8 грудня 2017 року (Протокол № 102)

Опубліковано 12 грудня 2017, о 10:12

 Комітет 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

                                                                                       Протокол № 102

 

08 грудня 2017                                                             

 

                                                                                            вул. Банкова, 6-8

кімн. 409, 12 год. 00 хв. 

                                          

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Кишкар П.М.,  Данілін В.Ю.

 

Відсутні члени Комітету: Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Папієв М.М., Бондар В.В., Шахов С.В.

 

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Комітету Нехоца М.В., головні консультанти: Кабанець Л.В., Олексійчук О.М.

 

Запрошені:

заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В.

 

Стенограма та аудіозапис засідання Комітету

не ведеться з технічних причин.

 

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України – членам Комітету розглянути проект порядку денного, який складається з двох питання.

 

За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 6  (прийнято одноголосно).

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 03.10.2017 № 15/11-1400(223049), від 27.10.2017 № 15/11-1520(244572), від 14.11.2017 № 15/11-1596(258698) та від 07.12.2017 № 15/11-1702 (282228) щодо погодження перерозподілу видатків.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

2. Про питання реалізації окремих положень Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», прийнятої 07.12.2017.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 


1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 03.10.2017 №15/11-1400(223049),від 27.10.2017 №15/11-1520(244572), від 14.11.2017 №15/11-1596(258698) та від 07.12.2017 №15/11-1702 (282228) щодо погодження перерозподілу видатків.

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник  П.В. дав слово заступнику Керуючого справами – керівнику відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савковій Л.В., яка обґрунтувала необхідність перерозподілу видатків та відповіла на запитання присутніх на засіданні народних депутатів України – членів Комітету.

 

 

Голосували: «за» -  6 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про листи Управління справами Апарату Верховної Ради України взяти до відома.

 

2. Погодити перерозподіл видатків в розрізі бюджетної програми КПКВ 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»:

- в обсязі 19 090,0 тис. грн. з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для фінансуванні заходів, спрямованих на посилення захисту інформації в інформаційних системах;

- в обсязі 1 130,0 тис. грн. з КЕКВ 2630 «Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання запасних частин та витратних матеріалів для фотокопіювальної техніки, машин спеціального призначення, листопідбірних комплексів та іншого післядрукувального обладнання, на якому виготовляються матеріали на пленарні засідання Верховної Ради України та засідання комітетів та депутатських фракцій (груп), а також канцелярського приладдя, у тому числі на виготовлення грамот та відзнак Верховної Ради України.

3. Погодити перерозподіл видатків в розрізі бюджетної програми КПКВ 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»:

- в обсязі 1 474,5 тис. грн. з КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» та КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1 218,0 тис. грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 240,0 тис. грн., на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 12,5 тис. грн. та на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 4,0 тис. грн.

 

4. Рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для врахування в роботі та організації виконання.

 

 

           2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про питання реалізації окремих положень Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», прийнятої 07.12.2017.

 

Голосували: «за» -  6 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Апарату Верховної Ради України в межах затверджених видатків на оплату праці за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на підставі положень частини третьої статті 19, частини третьої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», постанов Кабінету Міністрів України «Про види, розміри і порядок надання  компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» від  15.06.1994 № 414, «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 № 304, відповідно до пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» від 07.12.2017, встановити з 1 жовтня 2017 року народним депутатам України надбавки, доплати та компенсацію до посадового окладу у розмірах:

- надбавку за інтенсивність праці – 100 відсотків;

- доплату за науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) -
15 відсотків;

- доплату за науковий ступінь доктора наук – 25 відсотків;

- надбавку за почесне звання «заслужений» – 20 відсотків;

- компенсацію у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці – 20 відсотків.

 

2. Рішення Комітету надіслати Апарату Верховної Ради України для організації виконання.

 


 

Перший заступник 

голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК

 

 

Секретар  Комітету                                                                   Д.В.ЛУБІНЕЦЬ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку