Повідомлення

Перейти до розділу
08 липня 12:34
Засідання Комітету 8 липня 2020 року (у режимі відеоконференції) докладніше
01 липня 17:01
Засідання Комітету 1 липня 2020 року докладніше
21 червня 09:06
Вітання Вітання з Днем народження головного консультанта секретаріату Комітету КУКЛУ Аліну Олександрівну
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
29 січня 09:08
Cемінар «Парламентська служба: принципи та особливості функціонування» Програма семінару «Парламентська служба: принципи та особливості функціонування», який заплановано на 30.01.2019 за адресою: вул. Банкова, 6-8, кім 418 о 11:00 докладніше
21 грудня 16:37
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН докладніше
02 березня 2018, 15:45

Роз’яснення (в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року № 04-16/7-69 (26029)

РОЗ’ЯСНЕННЯ

(в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року № 04-16/7-69 (26029)

(ухвалене на засіданні Комітету 28 лютого 2018 року (протокол № 107)

 

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 12 лютого 2018 року Комітет на засіданні 28 лютого ц.р. (протокол № 107) розглянув лист голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року № 04-16/7-69 (26029) стосовно пропозицій і поправок, внесених до проекту Закону України «Купуй українське, плати українцям» (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) (реєстр. № 7206), який 7 грудня 2017 року було прийнято Верховною Радою України за основу і готується до другого читання. Також у листі міститься прохання надати доручення Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України «надати оцінку поправкам взаємовиключним, деструктивним та таким, що не відповідають статті 116 Регламенту Верховної Ради України, і висловити позицію щодо формування двох окремих порівняльних таблиць» до зазначеного проекту Закону України.

Відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 16, статей 21, 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року № 22-VIII, Комітет не наділений повноваженнями давати оцінку пропозиціям і поправкам, які надійшли до законопроекту, що готується до другого читання і знаходиться на розгляді іншого комітету Верховної Ради України, який визначено головним з його підготовки.

Водночас, частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» встановлено, що комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Також, відповідно до статті 24 зазначеного Закону, комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування, зокрема, державними органами, їх посадовими особами Конституції та законів України.

Положеннями частини п’ятої статті 83 Конституції України передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Згідно з положеннями частини п’ятої статті 89 Регламенту Верховної Ради України право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України проектів законів, постанов, проектів інших актів Верховної Ради України, пропозицій та поправок до законопроектів.

Відповідно до положень пунктів 3, 4 частини шостої, частин сьомої – дев’ятої статті 89, частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситись пропозиції і поправки. Пропозиція – внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об’єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті; поправка – внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей у тексті законопроекту. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту. Пропозиція щодо структурних частин законопроекту має містити послідовно викладені назви розділів, глав, а в разі необхідності – статей, частин чи пунктів законопроекту. Поправка може бути внесена письмово до законопроекту, який готується до другого і третього читань, а також усно під час розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Законопроект, проект іншого акта, згідно з частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою. Зазначені документи подаються письмово разом з їх електронним файлом.

Відтак, Комітет зауважив, що пропозиції і поправки до законопроектів подаються в порядку, передбаченому для внесення законопроектів, проектів інших актів, зокрема в письмовому вигляді та разом з їх електронним файлом, і, відповідно до частин другої та третьої статті 92 Регламенту Верховної Ради України, вони можуть бути подані як до Апарату Верховної Ради України, так і безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів.

Голова Комітету з питань економічної політики Іванчук А.В. у своєму листі зазначає, що до законопроекту (реєстр. № 7206) надійшло біля 3000 поправок від 50 народних депутатів України. При цьому, на звернення Комітету з проханням надати «порівняльну таблицю та електронну версію поправок», відреагували лише 9 народних депутатів України. До того ж, попередній аналіз поправок «засвідчив про непрофесійну та неякісну їх підготовку, що створило великі ускладнення для правильного внесення поправок у порівняльну таблицю до другого читання». Саме тому Комітет з питань економічної політики вважає доцільним сформувати дві порівняльні таблиці до законопроекту, що готується на друге читання, а саме: одну з «конструктивними поправками», другу – «з поправками взаємовиключними, деструктивними та такими, що не відповідають статті 116 Регламенту Верховної Ради України».

  Згідно з частиною першою статті 118 Регламенту Верховної Ради України, законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді порівняльної таблиці, яка має містити текст законопроекту, прийнятого за основу; усі внесені та невідкликані пропозиції (можливо із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи; висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок; остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні. Водночас, згідно з частиною другою цієї статті, якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова порівняльна таблиця.

  Комітет зауважив, що згідно з положеннями пункту 5 частини першої статті 12, пункту 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», комітети мають право узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли до законопроектів, та зобов’язані розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, яка надійшла від суб’єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів.

У розвиток зазначених положень Регламенту Верховної Ради України Комітет на своєму засіданні 20 вересня 2017 року (протокол № 93) ухвалив роз’яснення про застосування окремих положень Регламенту Верховної Ради України щодо включення ідентичних за змістом пропозицій та поправок до порівняльної таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, які надійшли від народних депутатів України, в якому зазначив наступне.

Пропозиції/поправки, які повністю повторюють одна одну, тобто є однаковими за текстом й ідентичними за змістом до одного з запропонованих положень законопроекту мають розглядатись як одна пропозиція/поправка. Зазначене також варто розглядати у взаємозв’язку з положеннями частини п’ятої статті 45 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає, що прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться. Тобто, прийняття (як і відхилення) однієї з перших внесених пропозицій, розміщених в порядку їх внесення, виключає розгляд всіх наступних аналогічних за змістом пропозицій. Відтак, всі пропозиції і поправки, внесені до законопроекту з дотримання вимог частини  першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, мають бути включені до основної та/або додаткової порівняльних таблиць законопроекту, підготовленого до другого читання. Водночас, у разі внесення пропозицій/поправок, які повністю повторюють одна одну, тобто є однаковими за текстом й ідентичними за змістом до одного з запропонованих положень законопроекту, такі пропозиції/поправки мають рахуватись як одна, і в порівняльній таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, вноситись як одна поправка зі списком авторів – народних депутатів України з урахуванням черговості їх внесення.

Враховуючи викладене, Комітет вважає, що всі пропозиції та поправки мають подаватися до законопроекту, який готується до другого читання, та включатися до порівняльної таблиці з дотриманням вимог частин п’ятої – дев’ятої статті 89, частин першої та другої статті 91, частин другої та третьої статті 92, частини першої статті 116, статті 118 Регламенту Верховної Ради України та статей 12, 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», натомість пропозиції та поправки, подані з порушенням зазначених вимог Регламенту Верховної Ради України, не є пропозиціями і поправками згідно з термінами визначеними Регламентом Верховної Ради України, і до порівняльної таблиці головним комітетом можуть не включатись.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК