4 листопада 2015 року (Протокол № 35)

Опубліковано 09 листопада 2015, о 15:16

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Протокол № 35

від 4 листопада 2015

вул. Банкова, 6-8,

кімн. 418, 15 год. 00 хв.

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Папієв М.М.

Відсутній член Комітету: Бондар В.В., Кишкар П.М. (відрядження).

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: завідувач секретаріату Комітету Нехоца М.В., заступник завідувача секретаріату Комітету Прилуцька І.В., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М., Нижник К.А., Олексійчук О.М., Поліщук І.В., старший консультант Юпатова О.В.

Присутні запрошені (до розгляду другого питання порядку денного):

перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами - Кістіон В.Є.;

заступник керуючого справами - завідувач відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування - Совенко О.М.;

керівник Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України - Лисенко В.О.;

начальник Управління житловими будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України - Кушнір С.І.;

виконувач обов'язків директора ДП «Їдальня» Управління справами Апарату Верховної Ради України - Дубровська Л.П.;

директор Автобази Верховної Ради України - Нагорний А.М.

Присутні :

головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України - Тополянська Т.О. (під час розгляду першого питання порядку денного);

перший заступник керівника Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України - Горобець Р.С.;

представник Управління взаємодії з Верховною Радою України Секретаріату Кабінету Міністрів України - Попенюк О.В.;

помічники-консультанти народних депутатів України - членів Комітету Войцеховської С.М., Єфремової І.О., Лубінця Д.В., Папієва М.М.

Ведеться стенограма засідання.

Головуючий на засіданні Комітету перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного засідання Комітету, який складається з п'яти основних питань, одного додаткового питання та питання «різне», і висловитись.

Зауважень, пропозицій та заперечень не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України "Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації законодавчого процесу)", внесений народними депутатами України Гройсманом В.Б., Луценком Ю.В., Бурбаком М.Ю., Кожем'якіним А.А. (реєстр.№ 3207 від 01.10.2015).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

2. Про пропозиції Апарату Верховної Ради України щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік.

Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,

заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.,

секретар Комітету Лубінець Д.В.,

голова підкомітету Єфремова І.О.,

перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Кістіон В.Є.,

заступник Керуючого справами - завідувач відділу

бухгалтерського обліку, фінансів, планування та контролю Управління справами Совенко О.М.

3. Про проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо удосконалення порядку надання згоди на затримання та арешт суддів), внесений народними депутатами України Князевичем Р.П., Романюком Р.С. (реєстр. № 3208 від 02.10.2015) (для включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання)

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

4. Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо звернення громадян з електронною пропозицією законопроекту через офіційний веб-сайт Президента України), внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б. (реєстр. № 3109 від 16.09.2015).

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

5. Про внесення змін до розкладу засідань та плану роботи Комітету.

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

6. Про звернення народного депутата України Кривошеї Г.Г. щодо проектів законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту», внесеного народними депутатами України Богомолець О.В., Гопко Г.М., Мусієм О.С., Луценком І.В., Корчинською О.А. (реєстр. № 2430 від 19.03.2015), «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (стосовно виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і спонсорства)», внесеного народними депутатами України Кривошеєю Г.Г., Сташуком В.В., Козирем Б.Ю. (реєстр. № 2430-1від 03.04.2015), «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну», внесеного народним депутатом України Богомолець О.В. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2820 від 13.05.2015)

Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

7. Різне.

За прийняття порядку денного засідання Комітету «в цілому» голосували: «за» - 7 (одноголосно).

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації законодавчого процесу)", внесений народними депутатами України Гройсманом В.Б., Луценком Ю.В., Бурбаком М.Ю., Кожем'якіним А.А. (реєстр.№ 3207 від 01.10.2015).

В обговоренні взяли участь народні депутати України - члени Комітету: Купрієнко О.В., Войцеховська С.М., Папієв М.М., Лубінець Д.В., Єфремова І.О., Арешонков В.Ю. (стенограма додається).

Зокрема, заступник голови Комітету Купрієнко О.В. вніс пропозицію доповнити висновок Комітету положеннями про технічні недоліки в оформленні проекту закону та супровідних документів до нього щодо необхідності у списку ініціаторів внесення законопроекту зазначити прізвище та ініціали народного депутата України, підпис якого стоїть першим серед кількох народних депутатів України - суб'єктів права законодавчої ініціативи, а саме - навпроти підпису народного депутата України Гройсмана В.Б. має бути зазначено його прізвище та ініціали(стенограма додається).

Також голова підкомітету Єфремова І.О. висловила застереження (які мають бути обов'язково відображені у висновку Комітету) до запропонованих у законопроекті змін до частини третьої статті 21 Регламенту Верховної Ради України щодо часу розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та надання народним депутатам України проекту порядку денного сесії Верховної Ради України «не пізніше як за день до його розгляду» чи передбачити «не пізніше як за 24 години до його розгляду» (стенограма додається).

Голова підкомітету Войцеховська С.М. наголосила, зокрема, на тому, що всупереч рішення, прийнятого на минулому засіданні Комітету, на сьогоднішньому засіданні Комітету відсутні автори законопроекту.

Окремо було зауважено, що робоче місце народного депутата України в залі засідань Верховної Ради України не обладнано системою доступу до мережі Internet, що унеможливлює користування законодавчим ресурсом на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та електронною поштою на поштовому сервері Верховної Ради України, отже, відмова від паперових носіїв інформації вимагатиме надання народним депутатам України мобільних технічних засобів обробки та зберігання інформації в електронному вигляді, що є важливим фактором для вирішення основної ідеї законопроекту (стенограма додається).

Секретар Комітету Лубінець Д.В. зауважив, що на минулому засіданні було прийнято рішення розглядати цей законопроект виключно за умови присутності на засіданні Комітету ініціаторів його внесення. Листи - запрошення було направлено всім народним депутатам України - співавторам законопроекту, проте жоден з них не прийшов на засідання та не повідомив про причину неможливості бути присутнім. Крім того, він висловив думку, яка була підтримана також іншими народними депутатами України - членами Комітету, що Комітет сьогодні повинен востаннє, як виняток, розглядати проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України без участі в засіданні Комітету авторів такої законодавчої ініціативи (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:

1. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо оптимізації законодавчого процесу), внесений народними депутатами України Гройсманом В.Б., Луценком Ю.В., Бурбаком М.Ю., Кожем'якіним А.А. (реєстр. № 3207 від 01.10.2015) (додається).

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням зауважень Комітету.

3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

Перед розглядом другого питання порядку денного засідання Комітету головуючий запропонував змінити порядок його розгляду, а саме: спочатку надати слово першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючому справами Кістіону В.Є. для презентації пропозицій Апарату Верховної Ради України щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік, також надати слово керівникам інших підрозділів Управління справами, які присутні на засіданні Комітету, та поставити їм запитання, а потім - заслухати заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю., секретаря Комітету Лубінця Д.В., голову підкомітету Єфремову І.О. (стенограма додається).

Заперечень не надходило.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про пропозиції щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік, проекту Норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік, додані до них пояснювальну записку, інформацію щодо обсягів видатків, передбачених Апарату Верховної Ради України у 2014-2016 роках, розшифровку видатків по Апарату Верховної Ради України загального фонду Державного бюджету України на 2016 рік, що надійшли до Комітету згідно з листом першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Слишинського В.І. від 02.10.2015 № 15/12-1468 (241912), а також першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Кістіона В.Є. щодо пропозицій Апарату Верховної Ради України до проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік; інформацію керівника Управління адміністративними будинками Лисенка В.О.; інформацію начальника Управління житловими будинками Кушніра С.І.; інформацію виконувача обов'язків директора ДП «Їдальня» Дубровської Л.П.; інформацію директора Автобази Нагорного А.М. (щодо додаткових потреб у поточних видатках).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Войцеховська С.М., Лубінець Д.В., Купрієнко О.В., Єфремова І.О., Папієв М.М., Арешонков В.Ю., які також поставили вищезазначеним представникам відповідних підрозділів Управління справами Апарату Верховної Ради України низку запитань щодо наданої ними інформації та обговорили відповіді на них (стенограма додається).

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. попередньо підсумував надану інформацію та виділив окремі принципові позиції у запропонованих пропозиціях до проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік, які в першу чергу мають бути спрямовані на покращення стандартів забезпечення роботи Верховної Ради України (стенограма додається).

Голосували за проект рішення з урахуванням пропозицій Комітету: «за» - 7 (одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Комітету про пропозиції щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2016 рік взяти до відома.

2. Доручити народним депутатам України - членам Комітету: заступнику голови Комітету Купрієнку О.В., секретарю Комітету Лубінцю Д.В. та голові підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України Єфремовій І.О. спільно з Апаратом Верховної Ради України доопрацювати проекти кошторису Верховної Ради України на 2016 рік та норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік, виходячи з обґрунтованої потреби у видатках, враховуючи пропозиції народних депутатів України - членів Комітету, висловлених під час обговорення питання, а також зауваження, наведені в інформації Комітету, при цьому передбачивши фінансування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів на рівні 2012 року - першої половини 2014 року.

3. Апарату Верховної Ради України надати Комітету до 9 листопада 2015 року доопрацьовані проекти кошторису Верховної Ради України на 2016 рік та норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік, обґрунтування щодо додаткових потреб у поточних видатках: на відрядження народних депутатів України, на використання товарів та послуг в розрізі КПКВ 0111010, на оплату праці, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів в розрізі КПКВ 0111020 та в розрізі підрозділів та підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємств і установ, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів вказаної програми, на висвітлення діяльності Верховної Ради України, обґрунтування додаткових потреб в комунальних видатках, а також, для забезпечення економного використання бюджетних коштів, пропозиції щодо оптимізації структури Апарату Верховної Ради України, Управління справами Апарату Верховної Ради України та підпорядкованих йому підприємств і установ.

4. Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на наступному засіданні Комітету розглянути доопрацьовані Апаратом Верховної Ради України спільно з народними депутатами України - членами Комітету проекти кошторису Верховної Ради України на 2016 рік та норм витрат на одного народного депутата України на 2016 рік.

5. Інформацію та рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б. до відома та Апарату Верховної Раді України для організації виконання.

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо удосконалення порядку надання згоди на затримання та арешт суддів), внесений народними депутатами України Князевичем Р.П., Романюком Р.С. (реєстр. № 3208 від 02.10.2015) (для включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Войцеховська С.М., Купрієнко О.В., Папієв М.М., Лубінець Д.В. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 7 (одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

Ухвалити висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо удосконалення порядку надання згоди на затримання та арешт суддів) (реєстр. № 3208) та рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо звернення громадян з електронною пропозицією законопроекту через офіційний веб-сайт Президента України), внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б. (реєстр. № 3109 від 16.09.2015).

Голосували: «за» - 7 (одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

Висновок (додається) на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо звернення громадян з електронною пропозицією законопроекту через офіційний веб-сайт Президента України), внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б. (реєстр. № 3109 від 16.09.2015), та направити його до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. за результатами проведеного Інститутом законодавства України 7 жовтня 2015 року семінару під егідою Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на основі співробітництва Інституту законодавства з Представництвом фонду Фрідріха Науманна за Свободу з питань подальшого підвищення рівня професіоналізму в українському парламенті, удосконалення законодавчого процесу з використанням досвіду роботи Німецького Бундестагу, а також щодо необхідності внесення змін до розкладу засідань Комітету на листопад 2015 року та плану роботи Комітету на третю сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 року - січень 2016 року).

Голосували: «за» - 7 (одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до розкладу засідань Комітету на листопад 2015 року та плану роботи Комітету на третю сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 року - січень 2016 року), передбачивши, замість запланованих у листопаді і грудні ц.р. заходів у Комітеті, проведення семінару на тему: «Ефективний парламент: міжнародний досвід. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення діяльності народних депутатів України» 9 грудня 2015 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про звернення народного депутата України Кривошеї Г.Г. щодо проектів законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту», внесеного народними депутатами України Богомолець О.В., Гопко Г.М., Мусієм О.С., Луценком І.В., Корчинською О.А. (реєстр. № 2430 від 19.03.2015), «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (стосовно виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і спонсорства)», внесеного народними депутатами України Кривошеєю Г.Г., Сташуком В.В., Козирем Б.Ю. (реєстр. № 2430-1 від 03.04.2015), «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну», внесеного народним депутатом України Богомолець О.В. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2820 від 13.05.2015).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени Комітету Папієв М.М., Купрієнко О.В., Войцеховська С.М. (стенограма додається).

Зокрема, народними депутатами України - членами Комітету порушено питання незадовільного стану справ з реєстрацією законопроектів, інших актів Верховної Ради України (стенограма додається).

За результатами обговорення було запропоновано доручити заступнику голови Комітету Купрієнку О.В. підготувати на наступне засідання Комітету окремим питанням аналіз практики застосування положень статті 92 Регламенту Верховної Ради України при реєстрації Апаратом Верховної Ради України законопроектів, проектів інших актів Верховної Ради України.

Заперечень не надходило.

Голосували: «за» - 7 (одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

1) Ухвалити висновок Комітету (додається).

2) Поінформувати Голову Верховної Ради України про те, що проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну» (реєстр. № 2820) оформлено та зареєстровано з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України, внаслідок чого два альтернативні законопроекти зареєстровано під різними реєстраційними номерами (реєстр. №№ 2430-1, 2820) та головним з підготовки їх до першого читання визначено різні комітети Верховної Ради України.

3) Апарату Верховної Ради України при підготовці розкладу пленарних засідань на відповідний місяць та порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України на кожний день пленарного тижня врахувати, що законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (стосовно виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і спонсорства)» (реєстр. № 2430-1 від 03.04.2015) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну» (реєстр. № 2820 від 13.05.2015) по суті є альтернативними і відповідно до статті 110 Регламенту Верховної Ради України, мають розглядатися одночасно в порядку черговості їх внесення.

4) Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроектів (реєстр. №№ 2430-1, 2820) у першому читанні визначити головний комітет, якому буде доручено підготувати до другого читання прийнятий за основу законопроект.

5) Висновок Комітету надіслати Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б., комітетам Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з питань охорони здоров'я для його розгляду Верховною Радою України разом з висновками головних комітетів з цих законопроектів.

Різне.

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував народних депутатів України - членів Комітету про зустріч та пропозиції, які було обговорено із делегацією Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб у реформуванні Верховної Ради України на чолі з Керівником Місії П.Коксом.

Голова підкомітету Войцеховська С.М. привернула увагу народних депутатів України - членів Комітету до підготовленої нею та розісланої електронною поштою інформації, щодо досліджень Фонду «Відродження», в якому, зокрема, порушено питання дотримання Регламенту Верховної Ради України.

Голова підкомітету Папієв М.М. закликав народних депутатів України - членів Комітету активізувати діяльність робочої групи по підготовці нової редакції Регламенту Верховної Ради України.

Перший заступник

голови Комітету П.В.ПИНЗЕНИК

Секретар Комітету Д.В.ЛУБІНЕЦЬ

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку