02 лютого 2022 року (протокол № 100)

Опубліковано 08 лютого 2022, о 09:16

 Комітет 

 

      

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

                                                                                100

 

                                                                          02          лютого         22 

                                                             

 

                                                              вул. Банкова, 6-8,

у режимі відеоконференції

                                                                     11 год. 00 хв.

 

Головує: голова Комітету Кальченко С.В.

Присутні  члени  Комітету:   Євтушок С.М., Папієв М.М., Гринчук О.А., Загородній Ю.І.,  Марченко Л.І.,  Приходько Н.І., Синютка О.М.,  Фролов П.В. 

Відсутні:  Культенко А.В. (з поважних причин),  Савченко О.С.                   

Присутні: працівники секретаріату Комітету, помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету.

 

Ведеться відеозапис.

 

Головуючий на засіданні голова Комітету Кальченко С.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного, який напередодні було надіслано для ознайомлення народним депутатам України – членам Комітету та який включав 3 питання і питання «Різне»  (стенограма додається).

Зважаючи на відсутність зауважень та інших пропозицій до проекту порядку денного засідання Комітету, головуючий на засіданні поставив на голосування пропозицію прийняти порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому.

 

Голосували: за – 9, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості
Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України у грудні 2021 року).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

2. Про розгляд на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

3. Про розгляд на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти», внесеного народними депутатами України Бабаком С.В. та іншими (всього 14 підписів)  (реєстр. № 6531 від 19.01.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

 

4. Різне.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України у грудні 2021 року).

 

Голосували:  «за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0  (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ: 

Рішення про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України у грудні 2021 року) (додається).

 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про розгляд на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр.              № 6177 від 18.10.2021).

 

В обговоренні питання порядку денного взяли участь: голови підкомітетів Синютка О.М.,  Приходько Н.І., перший заступник голови Комітету Євтушок С.М. (стенограма додається).

 

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. підсумував обговорення та зазначив, що надійшла пропозиція від голови підкомітету Синютки О.М., підтримана також головою підкомітету Приходько Н.І., щодо внесення змін до проекту висновку Комітету про  відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр.  № 6177 від 18.10.2021),  до якого, на підставі висловлених Комітетом зауважень, додати пропозицію повернути проект Закону України (реєстр. № 6177) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України (стенограма додається).

 

Головуючий на засіданні Комітету поставив на голосування проект висновку Комітету про  відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр.  № 6177 від 18.10.2021),  в   якому  останні два абзаци на сторінці 8 викладено у такій редакції:

«Комітет зауважив, що у висновку Комітету з питань бюджету від 27 січня 2022 року зазначено, що «законопроект матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на створення і функціонування Комісії, а також може призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до вимог частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України». Відтак, крім зазначених у висновку зауважень щодо оформлення та правового змісту законопроекту, до супровідних документів мало бути додане фінансово-економічне обгрунтування (частини третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України). Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, у разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, частиною першою та пунктами 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021), і  прийняв рішення направити його Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту, та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України».

 

У зв’язку з втратою відеозв’язку з головою підкомітету Фроловим П.В. у голосуванні беруть участь 8 (вісім) народних депутатів України – членів Комітету.

 

Голосували:  «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, частиною першою та пунктами 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021), і  направити його Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту, та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про розгляд на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти», внесеного народними депутатами України Бабаком С.В. та іншими (всього 14 підписів)  (реєстр. № 6531 від 19.01.2022).

 

В обговоренні питання порядку денного взяла участь голова підкомітету Приходько Н.І. та голова Комітету Кальченко С.В. (стенограма додається).

 

Голосували:  «за» - 7, «проти» - 1, «утримався» - 1  (прийнято більшістю голосів).

 

УХВАЛИЛИ: 

Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти», внесеного народними депутатами України Бабаком С.В. та іншими (всього 14 підписів)  (реєстр. № 6531 від 19.01.2022), і направити його Комітету з питань освіти, науки та інновацій, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту.

 

 

4. Різне.

Голова Комітету Кальченко С.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що наступне засідання Комітету відбудеться  в середу, 9 лютого ц.р. об 11 год. 00 хв., згідно з затвердженим розкладом засідань Комітету.

 

 

Голова Комітету                                                      С.В. КАЛЬЧЕНКО

 

 

Секретар  Комітету                                                      М.М.ПАПІЄВ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку