З В І Т

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання

(за вересень 2008 року – січень 2009 року)

 

          

           За період роботи третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання до Комітету надійшло 591 законопроекти, на які підготовлено висновки Комітету, з них: 409 проектів законів України, 182 проекти постанов Верховної Ради України. Було проведено 8 засідань Комітету, на яких розглянуто 77 питань, з них: 12 проектів законів України щодо яких Комітет визначено головним, а також на які підготовлено висновки Комітету на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України, 37 проектів постанов Верховної Ради України, 26 питання, що належать до предмета відання Комітету. Преважна більшість розглянутих питань стосувалась розгляду проектів законодавчих актів на відповідність їх оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, дотримання народними депутатами України вимог Регламенту Верховної Ради України, внесення змін та доповнень до законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», розгляду заяв народних депутатів України про обрання їх членами Комітетів, складення депутатських повноважень, вирішення питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. На засіданнях Комітету надано і розглянуто 4 протокольні доручення: 2 з них вчасно виконано, 2 – виконуються, а звіт готується на наступне засідання.

Комітет працював згідно із затвердженим планом системно та злагоджено. Відповідно до затвердженого Комітетом плану роботи основна увага у роботі була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України. Продовжувалась робота по розгляду законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України». Зокрема, у Комітеті здійснено правовий аналіз законодавчих актів (реєстр. №№ 3149, 3264, 3348, 3361) з цього питання та опрацьовано супровідні документи до них, які були розглянуті на засіданнях Комітету. Всі проекти законів, постанов були своєчасно і якісно підготовлені до розгляду на засіданнях Комітету та прийняття відповідних рішень. За результатами розгляду Комітетом у встановлені Регламентом Верховної Ради України терміни підготовлені та подані на розгляд Верховної Ради України висновки та інші необхідні документи, що стосуються зазначених законодавчих актів.

            Зважаючи на необхідність внесення змін до чинного Закону України «Про статус народного депутата України» у Комітеті ведуться напрацювання змін до нього у зв’язку зі зміною виборчого законодавства та проведеною конституційною реформою, а також враховуючи здійснені законодавчі ініціативи народних депутатів України з цього питання.

            В установленому Регламентом Верховної Ради України порядку опрацьовано проект Закону України «Про громадські організації», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3371 від 14.11.2008).

            Були розглянуті депутатські звернення народних депутатів України Москаля Г.Г. про розгляд у комітетах Верховної Ради України низки питань, пов’язаних з призначенням Голови Служби безпеки України; Шевчука О.Б. з питань організації роботи підкомітетів Комітетів Верховної Ради України; звернення депутатів місцевих рад, а також розглянуто та надіслано відповіді по 8 зверненнях до Комітету, серед яких – 2  на виконання доручення Голови Верховної Ради України та Першого заступника Голови Верховної Ради України. Питання, з яких надавалися відповіді та роз’яснення, стосувалися здійснення повноважень народних депутатів України, колишніх народних депутатів України – пенсіонерів, питань виплати матеріальної допомоги, звернення громадян з пропозиціями по вдосконаленню порядку виконання народними депутатами України депутатських повноважень  тощо.

Народними депутатами України – членами Комітету було підготовлено і внесено на розгляд Верховної Ради України проект Регламенту Верховної Ради України, який було прийнято 19 вересня 2008 року (№547-VI).

Відповідно до плану роботи, на виконання вимог Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України до Комітету для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, було розглянуто 554 законопроектів, проектів інших актів, з яких 12 було розглянуто на засіданнях Комітету. А саме:

            - проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України (щодо опублікування законів)», внесений народним депутатом України Портновим А.В. (реєстр. № 3132 від 10.09.2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо питання відкликання Голови Верховної Ради України з посади), внесений народним депутатом України Матвієнком А.О. (реєстр. № 3381 від 26.11.2008, на заміну раніше поданого);

            - проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування або обмеження пільг), внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3523 від 22.12.2008);

            - проект Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2783 від 17.07.2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення закритого засідання Верховної Ради України з питань обговорення військово-політичної ситуації в Чорноморському регіоні та стану матеріально-технічного забезпечення та боєготовності Збройних Сил України», внесений народними депутатами України Костенком Ю.І., Зайцем І.О., Джоджиком Я.І. (реєстр. № 3090 від 01.09.2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення закритого пленарного засідання Верховної Ради України (з порядком денним: “Про стан обороноздатності України”) (17 вересня 2008 року), внесений народним депутатом України Шкілем А.В. (реєстр. № 3090-1 від 02.09.2008);

            - проект Закону України “Про попередню підготовку членів виборчих комісій”, внесений народними депутатами України Ключковським Ю.Б., Подгорним С.П. (реєстр. № 2787 від 18.07.2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України "Про призначення Селіванова А.О. постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України", внесений народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Міщенком С.Г., Лукаш О.Л., Мірошниченком Ю.Р. та іншими (реєстр. № 3156  від 16.09. 2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України "Про попереднє схвалення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканості)", внесений народними депутатами України Кириленком В.А., Зваричем Р.М. (реєстр. № 1375/П  від 24.09.2008);

            - проект Закону України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3175 від 17.09.2008);

            - проект Закону України "Про спеціальну перевірку відомостей, які подають особи на зайняття посад державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України", внесений народними депутатами України Матвієнком А.С., Барановим В.О., Бондарем О.М. (реєстр. № 2169  від 17.09.2008);

            - проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування результатів голосування за Постанову Верховної Ради України від 18 вересня 2008 року "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України", внесений народним депутатом України Мойсиком В.Р. (реєстр. № 3151-П від 18.11.2008).

Крім цього, було розглянуто три звернення громадян України, органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо вдосконалення парламентських процедур та скаргами на народних депутатів України тощо.

            Були розглянуті листи від Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Ткаченка О.М. щодо розгляду проектів законів України "Про державні закупівлі в умовах фінансової кризи", внесений народними депутатами України Костенком Ю.І., Давиденком А.А., Джоджиком Я.І. (реєстр. № 3367 від 13.11.2008) та "Про проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти", внесений народними депутатами України Януковичем В.Ф., Богословською І.Г. (реєстр. № 3392 від 19.11.2008).

Також було розглянуто і надано відповідь на звернення Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. стосовно розгляду депутатських звернень народного депутата України Третьякова О.Ю. від 20.11.2008 року № 194 та від 25.11.2008 року № 197 та надання роз’яснень Комітету стосовно правомірності відмови працівниками сектора реєстрації законопроектів Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України народному депутату України Третьякову О.Ю. у реєстрації внесеного ним проекту постанови про відкликання Першого заступника Голови Верховної Ради України.

За цей період Комітетом розглянуто заяви народних депутатів України Вакарчука С.І. та Тимошенка М.М. про складення ними депутатських повноважень за власним бажанням.

Комітет неодноразово розглядав і не підтримав заяву народного депутата України Власенка С.В., члена депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко», про обрання його членом Комітету з питань правосуддя, оскільки квота цієї фракції у Комітеті перевищена.

Комітетом розглянуто та підтримано Верховною Радою України заяви:

            - народного депутата України Лемзи Володимира Дмитровича про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції;

            - народного депутата України Павленка Віктора Вікторовича про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

            - народного депутата України Сінченка Віктора Миколайовича про обрання його заступником голови Комітету Верховної Ради України з  питань державного будівництва  та місцевого самоврядування;

            - народного депутата України Каськіва Владислава Валентиновича про перехід до іншого Комітету;

            - народного депутата України Яценюка Арсенія Петровича про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Підтримано Комітетом та Верховною Радою України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін у складі комітетів Верховної Ради України», який внесений Головою Верховної Ради України Яценюком А.П. (реєстр. №3136 від 11.09.2008), про відкликання з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики народного депутата України Лавриновича Олександра Володимировича та з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму народного депутата України Томенка Миколу Володимировича у зв’язку з обранням Лавриновича О.В. на посаду Першого заступника Голови Верховної Ради України, а Томенка М.В на посаду заступника Голови Верховної Ради України.

Також підтримано Комітетом та Верховною Радою України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» щодо обрання народних депутатів України Перестенко М.В. та Царькова Є.І. членами комітетів Верховної Ради України.                                                             

Крім цього, в Комітеті розглянуто заяву Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. про його відставку з посади Голови Верховної Ради України та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України згідно із вимогами частини четвертої статті 71 Тимчасового Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. та розглянути його у термін, визначений частиною першою статті 72  Тимчасового Регламенту Верховної Ради України.

            Комітетом також розглянуто 12 проектів постанов щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Більшість з цих проектів було зареєстровано без дотримання вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, зокрема: не дотриманий принцип пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додані погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії.  А також значна кількість цих проектів постанов не відповідають вимогам статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» згідно з якою народний депутат України може бути обраний одночасно членом одного комітету Верховної Ради України і членом тимчасової слідчої чи тимчасової спеціальної комісії.

Підтримано Комітетом проекти лише чотирьох постанов: реєстр. № 2610 від 27.06.2008, реєстр. №2590 від 07.07.2008, реєстр. № 3547 від 09.01.2009, та реєстр. № 3572 від 29.12.2008, які відповідають вищенаведеним вимогам.

Також Комітетом підтримано проект Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з’ясування обставин та встановлення фактів поставки до Грузії військової техніки з порушенням законодавства України та норм міжнародного права", внесений народним депутатом України Коновалюком В.І. (реєстр. № 3234 від 29.09.2008). Комітет ухвалив рішення запропонувати автору внести зміни до назви Постанови у зв’язку з розширенням повноважень Комісії та рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений проект Постанови до порядку денного третьої сесії і розглянути його з урахуванням пропозицій Комітету.

Комітет розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», внесений народними депутатами України Тополовим В.С., Оробець Л.Ю., Крілем І.І., Петьовкою В.В., Білозір О.В. (реєстр. № 2758 від 11.07.2008) та прийняв рішення рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначений головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного законопроекту, звернутись до Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. відповідно до положень частини другої статті 89 Тимчасового регламенту Верховної Ради України повернути проект Постанови суб’єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Комітет розглянув інформацію про діяльність тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій, утворених Верховною Радою України шостого скликання, і прийняв рішення запропонувати Голові Верховної Ради України Литвину В.М. внести пропозицію на засіданні погоджувальної ради щодо розгляду звітів тимчасових комісій про виконану роботу кожної п’ятниці пленарного тижня, а також запропонувати Голові Верховної Ради України Литвину В.М. на пленарному засіданні Верховної Ради України, відповідно до частини восьмої статті 87 пункту 2 частини шостої статті 88 Регламенту Верховної Ради України, оголосити про припинення діяльності таких тимчасових комісій:

- з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин Харківським міським головою Добкіним Михайлом Марковичем та секретарем Харківської міської ради Кернесом Геннадієм  Адольфовичем при виконанні ними службових обов’язків;

- з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу;

- з розслідування висвітлених у засобах масової інформації фактів щодо можливих порушень законодавства України та прав людини Міністром внутрішніх справ України Луценком Юрієм Віталійовичем;     

- з питань з'ясування обставин встановлення високих цін на житло у м.Києві, інших містах України, а також невиконання забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування у житлове будівництво;    

- з розслідування обставин, пов'язаних з будівництвом металургійного заводу в Білоцерківському районі Київської області та шкодою, що може бути завдана у зв'язку з цим навколишньому середовищу;    

- для розслідування причин смерті 17-річного підлітка у м.Краматорську Донецької області і настання масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору та краснухи серед населення Донецької області, а також для перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення.

Крім того, Комітет провів ґрунтовну роботу по підготовці до другого читання проекту Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, внесений народними депутатами України – членами Комітету, та прийнятий у першому читанні 26.12.2008 року. Загалом до цього законопроекту надійшло 102 пропозиції та зауваження, які були проаналізовані спеціалістами секретаріату та зведені у порівняльну таблицю. Також враховані конструктивні зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Закон було прийнято Верховною Радою України в другому читанні та в цілому 15 січня 2009 року.

Протягом  поточної сесії Верховної Ради України предметом розгляду Комітету були також питання забезпечення діяльності народних депутатів та Верховної Ради України в цілому.

Комітет постійно приділяє увагу питанню створення народним депутатам України належних житлових умов відповідно до статті 35 Закону України “Про статус народного депутата України”. Спільно з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України Комітет тримає під контролем питання будівництва житла для народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України.

Питання забезпечення народним депутатам України належних житлових умов у м. Києві розглядалось на засіданні Комітету 17 вересня 2008 року, зокрема, було погоджено фінансування розробки проектно-кошторисної документації на будівництво житлових будинків для народних депутатів України тощо.

У жовтні ц.р. Комітет звертався до Голови Київської міської ради Черновецького Л.М. з приводу прискорення погодження Головним управлінням архітектури та дизайну міського середовища справ на земельні ділянки, де за попереднім погодженням з Комітетом передбачено будівництво житла для народних депутатів України.

Постійно ведеться листування за зверненнями і заявами щодо вирішення проблем забезпечення житлом у м. Києві народних депутатів України нинішнього та минулих скликань.  

На засіданнях регулярно розглядаються звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі.

На своїх засіданнях  Комітет, у межах своїх повноважень і відповідно до предмета відання, також розглядав питання, що стосуються управління та розпорядження державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України.

Особливу увагу за період третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв фінансовому блоку питань, зокрема питанням кошторису Верховної Ради України.

З метою підготовки розгляду на засіданні Комітету проекту кошторису Верховної Ради України на 2009 рік, під керівництвом Першого заступника голови Комітету народного депутата України Саса С.В., за участю голови підкомітету з питань забезпечення діяльності  Верховної  Ради України народного  депутата  України Кравчука В.П. та народного депутата України Горіної І.А. 29 вересня, 1, 2, 3 та 6 жовтня ц.р. були проведені засідання цього підкомітету спільно з керівниками підрозділів, які отримують кошти із державного бюджету по коду економічної класифікації (КВК) 011 Апарат Верховної Ради України.

Керівники підрозділів, зокрема: Управління адміністративними будинками, Управління житловими будинками, Управління комп’ютеризованих систем, Головного Управління документального забезпечення, відділу зв’язку та телерадіосистем, автобази, газети Верховної Ради України «Голос України», теоретичного і громадсько – практичного журналу Верховної Ради України «Віче», Інституту законодавства, відділів матеріально – технічного постачання, будівництва та ремонту, медичного, санаторного та побутового забезпечення - звітували щодо ефективності використання бюджетних коштів та прогнозних показників виконання кошторису Верховної Ради України до кінця року. Вони також загострили увагу народних депутатів України на проблемних питаннях, зокрема щодо незабезпечення до кінця року асигнуванням деяких пріоритетних напрямків.

Водночас керівники підрозділів обґрунтували потребу в коштах на 2009 рік, висловили свої пропозиції до проекту кошторису Верховної Ради України на 2009 рік.

Відповідно до положень частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України Комітетом сформовано свої пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (реєстр. №3000 від 15.09.2008 та від 23.12.2008) та у визначені Бюджетним кодексом терміни направлено їх Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Таким чином, запропонований Управлінням справами Апарату Верховної Ради України проект кошторису Верховної Ради України на 2009 рік детально опрацьовано підкомітетом з питань забезпечення діяльності  Верховної  Ради  України та підготовлено до розгляду на засіданні Комітету.

Під постійним контролем Комітету знаходиться питання ефективного використання бюджетних коштів при виконанні кошторису Верховної Ради України поточного року. Комітетом на засіданнях 3, 17 вересня та 17 грудня поточного року розглянуто та погоджено пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України (листи від 10.12.2008 №15/12-3117, №15/12-3118, від 16.12.2008 №15/12-3158, №15/12-3167) щодо перерозподілу бюджетних коштів, що дало можливість забезпечити виконання кошторису Верховної Ради України на 2008 рік за окремими статтями видатків, де утворився дефіцит коштів.

За даними реєстрації документів з вересня 2008 по грудень 2009 року у Комітеті розглянуто 356 листів, з них: звернення громадян – 52; листування з народними депутатами України – 60; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами – 59; листування з підрозділами Апарату ВРУ, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 161 та житлові питання – 24 листи.        

            Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради в цілому Комітет вважає за необхідне в період роботи четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

            -  провести семінар «Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки»;

            - провести круглий стіл «Робота народних депутатів України з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями в умовах пропорційної виборчої системи» (за участю керівників депутатських фракцій та за підтримки програми сприяння Парламенту України).

 

 

                 

 

             Голова Комітету                                                                                                             О.С.ЄФРЕМОВ

 

             Завідувач  секретаріату                                                                                                 А.П.СНІГАЧ

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

12 грудня 2012 16:05
18 січня 2012 11:36
15 липня 2011 17:25
19 січня 2011 11:24
16 липня 2010 12:18
08 лютого 2010 17:23
15 липня 2009 11:01
21 січня 2009 10:30