Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
04 листопада 2016, 11:34

Роз’яснення Комітету з питань, порушених у листі першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223), щодо реалізації окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України»

РОЗЯСНЕННЯ

Комітету з питань, порушених у листі першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223), щодо реалізації окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», ухвалене на засіданні Комітету 2 листопада 2016 року (протокол № 64)

 У зв’язку із зверненням до Комітету першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. (лист від 28.09.2016 № 11/12-172 (227223) про надання роз’яснення стосовно можливості зарахування до попередньої відповіді на депутатський запит або депутатське звернення копії (завіреної печаткою) доручення посадових осіб Кабінету Міністрів України, які надходять поштою і реєструються в Апараті Верховної Ради України, відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої статті 17, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет зазначив таке.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

До листа першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. додаються доповідна записка завідувача відділу контролю Апарату Верховної Ради України Волощука В.А. та копії доручень посадових осіб Кабінету Міністрів України (першого Віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів) міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади щодо розгляду депутатських запитів, депутатських звернень. У зверненні до Комітету та додатках до нього порушуються питання, що стосуються трактування визначення «попередні відповіді» на депутатські запити, депутатські звернення, що надходять на адресу Верховної Ради України та народних депутатів України у вигляді доручень посадових осіб Кабінету Міністрів України, можливості зарахування таких доручень, як попередньої відповіді.

Комітет звернув увагу, що в статтях 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) наведено чітке визначення понять відповідно  депутатського запиту та депутатського звернення.

Депутатський запит – це вимога народного депутата України, народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції (частина друга статті 15 Закону).

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата України, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції (абзац другий частини першої статті 16 Закону).

Визначені також і строки розгляду депутатського запиту, депутатського звернення. Згідно з частиною п’ятою статті 15 Закону Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь.

При цьому у кожному з випадків передбачено можливість збільшення строку розгляду депутатського запиту, депутатського звернення до 30 днів з моменту його одержання. При цьому Законом передбачено, що про продовження строку розгляду депутатського запиту Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити Голову Верховної Ради України та народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит. У випадку із продовженням строку розгляду депутатського звернення, то у разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду.

Таким чином Закон передбачає обов’язкове письмове повідомлення про продовження строку розгляду депутатського запиту, депутатського звернення відповідно тих осіб, що внесли, направили запит, звернення. До того ж існує певна особливість такого письмового повідомлення – з викладенням причин продовження строку розгляду.

Розглядаючи порушені у зверненні питання, Комітет також звернув увагу на визначені Законом вимоги до відповідей на депутатський запит, депутатське звернення, які (відповіді) мають бути офіційними, вмотивованими, з питань, віднесених до компетенції тих органів, яким було направлено депутатський запит, депутатське звернення, надані безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено депутатський запит, депутатське звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено депутатський запит, депутатське звернення.

Крім того §§ 122, 123 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України визначено процедуру розгляду депутатських запитів і звернень та надання на них відповіді в порядку, встановленому Законом України «Про статус народного депутата України».

Так, депутатський запит чи звернення до Кабінету Міністрів України, а також депутатське звернення до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України надсилає в день реєстрації міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, до компетенції яких належить вирішення порушеного питання, для розгляду та підготовки проекту відповіді.

Секретаріат Кабінету Міністрів України опрацьовує надісланий органом виконавчої влади до Кабінету Міністрів України проект відповіді та подає його на розгляд Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України.

Відповідь на депутатське звернення до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України чи іншого члена Кабінету Міністрів України надає посадова особа, якій воно адресоване. Якщо депутатський запит чи звернення адресоване Кабінетові Міністрів України, відповідь надає Прем'єр-міністр України.

Письмова відповідь на депутатський запит надається Голові Верховної Ради України та народному депутатові України не пізніше ніж протягом 15 днів після надходження такого запиту або в інший встановлений Верховною Радою України строк.

Письмова відповідь на депутатське звернення надається народному депутатові України не пізніше ніж у десятиденний строк після його надходження.

Якщо депутатський запит чи звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у визначений строк, народному депутатові України, а стосовно депутатського запиту – також Голові Верховної Ради України надсилається повідомлення із зазначенням причини продовження строку за підписом посадових осіб, яким адресовано запит чи звернення.

Строк розгляду депутатського запиту чи звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

Виходячи із зазначеного, копії доручень посадових осіб Кабінету Міністрів України (приклади яких додано до листа), якщо вони не містять інформації щодо продовження строку розгляду депутатського запиту, депутатського звернення та не містять відповіді з питань (вимог, пропозицій), що порушуються у депутатському запиті, депутатському зверненні, не можуть зараховуватися до попередньої відповіді на депутатський запит, депутатське звернення.

 
 

 

          Перший заступник

          голови Комітету                                               П.В. ПИНЗЕНИК