Проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури» (реєстр. № 9153)

 

Комітет на засіданні 24 травня 2023 року розглянув підготовлений до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури» (реєстр. № 9153), який Верховною Радою України 3 травня 2023 року було прийнято за основу (Постанова Верховної Ради України № 3098-IX).

До законопроекту для підготовки його до другого читання в строк, визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було внесено 42 пропозиції від народних депутатів України, якими запропоновано внести зміни до статей 90, 102, 116 та 118 Регламенту Верховної Ради України.

Запропоновані зміни удосконалюють процедуру подання законопроекту на реєстрацію, зокрема, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до законодавчих актів, зміни до яких вносяться виключно законами про внесення змін до таких законодавчих актів, зміни до таких законодавчих актів мають викладатися в одночасно внесеному його ініціатором окремому (пов’язаному) законопроекті. При цьому такі пов’язані законопроекти повинні містити положення, що передбачають поєднане та узгоджене в часі набрання ними чинності та згідно з якими в разі неприйняття Верховною Радою України одного із них інший, пов'язаний з ним, не набирає чинності.

У зв’язку з цим пропонується пропонується удосконалити вимоги до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання. Відтак, пропозиції і поправки, які подано з порушенням вимог частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, не розглядаються та не включаються до порівняльної таблиці законопроекту, що готується до другого читання.

Керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет прийняв рішення: врахувати 13 пропозицій, врахувати частково 2 пропозиції, врахувати редакційно 10 пропозицій, відхилити 17 пропозицій.

Комітет, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, рекомендує Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури» (реєстр. № 9153).

 

Проект Постанови Верховної Ради України «Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з
використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж» (реєстр. № 9264)

 

24 травня 2023 року Комітет на своєму засіданні, розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж», внесений народним депутатом України Куницьким О.О. (реєстр. № 9264 від 12.05.2023, доопрацьований), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

Метою утворення Тимчасової слідчої комісії, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, є «здійснення розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж».

У висновку на цей проект Постанови Верховної Ради України Комітет зауважив, що під час визначення основних завдань Тимчасової слідчої комісії, які передбачають здійснення розслідування  «можливих фактів шахрайства…» ініціатором не враховано принцип поділу державної влади та вимоги статей 6 та 19 Конституції України, оскільки ані Конституція України, ані закон не визначають серед повноважень Верховної Ради України та тимчасових слідчих комісії Верховної Ради України здійснення правової кваліфікації дій, які можуть містити склад кримінального правопорушення. 

У зв’язку з цим Комітет пропонує зміни у назві та тексті проекту Постанови Верховної Ради України, а саме: слова «Тимчасова слідча комісія» слід замінити словами «Про утворення Тимчасової слідчої комісії», а також у назві, пункті 1, підпункті 1 пункту 2 проекту Постанови слова «шахрайства та іншої», у підпункті 3 пункту 2 слова  «шахрайству та іншій» слід виключити, а слово «які» замінити словом «яка».

За результатами розгляду цього проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 9264 від 12.05.2023, доопрацьований) Комітет ухвалив експертний висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Повідомлення”

08 квітня 2024 15:45
08 квітня 2024 15:37
08 квітня 2024 11:09
28 березня 2024 09:00
27 березня 2024 15:48
18 березня 2024 10:51
15 березня 2024 09:00
08 березня 2024 09:00
05 березня 2024 11:22
05 березня 2024 11:06