02 листопада 2016 року (Протокол № 64)

Опубліковано 07 листопада 2016, о 12:23

 Комітет 

 

 

 

 

КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

 

 

 

                                                                                                                                                                    Протокол №  64

 

                                                                           02       листопада         16

                                                            

                                    вул. Банкова, 6-8, кімн. 418,  о 15 год. 00 хв. 

 

                                                                                     

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю. (з 15 год. 10 хв.), Купрієнко О.В., Лубінець Д.В.,  Єфремова І.О. (до 15 год. 05 хв. – участь  від Комітету в особистому прийомі громадян), Войцеховська С.М., Кишкар П.М., Папієв М.М.

Відсутній член Комітету: Бондар В.В.               

 

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: завідувач секретаріату Нехоца М.В., заступник завідувача секретаріату Вауліна І.І., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М., Олексійчук О.М., Поліщук І.В.

 

Присутні:

народний депутат України Данілін В.Ю.,

народний депутат України Шухевич Ю.-Б.Р.,

радник Голови Верховної Ради України Малик А.І.,

помічник-консультант народного депутата України Шухевича Ю.-Б.Р.,

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Войцеховської С.М., Лубінця Д.В., Папієва М.М., Пинзеника П.В.,

журналіст та оператор телеканалу «1+1».

 

Ведеться стенограма та аудіозапис засідання.

 

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України – членам Комітету розглянути проект порядку денного, який складається з п’яти основних питань, трьох додаткових питань та питання «Різне».

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

        

З 15 год. 05 хв. участь у засіданні Комітету не бере голова підкомітету Єфремова І.О. у зв’язку з необхідністю участі від Комітету в особистому прийомі громадян, загальна кількість присутніх – 6 (шість) народних депутатів України – членів Комітету.

 

За прийняття порядку денного засідання Комітету з урахуванням внесеної пропозиції «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).

 

Також головуючий поінформував присутніх народних депутатів України – членів Комітету про присутність на засіданні Комітету народного депутата України Шухевича Ю.-Б.Р., який прийшов за власною ініціативою як ініціатор внесення проекту Закону України (реєстр. № 3252) для участі в розгляді проекту постанови про скасування рішення про прийняття в цілому як закон цього законопроекту.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 жовтня 2016 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", внесений народним депутатом України Мушаком О.П. (реєстр. № 3252-П від 19.10.2016).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

2. Про роз’яснення Комітету з питань, порушених у листі першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223), щодо реалізації окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України".

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

3. Про доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо розгляду листа гр. Канєвського Г.О.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

4. Про проект Закону України "Про лобізм", внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І. та іншими (реєстр. № 5144 від 20.09.2016).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

5.  Про проект Закону України "Про лобіювання", внесений народними депутатами України Найємом М.М., Веселовою Н.В. та іншими (реєстр. № 5144-1 від 05.10.2016).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

6. Про визначення уповноваженої особи від Комітету, яка співпрацюватиме з Національним агентством з питань запобігання корупції під час підготовки проведення оціночного візиту делегації Групи держав проти корупції (GRECO) до України.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

7. Про аналіз практики застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

 

8. Про заяву народного депутата України Савченка О.Ю. про складення ним депутатських повноважень.

Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,

                      голова підкомітету Войцеховська С.М.

 

  9. Різне

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 жовтня 2016 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", внесений народним депутатом України Мушаком О.П. (реєстр. № 3252-П від 19.10.2016).

 

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. надав слово народному депутату України Шухевичу Ю.-Б.Р. як ініціатору внесення проекту Закону України (реєстр. № 3252) для обґрунтування необхідності прийняття цього Закону (стенограма додається).

 

З 15 год. 10 хв. участь у засіданні Комітету бере заступник голови Комітету Арешонков В.Ю., загальна кількість присутніх – 7 (сім) народних депутатів України – членів Комітету.

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М., Папієв М.М., Арешонков В.Ю.  (стенограма додається).

 

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок Комітету на проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 жовтня 2016 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції (реєстраційний № 3252)", внесений народним депутатом України Мушаком О.П. (реєстр. № 3252-П від 19.10.2016), та запропонувати Верховній раді України визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту Постанови.

2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді проекту Постанови Верховною Радою України визначити першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В.

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про роз’яснення Комітету з питань, порушених у листі першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223), щодо реалізації окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України".

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати  України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Арешонков В.Ю., Папієв М.М. (стенограма додається).

 

Заступник голови Комітету Купрієнко О.В. висловив окрему думку, яку у письмовому вигляді запропонував долучити до рішення Комітету (стенограма додається).

 

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

Роз’яснення Комітету з питань, порушених у листі першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223), щодо реалізації окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України" та надіслати його Апарату Верховної Ради України.

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо розгляду листа                                       гр. Канєвського Г.О.

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати  України – члени Комітету: Кишкар П.М.,  Папієв М.М. (стенограма додається).

 

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Апарату Верховної Ради України не проводити народному депутату України Онищенку О.Р. виплати коштів для відшкодування витрат на виконання ним депутатських повноважень до надання документів, що підтверджують наявність поважних причин, за яких він не виконував свої депутатські повноваження.

2. Рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України Парубію А.В. в порядку інформації та Апарату Верховної Ради України для організації виконання.

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про лобізм", внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І. та іншими (реєстр. № 5144 від 20.09.2016).

 

Голосували: «за» -  7 (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

Висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України "Про лобізм", внесеного народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І. та іншими (разом – 7 підписів) (реєстр. № 5144), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, і направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про лобіювання", внесений народними депутатами України Найємом М.М., Веселовою Н.В. та іншими (реєстр. № 5144-1 від 05.10.2016).

 

Голосували: «за» - 7  (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

Висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України "Про лобіювання", внесеного народними депутатами України Найємом М.-М. та іншими (разом – 3 підписи) (реєстр. № 5144-1), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, і направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про лист Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М. (від 27 жовтня 2016 року № 20-07/3544 (256129), в якому вона просить визначити уповноважену особу від Комітету, яка відповідатиме за співпрацю з Національного агентства з питань запобігання корупції під час підготовки проведення оціночного візиту делегації Групи держав проти корупції (GRECO) до України, з метою взаємного оцінювання, зокрема, запобігання корупції народних депутатів України.

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати  України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М., Лубінець Д.В., Папієв М.М. (стенограма додається).

 

Зокрема, секретар Комітету Лубінець Д.В. підтримав кандидатуру голови підкомітету з питань депутатської етики Папієва М.М. та вніс пропозицію визначити від Комітету не одну, а дві уповноважені особи, які співпрацюватимуть з Національним агентством з питань запобігання корупції під час підготовки проведення оціночного візиту делегації Групи держав проти корупції (GRECO) до України, та запропонував свою кандидатуру другою для такої співпраці (стенограма додається).

Інших пропозицій не надходило.

 

Голосували: «за» - 7  (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

Визначити народних депутатів України – членів Комітету Лубінця Дмитра Валерійовича (секретар Комітету)  та  Папієва Михайла Миколайовича (голова підкомітету з питань депутатської етики), уповноваженими особами від Комітету, які співпрацюватимуть з Національним агентством з питань запобігання корупції з Національним агентством з питань запобігання корупції під час підготовки проведення оціночного візиту делегації Групи держав проти корупції (GRECO) до України, та поінформувати про рішення Комітету Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про аналіз практики застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України.

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати  України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Папієв М.М., Войцеховська С.М. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 7  (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Роз’яснення про застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України щодо внесення до проектів інших актів Верховної Ради України (проектів постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України) альтернативних проектів відповідних актів Верховної Ради України (далі – Роз’яснення).

2. Рекомендувати Апарату Верховної Ради України до законодавчого врегулювання питання застосування положень частини дев’ятої статті 90 та частини другої статті 92 Регламенту Верховної Ради України керуватись в роботі положеннями чинного Регламенту Верховної Ради України та Роз’ясненням, ухваленим Комітетом.

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України Савченка О.Ю. про складення ним депутатських повноважень.

 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати  України – члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Папієв М.М., Кишкар П.М., Войцеховська С.М. (стенограма додається).

 

За результатами обговорення головою підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України Кишкарем П.М. внесено пропозицію визначити доповідачем від Комітету під час розгляду цього питання на засіданні Верховної Ради України голову підкомітету з питань депутатської етики Папієва М.М. (стенограма додається).

 

Голосували: «за» - 7  (прийнято одноголосно).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка О.Ю.» та рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України  Савченка О.Ю.

2. Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань депутатської етики.

 

З 16 год. 10 хв. участь у засіданні Комітету не бере голова підкомітету Папієв М.М., загальна кількість присутніх – 6 (шість) народних депутатів України – членів Комітету.

 

 

10. Різне.

Для розгляду та обговорення в «Різному» секретарем Комітету Лубінцем Д.В. запропоновано питання, зокрема, про звернення до нього низки  народних депутатів України про надання  Комітетом роз’яснень щодо внесення до електронних декларацій народних депутатів України відомостей про кошти для відшкодування витрат на виконання депутатських повноважень.   

Народні депутати України – члени Комітету Купрієнко О.В. та Войцеховська С.М. під час обміну думками щодо змісту електронних декларацій народних депутатів України зазначили, що надання роз’яснень стосовно змісту та форми е-декларування майнового стану ми не належить до предмета відання Комітету, отже, за такими роз’ясненнями слід звертатись до Міністерства юстиції України, або до НАЗК (стенограма додається).  

 Також секретарем Комітету Лубінцем Д.В. порушено питання стосовно невиконання рішень Комітету Управлінням справами Апарату Верховної Ради України та про необхідність запрошення на наступне засідання Комітету Першого заступника керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. для надання пояснень з цього питання.

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував присутніх народних депутатів України – членів Комітету про перелік питань, з якими Комітет звертався до Управління справами Апарату Верховної Ради України, та про відсутність письмових відповідей з порушених питань.

Крім того, народні депутати України – члени Комітету Купрієнко О.В.,   Войцеховська С.М., Пинзеник П.В. звернули увагу на те, що Управління справами Апарату Верховної Ради України до цього часу не врегулювало питання трудових відносин з директором Їдальні Гермашенком О.А., а також обмінялись думками стосовно, зокрема, покращення роботи ДП «Їдальня» (стенограма додається).

Заступник голови Комітету Купрієнко О.В. зобов’язався особисто підготувати та направити до Управління справами Апарату Верховної Ради України депутатське звернення з вимогою надати інформацію щодо всіх порушених Комітетом питань, а у разі неотримання відповіді на це депутатське звернення у строки, визначені Законом України «Про статус народного депутата України», розглянути питання про відповідальність посадових осіб Управління справами Апарату Верховної Ради України за порушення вимог Закону (стенограма додається).

 

 

 

Перший заступник 

голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК

 

Секретар  Комітету                                                                   Д.В.ЛУБІНЕЦЬ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку