ІНФОРМАЦІЯ

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України за період першої -  другої сесії Верховної Ради України шостого скликання   ( листопад 2007 року - липень 2008 року)

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України шостого скликання утворено відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 4 грудня 2007 року та Постанови Верховної Ради України  «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації від 26 грудня 2007 року.

Головою Комітету  обрано народного депутата України Єфремова Олександра Сергійовича, Першим заступником Голови Комітету – народного депутата України Саса Сергія Володимировича, заступниками Голови Комітету – народних депутатів України Камчатного Валерія Григоровича, Кисельова Василя Олексійовича та Литвина Юрія Олексійовича. Секретарем Комітету обрано народного депутата України Коваля В`ячеслава Станіславовича.

          Перше засідання Комітету відбулося

 

27 грудня 2007 року. На ньому розглянуто питання про структуру підкомітетів у складі Комітету та предмети їх відання,обрання голів підкомітетів та склад підкомітетів, про розподіл функціональних обов’язків між головою Комітету, заступниками голови Комітету, секретарем Комітету, а також проект календарного плану проведення першої сесії Верховної Ради України шостого скликання у січні 2008 року. Крім цього на засіданні було вирішено питання персонального складу підкомітетів: головою підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України обрано Демидка Володимира Миколайовича, головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України - Комара Миколу Степановича, головою підкомітету з питань депутатської етики - Гримчака Юрія Миколайовича, головою підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України - Бірюка Лева Васильовича, головою підкомітету з питань забезпечення діяльності народних депутатів України - Демянка Миколу Івановича, головою підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України - Кравчука Василя Петровича.

На засіданні Комітет погодив питання щодо Календарного плану проведення першої сесії Верховної Ради України шостого скликання у січні 2008 року, підготовленого Головним організаційним управлінням Апарату Верховної Ради України.

          За період роботи першої та другої сесій Верховної Ради України шостого скликання  проведено 18 засідань Комітету, на яких розглянуто 250 питань, з них: 103 питання, щодо яких Комітет визначено головним; 38 питань згідно з дорученнями Голови Верховної Ради України; 108 питань, що належать до предмета відання Комітету. Преважна більшість розглянутих питань стосувалась розгляду проектів законодавчих актів, дотримання народними депутатами України вимог Тимчасового Регламенту Верховної Ради України, внесення змін та доповнень до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», вирішення питань забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому. На засіданнях Комітету надано і розглянуто 14 протокольних доручень.

Комітет працював згідно із затвердженим планом системно та злагоджено. Відповідно до затвердженого Комітетом плану роботи основна увага у роботі була приділена підготовці проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України. За дорученням Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. за період роботи другої сесії Комітетом розглянуто 22 проекти законів та 120 проектів постанов Верховної Ради України; всього 144. За цей період Верховною Радою України  прийнято 1 закон та 20 постанов, щодо яких Комітет визначено головним.

          Зокрема, продовжувалась робота по розгляду законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про  статус народного депутата України». Зокрема, у Комітеті здійснено правовий аналіз десяти проектів законодавчих актів, поданих  народними депутатами України, щодо внесення змін до Закону України «Про  статус народного депутата України»  (реєстр.№№ 1133, 1294, 1294-1, 1310, 1336, 1356, 1356-1, 1356-2, 1408, 2038) та  опрацьовано супровідні документи до них, які були розглянуті на засіданнях Комітету. Всі проекти законів були своєчасно та якісно підготовлені для  розгляду на засіданнях Комітету і щодо них були прийняті відповідні рішення. За результатами розгляду Комітетом у встановлені Тимчасовим регламентом Верховної Ради України терміни підготовлені і подані на розгляд Верховної Ради України висновки й інші необхідні документи, що стосуються зазначених  законодавчих актів. Крім того було підготовлено до розгляду Комітетом низку законопроектів, в яких пропонувалися зміни, що стосуються статусу народних депутатів України: реєстр. №№ 1298,  1343, 1343-1, 1375, 1375-1, 1379, 2093, 2097,2100,2169, 2495.

          Членами Комітету підготовлено, внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про  порядок виконання окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» (реєстр. № 2090), який прийнятий Верховною Радою України і набрав чинності (№ 144- VI). Прийняттям цієї Постанови врегульовано  відповідно до вимог закону питання про порядок виплати матеріальної допомоги народним депутатам України попередніх скликань.

            На  виконання доручення Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. про надання роз’яснення щодо статусу міжфракційних депутатських об’єднань у Верховній Раді України, у відповідності до положень пункту 6 частини першої статті 13, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  рішенням Комітету від 04.02.2008  (протокол №3) ухвалено Роз’яснення на основі положень чинного законодавства України щодо утворення міжфракційного  депутатського об’єднання (об’єднань) у Верховній Раді України, яке Апаратом Верховної Ради України доведено до відома кожного народного депутата України діючого скликання.         

          Значна увага в зазначений період роботи Комітету приділялась  правозастосуванню окремих правових норм і процедур, передбачених  Тимчасовим регламентом Верховної Ради України. Так, за період роботи  другої сесії Верховної Ради України шостого скликання на розгляд Комітету було направлено сорок чотири проекти законів та постанов, з них: 27 законопроекти, з яких Комітет визначений головним та 17 законопроектів, які за дорученням Голови Верховної Ради України розглянуто на відповідність вимогам Тимчасового регламенту Верховної Ради України.

          Зазначені законопроекти своєчасно  розглянуті на засіданнях Комітету і висновки направлені на розгляд Верховної Ради України, комітетам Верховної Ради України, які було визначено головними з підготовки і попереднього розгляду та  Голові Верховної Ради України Яценюку А.П. для повернення в порядку статті 89 Тимчасового регламенту Верховної Ради України. На відповідність вимогам Тимчасового регламенту Верховної Ради України за дорученням Голови Верховної Ради України розглянуто 7 проектів законів України (реєстр. №№ 1343, 1343-1, 1375, 1375-1, 2245, 2319, 2689) і 10 проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 2214, 1402, 1402-1 – 1402-7, 2588, 2598).

          У даний час Комітетом опрацьовується три законопроекти (реєстр.№№ 0886, 2104, 2104-1), які стосуються парламентської опозиції та Регламенту Верховної Ради України.

          Із числа запропонованих змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України (Регламенту Верховної Ради України) за наслідками розгляду законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України, було прийнято в цілому: проект Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" (реєстр. № 2204), проект Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання нормативно-правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України" (реєстр. № 2338), а також за основу прийнято проект Постанови Верховної Ради України "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України" (реєстр. № 2012).

         Крім цього, на засіданнях Комітету були розглянуті питання, порушені у листах Глави Секретаріату Президента України Балоги В.І., стосовно пропозицій опрацювання Комітетом питань щодо законопроектів, які прийняті Верховною Радою України п’ятого скликання в період з 2 квітня по 3 червня 2007 року, а також питання, порушені у листі Голови Верховного Суду України Онопенка В.В. щодо позиції Комітету стосовно розгляду Парламентом питань про обрання суддів безстроково та звільнення суддів з посад в період з 2 квітня по 27 червня 2007 року.

         Також було розглянуто і надано відповіді на п’ять звернень комітетів Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. та три звернення громадян щодо застосування норм Тимчасового регламенту Верховного Ради України.

          Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом також. розглянуто 6 законопроектів, по яких Комітет надав Верховній Раді України свої пропозиції, а також підготовлено відповіді з питань, які розглядалися Комітетом у порядку аналізу практики застосування законодавчих актів. Розглянуто та надіслано відповіді по 17 зверненнях народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, серед яких – 8 на виконання доручення Голови Верховної Ради України Яценюка А.П.

          Питання, з яких надавалися відповіді та роз’яснення, стосувалися здійснення повноважень народних депутатів України, колишніх народних депутатів України – пенсіонерів, питань організації проведення засідань комітетів Верховної Ради України, звернення громадян з пропозиціями по вдосконаленню порядку здійснення народними депутатами України депутатських повноважень  тощо.

          Розглянуто також звернення народного депутата України - секретаря Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Лабунської А.В. щодо розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 20 березня 2008 року питання про обрання судді Вищого господарського суду України.

          Надано роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо організації роботи комітетів Верховної Ради України відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а також привернуто увагу цього Комітету до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25 січня 2008 року «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» щодо підстав обліку робочого часу при здійсненні нарахування заробітної плати народним депутатам України.

          Також надано роз’яснення стосовно ухваленого Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації положення про письмове голосування, яким передбачається голосування з питань порядку денного засідання цього Комітету народними депутатами України – членами комітету, відсутніми на засіданні, письмово.

          Розглянуто питання та надіслано відповідь Голові Верховної Ради України Яценюку А.П. про листи голів комітетів Верховної Ради України з питань правової  політики Міщенка С.Г. і з питань соціальної політики та праці Хари В.Г. щодо засідань комітетів, які не відбуваються у зв’язку з неявкою на засідання  народних депутатів України - членів комітету.

У період другої сесії Верховної Ради України  продовжувалась  робота по розгляду законопроектів народних депутатів України щодо предметів відання Комітету, зокрема розгляду проектів постанов щодо утворення тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій. Так, Комітетом розглянуто 32 проекти згаданих постанов, із них: 8 проектів Комітет рекомендував Верховній Раді України розглянути та прийняти.

          Більшість проектів постанов про створення Тимчасових слідчих та Тимчасових спеціальних комісій, які надходять на розгляд комітету, було внесено з порушенням вимог Тимчасового регламенту Верховної Ради України, а саме: з порушенням статей 80, 82 Тимчасового регламенту Верховної Ради України у частині не визначення принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, не додано пропозицій депутатських фракцій щодо кількісного і персонального складу комісії. А також без дотримання вимог статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з яким народний депутат України може бути обраний одночасно членом одного комітету Верховної Ради України і членом тимчасової слідчої чи тимчасової спеціальної комісії.

У Комітеті також розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань звернень громадян», внесений народним депутатом України Коновалюком В.І. (реєстр. № 2495). Автор законодавчої ініціативи, пропонуючи створення відповідної контрольної комісії для перевірки розгляду скарг і звернень громадян в органах державної влади, пропонує прийняти правові норми, що вже визнані Конституційним Судом неконституційними, і тому відсутні в чинній редакції Закону України «Про статус народного депутата України». Комітет прийняв рішення рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначений головним у підготовці до розгляду цього питання Верховною Радою України,  звернутися до  Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. відповідно до положень частини другої статті 89 Тимчасового регламенту Верховної Ради України повернути проект Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Також Комітетом було  розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії», внесений народними депутатами України  Бахтеєвою Т.Д., Гайдаєвим Ю.О., та іншими  (реєстр. № 2483). Комітет звернув увагу авторів на те, що завдання тимчасової спеціальної комісії відносяться до предмету відання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а також рекомендував Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, який визначений головним з підготовки до розгляду цього питання Верховною Радою України,  звернутися з пропозицією до  Голови Верховної Ради України Яценюка А.П. відповідно до положень частини другої статті 89 Тимчасового регламенту Верховної Ради України повернути проект Постанови суб’єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

          За період другої сесії в Комітеті розглянуті заяви народних депутатів України:

 – про дострокове припинення повноважень народних депутатів України:  Богатирьової Раїси Василівни від депутатської фракції Партії регіонів; Буряка Сергія Васильовича, Зарудного Олексія Борисовича, Корнійчука Євгена Володимировича, Кравчука Петра Костянтиновича, Лівінського Михайла Олександровича, Поживанова Михайла Олександровича, Пономаренка Олександра Володимировича, Сивульського Миколи Івановича,   Черкаського Ігоря Борисовича – від депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко"; Пилипишина Віктора Петровича – від депутатської фракції «Блоку Литвина»;

             - про перехід до іншого комітету -  заява народного депутата України Коновалюка Валерія Ілліча, члена депутатської фракції Партії регіонів, про обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, увільнивши від обов’язків  члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

          - про обрання до комітетів Верховної Ради України із них 10 заяв підтримано і внесено відповідні проекти постанов на розгляд  Верховної Ради України, а саме: про обрання  Стешенка О.М. до Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, про обрання Федуна О.Л. до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, про обрання Поліщука О.В. до Комітету  Верховної Ради України з питань транспорту і зв’язку, про обрання Унгуряна П.Я. до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, про обрання Унгуряна П.Я. до Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації,  про обрання Сочки О.О. до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, про обрання Даниленка В.А. до Комітету  Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, про обрання Ягоферова А.М. до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, про обрання Дубіля В.О. до Комітету  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,  про обрання Пилипенка В.П. до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

          Розглядалась інформація про недотримання вимог чинного законодавства народним депутатом України Пилипишиним В.П. стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

У період другої сесії своєчасно і кваліфіковано надавались відповіді на депутатські звернення та листи до Комітету. Зокрема, народним депутатам України Грицаку В.М., Білозір О.В., народним депутатам України попередніх скликань Сахну Ю.П., Кальцеву С.Ф.,  Якименку М.Є., Волошенкову Д.Б., Юхновському О.І. та ін. 

У Комітеті  ретельно були розглянуті листи від громадських організацій  України щодо питань, віднесених до предмета відання Комітету: Асоціації народних депутатів України, Комітету конституційно-правового контролю України, Всеукраїнської Чорнобильської Народної партії та ін.

У Комітеті оперативно здійснювалося реагування на звернення керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. зокрема, щодо факсимільного чи власноручного підпису народного депутата України при внесенні законопроектів тощо.

Особливу  увагу за період другої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділяв фінансовому блоку питань. Це, в першу чергу, питання кошторису витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності Верховної Ради України. Слід зазначити, що з моменту свого створення Комітет стоїть на засадах захисту народних депутатів України та єдиного органу законодавчої влади держави – Верховної Ради України. Саме з цієї точки зору, а також з точки зору дотримання вимог законів України «Про статус народного депутата України» та «Про державну службу» розглядався і опрацьовувався в Комітеті проект кошторису Верховної Ради України на 2008 рік.

       З метою підготовки до розгляду на засіданні Комітету проекту кошторису, Першим заступника голови комітету Сасом С.В. та головою підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України Кравчуком В.П. було проведено кілька робочих засідань за участю  заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України Гамана М.В., головного бухгалтером Совенко О.М., та керівників підрозділів, які отримують кошти із державного бюджету по коду економічної класифікації (КВК) 011 Апарат Верховної Ради України.

Народні депутати України – члени Комітету спільно з Комітетом з питань бюджету неодноразово брали участь та активно відстоювали інтереси парламенту у засіданнях робочих груп з розгляду кошторису Верховної Ради України на 2008 рік.

Комітет двічі на своїх засіданнях спільно з керівництвом Управління справами Апарату Верховної Ради України опрацьовував проект кошторису Верховної Ради України на 2008 рік. Після врахування зауважень та пропозицій народних депутатів України - членів Комітету, висловлених при обговоренні, 5 березня ц.р. Комітет прийняв рішення підтримати цей проект і внести його на розгляд Верховної Ради України. Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2008 року № 152-VI кошторис Верховної Ради України на 2008 рік затверджено.

З метою контролю, аналізу проблем та визначення напрямків ефективного використання бюджетних коштів Комітет 21 травня 2008 року заслухав на засіданні та взяв до відома фінансові звіти Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів загального фонду кошторису на здійснення повноважень Верховної Ради України за 2007 рік та перший квартал поточного року та звіт Управління справами про надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (спеціальний фонд бюджету). Комітет доручив Управлінню справами Апарату Верховної Ради України при підготовці бюджетного запиту та проекту кошторису на наступний рік більш детально розраховувати потребу, в тому числі структурних підрозділів, з метою ефективного використання бюджетних коштів, уникнення їх розпорошення та перерозподілу під час виконання кошторису, крім того перерозподіл коштів затвердженого кошторису здійснювати за згодою Комітету.

Під постійним контролем Комітету знаходиться виконання зазначеного кошторису. Крім заслуховування фінансових звітів Управління справами, Комітет на своїх засіданнях 16 квітня та 21 травня ц.р. розглянув та підтримав пропозиції Управління справами апарату Верховної Ради України щодо перерозподілу асигнувань у межах кошторису видатків поточного року. Народними депутатами України – членами Комітету внесені деякі уточнення щодо запропонованого перерозподілу.

В ході виконання кошторису поточного року з’явилось ряд проблем фінансового характеру, тому, підтримуючи пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України, Комітет звернувся до Міністра фінансів України та Комітету з питань бюджету з проханням - при підготовці змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» врахувати пропозиції Комітету та врегулювати питання щодо збільшення асигнувань на потреби парламенту.

           Керуючись Положенням про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України Комітет на своїх засіданнях кілька разів розглядав питання закріплення службових автомобілів автобази Верховної Ради України за комітетами Верховної Ради України та окремими народними депутатами України.

Також Комітет 9 квітня 2008 року на своєму засіданні погодив пропозиції Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо встановлення цін на путівки до підпорядкованих Управлінню справами санаторно – оздоровчих закладів та баз відпочинку на 2008 – 2009 роки, а 4 червня ц.р. заслухав інформацію про підготовку санаторно – оздоровчих закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України до оздоровчого сезону.

Серед питань, яким Комітет приділяв свою увагу протягом другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання  були питання дисципліни, дотримання народними депутатами України положень статті 26 Регламенту Верховної Ради України та норм витрат на одного народного депутата України на 2008 рік, передбачених додатком до кошторису Верховної Ради України.

Комітет на своєму засіданні розглянув листи Управління справами  Апарату  Верховної Ради України № 15/12-979 від 2 квітня ц.р.,  № 15/12-1299 від 17 травня ц.р. щодо сприяння у дотриманні народними депутатами України встановлених норм витрат на одного народного депутата України у зв’язку зі значними обсягами перевитрат коштів понад передбачені норми та, після детального вивчення індивідуальних обставин - прийняв рішення запропонувати керівникам депутатських фракцій у Верховній Раді України повідомити народних депутатів України з метою ощадливого використання бюджетних коштів суворо дотримуватись норм витрат на одного народного депутата України на 2008 рік визначених у додатку до Кошторису Верховної Ради України на 2008 рік.

           Як і під час попередніх сесій, протягом поточної сесії Верховної Ради України особливу увагу Комітет приділяв питанням забезпечення діяльності депутатів, зокрема, створення їм належних житлових умов відповідно до статті 35 Закону України “Про статус народного депутата України”.

          На засіданнях систематично розглядались звернення народних депутатів України щодо поліпшення умов проживання у готелі, інших житлових проблем народних депутатів України шостого і минулих скликань.

У той же час Комітет спільно з Управлінням справами Апарату Верховної Ради України тримає під постійним контролем питання дотримання народними депутатами України вимог Закону України “Про статус народного депутата України”, Положення “Про порядок надання народним депутатам України грошової компенсації, службового жилого приміщення та номера у готелі” та норм житлового законодавства України щодо термінів користування номером у готелі за рахунок бюджетних видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, строків отримання одноразової грошової компенсації, ордерів на виділені квартири. Розгляду цих проблем були присвячені окремі питання на засіданнях Комітету.

Комітет працює відкрито і прозоро, систематично інформуючи громадськість про свою діяльність. Продовжує функціонувати веб-сторінка Комітету. Сайт постійно поповнюється інформацією по прийнятих Комітетом рішеннях, висновках. З’явилася нова рубрика «Роз’яснення Комітету», в якій розміщені ухвалені на засіданні рішенням Комітету роз’яснення. Так, зазначена сторінка містить роз’яснення щодо утворення міжфракційного депутатського об’єднання (об’єднань) у Верховній Раді України, щодо застосування окремих правових норм Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно гарантій  трудових прав народного депутата України  у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, щодо застосування факсимільного підпису народними депутатами України тощо. За період другої сесії шостого скликання зафіксовано близько 5240 відвідувань веб-сайту Комітету, що свідчить про значний інтерес до роботи Комітету.

За участю Комітету проведено три семінари для завідувачів секретаріатів комітетів присвячені питанням висвітлення діяльності Верховної Ради України та забезпечення відкритості Парламенту, а також круглий стіл на тему «Подальші проблеми інституціоналізації коаліції та опозиції в українському Парламенті».

Комітет здійснював також систематичне листування з народними депутатами України з приводу дотримання вимог законодавства щодо подачі необхідних документів для створення їм належних житлових умов, щодо виконання рішень Комітету тощо.

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» в Комітеті розглядалися звернення громадян і посадових осіб щодо недотримання чинного законодавства народними депутатами України; звернення народних депутатів України щодо питань, які входять до компетенції Комітету.     

        За даними реєстрації документів за цей період у Комітеті розглянуто 663 листа, з них: звернень громадян – 140; листування з народними депутатами України – 83; листування з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, обласними та  районними державними адміністраціями, організаціями та установами – 48; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами, державними комітетами –  286, житлові питання – 106 листів та ін.       

          Звернення, які надходять до Комітету, свідчать про підвищений інтерес виборців до діяльності Парламенту України, а також про велику обізнаність, як у питаннях роботи парламенту в цілому, так і його структурних підрозділів (депутатських фракцій, Комітетів), а також окремо кожного народного депутата. Актуальними були звернення громадян стосовно неконструктивної роботи вищого законодавчого органу нашої держави, блокування трибуни в сесійній залі різними депутатськими фракціями у Верховній Раді України, відсутність багатьох народних депутатів у сесійній залі під час розгляду важливих соціальних законопроектів.

        Значна частина звернень громадян стосується недотримання народними депутатами України Закону України «Про статус народного депутата України», а саме: втручання народних депутатів України у роботу державних підприємств та у процес їх приватизації, в роботу органів місцевого самоврядування, втручання у роботу правоохоронних органів та органів правосуддя, ненадання своєчасних відповідей на заяви і звернення громадян, неетичні дії по відношенню до своїх колег і депутатів обласних і районних рад та невиконання народними депутатами України передвиборчих програм і зобов’язань перед виборцями.

        Заслуговує на особливу увагу питання дотримання вимог статті 7 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо взаємовідносин народного депутата України з виборцями. Зокрема, в листах до Верховної Ради України акцентується увага на питанні недостатньої інформованості виборців щодо визначення депутатськими фракціями персонального представництва народних депутатів України, що здійснюють зв'язок з виборцями на всій території України, а також відсутність інформації про адреси і контактні телефони громадських приймалень народних депутатів України у регіонах.

         Залишається актуальним питання порушення строків розгляду заяв та звернень громадян, через несвоєчасність одержання відповідей від народних депутатів України на листи від Комітету. Згідно з вимогами чинного законодавства керівний склад Комітету,  народні депутати України – члени Комітету та працівники секретаріату вживали відповідних заходів щодо вдосконалення розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів України і вирішення порушених у них питань. За підсумками поточного року дане питання буде розглядатися на засіданні Комітету.

         З метою підвищення ефективності роботи Комітету і Верховної Ради України в цілому, Комітет вважає за необхідне в період роботи третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання:

        - розглянути у Комітеті питання про роботу Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України щодо впровадження новітніх інформаційних технологій в законотворчий процес Парламенту;

        -  провести семінар «Шляхи вдосконалення роботи Апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки»:

        - провести Круглий стіл «Робота народних депутатів України з виборцями які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеного депутатськими фракціями в умовах пропорційної виборчої системи» (за участі керівників депутатських фракцій).

           

         

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку