якому пропонується скасувати розпорядження Голови Верховної Ради України від 07.09.2009 №799 та від 30.09.2009 №898 і затвердити порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України, погоджений Комітетом.

Комітет у своєму листі від 9 листопада 2009 року поінформував Голову Верховної Ради України Литвина В.М. про те, що у разі, якщо пропозиції Комітету залишаться поза увагою, народні депутати України – члени Комітету змушені будуть внести на розгляд Верховної Ради України зазначений проект Постанови.

  Варто окремо наголосити на такому напрямі роботи Комітету, як співпраця з Програмою сприяння Парламенту України ІІ та Вестмінстерською фундацією "За демократію".

  За результатами семінару, проведеного Комітетом у червні 2009 року, та відповідно до прийнятих на ньому рекомендацій Вестмінстерською фундацією "За демократію" запропоновано цілу низку заходів, до участі в яких регулярно залучаються не тільки працівники секретаріату  Комітету, а й спеціалісти секретаріатів інших комітетів, депутатських фракцій та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

  Протягом п’ятої сесії в Комітеті значна увага, як і завжди, приділялася питанню своєчасного виконання доручень керівництва Верховної Ради України та Апарату Верховної Ради України, підготовки висновків на законопроекти, відповідей на звернення народних депутатів України, організацій та окремих громадян. Усі законопроекти, проекти інших актів, депутатські звернення, листи  своєчасно розглянуті в Комітеті, пропозиції та зауваження Комітету щодо відповідності або невідповідності оформлення та реєстрації законопроектів Регламенту Верховної Ради України  направлені до комітетів, які визначені головними з підготовки і попереднього розгляду відповідних законопроектів, а відповіді направлені адресатам.

  За даними реєстрації вхідної кореспонденції  з 1  вересня по 22 січня 2010 року до Комітету надійшло 1747 документів, з них: інформаційно-довідкові документи – 485; звернення громадян – 75; листування з народними депутатами України – 72; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 64; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами – 153, листування з Головою Верховної Ради України – 27,  проекти законодавчих актів та висновки до них від Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України і Верховного Суду України - 848, 15 звернень щодо вирішення житлових питань народних депутатів України та 8 звернень з питань матеріально-технічного забезпечення Комітету.

 У зверненнях до Комітету порушувалося широке коло питань, які стосувалися повноважень народного депутата України, зокрема: щодо правомірності направлення окремих депутатських звернень; одержання інформації народним депутатом України;  дотримання народними депутатами України Присяги народного депутата України, вимог чинного законодавства України щодо відвідування пленарних засідань Верховної Ради України та практики голосування при прийнятті законодавчих актів не особисто, а за допомогою інших народних депутатів України картками тих народних депутатів України, які відсутні на даному пленарному засіданні; дострокового припинення депутатських повноважень тих народних депутатів України, які перешкоджають роботі Верховної Ради України; а також змісту  інтерв’ю  народних депутатів України у засобах масової інформації.   

  Значна кількість звернень до Комітету містить вимоги щодо посилення контролю за діяльністю народних депутатів України при здійсненні ними своїх повноважень; щодо зняття депутатської недоторканності з конкретного народного депутата України, а також притягнення до адміністративної відповідальності; щодо здійснення перевірки конкретних подій і розгляду на засіданні Комітету неетичної поведінки народного депутата України; щодо розгляду питання, що стосується заяв та коментарів окремих народних депутатів, які призвели до розголосу матеріалів досудового розслідування, грубого порушення громадських прав і свобод, та дати їм належну правову оцінку; щодо дозволу відвідування громадськими кореспондентами пленарних засідань Верховної Ради України; оголошення на сесії Верховної Ради України листа заявником; розгляду на засіданні Комітету поведінки народних депутатів України за «нанесення публічної образи»; щодо невиплат заробітної плати на підприємстві, до якого, за твердженням заявника, має відношення певний народний депутат України; втручання у роботу державних органів народного депутата України, тощо.

  За період п’ятої сесії Верховної Ради України Комітетом отримана низка звернень від обласних організацій ветеранів війни, праці, військової служби (Сумської, Тернопільської та інших областей), у яких містилися пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань про відкликання народних депутатів України, зменшення їх кількості до трьохсот, звуження меж депутатської недоторканності чи позбавлення їх депутатської недоторканності  взагалі.

  На всі звернення до Комітету своєчасно були надані відповіді з порушених питань.

  За станом на 11 грудня  2009 року за період п’ятої сесії до Комітету надійшло 676 проектів законодавчих актів, зокрема: 580 законопроектів, 2 проекти кодексів, 94 проекти постанов. Отримано також  340 висновків на ці проекти законодавчих актів від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Верховного Суду України.

  Загальний документообіг вхідної та вихідної кореспонденції за цей період становить 2520 документів.

  Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет вважає за необхідне в період роботи шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

- провести у квітні-травні 2010 року семінар  на тему: «Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України –  пріоритетні кроки»

-   провести нараду завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України, керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України та навчання помічників-консультантів народних депутатів України з питань дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України  під час оформлення та реєстрації проектів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України.

Внести пропозиції Керівнику Апарату Верховної Ради України:

-             розробити заходи, спрямовані на виконання положень частини першої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо ведення стенограми засідання Комітету;

-             прискорити розробку положення про веб-сайт комітету.

   

 

 

    Голова Комітету                                                О.С.ЄФРЕМОВ

      

   Завідувач секретаріату                       А.В.ОРЖАХОВСЬКИЙ


 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30