11 листопада 2015 року (Протокол № 36)

Опубліковано 18 листопада 2015, о 15:16

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


Протокол № 36

від 11 листопада 2015 року

вул. Банкова, 6-8,

кімн. 418, 15 год. 00 хв.

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Кишкар П.М. (з 16 год. 26 хв.), Папієв М.М.

Відсутній член Комітету: Бондар В.В.

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: завідувач секретаріату Комітету Нехоца М.В., заступник завідувача секретаріату Комітету Прилуцька І.В., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М., Нижник К.А., Олексійчук О.М., Поліщук І.В., старший консультант Літусова-Пономаренко О.В.

Присутні запрошені:

- до розгляду першого питання порядку денного - перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами - Кістіон В.Є., заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - Шевчук М.М., заступник керуючого справами - завідувач відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування - Совенко О.М.

- до розгляду другого питання порядку денного - народний депутат України Семерак О.М.

Присутні :

помічники-консультанти народних депутатів України - членів Комітету Войцеховської С.М., Єфремової І.О., Лубінця Д.В., Папієва М.М.;

координатор моніторингового комітету «Відкрито» - Нейтер Роман.

Ведеться стенограма засідання.

Головуючий на засіданні Комітету перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного засідання Комітету, який складається з чотирьох основних питань, одного додаткового питання та питання «різне», і висловити зауваження та пропозиції.

Голова підкомітету Папієв М.М. запропонував не включати до порядку денного засідання Комітету додаткове питання про заяву народного депутата України Огнєвич З.Л. про складення депутатських повноважень (подану нею напередодні) та не поспішати з розглядом, а обговорити це питання окремо.

Секретар Комітету Лубінець Д.В. запропонував, у зв'язку з присутністю на засіданні народного депутата України Семерака О.М., ініціатора внесення законопроекту (реєстр. № 2046а), змінити порядок розгляду питань порядку денного засідання Комітету і розглянути першим питання про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС) (реєстр. № 2046а від 09.06.2015), який у проекті порядку денного засідання Комітету є другим за порядком.

Заперечень не надходило.

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував прийняти порядок денний без додаткового питання, а додаткове питання проголосувати окремо.

Голосували за прийняття порядку денного засідання Комітету (без додаткового питання та з урахуванням пропозиції Секретаря Комітету Лубінця Д.В.): «за» - 7 (одноголосно).

Головуючий на засіданні Комітету запропонував народним депутатам України - членам Комітету повернутись до обговорення пропозиції про включення до порядку денного засідання Комітету додаткового питання про розгляд заяви народного депутата України Огнєвич З.Л. про складення депутатських повноважень.

В обговоренні взяли участь народні депутати України - члени Комітету Папієв М.М., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В. (стенограма додається).

Голосували за включення до порядку денного додаткового питання: «за» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 0 (прийнято більшістю голосів).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС), внесений народним депутатом України Семераком О.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2046а від 09.06.2015).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

2. Про проект кошторису Верховної Ради України на 2016 рік.

Інформують: перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами

Кістіон В.Є.,

секретар Комітету Лубінець Д.В.,

голова підкомітету Єфремова І.О.,

3. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України (щодо надання права уповноваженим народними депутатами особам представляти законопроекти під час їх розгляду у комітетах Верховної Ради України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 2057а від 10.06.2015).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

4. Аналіз практики застосування положень статті 92 Регламенту Верховної Ради України при реєстрації Апаратом Верховної Ради України законопроектів, проектів інших актів.

Інформує: заступник голови Комітету Купрієнко О.В.

5. Про заяву народного депутата України Огнєвіч З.Л. про складення депутатських повноважень.

Інформують:перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,

голова підкомітету Войцеховська С.М.

6. Різне.

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС), внесений народним депутатом України Семераком О.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2046а від 09.06.2015).

Головуючий на засіданні надав слово ініціатору внесення законопроекту - народному депутату України Семераку О.М. для обґрунтування необхідності внесення запропонованих ним змін до Регламенту Верховної Ради України, після чого поставив декілька запитань щодо змісту запропонованих змін. Автор законопроекту відповів на поставлені запитання (стенограма додається).

В обговоренні взяли участь народні депутати України - члени Комітету: Купрієнко О.В., Арешонков В.Ю., Войцеховська С.М., Лубінець Д.В., Папієв М.М. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6, «проти» - 1, «утримався» - 0 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС), внесений народним депутатом України Семераком О.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2046а від 09.06.2015) (додається).

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням зауважень Комітету.

3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Кістіона В.Є. щодо виконання доручення Комітету по доопрацюванню проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік; голови підкомітету Єфремової І.О. - з поясненнями по роботі робочої групи; секретаря Комітету Лубінця Д.В. - з деякими уточненнями окремих положень проекту кошторису.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Пинзеник П.В., Войцеховська С.М., Папієв М.М., Купрієнко О.В., Єфремова І.О., Лубінець Д.В., Арешонков В.Ю., які також поставили низку запитань першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючому справами Кістіону В.Є. щодо наданої ним інформації та обговорили відповіді на них (стенограма додається).

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. при розгляді питання стосовно фінансової підтримки Журналу «Віче» надав слово заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України Шевчуку М.М., який висловив особисту точку зору щодо діяльності зазначеного друкованого засобу масової інформації та щодо бачення перспектив роботи засобів масової інформації, які висвітлюють роботу Верховної Ради України, зокрема, редакції газети «Голос України» та ДП «Парламентський телеканал «Рада». Також заступник Керівника Апарату ВерховноїРади України Шевчук М.М. відповів на поставлені народними депутатами України - членами Комітету запитання (стенограма додається).

З 16 год. 26 хв. у засіданні Комітету бере участь голова підкомітету Кишкар П.М., загальна кількість присутніх - 8 (вісім) народних депутатів України - членів Комітету.

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. попередньо підсумував надану інформацію та виділив окремі принципові позиції у проекті кошторису Верховної Ради України на 2016 рік, кожну з яких, за результатами розгляду, було окремо погоджено народними депутатами України - членами Комітету (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6, «проти» - 1, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Комітету про проект кошторису Верховної Ради України на 2016 рік взяти до відома.

2. Залишити фінансову підтримку Журналу «Віче» в обсязі 1/4 бюджетних призначень (703,0 тис. грн.), яку здійснювати в першому кварталі 2016 року
(для забезпечення процедури ліквідації журналу), та перерозподілити залишок обсягів коштів в сумі 2 108,9 тис грн. (3/4) Державному підприємству «Парламентський телеканал «Рада», передбачивши при цьому можливість, у разі необхідності, використання частини цих коштів на завершення процедури ліквідації Журналу «Віче».

3. Доручити Апарату Верховної Ради України протягом трьох днів у робочому порядку доопрацювати проекти кошторису Верховної Ради України на 2016 рік та норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік з урахуванням узгодженої народними депутатами України - членами Комітету додаткової потреби витрат та подати їх Комітету разом з необхідними обґрунтуваннями.

4. Внести на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України - членами Комітету проект постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2016 рік» та доопрацьовані і узгоджені проекти кошторису Верховної Ради України на 2016 рік та норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік.

СЛУХАЛИ:Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України (щодо надання права уповноваженим народними депутатами особам представляти законопроекти під час їх розгляду у комітетах ВерховноїРади України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 2057а від 10.06.2015).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Купрієнко О.В., Кишкар П.М., Папієв М.М. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 7, «проти» - 1 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України (щодо надання права уповноваженим народними депутатами особам представляти законопроекти під час їх розгляду у комітетах ВерховноїРади України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 2057а від 10.06.2015) (додається).

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.

3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

СЛУХАЛИ:Інформацію заступника голови Комітету Купрієнка О.В. про аналіз практики застосування положень статті 92 Регламенту Верховної Ради України при реєстрації Апаратом Верховної Ради України законопроектів, проектів інших актів.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Папієв М.М., Пинзеник П.В. (стенограма додається).

За результатами обговорення головуючий на засіданні Комітету перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував інформацію прийняти до відома та доручити заступнику голови Комітету Купрієнку О.В. в робочому порядку провести консультації з Керівником Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України Теплюком М.О. стосовно можливості законодавчого врегулювання питання щодо суб'єкта визначення альтернативності законопроекту, який вноситься на реєстрацію до Верховної Ради України, та, керуючись положеннями статей 24 та 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», підготувати на наступне засідання Комітету проект рекомендацій Комітету з урахуванням відповідних пропозицій (стенограма додається).

Заперечень не надходило.

СЛУХАЛИ:Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України Огнєвіч З.Л., члена депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, про складення нею депутатських повноважень.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Папієв М.М., Купрієнко О.В. (стенограма одається).

За результатами обговорення внесено дві пропозиції:

І пропозиція, внесена головою підкомітету Папієвим М.М. - перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету,

ІІ пропозиція, внесена заступником голови Комітету Купрієнком О.В. - за результатами розгляду питання підтримати проект рішення Комітету.

Голосували

за І пропозицію:«за» - 1, «проти» - 6, «утримався» - 0, не голосував - 1 (не прийнято),

за ІІ пропозицію: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України», внести народними депутатами України - членами Комітету на розгляд ВерховноїРади України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Огнєвіч З.Л.».

2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника голови Комітету.

Різне.

Секретар Комітету Лубінець Д.В. порушив питання стосовно компенсації народним депутатам України вартості проїзду територією України та запропонував особисте бачення шляхів забезпечення реалізації цієї норми витрат.

Перший заступник

голови Комітету П.В.ПИНЗЕНИК

Секретар Комітету Д.В.ЛУБІНЕЦЬ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку