До реєстр. № 10421

від 22.01.2024

 

 

Комітет на своєму засіданні 5 березня 2024 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до статті 118 Регламенту Верховної Ради України щодо розширення змісту порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання», внесений народним депутатом України Бурмічем А.П. (реєстр. № 10421 від 22.01.2024), та висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу (електронна картка документа (1476046).

У поданому проекті Закону України пропонується частину першу статті 118 Регламенту Верховної Ради України після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: «5) чинну редакцію тих положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинних законів, які законопроектом пропонується змінити, а також нову редакцію таких положень з урахуванням змін, передбачених остаточною (що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні) редакцією законопроекту».

Комітет зазначив, що законодавча ініціатива, викладена у законопроекті (реєстр. № 10421 ), заслуговує на увагу, проте звернув увагу на технічну складову формування такої порівняльної таблиці, оскільки досить проблематично в одній колонці представити дві редакції закону: чинну і запропоновану прийняту за основу, а тому для розуміння і зручності сприйняття таку колонку варто розділити на дві. Відтак, порівняльна таблиця законопроекту, підготовленого до другого читання, матиме 6 колонок і буде дуже громіздкою і важкою як для загального сприйняття, так і для її формування і підготовки секретаріатом відповідного комітету, адже наповнення певних колонок має бути зроблено вручну. Крім того, необхідне уточнення, оскільки відсутнє розуміння послідовності розміщення колонок порівняльної таблиці, а відтак і їх наповнення.

Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 118 Регламенту Верховної Ради України щодо розширення змісту порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання», внесений народним депутатом України Бурмічем А.П. (реєстр. № 10421 від 22.01.2024), і рекомендує Верховній Раді України  включити зазначений законопроект до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

До реєстр. № 10429

від 25.01.2024

 

Комітет на засіданні 5 березня 2024 року (протокол № 188) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до статті 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо змісту висновку головного комітету, ухваленого за наслідками підготовки законопроекту до другого читання або до повторного другого читання» (реєстр. № 10429).

Законопроектом пропонується внести зміну до частини третьої статті 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме доповнити новим пунктом 6 такого змісту: «6) у мотивувальній частині висновку головного комітету, ухваленого за наслідками підготовки законопроекту до другого читання або до повторного другого читання, зазначається загальна кількість пропозицій і поправок, включених до порівняльної таблиці та (в разі наявності) до додаткової порівняльної таблиці, а також кількість поправок та пропозицій (із зазначенням їхніх номерів), які головний комітет врахував, врахував частково, врахував редакційно, відхилив та  щодо яких не прийняв рішення».

При розгляді законопроекту Комітет звернув увагу на те, що положення законопроекту (реєстр. № 10429) доцільно доопрацювати  з урахуванням положень статті 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  глав 20, 21, 23 Регламенту Верховної Ради України, в порядку, передбаченому частиною першою статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

 Комітет ухвалив висновок на проект Закону України (реєстр. № 10429) і рекомендує Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України.


До реєстр. № 11049

                                                                                                                      від 28.02.2024


5 березня 2024 року Комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України», внесений народним депутатом України – головою Тимчасової слідчої комісії Железняком Я.І. (реєстр. № 11049 від 28.02.2024).

Проектом Постанови пропонується внести зміни до кількісного та  персонального складу  Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від
22 лютого 2024 року № 3579-IX, а саме: збільшити кількісний склад Тимчасової слідчої комісії з 13 до 14 народних депутатів України та обрати до персонального складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Приходька Бориса Вікторовича – члена депутатської групи «ДОВІРА».

Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 11049) і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.
 


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Повідомлення”

08 квітня 2024 15:45
08 квітня 2024 15:37
08 квітня 2024 11:09
28 березня 2024 09:00
27 березня 2024 15:48
18 березня 2024 10:51
15 березня 2024 09:00
08 березня 2024 09:00
05 березня 2024 11:22
05 березня 2024 11:06