27 квітня 2022 року (протокол № 111)

Опубліковано 02 травня 2022, о 19:13

 Комітет 

 

                                       П Р О Т О К О Л     111  

      «27»    квітня    2022  року

                                                            

у режимі відеоконференції

                                                                     19 год. 00 хв.

 

Головує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

Присутні  члени  Комітету: Євтушок С.М., Культенко А.В.,   Савченко О.С., Папієв М.М., Гринчук О.А., Загородній Ю.І., Марченко Л.І., Приходько Н.І., Синютка О.М., Фролов П.В.

 

Приєдналися до відеоконференції: Штучний В.В. – Керівник Апарату Верховної Ради України, Савкова Л.В. – заступник керівника Управління справами Апарату Верховної Ради України – головний бухгалтер.

 

 

 Відеозапис і стенограма не ведуться.

 

Головуючий на засіданні голова Комітету Кальченко С.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного, який було надіслано для ознайомлення народним депутатам України – членам Комітету та який включав 2 питання і питання «Різне»,  та у зв’язку з відсутністю зауважень і пропозицій до проекту порядку денного засідання Комітету головуючий поставив на голосування пропозицію прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання Комітету.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.                 Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості
Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України у січні та лютому 2022 року).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

2. Про листи Апарату Верховної Ради України від 27 квітня 2022 року №15/11-2022/69849 (875297) та №15/11-2022/69997 (875236).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

3. Різне.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України у січні та лютому 2022 року).

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Виключити зі списку підпункту 1 пункту 1 рішення Комітету
від 21 березня 2022 року (протокол № 106) «Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України у лютому 2022 року)» народного депутата України Лукашева Олександра Анатолійовича (номер 24)
і звернутися до Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. видати розпорядження про внесення змін до додатку до розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 квітня 2022 року № 119 стосовно народного депутата України Лукашева Олександра Анатолійовича.

2. Виключити зі списку підпункту 1 пункту 1 рішення Комітету
від 9 лютого 2022 року (протокол № 101) «П
ро питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (лист Апарату Верховної Ради України від 3 лютого 2022 року (електронна картка документа (824365) щодо обліку робочого часу народних депутатів України у січні 2022 року)» народного депутата України
Рубльова Вячеслава Володимировича  (номер 25) і звернутися до Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. видати розпорядження про внесення змін до додатку до розпорядження Голови Верховної Ради України від                15 лютого 2022 року № 58 стосовно народного депутата України Рубльова Вячеслава Володимировича.

3. Рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України та Апарату Верховної Ради України.

 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про листи Апарату Верховної Ради України від 27 квітня 2022 року №15/11-2022/69849 (875297) та №15/11-2022/69997 (875236).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що участь у засіданні Комітету у режимі відеоконференції бере Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В. та надав йому слово для надання пояснень та відповіді на запитання народних депутатів України – членів Комітету Синютки О.М., Приходько Н.І., Папієва М.М.

 

В обговоренні проекту роз’яснення Комітету  про особливості реалізації положень статей 23, 32, 33, 35 Закону України «Про статус народного депутата України» в умовах дії воєнного стану в Україні  взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Приходько Н.І.,  Папієв М.М., Синютка О.М., Гринчук О.А., Кальченко С.В., які висловили свої зауваження та пропозиції.

 

Так, голова підкомітету Приходько Н.І. висловила зауваження щодо невизначеності у тексті проекту роз’яснень Комітету конкретного періоду, який береться до уваги, та запропонувала  внести редакційне уточнення «щодо  календарного місяця та виключити слово всіх» до тексту останнього абзацу 3 сторінки та першого абзацу 4 сторінки проекту роз’яснень Комітету і відповідно до пункту 3 проекту рішення Комітету.

 

Секретар Комітету Папієв М.М. закликав народних депутатів України – членів Комітету підійти виважено до розгляду цього питання порядку денного і не виключати слово «всіх» із текстів проектів роз’яснення та рішення Комітету.

 

Голова підкомітету Синютка О.М. підтримав зауваження та пропозицію голови підкомітету Приходько Н.І. і також запропонував редакційне  уточнення до тексту проекту роз’яснень Комітету – у словосполученні «у всіх пленарних засіданнях» виключити слово «всіх».

 

Голова підкомітету Гринчук О.А. підтримала висловлені народними депутатами України Приходько Н.І. та Синюткою О.М. зауваження та пропозиції.

 

Також головуючий на засіданні Комітету голова Комітету                    Кальченко С.В. надавав слово заступнику керівника Управління справами Апарату Верховної Ради України – головному бухгалтеру Савковій Л.В., яка бере участь у засіданні Комітету у режимі відеоконференції, для надання пояснень та відповіді на запитання народних депутатів України – членів Комітету Папієва М.М., Синютки О.М.

 

Голова Комітету Кальченко С.В. надавав пояснення, коментарі та наводив аргументи щодо висловлених пропозицій про внесення редакційних уточнень до деяких речень, зазначених у проекті роз’яснення Комітету, та висловлених в обговоренні зауважень і пропозицій.

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. підсумував сказане в обговоренні та запропонував доповнити  тексти проекту роз’яснення (сторінка 4 абзац перший) та абзацу третього пункту 3 проекту рішення Комітету  словами «впродовж відповідного календарного місяця» та  поставив на голосування запропонований проект рішення Комітету з урахуванням редакційного уточнення.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ухвалити роз’яснення Комітету про особливості реалізації положень статей 23, 32, 33, 35 Закону України «Про статус народного депутата України» в умовах дії воєнного стану в Україні (додається).

2. Запропонувати Голові Верховної Ради України Стефанчуку Р.О. визначати розмір місячної заробітної плати  народних депутатів України у межах видатків на оплату праці з урахуванням встановлених  Міністерством фінансів України розмірів помісячних розподілів бюджетних асигнувань.

3. Рекомендувати  Апарату Верховної Ради України:

-  здійснювати нарахування та виплату заробітної плати народним депутатам України у розмірах, визначених щомісячно розпорядженнями Голови Верховної Ради України;

-   на період дії воєнного стану в Україні зупинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видачу коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера народним депутатам України, які з початком широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях  Верховної Ради України та на засіданнях комітетів, а також  тим народним депутатам України, які залишили територію України та до цього часу перебувають за кордоном.

4. Рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України для врахування в роботі та організації виконання.

 

 

3. Різне.

У питанні Різне народні депутати України – члени Комітету  обмінялися думками  щодо оплати  праці народних депутатів України.

 

 

Голова Комітету                                                      С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

Секретар  Комітету                                                      М.М.ПАПІЄВ


 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку