Основним завданнями Комітету є:

-        здійснення відповідно до питань, що належать до предмета відання Комітету, законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України.

 

Функції комітетів Верховної Ради України 
(витяг з Закону України «Про комітети Верховної Ради України»)

 
    Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України 

 
     1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції: 

 
     1) законопроектну; 

 
     2) організаційну; 

 
     3) контрольну. 

 
     Стаття 12. Законопроектна функція комітетів 

 
     1. Законопроектна функція комітетів полягає в: 

 
     1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України; 

     2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України; 

     3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому); 

     4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України; 

     5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів; 

     6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи. 

 
     Стаття 13. Організаційна функція комітетів 

 
     1. Організаційна функція комітетів полягає в: 

     1) плануванні своєї роботи; 

     2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України; 

     3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур; 

     4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання; 

     5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України; 

     6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень; 

     7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку; 

     8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями; 

     9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності; 

     10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації. 

 
     Стаття 14. Контрольна функція комітетів 

 
     1. Контрольна функція комітетів полягає в: 

     1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України; 

     2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України"; 

     3) контролі за  виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом; 

     4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань; 
     5) організації та підготовці слухань у комітетах; 

     6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України ;

     7) взаємодії з Рахунковою палатою; 

     8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 
     9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Завдання та функції Комітету*”