З В І Т

 

          про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення

діяльності Верховної Ради України за період десятої сесії Верховної Ради України

шостого скликання (лютий – липень 2012 року)

 

     Згідно із затвердженим планом роботи на десяту сесію Верховної Ради України шостого

скликання, відповідно до положень статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України

«Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота,

підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

     Протягом звітного періоду проведено 9 засідань Комітету. На засіданнях було розглянуто

69 питань порядку денного, із них: 7 проектів законів України, 50 проектів постанов Верховної

Ради України, 15 питань, що належать до предмета відання Комітету щодо організації та

забезпечення діяльності Верховної Ради України.

 

     I. Комітетом здійснювалася підготовка проектів законів, постанов та інших актів

на розгляд Верховної Ради України (щодо яких Комітет визначено головним) і було

розглянуто:

1. Проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України. З пропозиціями щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України на засіданнях Комітету було розглянуто 5 законопроектів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначено головним.

     Зокрема, Комітет підтримав проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Забарським В.В. (реєстр. № 10677 від 27.06.2012). Верховною Радою України Закон прийнято 4 липня 2012 року.

Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення процедури підготовки законопроектів до другого читання» (реєстр. № 9770 від 01.02.2012), внесений народним депутатом України                 Королевською Н.Ю.   

Опрацьовано в Комітеті та підготовлено для розгляду проект Закону України «Про внесення змін до статті 98 Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення процедури надання законопроектів народним депутатам України» (реєстр. № 10280 від 28.03.2012), внесений народними депутатами України Писаренком В.В. та               Пилипенком В.П.

 

2. Проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

Упродовж десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітетом було розглянуто та ухвалено висновки на 3 законопроекти, якими пропонувалися зміни, пов’язані зі зменшенням гарантій для виконання народними депутатами України своїх повноважень.

Комітетом були прийняті рішення:

• Запропонувати Голові Верховної Ради України, відповідно до статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи без розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України:

-   проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження пільг народного депутата), внесений народним депутатом України Яворівським В.О. (реєстр. № 8064 від 15.12.2011);

-     проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування пільг народних депутатів), внесений народними депутатами України Томенком М.В., Кожем’якіним А.А., Мартиненком М.В., Яценюком А.П. (реєстр. № 8064-1 від 23.12.2011).
 

• Рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України, а у разі такого включення, відхилити: 

 

-   проект Закону України «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо гарантій трудових прав народного депутата України)», внесений народним депутатом України Шемчуком В.В. (реєстр. №10007 від 07.02.2012).

Для розгляду на засіданні Комітету також підготовлений проект висновку на проект Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо виступів народних депутатів на телебаченні і радіо), внесений народними депутатами України Томенком М.В., Сасом С.В., Кравчуком В.П.  (реєстр. № 10086 від 21.02.2012).

Крім цього, було опрацьовано інші проекти законів України, в яких також містилися пропозиції щодо статусу народного депутата України, в тому числі з яких Комітет не визначено як головний (реєстр. №№ 9652, 9700, 10358).

 

3. Проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (до Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України»)

 

     Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити:

-    проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо регулювання окремих питань порядку внесення змін та доповнень до законів та нормативних актів України) (реєстр. № 9491 від 22.11.2011), внесений народним депутатом України Кармазіним Ю.А.;

-      проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обговорення відповідей на депутатські запити» (реєстр. № 9652 від 27.12.2011),  внесений народним депутатом України Князевичем Р.П.;

    - проект Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки» (реєстр. № 6633 від 26.07.2011), внесений народним депутатом України Довгим С.О. 05.07.2012 Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України.

Підготовлено до розгляду Комітетом проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо експертизи проектів нормативно-правових актів з метою недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина), внесений народним депутатом України Колесніченком В.В. (реєстр.                   № 9787).  

 

4. Проекти постанов Верховної Ради України:

1) Щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України.

Проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» (реєстр. № 9490 від 22.11.2011), внесений народним депутатом України Головатим С.П., підготовлено для розгляду Комітетом. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного сесії Верховної Ради України шостого скликання і не розглядати зазначений проект Постанови до прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 9458) та набрання ним чинності.

 

2) Про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

У звітний період відбулись певні зміни в складі комітетів Верховної Ради України. З цього питання Комітетом були розглянуті та підтримані заяви народних депутатів України:

 - Ремеза В.В. про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України 4670-VI від 27.04.2012);

- Журавського В.С. про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України 4670-VI від 27.04.2012);

- Шевченка А.В. про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України № 4657-VI від 13.04.2012).

Розглянуто та підтримано подання депутатської фракції Партії регіонів про обрання народного депутата України Каракая Ю.В. на посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України 4670-VI від 27.04.2012).

Комітет також розглянув та підтримав пропозицію народних депутатів України Мартиненка М.В. та Кожем`якіна А.А. щодо обрання головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації народного депутата України Стеця Ю.Я. (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України 4429-VI від 23.02.2012).

Проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 10253), внесений народним депутатом України Мартиненком М.В., про обрання народного депутата України Талишева Є.І. членом Комітету Верховної Ради України у закордонних справах було розглянуто Комітетом та підтримано Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України № 4656-VI від 13.04.2012).

 

5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Комітетом розглянуто заяву народного депутата України Пеклушенка О.М. про складення ним депутатських повноважень і питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Головченка І.Б., Поляченка В.А. у зв’язку зі смертю. Верховною Радою України прийняті відповідні постанови Верховної Ради України (№ № 4654-VI, 4655-VI від 13.04.2012, № 4672-VI від 15.05.2012).

Верховною Радою України 23 лютого 2012 року прийняті постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Лелюка О.В. (№ 4431-VІ) і  Каськіва  В.В. (№ 4432-VІ), а також 3 липня 2012 року - про дострокове припинення повноваження народного депутата України Матчука В.Й. (№ 5027- VІ).

 

6. Про календарний план проведення одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

У відповідності до положень частини першої статті 83 Конституції України,             статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Комітеті було підготовлено проект календарного плану проведення одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання (вересень - грудень 2012 року), з урахуванням положень частини другої статті 82 Конституції України, частини першої статті 15, частини третьої статті 13 Регламенту Верховної Ради України, а також визначених частиною першою статті 98, частиною першою статті 99 та частиною першою статті 100 Закону України «Про вибори народних депутатів України», та з метою організації ефективної роботи народних депутатів України у цей період. Календарний план проведення одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання затверджено Верховною Радою України 5 липня 2012 року (Постанова Верховної Ради України №5057-VI).

 

7. Про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2011 рік та про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік.

У період десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв увагу фінансовому блоку питань, зокрема, з метою контролю, аналізу та врегулювання проблем, які виникали під час виконання кошторису Верховної Ради України на 2011 рік, Комітет 11 квітня 2012 року заслухав на засіданні та взяв до відома звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2011 рік.

За результатами розгляду фінансового звіту Комітет доручив Апарату Верховної Ради України вжити заходи для ефективного освоєння бюджетних коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України на 2012 рік на забезпечення діяльності парламенту, в тому числі підпорядкованими Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствами і організаціями.

На засіданні Комітету 22 лютого 2012 року (протокол № 86) розглянуто та, з урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України – членів Комітету, погоджено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект кошторису Верховної Ради України на 2012 рік, розроблений Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (№ 4282 - VI від 22.12.2011).

Згідно з положеннями пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України, кошторис Верховної Ради України на 2012 рік затверджено Верховною Радою України  (Постанова Верховної Ради України № 4541 – VI від 20.03.2012).

Комітетом також розглядалися питання перерозподілу асигнувань у межах кошторису видатків та щодо використання бюджетних коштів. З поміж іншого, у Комітеті, зокрема, було встановлено факт не нарахування окремих видів надбавок до посадового окладу народним депутатам України. Тому, за результатами опрацювання цього питання, Комітет доручив Апарату Верховної Ради України вжити заходи щодо приведення у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України нарахування надбавок до посадового окладу народним депутатам України за почесне звання «заслужений» та науковий ступінь кандидата (15%) і відповідно доктора наук (20 %).

   На засіданні Комітету заслухано та взято до відома інформацію про стан підготовки до оздоровчого сезону Санаторного комплексу «Дюльбер», Санаторію «Нижня Ореанда», інших підпорядкованих санаторно-курортних закладів до літнього оздоровчого сезону 2012 року. Крім того, на виконання свого плану роботи, Комітет розглянув та погодив пропозиції Апарату Верховної Ради України щодо встановлення цін на путівки до підпорядкованих санаторно-курортних закладів на 2012 – 2013 роки.

Комітет доручив Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити належну підготовку закладів до початку оздоровчого сезону 2012 року.

    

II. Комітетом було розглянуто проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, які надходили для розгляду і подання пропозицій:

 

1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій.

Протягом десятої сесії підготовлено до попереднього розгляду Комітетом 4 проекти постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 9685, 10156, 10467, 10535) щодо утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Більшість із цих проектів було зареєстровано з порушенням вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотримано принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісій та  пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

      Комітетом було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України, Земельного кодексу України та законів України, прийняття протиправних рішень Київською міською радою в період з 2007 по 2010 роки», внесений народним депутатом України Куликовим К.Б. (реєстр. № 10327), та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати цей проект з урахуванням уточнення Комітету щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії та терміну діяльності комісії (Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України № 4906 – VI від 06.06.2012) .

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України до Комітету для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, було розглянуто 777 законопроектів, проектів інших актів, з яких: 645 проектів законів, 131 проект постанов Верховної Ради України, внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи: Президентом України – 9, народними депутатами України – 682, Кабінетом Міністрів України – 86.

Усі законопроекти, проекти інших актів було своєчасно розглянуто в Комітеті. Висновки щодо відповідності або невідповідності оформлення та реєстрації законопроектів вимогам Регламенту Верховної Ради України було направлено до комітетів, визначених головними з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

Комітет у своїх висновках неодноразово наголошував на тому, що мають місце порушення Регламенту Верховної Ради України, зокрема, при оформленні законопроектів про внесення змін до Бюджетного, Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» тощо (відсутність фінансово-економічного обґрунтування), а також при реєстрації альтернативних законопроектів, а саме: присвоєння самостійного окремого реєстраційного номера законопроекту, що регулює однакове коло питань з вже раніше внесеним і зареєстрованим законопроектом, або з порушенням строків внесення та реєстрації альтернативних законопроектів.

 

3. Інші проекти правових актів, які надійшли до Комітету для розгляду і подання пропозицій, а також звернення щодо надання роз’яснень про застосування законів України.

      Комітетом було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Лічильну комісію Верховної Ради України шостого скликання» (реєстр. № 10179 від 13.03.2012), внесений народним депутатом України Комаром М.С. Комітетом і Верховною Радою України проект Постанови підтриманий з урахуванням редакційних уточнень Комітету (Постанова Верховної Ради України № 4519 – VI від 15.03.2012).    

      На засіданні Комітету 12 – 13 липня 2012 року розглянуто та ухвалено висновки на 43 проекти постанов Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України.

      Протягом десятої сесії розглянуто 23 доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М., щодо надання роз’яснень, відповідей, пропозицій стосовно порядку застосування норм Регламенту Верховної Ради України, дотримання законодавчої процедури, порушень частини третьої статті 84 Конституції України щодо особистого голосування народними депутатами України тощо.

     Так, зокрема, в Комітеті розглядався лист Міністра юстиції України               Лавриновича О.В. щодо надання певних коментарів стосовно, зокрема, проведення голосування Верховною Радою України 17 червня 2010 року під час розгляду питання звільнення Волкова О.Ф. з посади судді Верховного Суду України у зв’язку з порушенням присяги судді, і у зв’язку з цим розгляду Європейським судом з прав людини справи "Волков проти України".

     Крім цього, за дорученнями Голови Верховної Ради України Литвина В.М. та Першого заступника Голови Верховної Ради України Мартинюка А.І. в Комітеті розглядались проекти постанов Верховної Ради України щодо скасування рішення Верховної Ради України про прийняття Кримінального процесуального кодексу, підготовлені народним депутатом України Одарченком Ю.В., проекти постанов Верховної Ради України щодо скасування рішення Верховної Ради України про призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. на предмет їх реєстрації, легітимності прийнятих рішень тощо та надано ґрунтовні відповіді.

      Розглянуто 8 депутатських звернень народних депутатів України Кармазіна Ю.А., Деревляного В.Т., Одарченка Ю.В., Шаго Є.П., Оробець Л.Ю., Богдана Р.П., В’язівського В.М. з питань застосування положень Регламенту Верховної Ради України.

      За дорученнями Голови Верховної Ради України Литвина В.М. у Комітеті було розглянуто низку депутатських звернень щодо надання роз’яснень застосування норм Закону України «Про статус народного депутата України». Зокрема, народними депутатами України Ляшком О.В., Кармазіним Ю.А. та іншими порушувалися питання щодо недотримання положень частини восьмої статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» про доступ помічника – консультанта за його посвідченням в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Розглянуто також депутатське звернення народного депутата України В’язівського В.М. щодо оприлюднення податкових декларацій народних депутатів України за минулий рік на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

На відповідність встановленим Законам вимогам та на виконання доручення Голови Верховної Ради України, Комітетом було надано правову оцінку оформлених народним депутатом України Омельченком Г.О. матеріалів, поданих як депутатський запит.      

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1. Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Незмінно на контролі Комітету перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. Так, на засіданні Комітету 11 квітня 2012 року (протокол № 89) було розглянуто і погоджено проект Положення «Про порядок допуску до господарських дворів адміністративних будинків Верховної Ради України», поданий Комітету Керівником Верховної Ради України Зайчуком В.О. для погодження. Положення затверджено Розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України № 31 від 8 травня 2012 року.

Протягом поточної сесії велося листування:

- з народними депутатами України, з керівництвом Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, Управління справами Апарату Верховної Ради України з питань, що стосуються забезпечення діяльності (зокрема, забезпечення житлом у м. Києві) народних депутатів України;

- у зв’язку зі зверненнями засобів масової інформації, зокрема, телеорганізацій, інтернет - видань тощо гарантій виконання депутатських повноважень, передбачених Законом України «Про статус народного депутата України».

 

2. Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України.

За період десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання загальний документообіг Комітету складав 2384 документ. За даними реєстрації вхідної кореспонденції з 14.01.2012 по 16.07.2012 до Комітету надійшло 2052 документи, з них: проекти законодавчих актів та висновки, пропозиції до них, де Комітет є головним - 86, з них 74 проекти постанов та 12 проектів законів; інформаційно-довідкові документи - 11; звернення громадян - 70; листування з народними депутатами України - 90; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами - 78; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами - 167, листування з Головою Верховної Ради України - 22, проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту - 841, з них 690 проектів законів, 151 проект постанов та 602 висновки до них від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також 26 листів щодо забезпечення діяльності Комітету та народних депутатів України.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  № 2939-VI від 13.01.2011, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто на надано відповіді на 15 запитів на інформацію.

      Для підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому Комітет

 вважає за необхідне в період роботи одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого

скликання:

-                  спільно з керівництвом Апарату Верховної Ради України вивчити питання щодо обміну

досвідом у роботі комітетів з питань регламенту парламентів інших країн (Держдуми

Росії, парламентів країн Балтії, сейму Польщі, парламенту Грузії та інших країн);

-                  у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за

виконанням власних рішень постійно тримати на контролі Комітету питання застосування

норм Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про комітети Верховної Ради

України», оптимізації витрат на забезпечення діяльності Верховної Ради України та

раціонального використання коштів та майна, що забезпечують діяльність Верховної

Ради України, а також оптимізацію структури Апарату Верховної Ради України з урахуванням

вимог Закону України «Про державну службу», який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

 

 

          Голова Комітету                                         В.В. МАКЕЄНКО

 

 

          Завідувач секретаріату

          Комітету                                                      М.В. НЕХОЦА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку