16 вересня 2022 року (протокол № 128)

Опубліковано 20 вересня 2022, о 10:33

 Комітет 

 

ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ

     

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ,  ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

                                       П Р О Т О К О Л     128  

      «16»    вересня    2022  року

                                                            

у режимі відеоконференції

                                                                     17 год. 00 хв.

 

 

Головує: голова Комітету Кальченко С.В.

Присутні  члени  Комітету: Євтушок С.М., Савченко О.С., Папієв М.М.,  Гринчук О.А. (з 17 год. 06 хв.), Загородній Ю.І., Марченко Л.І., Кострійчук С.В., Приходько Н.І., Синютка О.М., Фролов П.В.

Відсутній: заступник голови Комітету Культенко А.В.

Приєдналися до відеоконференції: народні депутати України Козир С.В., Янченко Г.І.

 

 

 Відеозапис і стенограма не ведуться.

 

Головуючий на засіданні голова Комітету Кальченко С.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного, який попередньо було надіслано для ознайомлення та який містив три питання і питання «Різне». У зв’язку з відсутністю зауважень та пропозицій до проекту порядку денного, головуючий на засіданні Комітету поставив на голосування пропозицію прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання Комітету.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

 


ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

(з урахуванням зміни порядку розгляду питань)

 

1. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України Козирем С.В. та іншими            (всього 7 підписів) (реєстр. № 8031 від 13.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

2. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів», внесений народним депутатом України Янченко Г.І.               (реєстр. № 8007 від 07.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

3. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

4. Різне.

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. перед початком розгляду питань порядку денного засідання Комітету поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що до засідання Комітету у режимі відеоконференції приєднався народний депутат України Козир Сергій Вячеславович, запрошений для участі у розгляді Комітетом питання про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави» (реєстр. № 8031), яке у порядку денному зазначене третім питанням, та запропонував по традиції змінити порядок розгляду питань порядку денного засідання Комітету і розглянути це питання першим за порядком.

Така пропозиція була підтримана всіма народними депутатами України – членами Комітету без голосування.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України Козирем С.В. та іншими (всього 7 підписів) (реєстр. № 8031 від 13.09.2022).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. надав слово присутньому на засіданні Комітету у режимі відеоконференції народному депутату України Козиру Сергію Вячеславовичу, автору проекту Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави» (реєстр. № 8031), який обґрунтував необхідність утворення цієї Тимчасової слідчої комісії та відповів на запитання секретаря Комітету Папієва М.М., голів підкомітетів               Приходько Н.І., Синютки О.М., першого заступника голови Комітету  Євтушка С.М.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утримався – 1 (прийнято більшістю голосів).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України Козирем С.В. та іншими (всього 7 підписів)  (реєстр. № 8031 від 13.09.2022), та рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.     

  2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів», внесений народним депутатом України Янченко Г.І. (реєстр. № 8007 від 07.09.2022).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що до засідання Комітету у режимі відеоконференції приєдналася народний депутат України Янченко Галина Ігорівна, запрошена для участі у розгляді Комітетом питання про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів» (реєстр. № 8007), яке у порядку денному зазначене другим питанням, та надав їй слово для обґрунтування необхідності утворення цієї Тимчасової спеціальної комісії.

Запитань до народного депутата України Янченко Г.І. у народних депутатів України-членів Комітету не було.

 

Перед початком голосування голова підкомітету Синютка О.М. заявив про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що проектом Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів» (реєстр. № 8007) його пропонується обрати до персонального складу утворюваної Тимчасової спеціальної комісії, а отже він не братиме участі у голосуванні.

Голови підкомітетів Фролов П.В., Приходько Н.І., перший заступник голови Комітету Євтушок С.М., секретар Комітету Папієв М.М. обмінялись думками щодо порушеного головою підкомітету Синюткою О.М. питання.

 

У голосуванні беруть участь 10 (десять) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів», внесений народним депутатом України Янченко Г.І. (реєстр. № 8007 від 07.09.2022), та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022).

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової спеціальної комісії Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022), та рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.    

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.

 

 

 

 

4. Різне.

Питань для розгляду в Різному народними депутатами України – членами Комітету запропоновано не було.

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                      С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

      Секретар Комітету                                                   М.М. ПАПІЄВ

 


 

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку